Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
BELANGRIJK BERICHT VOOR DE PAROCHIANEN UIT DE PAROCHIEFEDERATIE
x
Stacks Image 17141
NIEUWS VIA FACEBOOK
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
LEZINGEN

LITURGIE
x

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan tot 20 november 2022

TARIEVEN
Stacks Image 17065
BIDDEN
VOOR DE OEKRAÏNE


Oekrainsevlag

Tijdens de wekelijkse gebedsdienst (noveen)op maandagavond om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld-Susteren wordt vanaf nu bijzonder gebeden voor de vrede in de Oekraïne. Na de noveengebeden zal vooraf gaande aan de Lofzang van Maria het toewijdingsgebed aan Maria Onbevlekt Ontvangen worden gebeden zoals de heilige paus Johannes Paulus II dit geformuleerd heeft. Tijdens de Uitstelling van het Allerheiligste wordt één tientje van de Rozenkrans gebeden.
Ook te volgen via
Youtube

Zowel in de heilige Amelbergabasiliek van Susteren als ook in de kerk van Mariaveld zijn de Mariakapellen geopend voor gebed en het aansteken van kaarsen.

Stacks Image 17078
Hulp aan OekraïneVia het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie:
www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.

Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële
hulp.
Stacks Image 16797
FEDERATIE SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]

Made in RapidWeaver