UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN


Zaterdag:


18.00 uur H. Amelberga , Susteren, behalve de 1e zondag van de maand
17.45 uur H. Jacobus de Meerdere, Roosteren
19.15 uur St Stephanus, Dieteren

Zondag:


9.30 uur O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld, Susteren
11.00 uur Johannes de Doper, Nieuwstadt


EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND
11.00 uur Basiliek Heilige Amelberga SusterenDoor de week


Maandag: Mariaveld: 19.00 uur Marianoveen


Dinsdag: Roosteren: 9.00 uur H. Mis


Woensdag Mariaveld: 9.00 uur


Vrijdag: Nieuwstadt: 9.00 uur

I
edere dag door de week wordt om 9.45 uur in de kapel van verzorgingshuis Vastrada in Susteren bij de basiliek Eucharistie gevierd.

Stacks Image 17529
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 Zondag 15 april 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 21 april 18.00 uur Basiliek

Jaardienst voor Toos Schulpen-Janssen en tevens voor Wil Schulpen en dochter Lucia

Jaardienst voor Jan Heutmekers en Annie Savelkoul

Misintentie voor Dolf Schwillens

 

Zondag 22 april 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 28 april 18.00 uur Basiliek

Zeswekendienst Peter Masthoff

Jaardienst voor Maria Beckers-Van Kempen

Jaardienst voor Sef en Marieke Herzig-Geelen

 

Zondag 29 april 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Jaardienst voor Willy Stoffels

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintentie Mariaveld –  April

 

 

 

 

Zondag 1 april: Eerste Paasdag; H. Mis – 9.30 uur; GKZ Suëstra

Jrd. Mientje v. Hees-Huberts; Jrd. Jan en Toke Kelleners-Mostard; Jrd. Jan Salden; Lei Leenders (verj.); Rico Beckers; Mia Widdershoven-Cuijpers en Wil Widdershoven; Agnes Munsters-Janssen; Ouders Baggen-Claessen; Dia en Bèr Janssen-Schmeits; Lei Koolen, ouders Koolen-Jansen en Leonard, Oud. Michiels-Janssens.

 

Maandag 2 april: Tweede Paasdag; H. Mis – 9.30 uur; Schola

Levende en overleden leden v.d. Vereniging v.d. Wonderdadige Medaille.

 

GEEN NOVEEN

 

Woensdag 4 april; H. Mis – 9.00 uur

Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 8 april; H. Mis – 9.30 uur, Jeugdkoor

Zeswekendienst Agnes Munsters-Janssen; 1ste Jrd. Lambert Mohren; Jrd. Oud.Weijzen-Smeets; Jrd. Jos Bohnen-Lemmens; Jrd. Frits Juray; Jrd. Ida Hotterbeckx-Hoffmans; Sjaak Janssen; Oud. Op het Veld-Janssen.

 

Maandag 9 april; Maria Boodschap; H. Mis – 19.00 uur    

 

Woensdag 11 april; H. Mis – 9.00 uur

Jan Salden

 

Zondag 15 april; H. Mis – 9.30 uur; Schola

1ste Jrd. Joannes Boeijmeer; Jrd. Pastoor v. Dijck; Jrd. Ouders Jetten-Craenen; Jrd. Tiny Valkenburg-Maassen; Ouders Meuffels- van de Riet; Ouders Schreurs-Meulenberg; Doortje van de Riet.

 

Maandag 16 april; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(Boekjes achter in de kerk) KOOR                        

 

 

Woensdag 18 april; H. Mis – 9.00 uur

Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 22 april; H. Mis – 9.30 uur

1ste Jrd. Mia Widdershoven-Cuijpers; Corrie Meuwissen; Fien Cleutjens-Moonen t.g.v.trouwdag.

 

Maandag 23 april; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(Boekjes achter in de kerk) KOOR                        

 

Woensdag 25 april; H. Mis – 9.00 uur

Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 29 april; PLechtige H. Mis – 9.30 uur

b.g.v. het feit dat het 60 jaar geleden is dat het Genadebeeld van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen gekroond is.

Tevens opening van de komende meimaand-Mariamaand.

Jrd. Sjaak Dukers; Jrd.Sef Janssen; Oud. Stevens-Wolters; Harry en Paula Goossens.

 

Maandag 30 april; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(Boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Dinsdag 1 mei; Bidden Rozenkrans – 19.00 uur 

 

Tijdens de komende meimaand zal ieder week van dinsdag t/m vrijdag om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld de Rozenkrans gebeden worden.

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 

VRIJDAG (20/4):        09:00 uur      Voor de zieken van onze parochie

 

ZONDAG (22/4):        11:00 uur         Voorstellingsmis Communicanten

 

ZWD. Toos Klaassen – Dols

ZWD. Chris Moors

Ouders Denie – Smeets

Jan Muijres

Ouders Hochstenbach – Vliegen (bgv verjaardagen)

  

Gezinsmis: de mis van zondag 22 april zal in het teken staan van de presentatie van de kinderen die dit jaar de eerste H. Communie zullen gaan ontvangen.

 

 

OVERLEDEN: In de afgelopen periode zijn overleden: op 125 maart, in de leeftijd van 71 jaar, Marlies Wagener - Daelmans, voorheen wonende Grachtstraat 45, Nieuwstadt. Moge zij opgenome zijn in het Rijk der Hemelen en moge zij ruste in Gods vrede.

 

  

VRIJDAG (27/4):        09:00 uur     

 

Voor de kinderen van groep 8 die op 8 april het H. Vormsel hebben ontvangen.

Voor het welzijn van onze Koning Willem-Alexander

 

 

ZONDAG (29/4):        11:00 uur      (GZN)                5e Zondag van Pasen

 

ZWD Gerda Delissen – Wauben

ZWD To Willems - Feller

1ste Jrd. Greta Muyres – Ophelders

Ouders Johan Collé en Maria Collé – van Mierlo

Piet van Heugten (bgv verjaardag)

Vader Busch (bgv verjaardag)

Ouders Marinus en Klara Engelen - Dohmen

  

 

VRIJDAG (04/05): 19:00 uur (GZN)                        Dodenherdenking 

                                                                                   Jrd. Oorlogsslachtoffers Nieuwstadt

 

DODENHERDENKING: Vrijdag 4 mei zal in een stemmige mis speciaal worden gedacht aan de oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog. Aansluitend aan de avondmis zal de jaarlijkse dodenherdenking plaats vinden bij het oorlogsmonument voor de kerk. Hierbij zullen speciaal de oorlogsslachtoffers uit Nieuwstadt worden herdacht. Vanwege de avondmis zal de ochtendmis komen te vervallen.

 

 

PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: parochiestjan@ziggo.nl

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

KERKDIENSTEN van 17 maart tot en met 8 mei 2018

   

       ZATERDAG, 17 MAART, 17.45 UUR

Voorstellingsmis Communicanten.

Muziek: Kinderkoor Susteren

Misdienaars: Jonatan Vanneer en Jules Maassen.

1e jaardienst voor Ans Leurs-Maessen (par.);

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.)

 

DINSDAG, 20 MAART, 09.00

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 24 MAART, Palmpasen, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.), Annie Leenders-Kocken (par.), Betsie Smeets-Salden (par.), jaard.v.d. overl.ouders Puts-Jennissen (st.), jaard.voor Antje Smeets-Janssen en Jac Smeets (st.), Hubert Jennissen en Maria Antoinetta Jennissen-Truyen (st.), Jacques Meuwissen (par.)

 

(Muziek: Jeugdfanfare “De Maasoever”)

 

DINSDAG, 27 MAART, 09.00 UUR

Boeteviering.

 

VRIJDAG, 30 MAART, Goede Vrijdag, 15.00 UUR

Kruisweg.

 

ZONDAG, 01 APRIL, Hoogfeest van Pasen, 09.00 UUR --> Let op: H.Mis is op zondag!

W.J. Loomans (st.), Hub Kusters (par.), overl.van de familie Linssen-Jennissen, overledenen (par.)

(Muziek: Gemengd Zangkoor “Poco Animato”).

(Misdienaars: Jonatan Vanneer en Jules Maassen)

 

MAANDAG, 02 APRIL, 2E PAASDAG, 09.30 UUR

Voor alle parochianen.

 

DINSDAG, 03 APRIL, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 07 APRIL, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.) ; Herman Eberson (par.)

 

DINSDAG, 10 APRIL, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 14 APRIL, 17.45 UUR

Zeswekendienst voor Sjaak Simons;

1e jaardienst voor Ans Leurs-Maessen (par.);

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Mia Beurskens-Frankort (par.); jaard.voor Tjeu Smeets (st.).

 

DINSDAG, 17 APRIL, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZONDAG, 22 APRIL,  Eerste H.Communie, 10.30 UUR. --> Let op: H.Mis is op zondag!

Voor de eerste communicanten.

Verder voor W.J.Loomans (st.), overledenen (par.) 

(Muziek: Kinderkoor basisschool en Fanfare De Maasoever)

(Misdienaars: Jonatan Vanneer en Jules Maassen)

 

DINSDAG, 24 APRIL, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 28 APRIL, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.), Annie Leenders-Kocken (par.), Hub Kusters (par.), Jacques Meuwissen (par.), jaard.voor Gerard Ackermans en An Ackermans-Pustjens.

 

DINSDAG, 01 MEI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 05 MEI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Herman Eberson (par); Betsie Smeets-Salden (par.); Hub Kusters (par.).

 

DINSDAG, 08 MEI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 tot 20.00 uur wordt u uitgenodigd voor aanbidding van het Allerheiligste in de H.Amelberga basiliek van het cluster Susteren.

 

Elke maand kunnen alle parochianen van het cluster de aanbidding van het Allerheiligste bijwonen.

 

Tevens wordt elke maand een parochie uitgenodigd om met een bijzondere intentie naar het Allerheiligste te komen. Voor onze parochie is dit op 4 mei 2018 en 5 oktober 2018.

 

Christus gaf zich aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan zijn apostelen uit en zei: “Dit is mijn  Lichaam, dat voor jullie gebroken zal worden”. Daarna nam Hij de beker met wijn en zei: “Dit is Mijn Bloed”. In de H.Hostie is Christus werkelijk in ons midden aanwezig waar dan ook ter wereld en kan Hij aanbeden worden. Het is goed dat alles wat in onze cluster parochies gedaan  wordt, geconcentreerd wordt rond  de éne Heer. Dat bindt ons samen in de éne Heer. Vandaar dat dit onmisbare initiatief sinds het Jaar van Barmhartigheid voor het cluster Susteren is genomen.

 

De H. Paus Johannes Paulus II drukte het als volgt uit: “Eén waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de Kerk ook, ook al is het apostolisch”. De H.Moeder Teresa zei: “Een parochie of een gemeenschap die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen”.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestaat onze kerk 175 jaar. Dit jubileum laten we niet onopgemerkt voorbij gaan!

 

Een aantal activiteiten zullen deze "kerkverjaardag" extra luister bijzetten:

 

 • Zondag 10 juni: Sacramentsprocessie met Mgr. De Jong als hoofdcelebrant
 • Zondag 2 september: Open kerk met bezichtiging van gebouw en kerkschatten
 • Zondag 7 oktober: Orgel- en korendag

       

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar parochiecomite-roosteren@ziggo.nl.

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, een set van 3 kost €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

Zaterdag 21 april 1915 uur VOORAVOND VIERDE ZONDAG VAN PASEN

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Jrd. Thei Heijlighen;
 • Jrd. Jeanne Filott-Schlangen;
 • int. Bea Evers-Meuffels;
 • Jrd. Broer Lijnen en int. Sjaak en Truke Lijnen-Jessen;
 • Int. Mia Custers.

Aansluitend aan de H. Mis kerkdeurcollecte voor Roepingenzondag

Zaterdag 28 april 1915 uur VOORAVOND VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Jrd. Sjang Schulpen;
 • Gest.jrd. Mia Custers en int. ouders Custers-Meuffels;
 • Int. Maria Penders-Cremers (i.v.m. verjaardag),
 • int. Louis Penders en zoon Pascal.

 

Zaterdag 5 mei 19.15 uur VOORAVOND ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Mia Custers

 

Woensdag 9 mei 19.15 uur VOORAVOND HEMELVAART VAN DE HEER

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 

Zaterdag 12 mei 19.15 uur VOORAVOND ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst tot bijzondere intentie;
 • Int. ouders Schlangen-Beckers, Maria Schlangen,
 • Jeanne Filott-Schlangen en Jo Schlangen;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Top-Jessen;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Michel Rooijen.

 

Zaterdag 19 mei 18.00 uur VOORAVOND VAN PINKSTEREN

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Int. voor de levende en overleden leden van het dameskoor b.g.v. haar 50 jarig jubileum.
 • Gest. jrd. Louis Penders, int. Maria Penders-Cremers en int. Pascal Penders;
 • Jrd. Mat Slangen; Gest. jrd. Barbara Ruijters- Custers en int. Sjeng Ruijters;
 • Int. Anna Custers; Gest. dienst To Fiddelers;
 • Int. Betsie Cuijpers-Evers;
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;
 • Jrd. Sjeak Welters;
 • Jrd. Willem Weijzen en int. Maria Weijzen-Kretzer;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Int. Mia Custers; Int. Bep Custers en int. Herman Custers en Toos Custers – van Heel.

 

 

Zaterdag 26 mei 19.15 uur VOORAVOND FEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Top-Jessen;
 • Jrd. Jos Penders;
 • Jrd. Pastoor Verdurmen;
 • Jrd. Herman Custers en int. Toos Custers-van Heel en int. Bep Custers.

 

 

 

WM1TDNAG8ZDWRIA1