Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 16893
Kerk Mariaveld doet oproep voor klepeldonatie

Na alle commotie rond de vermeende diefstal van de klepel van de klok in de kerk van Mariaveld, blijkt het parochiecomité nu aan te hikken tegen een onvoorziene uitgave post van
ruim 4000 Euro. Metaalmoeheid heeft voorlopig die ene luidklok na ruim 75 jaar het zwijgen opgelegd.

Hoe vreemd het ook mogen klinken, maar parochianen missen het geluid van de klok. Niet alleen om te weten dat het dagelijks 12.00 uur is, maar ook om te weten dat er een H. Mis wordt aangekondigd.

Langs deze weg doet het parochiecomité dan ook een oproep aan particulieren en bedrijven, om een vrijwillige bijdrage te doneren om de klepel te kunnen vervangen en de klok weer als vanouds te laten luiden. Dat kan door een bijdrage over te maken naar de bankrekening:
NL71 RABO 0150202113 t.n.v.
RK Kerkbestuur O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

U kunt ook deze
link gebruiken (klik)


of deze QR code:

2021-06-25_13-08-04
De parochie Mariaveld heeft een ANBI-status.

Laat de klok van Mariaveld weer luiden!
NIEUWS VIA FACEBOOK
LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16883
VOEDSELBANK

In de kerken van de federatie Susteren worden levensmiddelen verzameld

voor de voedselbank van stichting "Alouette", gevestigd in Dieteren.

Deze stichting draagt er zorg voor dat de levensmiddelen bij de juiste mensen terecht komen.

U kunt ook uw gaven per bank overboeken: Stichting Alouette

rekeningnr.: NL 34 SNSB 0785713417.

Bij voorbaat hiervoor onze dank namens diegenen die aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank.

Stacks Image 16797
FEDERATIE SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]