UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 

VRIJDAG (20/4):        09:00 uur      Voor de zieken van onze parochie

 

ZONDAG (22/4):        11:00 uur         Voorstellingsmis Communicanten

 

ZWD. Toos Klaassen – Dols

ZWD. Chris Moors

Ouders Denie – Smeets

Jan Muijres

Ouders Hochstenbach – Vliegen (bgv verjaardagen)

  

Gezinsmis: de mis van zondag 22 april zal in het teken staan van de presentatie van de kinderen die dit jaar de eerste H. Communie zullen gaan ontvangen.

 

 

OVERLEDEN: In de afgelopen periode zijn overleden: op 125 maart, in de leeftijd van 71 jaar, Marlies Wagener - Daelmans, voorheen wonende Grachtstraat 45, Nieuwstadt. Moge zij opgenome zijn in het Rijk der Hemelen en moge zij ruste in Gods vrede.

 

  

VRIJDAG (27/4):        09:00 uur     

 

Voor de kinderen van groep 8 die op 8 april het H. Vormsel hebben ontvangen.

Voor het welzijn van onze Koning Willem-Alexander

 

 

ZONDAG (29/4):        11:00 uur      (GZN)                5e Zondag van Pasen

 

ZWD Gerda Delissen – Wauben

ZWD To Willems - Feller

1ste Jrd. Greta Muyres – Ophelders

Ouders Johan Collé en Maria Collé – van Mierlo

Piet van Heugten (bgv verjaardag)

Vader Busch (bgv verjaardag)

Ouders Marinus en Klara Engelen - Dohmen

  

 

VRIJDAG (04/05): 19:00 uur (GZN)                        Dodenherdenking 

                                                                                   Jrd. Oorlogsslachtoffers Nieuwstadt

 

DODENHERDENKING: Vrijdag 4 mei zal in een stemmige mis speciaal worden gedacht aan de oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog. Aansluitend aan de avondmis zal de jaarlijkse dodenherdenking plaats vinden bij het oorlogsmonument voor de kerk. Hierbij zullen speciaal de oorlogsslachtoffers uit Nieuwstadt worden herdacht. Vanwege de avondmis zal de ochtendmis komen te vervallen.

 

 

PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: parochiestjan@ziggo.nl

 

 

 

WM1TDNAG8ZDWRIA1