UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 505
Stacks Image 16563
EUCHARISTIE VIEREN TEN TIJDE VAN HET CORONAVIRUS

De bisschoppen hebben bekend gemaakt dat vanaf 2e Pinksterdag (1 juni) de kerken voor publieke vieringen weer geopend mogen worden. Voor de vrijwilligers die zich met de inrichting van kerken en de uitvoering van de bisschoppelijke instructies (- 9 bladzijden) bezig gehouden hebben, is dinsdag 2 juni de vroegst haalbare datum om met de vieringen in onze vijf kerken te kunnen beginnen.
De eucharistievieringen in het coronatijdperk kunnen slechts onder strikte voorwaarden worden gevierd, aldus de bisschoppen.

Deze bepalingen voor de kerkgangers zijn onder andere- :

  1. 1. Kerkgangers mogen geen gezondheidsklachten hebben.
  2. 2. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de kerkgangers zijn aangemeld en ze dienen de handen te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
  3. 3. Er mogen maximaal 30 kerkgangers aan één viering deelnemen.

Men dient voor elke H. Mis zich bij de parochie telefonisch aan te melden!!
Met naam, adres en telefoonnummer-. Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen blijven. Per parochie is er één aanmeldpunt. Waar en wanneer u kunt reserveren staat beneden vermeld.
DIT RESERVEREN IS VEREIST!En vol is vol.

  1. 4. De afstand tussen de kerkgangers moet 1,5 meter bedragen. In de kerk zijn voor de kerkgangers looproutes aangegeven. En op de banken markeringen. In de kerk wordt gecontroleerd of deze regels in acht worden genomen, niet alleen bij het plaats nemen en verlaten van de kerk, maar ook bij het ter Communie gaan

  1. 5. Tot aan het weekend van 12/13 juni (Sacramentsdag) wordt geen Heilige Communie aan de kerkgangers uitgereikt. Er moeten eerst voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat dit uitreiken zonder besmettingsgevaar kan gebeuren.


  1. 6. Er wordt tijdens de Heilige Mis niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan voor de kerkgangers collectebussen waarin de – nu zeker – broodnodige bijdrage voor de parochie gedeponeerd kan worden.

  1. 7. Als er tijdens de Heilige Mis door een cantor wordt voorgezongen mogen de kerkgangers NIET meezingen. Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden.

  1. 8. 8. Er zijn geen misboekjes / Laus Deo beschikbaar voor het volgen van de H. MisWilt U deelnemen aan een H. Mis in het weekend dan moet u van tevoren reserveren. Dit kan op dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor
Susteren: tel: 046-4492171
Mariaveld: tel: 046-4491777
Nieuwstadt: tel: 046-4857074 ( dinsdag ) 046-4854140( woensdag)
Dieteren: tel: 046-4492901 (
alleen op dinsdagochtend!)
Roosteren tel: 046-4494322 (
alleen op dinsdagochtend!)

Wij allen, priesters, kerkbestuursleden en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze (zwakkere) medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor!

Pastoor-deken Geert Lauvenberg

INFORMATIE OVER DE SACRAMENTEN
EN AANMELDEN VOOR DOOPSEL, COMMUNIE, VORMSEL (KLIK)

UITZENDINGEN VAN KTV SUSTEREN

Stacks Image 16569
INZAMELEN VOOR DE VOEDSEL BANK

In de kerken houden wij ook een inzameling voor de voedselbank. U kunt de spullen meebrengen op die dagen dat de kerken voor H. missen geopend zijn.
De bisschoppen hebben ons gevraagd de mensen die het moeilijk hebben niet te vergeten.

De in de kerken van onze federatie verzamelde levensmiddelen worden overgedragen aan de stichting "Alouette" , de lokale voedselbank binnen onze federatie.
Deze stichting draagt er zorg voor dat het voedsel bij de doelgroep terecht komt.
U kunt deze stichting ook financieel steunen door u bijdrage over te maken op: Stichting Alouette rekeningnr.: NL 34 SNSB 0785713417

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Vanwege de bepalingen van de overheid i.v.m. de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zijn de vierigen rond de eerste Heilige Communie noodgedwongen verplaatst naar het schoolaar 20/21. We moeten de verdere ontwikkeling afwachten. Er wordt aan gedacht om twee vieringen achter elkaar te laten plaatsvinden op een dag zodat voldoende kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

MARIAVELD SUSTEREN 20 september 2020 om 10.30 uur

NIEUWSTADT 27 september 2020 om ??

SUSTEREN AMELBERGABASILIEK 4 oktober 2020 om ??
Lijst overledenen
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296

NIEUWS VAN FACEBOOK

Stacks Image 2035

Overzicht

WM1TDNAG8ZDWRIA1