Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 16885
Het jaar van Sint-Jozef

‘Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.’ Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als ‘Jozefmaand’. Maar eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van Sint-Jozef.

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. “De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: “Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.”

Ook Jaar van het Gezin
Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief ‘Amoris Laetitia’ over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.
Stacks Image 16893
Donatie voor
Werkgroep Schatkamer 't Stift Susteren


Susteren – Vrijdag 15 mei eindigde de actie rond de tweede ronde van het Janse Bagge Bend Beer. Omdat tijdens de eerste ronde een groep fans misgreep bij de aankoop van het speciaal gebrouwen JBB-beer, dit keer in combinatie met een “éch Zösters beer”, heeft frontman Henk Steijvers alles op alles gezet om ook deze groep hun biertje te gunnen.

Een vriendenclub die schuilgaat achter de klinkende naam “Amici Suestrae/Nocte abusi” heeft zich ook deze ronde niet onbetuigd gelaten en Steijvers onder de armen gegrepen en geholpen. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ook deze keer de opbrengst bestemd zou zijn voor een cultureel project binnen de Susterense gemeenschap.

Deze keer gaat er een bedrag van 465 Euro naar de Werkgroep Schatkamer 't Stift.
De leden van deze werkgroep zijn al geruime tijd bezig om fondsen te werven voor enerzijds de restauratie en conservering van de kunstschatten die onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van de Amelbergabasiliek en dus ook van Susteren.

De subsidies die de werkgroep wist en weet te vergaren zijn echter uitsluitend bedoeld voor restauratie c.q. conservering van de kunstobjecten. Om de collectie, waaronder o.a. het bijzondere Evangeliarium van Susteren, breder onder de aandacht te kunnen brengen is er een stille wens om ook in digitale informatie te gaan voorzien via een eigen website en andere social media. Ook daaraan zijn kosten verbonden en daarom dus deze bijdrage aan de werkgroep.

Frontman Henk Steijvers van de Janse Bagge Bend kon zich meteen vinden in deze keuze.
Immers JBB heeft Amelberga omarmd en bezongen, samen met de heel wat oudere jongeren van tegenwoordig. Misschien niet precies zoals de kerk het wellicht bedoelde. heeft. En of diezelfde jongeren, opgegroeid met de dialectteksten van de JBB allemaal beseften dat ze Amelberga van Susteren bezongen is nog maar de grote vraag. Eerlijk is eerlijk: onwetend kan men niet zondigen!
De in 1983 gemaakte cover van het nummer Cleopatra (Prince Buster) met als titel “Dans Amelberga” van E. Masthoff/H. Steijvers, is hoofdzakelijk instrumentaal nummer maar de tekst die luidkeels werd meegezongen laat niet aan duidelijkheid over: “Jas oet, sjoon oet, sjpiraal oet, leech oet, danse zolste potverdomme! Ein, twee, drie, veer..”

Wellicht een vorm van boetedoening? Maar wel met een knipoog!!

NIEUWS VIA FACEBOOK
LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16883
VOEDSELBANK

In de kerken van de federatie Susteren worden levensmiddelen verzameld

voor de voedselbank van stichting "Alouette", gevestigd in Dieteren.

Deze stichting draagt er zorg voor dat de levensmiddelen bij de juiste mensen terecht komen.

U kunt ook uw gaven per bank overboeken: Stichting Alouette

rekeningnr.: NL 34 SNSB 0785713417.

Bij voorbaat hiervoor onze dank namens diegenen die aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank.

Stacks Image 16797
FEDERATIE SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]