UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Welkom

Cluster van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 505
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296

Stacks Image 16250
 
 Kinderkerk Parochiecluster Susteren
Zaterdag 18 mei: Kinderzegening in Mariaveld
 
 
Zaterdagmiddag 18 mei a.s. wordt in de parochiekerk van Mariaveld-Susteren, een korte viering gehouden, waarbij de kinderen gezegend worden. 
De viering begint om 16.00 uur.
 
De bedoeling van deze korte viering is het om samen te bidden en te zingen en de hulp te vragen van Moeder Maria voor alle kinderen. De kinderen van de parochies Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roostenen en Dieteren zijn van harte welkom alsook de kinderen uit andere parochies.
Aan het einde van de viering  komen de ouders, de grootouders of verzorgers met de kinderen, c.q. de kleinkinderen naar voren, waarbij de kinderen individueel gezegend worden. Eventueel meegebrachte bloemen kunnen dan bij het Mariabeeld worden  neergezet. Alle kinderen, klein en groot van binnen en buiten het Parochiecluster Susteren zijn van harte welkom.
 
De voorbereidingen voor deze viering is in handen van de Werkgroep Kinderkerk van het Parochiecluster Susteren.


NIEUWS VAN FACEBOOK

Stacks Image 2035
RK parochiecluster Susteren
WM1TDNAG8ZDWRIA1