Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 16885
Het jaar van Sint-Jozef

‘Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.’ Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als ‘Jozefmaand’. Maar eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van Sint-Jozef.

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: “Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.”

Ook Jaar van het Gezin
Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief ‘Amoris Laetitia’ over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.

Kerkelijke uitvaart ook tijdens corona mogelijk

Stacks Image 16888


Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: “Vanwege corona heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden.” Dat mag natuurlijk, als het een keuze van de familie is. Maar dat hoeft niet. Ook tijdens de pandemie kan er een gewone kerkelijke uitvaart plaatsvinden.

Aan uitvaarten mogen zelfs 100 kerkgangers deelnemen als de grootte van de kerk dit toelaat, want de anderhalve meter afstand moet natuurlijk wel in acht kunnen worden genomen. Maar ook als het aantal aanwezigen noodgedwongen kleiner is, is een kerkelijke uitvaart goed mogelijk. Dit geldt zwel voor een uitvaart in de kerk als voor begeleiding naar een crematorium.


Neem contact op met de deken voor het regelen van een uitvaart:
tel 046-4491284

NIEUWS VIA FACEBOOK
LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16883
VOEDSELBANK

In de kerken van de federatie Susteren worden levensmiddelen verzameld

voor de voedselbank van stichting "Alouette", gevestigd in Dieteren.

Deze stichting draagt er zorg voor dat de levensmiddelen bij de juiste mensen terecht komen.

U kunt ook uw gaven per bank overboeken: Stichting Alouette

rekeningnr.: NL 34 SNSB 0785713417.

Bij voorbaat hiervoor onze dank namens diegenen die aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank.

Stacks Image 16797
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]