Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 17032
**************************************************************************************

SCHEMA HEILIGE MISSEN EN DIENSTEN IN CORONATIJD

Alle H. Missen worden op zondagochtend gevierd:

9.00 uur Roosteren
9.30 uur Mariaveld
10.00 uur Dieteren
11.00 uur Nieuwstadt (Via lokale omroep SOL2 te volgen en via Youtube)
11.30 uur Susteren

Door de week kunt u via Youtube op maandagavond 19.00 uur het Noveengebed van de Wonderdadige Medaille meebidden. Gebruik hiervoor deze link: KLIK HIER

Door de week eucharistieviering om 9.00 uur

Woensdagochtend om 9.00 uur in Mariaveld

Donderdagochtend om 9.00 uur in Nieuwstadt.


De H. Missen door de week in Roosteren en Vastrada komen voorlopig te vervallen.

NIEUWS VIA FACEBOOK
LEZINGEN

LITURGIE
x

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan tot 20 november 2022

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16797
FEDERATIE SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]