UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Cluster van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren

Stacks Image 505
Stacks Image 4962
FIETSROUTE-KRUISDAGEN


Op zondag 21 mei is er door het Cluster Susteren waaronder de parochies Amelberga, Mariaveld, Roosteren, Dieteren en Nieuwstadt vallen, in het kader van deze kruisdagen een fietsroute georganiseerd langs de 5 kerken van het cluster. De bedoeling hiervan is dat de deelnemers op een andere manier kennis maken met de kruisdagen en kerken in onze parochies. Er wordt ervan uitgegaan dat men om 13.30 uur start. Op deze zondag zullen ook de kerken (gedeeltelijk) worden opengesteld. Op de zogenaamde kruisdagen (de drie dagen vóór Hemelvaart) wordt een gebedstocht door de velden gemaakt. Er wordt dan met name gebeden voor een goede oogst, dus om de zegen over de vruchten van de aarde. Men noemt dit de kruisprocessies.


De route is zodanig opgesteld dat er bij elke parochiekerk kan worden begonnen en geëindigd. De route is op een smartphone in te laden zie (beneden) maar achter in de deelnemende kerken ligt ook een papieren versie voor u gereed.
De drie dagen vóór Hemelvaart werden door de kerk in de 6de eeuw uitgeroepen als openbare bededagen om Gods zegen over de velden af te smeken. Processiegewijs trekt men door de akkers met het H. Kruis voorop. Iedere dag werd er een ander traject gevolgd. Vooral in overwegend plattelandsgebieden zijn deze bidprocessies geliefd gebleven. Wanneer het gezaaide door vele kwalen bedreigd werd, dan keerde de bevolking zich tot God. Want men geloofde dat de Heer bij zijn Hemelvaart alle beden en wensen van zijn volk meegenomen had om ze aan zijn Vader voor te leggen. Waar de processie van de kruisdagen nog plaatsvindt, viert men meestal ook de eucharistie.

LINK NAAR KAART
ROUTEBESCHRIJVING DOWNLOADEN (WORD)
ROUTEBESCHRIJVING DOWNLOADEN (PDF)

UITGAVEN VAN HET CLUSTER MAGAZINE

“KOM SAMEN”

Stacks Image 2035
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

E-mail:
info@rksusteren.nl
CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292

Pastoraal team
pastoor-deken
G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
WM1TDNAG8ZDWRIA1