UA-52517073-1

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Cluster van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren

Stacks Image 505
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Stacks Image 2445
Gesprekken over geloof en ongeloof


Op donderdag 17 november 2016 zijn wederom geïnteresseerden van harte welkom op de pastorie in Susteren om deel te nemen aan maandelijkse bijeenkomsten over “geloof en ongeloof”.
De deelnemers kunnen uitgaande van het evangelie van de komende zondag met elkaar in gesprek komen. De avond begint om 20.00 uur
Bij deze gesprekken zal altijd de deken of de kapelaan aanwezig zijn.
De ervaring leert dat verschillende parochianen behoefte hebben om met anderen over hun geloof maar ook ongeloof te praten. Deze avonden bieden hiertoe een mogelijkheid. Ze vinden plaats op de derde donderdag van de maand. Wanneer u bij de eerste keer niet aanwezig was, vragen wij u zich telefonisch op per email aan te melden bij deken Lauvenberg tel: 046-4491284 of email: info@rksusteren.nl

Stacks Image 2410Het geheim van de basiliek
……..
Een uniek cadeau met een bijzonder doel!

Door Cor Voorter

Dinsdag 11 oktober jl. werd eindelijk het Geheim van de basiliek … onthuld of beter gezegd gepresenteerd, weliswaar met een knipoog, ondanks dat de aanleiding een zeer serieuze zaak is.

Maanden geleden luidde Pastoor-deken Lauvenberg noodgedwongen alle klokken binnen de parochie. De restauratie van H. Amelbergabasiliek kreeg van het ene op het andere ogenblik te maken met een forse financiële tegenvaller. Bij inspectie van de dakwerken op de beide torens bleek namelijk dat zowel de torenleien als ook het houtwerk in de torenspitsen dringend aan vervanging toe zijn. De situatie vereist directe maatregelen en uit veiligheids-overwegingen werd rechtertoren toen per direct voorzien van een veiligheidsnet. Ondanks dat ook voor deze extrareparaties een beroep kon worden gedaan op reguliere subsidies en fondsen, bleef wederom een onvoorziene kostenpost. Het parochiecomité benaderde een aantal mensen die mee wilden denken en werken om deze extra kosten voor de parochie financieel bij elkaar te brengen.

Vrienden van de basiliek
Een aantal mensen verzamelden zich onder de naam ‘Vrienden van de basiliek’ en besloten, ieder vanuit een eigen inbreng, toe te werken naar een actie dat als project de titel kreeg: Het geheim van de basiliek. Een van de uitgangspunten was niet om geld vragen, zonder daar iets tegenover te kunnen stellen. Dinsdag jl. kreeg het deken Lauvenberg onder toeziend oog van burgemeester Hessels 400 pakketten, bestaande uit een fles rode en een fles witte, echte Susterense wijn aangeboden. Speciaal gemaakt en gebotteld ten behoeve van de restauratie van de torens, in een bijzondere cadeauverpakking, een maximale oplage en met een ondertekend certificaat van echtheid. De wijn is belangeloos onder toeziend oog van een erkend wijnmeester gemaakt, de etiketten zijn speciaal ontworpen door een grafisch ontwerper, een grafisch ondernemer zorgde voor de begeleiding van alle drukwerk en een Susterense slijterij draagt nu zorg voor de verkoop. Verder waren nog een filmmaker en fotograaf betrokken bij de realisatie van het Geheim… De presentatie vond plaats in de
H. Amelbegabasiliek, waarbij Koning Swentibold zelf enigszins vertoornd verhaal kwam halen over de verstoring van zijn eeuwige rust, maar ook weer met een brede glimlach terug in het donkerte van de crypte verdween, wetend dat zijn rustplaats nog tot in lengte van jaren behouden zal blijven. Overigens saillant detail tijdens de presentatie: geen ellenlange toespraken, maar een korte film, waarbij het geheim duidelijk in beeld was gebracht.

Uniek cadeau, maar… Op=op!
Met de komende feestdagen in het vooruitzicht kunt u een wel heel bijzondere cadeau geven en tegelijk een uniek doel steunen. Ook zakenrelaties of verjaardagen kunnen bedacht worden met dit unieke en smaakvolle wijnpakket! De H. Amelbergabasiliek is immers van grote historische en onschatbare waarde! De pakketten zijn te verkrijgen bij Marij Lemmens, Reinoud van Gelderstraat 3-3A in Susteren.
UITGAVEN VAN HET CLUSTER MAGAZINE

“KOM SAMEN”

Stacks Image 2035
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

E-mail:
info@rksusteren.nl
CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292

Pastoraal team
pastoor-deken
G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
WM1TDNAG8ZDWRIA1