UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Cluster van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren

Stacks Image 505
Sacramenten
x
Stacks Image 8038
Stacks Image 8040
Stacks Image 8044
Stacks Image 8046
Beleidsplan
Beleidsplan van de parochies van het cluster Susteren

TV-UITZENDING HEILIGE MIS IEDERE ZONDAG 11.00 UUR

PASEN

Paaszondag is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat volledig in het teken van de Verrijzenis, de hoogste waarheid van het christelijk geloof. De Kerk viert dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle gelovigen, "van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam" Met Pasen zijn in alle Parochies van het cluster ochtendmissen.

Vroeg in de morgen kwam Maria Magdalena bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zo begint het Paas-evangelie volgens Johannes.
In de duisternis van de nacht worden de eerste tekenen van de nieuwe dag waargenomen. De bijbel staat vol getuigenissen van mensen die in het donker het prille licht hebben ontwaard. Bijvoorbeeld midden in de nacht zijn de Israëlieten vertrokken uit het slavenhuis Egypte en vroeg in de morgen zijn zij gered.
(Ex.14, 24 – 30)
Jaarlijks wordt deze bevrijding herdacht en gevierd in het joodse paasfeest en in onze paaswake krijgt dit verhaal nog altijd een centrale plaats.
De duisternis van de nacht wordt telkens weer overwonnen door het licht van de nieuwe morgen. “De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag”, lezen wij in psalm 30, 6. Dit beleven ook de vrouwen op paasmorgen. Vroeg in de ochtend toen het nog donker was, gingen zij op weg naar het licht. Zij zagen dat de steen was weggerold. Bij het graf, op de plaats van de dood, kregen zij een boodschap van Leven.
Nooit meer zal de dood het laatste woord hebben Wij zijn met Christus tot leven gewekt, aldus Paulus in zijn brief aan de inwoners van Kolosse. Christus is ons Leven! Dit goede nieuws gaat de wereld rond, tot vandaag, Pasen, vroeg in de morgen.
SAMEN VIEREN VAN HET Paastriduüm
Parochianen uit verschillende parochies komen samen rond het ene altaar van de Heer

De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. Overeenkomstig de wil van de Nederlandse bisschoppen wordt binnen één cluster het Paastriduüm in één parochie centraal gevierd.
De benaming 'Goede' Week verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is.  Het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer begint met de avondmis van
Witte Donderdag om 19.00 uur in de basiliek, opgeluisterd door het dameskoor uit Dieteren. Gevierd wordt de instelling van de Heilige Eucharistie en het priesterschap en Jezus oproep om dienstbaar te zijn aan elkaar. Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging en dood van Jezus op Golgotha herdacht in de viering die om 19.00 uur begint en muzikaal wordt verzorgd door het schola (herenkoor) van het kerkelijk gemengd koor Susteren. Goede Vrijdag is voor de christenen de droevigste dag van het kerkelijk jaar omdat het lijden en sterven van Jezus die dag centraal staat. Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag.  In de afzonderlijke parochies wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden.

PLECHTIGE PAASWAKE
Wijding van water en vuur
Dit jaar wordt voor alle parochies van het hele cluster de Paaswake centraal gevierd in de basiliek van Susteren. Een Paaswake dient pas te beginnen na zonsondergang, daarom wordt om 20.00 uur in de kerk als eerste het vuur ontstoken waaraan de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Tijdens deze Paaswake worden ook de Paaskaarsen van de andere parochies van het cluster gezegend eveneens het nieuwe doopwater. Wij willen de parochianen uit alle parochies daarom ook uitnodigen aan deze Paaswake deel te nemen. De Paaswake is de viering bij uitstek. Het kerkelijk Gemengd koor Susteren zal de muziek verzorgen
Plaats
Dag
tijdstip
wat
Roosteren
Dinsdag
27 maart
9.00 u
Boeteviering
Amelberga basiliek
Dinsdag
27 maart
19.00 u
Boeteviering
Nieuwstadt
Dinsdag 27 maart
19.00 u
Boeteviering
Amelbergabasiliek
Witte donderdag
19.00 u
Plechtige H. Mis en aanbidding
Alle parochies
Goede vrijdag
15.00 u
kruisweg
Amelberga basiliek
Goede vrijdag
19.00 u
Gedachtenis lijden en dood van Christus
Amelberga basiliek
Stille Zaterdag
20.00 u
Paaswake
Stacks Image 16065
Kerkelijke vieringen en herdenkingskaars
100 Jaar Parochie Mariaveld – Susteren

Door Cor Voorter

Susteren - Vrijdag 8 december a.s. zullen de festiviteiten in het kader van ‘100 Jaar Parochie en Kerk Mariaveld’ van start gaan met een Pontificale Eucharistieviering in de parochiekerk. Mgr. de Jong, deken Lauvenberg en kapelaan Amir, zullen samen met een afvaardiging van de Heren Lazaristen voorgaan tijdens deze viering. Ook oud-pastoor de Jong, zal aanwezig zijn.

Herdenkingskaars
Het Parochiecomité Mariaveld heeft in samenspraak met een werkgroep die de feestelijkheden het komende jaar zal organiseren, om als eerste aanzet in het kader van dit kerkelijk jubileum een herdenkingskaars te laten maken, die voor alle parochianen en andere belangstellenden te koop is. De kosten van deze kaars bedragen € 19,95 en kan vanaf volgende week besteld worden tijdens de openingstijden van het parochiekantoor in Mariaveld. Door het kopen van deze kaars haalt u een bijzonder aandenken aan ‘100 Jaar Parochie Mariaveld’ in huis en steunt u de 100-jarige kerk parochie en kerk!

Televisiemis/-uitzending
Zondag 10 december werd de eucharistieviering van 10.30 uur rechtstreeks vanuit de parochiekerk van Mariaveld-Susteren uitgezonden op NPO 2.
(KLIK)

Voorafgaand om 10.15 uur werd er een geloofsgesprek uitgezonden met emeritus bisschop Frans Wiertz.


De komende maanden zal regelmatig aandacht worden geschonken aan de festiviteiten in het kader van dit kerkelijk jubileum in Mariaveld. Zo verschijn er een o.a. medio begin volgend jaar een boekwerk over deze 100-jarige parochie van de hand van Evert Zits.

NIEUW HOMEPAGE MET NIEUW WEBWINKEL

Stacks Image 15998
De landelijke vereniging van de "Wonderdadige Medaille" uit Mariaveld heeft een nieuw website en een geheel nieuwe webwinkel. LINK NAAR HOMEPAGE

UITGAVEN VAN HET CLUSTER MAGAZINE

“KOM SAMEN”

Stacks Image 2035
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

E-mail:
info@rksusteren.nl
CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292

Pastoraal team
pastoor-deken
G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
WM1TDNAG8ZDWRIA1