UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 505
Thuis bidden in de Goede Week


Via onderstaande links kunt u gebeden downloaden die u thuis in de Goede week kunt bidden:

Palmzondag
Witte donderdag
Goede Vrijdag
Paaswake
TELEFOONDIENST
“Zo maar een praatje”


In deze moeilijke tijd, waarin velen aan het huis gekluisterd zijn, hebben wij een telefoondienst opgericht waar iedereen die daar behoefte aan heeft naar kan bellen voor "zo maar een praatje!"
Om niet geheel van contact met de buitenwereld verstoken te blijven, kunt u met deze dienst contact opnemen om met een buurtgenoot/ vrijwilliger te praten.

Dit kan op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

tussen
10.00 en 12.00 uur

TELEFOON
046-4265219

U bepaalt wat de inhoud van het gesprek is. Het kan ook zijn dat u ergens hulp bij nodig heeft. De vrijwilliger probeert samen met u naar een mogelijke oplossing te zoeken.
Echter voor medische vragen adviezen is deze dienst NIET bedoeld.

NIEUWE AANWIJZINGEN

Vanwege de nieuwe aanwijzingen van de regering, maken de Nederlandse Bisschoppen bekend dat publieke liturgische vieringen zijn afgelast tot en met Pinksteren (Tweede Pinksterdag 1 juni).

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Stacks Image 16397OPENSTELLING KERKEN FEDERATIE SUSTEREN
De Mariakapel van de basiliek in Susteren
is overdag van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend voor gebed.

De kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen in Mariaveld is overdag van 8.45 uur - 18.30 uur geopend voor stil gebed.

De kerk van Nieuwstadt is geopend op maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur.

De kerk van Dieteren is geopend op donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur.

De kerk van Roosteren
is geopend op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
INZAMELEN VOOR DE VOEDSEL BANK

In bovengenoemde kerken houden wij ook een inzameling voor de voedselbank. De bisschoppen hebben ons gevraagd de mensen die het moeilijk hebben niet te vergeten.

De in de kerken van onze federatie verzamelde levensmiddelen worden overgedragen aan de stichting "Alouette" , de lokale voedselbank binnen onze federatie.
Deze stichting draagt er zorg voor dat het voedsel bij de doelgroep terecht komt.
U kunt deze stichting ook financieel steunen door u bijdrage over te maken op: Stichting Alouette rekeningnr.: NL 34 SNSB 0785713417

Elke woensdagavond luiden van 19.00 – 19.15 uur
de kerkklokken van alle kerkgenootschappen:
om ons op te roepen tot eensgezind  gebed.
U bent van harte uitgenodigd om
thuis aan te sluiten bij dit gebedsmoment,
waarin Christenen van alle kerken één van hart bidden
tot de Ene Heer die heeft beloofd dat Hij met ons zal zijn tot het einde der tijden.
 
Stacks Image 16422
Stacks Image 16400
KRUISWEG
Op vrijdagavond wordt om 19.00 uur in de kerk van Nieuwstadt de kruisweg gebeden. Zonder kerkgangers.
(Uitgezonden via KTV SUSTEREN)

GEBEDSKAART
De bisschoppen hebben een gebedskaart uitgegeven die u
HIER kunt downloaden.
Deze gebedskaarten zijn ook in de kerken verkrijgbaar.
DE VIERINGEN MET PALMPASEN, GOEDE WEEK en PASEN zijn afgelast. U kunt wel via internet de centrale viering, zonder kerkgangers, volgen per internet

HIER treft u het overzicht aan en de links naar de afzonderlijke vieringen.

Stacks Image 16375
VASTENACTIE 2020

Omdat vanwege het coronavirus niet op de gewone wijze giften voor de vastenactie verzameld kunnen worden, bestaat de mogelijkheid dit via internet te doen.

Uw geld wordt rechtstreeks gestort op de rekening van het Missiebureau Roermond.
Zij zorgen ervoor dat uw gift aan het project van het dekenaat Susteren ten goede komt.
Via onderstaande link kunt u uw gift digitaal overboeken

Deken Geert Lauvenberg

Ga naar de site van het dekenaat
LINK

Vanwege de bepalingen van de overheid i.v.m. de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zijn de vierigen rond de eerste Heilige Communie noodgedwongen verplaatst naar het schoolaar 20/21

MARIAVELD SUSTEREN 20 september 2020 om 10.30 uur

NIEUWSTADT 27 september 2020 om10.30 uur

SUSTEREN AMELBERGABASILIEK 4 oktober 2020 om 10.30 uur
Lijst overledenen
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296


NIEUWS VAN FACEBOOK

Stacks Image 2035
WM1TDNAG8ZDWRIA1