Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 16866
Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe.
De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit
om de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen,
ook al is in 2021 nog steeds alles anders door Covid-19.
Vier mee in de kerk op Witte Donderdag om 19.00 uur,
Goede vrijdag om 15.00 uur en 19.00 uur en
de Paaswake om 20.30 uur.

Zijn alle plaatsen bezet of komt u uit voorzorg niet naar de kerk
vier dan thuis mee, via de livestream van
KTV SUSTEREN

U vindt op
deze website handige links en downloads die u helpen om de Veertigdagentijd
te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren.

Vier Pasen!

VASTENACTIE 2021
(KLIK HIER)
Stacks Image 16877
NIEUWS VIA FACEBOOK
LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16797
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]