Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
BELANGRIJK BERICHT VOOR DE PAROCHIANEN UIT DE PAROCHIEFEDERATIE
x
Stacks Image 17141
NIEUWS VIA FACEBOOK
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
LEZINGEN

LITURGIE
x

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan tot 20 november 2022

TARIEVEN
Stacks Image 17178

NIEUWE KAPELAAN SABIN JOSEPH
De nieuwe kapelaan schrijft:
Beste parochianen,
Als nieuwe kapelaan in de parochie wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Sabin Joseph afkomstig uit Kerala, een zuidelijke deelstaat van India. Ik behoor tot het bisdom Thamarassery. Ik ben met mijn priesteropleiding in het jaar 2009 begonnen. Tijdens mijn tijd op het kleinseminarie in India heb ik mijn bachelor in scheikunde behaald aan de universiteit. In 2014 ben ik met mijn filosofie studie begonnen aan het St. Joseph Pontifical Seminary in Aluva, in India.
In 2016 heeft mijn bisschop mij gevraagd naar Nederland te gaan om daar mijn theologie opleiding te volgen, met de bedoeling daarna voor enige tijd als priester in het bisdom Roermond te gaan werken. Ik heb mijn studie vervolgens op het Grootseminarie Rolduc voortgezet. Gedurende de zes jaar van mijn opleiding in Nederland heb ik verschillende stages gelopen o.a. in zorgcentra, parochies, jeugdzorg enz. om meer kennis te maken met de sociale omgeving en het kerkelijk leven in Europa. Afgelopen jaar heb ik mijn pastorale stage in de parochie van Hoensbroek verricht. In mijn stageperiode heb ik verschillende ervaringen opgedaan die mij in mijn werk in de parochie een hulp zullen zijn. Ik kijk erg tevreden terug op mijn opleiding. Als onderdeel van mijn studie heb ik afgelopen jaar een scriptie geschreven met de titel “Ecclesiologische elementen in het middenpaneel van het altaarstuk Lam Gods”. In mijn vrije tijd lees, fiets en wandel ik graag.
Afgelopen zomer ben ik in mijn thuisbisdom tot diaken gewijd en nu ben ik benoemd tot kapelaan in de parochies van Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren. Het is de bedoeling dat ik in januari tot priester gewijd zal worden. Graag vraag ik uw gebed en steun zodat ik mijn taken als kapelaan in onze parochies goed mag vervullen.”

VANAF 26 SEPTEMBER ACTIEF
Tot aan zijn priesterwijding is kapelaan Sabin Joseph  als diaken actief binnen de parochies en zal hij de deken assisteren bij het opdragen van de heilige missen en bij de uitvaarten. Zelfstandig kan hij ook doopsels toedienen, maar nog geen ziekenzalvingen. Aangezien kapelaan Sabin Joseph aan de kinderen en jongeren zelfstandig catechese kan geven zal zijn werkterrein vooral in Susteren/Mariaveld en Nieuwstadt liggen. Dit zijn immers de plaatsen waar kinderen onderwijs kunnen ontvangen en de vormsel- en communievieringen plaatsvinden.
Kapelaan Sabin Joseph gaat (voorlopig) wonen op de pastorie van Dieteren omdat deze pastorie nu vrijkomt na het vertrek van kapelaan Amir.
De parochianen van de parochiefederatie met name ook van Dieteren worden vriendelijk verzocht voortaan voor hun vragen en pastorale wensen rechtstreeks met pastoor-deken Lauvenberg contact op te nemen (046-4491284)
Vanaf 2023 worden wij één parochie die centraal pastoraal zal worden bestuurd.
 

Stacks Image 17065
BIDDEN
VOOR DE OEKRAÏNE


Oekrainsevlag

Tijdens de wekelijkse gebedsdienst (noveen)op maandagavond om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld-Susteren wordt vanaf nu bijzonder gebeden voor de vrede in de Oekraïne. Na de noveengebeden zal vooraf gaande aan de Lofzang van Maria het toewijdingsgebed aan Maria Onbevlekt Ontvangen worden gebeden zoals de heilige paus Johannes Paulus II dit geformuleerd heeft. Tijdens de Uitstelling van het Allerheiligste wordt één tientje van de Rozenkrans gebeden.
Ook te volgen via
Youtube

Zowel in de heilige Amelbergabasiliek van Susteren als ook in de kerk van Mariaveld zijn de Mariakapellen geopend voor gebed en het aansteken van kaarsen.

Stacks Image 17078
Hulp aan OekraïneVia het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie:
www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.

Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële
hulp.
Stacks Image 16797
FEDERATIE SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]

Made in RapidWeaver