UA-52517073-1 clusterbestuur | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Leden kerkbestuur en parochiecomités Cluster Susteren

Stacks Image 9902
alle foto’s zijn gemaakt door Jan Valentijn

De installatie van het nieuwe kerkbestuur op 11 mei 2015

  • Stacks Image 1593
  • Stacks Image 1595
  • Stacks Image 1597
  • Stacks Image 1599
  • Stacks Image 1607
  • Stacks Image 1610

Parochiecomité H. Amelberga Susteren

Stacks Image 32221. mevr. M. v. Straaten
lid kerkbestuur
046-4494950
kmvanstraaten@home.nl
2. dhr. A. Hinsberg
OUD-penningmeester/voorzitter
046-4493231 (geen lid meer van het Parochie-comite)
avanhinsberg@hotmail.com
3. mevr. T. Crewe-Jones-v. Mierlo
vrijwilligers
046-4492080
tcrewe-jones@home.nl
4. dhr. Th. Swiatalski
gebouwen/lid kerkbestuur
046-4494549
tswiatalski@home.nl
5. dhr. J. Mulders
secretaris
06-14637731jmulders@planet.nl
6. dhr. E. Thijssen
beheer financien
046-4494486
thijsint@home.nl
7. dhr. H. Kreutzer (staat niet op foto)
lid
046 4490326
h.kreutzer@fontys.nl

Parochiecomité St Johannes de Doper Nieuwstadt

Stacks Image 3227

1. mevr. M. v. Helvert-Willeme
lid/ vice voorzitter kerkbestuur
046-4854140
mjfvanhelvert@kpnmail.nl
2. dhr. T. Derksen
penningmeester
046-4853309
neopolis@online.nl
3. dhr. A. Cleven
gebouwen/ lid kerkbestuur
046-4854076
dre-annieclepe@home.nl
4. dhr. L. Koersvelt
secretariaat046-4856955
leo.koersvelt@home.nl
5. mevr. M. Ahn-v.d. Bergh
secretaris
046-4857074
famahn@home.nl
6. mevr. C. Schlössels-Albers
vrijwilligers
046-4862120
Karianne.Albers@ou.nl
7. dhr. H. Willems
technische zaken
046-4853951
h.h.willems@gmail.com

Parochiecomité O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld

Stacks Image 3230
1. dhr. L. Widdershoven
secretaris kerkbestuur
046-4493570
l.widdershoven@planet.nl
2. dhr. H. Meuffels
penningmeester/ lid kerkbestuur
046-4854564
harrymeuffels@hotmail.com
3. dhr. T. Damen
gebouwen
046-4493909
ghj.damen@home.nl
4. mevr. M. Bohnen-Craenen
personeel
046-4482156
marjobohnen@live.nl
5. mevr. M. Janssen-Michiels
pastoraal
046-4491421
mietkoolen@gmail.com

Parochiecomité H.Jacobus de Meerdere Roosteren

Stacks Image 3239

1. mevr. E. Jennen
pastoraal/personeel/ lid kerkbestuur
046-4495096
zefjennen@ziggo.nl
2. dhr. P. Nab
penningmeester/ lid kerkbestuur
046-4494322
Pm.nab@telfort.nl
3. dhr. J. Beckers
gebouwen
046-4491137
jhga.beckers@home.nl
4. dhr. E. v. Hooy
secretariaat
046-4494814
van-hooy@home.nl

Parochiecomité H. Stephanus Dieteren

Stacks Image 3244
1. dhr. P. Wouters
secretaris/personeel/ penningmeester kerkbestuur
046-4493604
paul.wouters@planet.nl
2. dhr. G. Linsen
penningmeester
046-4491702
gerlinssen@hetnet.nl
3. en 5 dhr. en mevr Verheggen
pastoraal/ notuliste
046-4492901
harverhe@ziggo.nl
4. dhr. G. Verreussel
gebouwen
046-4492344
sjr.verreussel@planet.nl

Procesbegeleider en technisch voorzitter kerkbestuur

Stacks Image 3266

dhr. C. van Prooijen

046-4852416c.vanprooijen@planet.nl

WM1TDNAG8ZDWRIA1