UA-52517073-1

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Cluster van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren

Stacks Image 505
Stacks Image 2407Samen het Zondagsevangelie lezen
Gesprekken over geloof en ongeloof


Vanaf donderdag 20 oktober 2016 worden parochianen uitgenodigd om deel te nemen aan maandelijkse bijeenkomsten over “geloof, ongeloof en twijfel”. Iedereen heeft vragen over zijn leven, over zijn geloof en ongeloof. Door samen het evangelie van de komende zondag te lezen kunnen deelnemers met elkaar in gesprek komen. Bij deze gesprekken zal altijd de deken of de kapelaan aanwezig zijn.
De ervaring leert dat verschillende parochianen behoefte hebben om met anderen over hun geloof maak ook ongeloof te kunnen spreken. Deze avonden bieden hiertoe een mogelijkheid.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de plaats van herkomst zal naar de meest geschikte locatie worden gezocht om deze bijeenkomsten te houden. Ze vinden plaats op de derde donderdag van de maand.

Aanmelden kunt u zich telefonisch bij
deken Lauvenberg 4491284 of
kapelaan Amir 4491296
Stacks Image 2410
Gezinsmis viering “KINDERKERK”

 
De parochies van Susteren, Mariaveld, Roosteren, Dieteren en Nieuwstadt organiseren gezamenlijk een paar (extra) gezinsvieringen per jaar. Dit doen zij  onder de naam ‘Kinderkerk’.
 
De eerste viering dit schooljaar staat in het teken van wereld dierendag en St. Franciscus.
Deze viering is op zondag  2 oktober om 11:00 in de H. Amelberga Basiliek te Susteren
Het kinderkoortje Suëstra uit Susteren zingt tijdens deze mis.
En de kinderen  mogen een huisdier meenemen!
Aan het einde van de eucharistieviering worden de huisdieren gezegend.
Na afloop van de viering is er voor alle kinderen ranja en koekjes achter in de kerk!
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
 
Werkgroep Kinderkerk

UITGAVEN VAN HET CLUSTER MAGAZINE

“KOM SAMEN”

Stacks Image 2035
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

E-mail:
info@rksusteren.nl
CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292

Pastoraal team
pastoor-deken
G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
WM1TDNAG8ZDWRIA1