Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 17030
“Is bij de dood alles afgelopen?”
Filmavond in ’t Stift (gratis)

- SUSTEREN- Op donderdag 21 oktober 2021 is in parochiehuis ’t Stift in Susteren de bijzondere film “Heaven is for Real” te zien. Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hij gaat over een domineesgezin waarvan het zoontje Colton, vier jaar oud, met een blindedarmontsteking wordt opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig voor Colton en het gezin sterft hij niet en keert hij terug naar het normale leven. De kleuter Colton vertelt dat hij tijdens zijn operatie in de hemel is geweest. Daar heeft hij bekenden ontmoet. Een ontroerend verhaal van een eerlijke getuige, een kind. Iedereen is van harte welkom, meld u zich aan bij kapelaan Amir telefoonnummer 046-4491296 met vermelding van naam, woonplaats en telefoonnummer. Kapelaan Amir is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur Aanmelden kan tot 15 oktober 2021. Aanvang van de film 19.30 uur. Het Stift is open vanaf 19.00 uur
Steeds meer horen en of lezen we dat mensen achter de horizon van het leven hebben mogen kijken. Ze waren bijna dood en zijn teruggekeerd. Het verhaal wat zij hierover vertellen is voor degene die het niet hebben meegemaakt ongeloofwaardig. Deze mensen met een leven veranderde ervaring worden door velen niet begrepen. Doordat er weinig begrip voor hen is, zijn ze vaak in zichzelf gekeerd, klappen dicht en dragen een groot geheim met zich mee. Leven in een wereld die geen begrip voor je heeft is moeilijk.
Gelukkig wordt hier aan meer dan veertig jaar in Nederland, maar ook elders, aandacht geschonken, bijvoorbeeld in de zorg, ziekenhuizen en zelfs wetenschappelijk. Ook binnen het katholieke geloof en in onze parochie federatie willen wij hier aandacht aan schenken. Vandaar dat de federatie twee avonden organiseert, namelijk een filmavond en een avond met twee gastsprekers die zelf een kijkje hebben mogen nemen achter de horizon van het leven.
Op de eerste avond wordt dus de film, “Heaven is for Real”getoond. Je kunt je afvragen, hoe weet een kind van 4 jaar hoe de hemel eruitziet en wie Jezus is? Misschien kunnen wij nog beredeneren dat hij in het domineesgezin opgroeit en wel iets heeft gehoord over de hemel en een afbeelding van Jezus gezien. Maar het is ongelofelijk dat hij zijn overleden overgrootvader heeft gezien en zijn zusje dat door een miskraam is overleden. Colton wist niets van zijn overleden overgrootvader en van zijn overleden zusje. Welke verklaring hebben wij hiervoor dat overledenen voortleven bij Jezus in de hemel?
De werkgroep “pastorale activiteiten RK Susteren” nodigt alle parochianen uit de federatie Susteren uit voor deze filmavond. Het thema “bijna-doodervaring” krijgt een vervolg. Op donderdag 4 november 2021 zullen twee ervaringsdeskundigen ons in hun ervaringen alten delen. Aanvang 19.30, locatie ‘t Stift.
Gezien de coronamatregel is het wenselijk dat iedereen is ingeënt. Er wordt van ons verwacht dat wij hierop toezien.
Stacks Image 17022


VERSOEPELINEN CORONAMAATREGELEN KERK


De Nederlandse bisschoppen hebben de corona-richtlijnen versoepeld.
Dit betekent concreet voor de vieringen in uw kerk:

1. De anderhalve meter regel bij deelname aan kerkdiensten komt te vervallen.

2. Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. Gelovigen wordt wel gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als ook bij het lopen door de kerk.

3. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Blijf bij corona-klachten wel thuis!

4. Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen
onder bepaalde voorwaarden weer samen zingen,

5. De communie wordt weer met de hand uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm echter gehandhaafd.

6. Oproep bisschoppen “Laat u vaccineren”. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’
.

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM IN UW PAROCHIEKERK!
Stacks Image 16893

Breng een bezoek aan de H. Amelberga basiliek en aan de schatkamer


Neem een 3d voorproefje


Er worden zowel in de basiliek als ook in de bijbehorende schatkamer rondleidingen verzorgd.
Neem hiervoor contact op met
Dhr W. Schulpen,
T: 046-4492089
E: [email protected]

Stacks Image 16899

LIJKWADE

VAN

TURIJN

Van zondag 17 oktober tot en met zaterdag 13 November krijgt u de kans om een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn te zien in de kerken van onze federatie.

LEES VERDER

NIEUWS VIA FACEBOOK
LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16883
VOEDSELBANK

In de kerken van de federatie Susteren worden levensmiddelen verzameld

voor de voedselbank van stichting "Alouette", gevestigd in Dieteren.

Deze stichting draagt er zorg voor dat de levensmiddelen bij de juiste mensen terecht komen.

U kunt ook uw gaven per bank overboeken: Stichting Alouette

rekeningnr.: NL 34 SNSB 0785713417.

Bij voorbaat hiervoor onze dank namens diegenen die aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank.

Stacks Image 16797
FEDERATIE SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]