UA-52517073-1 Parochie-comite Dieteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 8080
1. dhr. P. Wouters
penningmeester kerkbestuur
046-4493604
paul.wouters@planet.nl
2. dhr. G. Linsen
penningmeester
046-4491702
gerlinssen@hetnet.nl
3. en 5 dhr. en mevr Verheggen
pastoraal/ notuliste
046-4492901
harverhe@ziggo.nl
4. dhr. G. Verreussel
gebouwen
046-4492344
sjr.verreussel@planet.nl

WM1TDNAG8ZDWRIA1