Kerkelijke vieringen
26 augustus t/m 11 september 2022

KOMT EN ZIET
Venite et videbitis!

Heiligdomsvaart in Susteren
575 Jaar

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats.
Van
26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd.
Er vinden ook extra eucharistievieringen plaats.


Vanzelfsprekend dat Eucharistievieringen, Pelgrimsmissen en het tonen van de relieken deel uitmaken van de kerkelijke vieringen. De oorspronkelijke betekenis is ‘vaart’ of tocht naar de heiligdommen naar de relieken, de stoffelijke resten van heilige personen of voorwerpen die hen hebben toebehoord.
Een eerste vermelding in schriftelijke bronnen dat er in Susteren een reliekentoning bestaat, is te vinden in het 1447. In Susteren hebben we het dan over de heiligen die in de 8-ste eeuw (Gregorius en Albericus) en in de 9-de eeuw (Amelberga, Benedicta en Cecilia) leefden en zijn begraven. De Heiligdomsvaart zoals we die nu kennen in Susteren bestaat sinds 1888.
Sinds 1937 wordt zevenjaarlijks op het plein
naast de H. Amelbergabasiliek het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen”opgevoerd van de priesterdichter Jacques Schreurs MCS.
In deze brochure treft u een korte omschrijving aan.


Pontificale Eucharistievieringen / Pelgrimsmissen


Op vrijdag 26, zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus en op de zondagen 4 en 11 september zijn er Pontificale Eucharistievieringen. De Pontificale Eucharistieviering van zondag 28 augustus zal bij goed weer buiten op het podium worden gevierd en live worden uitgezonden door de RKK televisie op Nederland 2 om 10.30 uur. Op de weekdagen worden iedere dag om 10.00 uur in Heilige Amelbergabasiliek een pelgrimsmis opgedragen. (Uitzondering 8 september H. Mis om 19.00 uur in Mariaveld).
U kunt ook misintenties voor de eucharistievieringen bestellen


Reliekentoning / Reliekenstoet


De relieken van de Susterense heiligen zijn gewoonlijk te zien in de Schatkamer van ’t Stift aan het Salvatorplein. Op zondag 4 september worden zij meedragen in het tweede gedeelte van de Reliekenstoet. De Heilige Willibrord, de eerste abt van de Susterense abdij, ontving in 714 kerk en klooster van Pepijn van Herstal en zijn vrouw Plectrudis. De Heilige Willibrord was ook de eerste bisschop van Utrecht en vond zijn laatste rustplaats in Echternach.

ALLE INFORMATIE OVER HET BESTELLEN VAN TICKETS VOOR HET OPENLUCHTSPEL EN OVER DE HISTORISCHE RELIEKENSTOET VINDT U OP WWW.HEILIGDOMSVAART.NL


Programmaoverzicht Heiligdomsvaart 2022

 
 
Tentoonstelling relieken en schatten uit de schatkamer
 
Dagelijks van 27 tot en met 11 september van 11.00-17.00uur,
Tijdens eucharistievieringen en uitvoeringen is de tentoonstelling niet toegankelijk
Locatie: Basiliek
Entree: vrije gave
 
Rondleidingen met gidsen door de stad en basiliek
 
DATA: 27 en 28 augustus, 3, 10 en 11 september 
Start telkens om
om 13.00, 14.00 en 15.00uur
Tijdens eucharistievieringen en uitvoeringen zijn er geen rondleiding door de basiliek
Startpunt: Huis van de Heiligdomsvaart, Molenlaan 32
Kosten: 5 euro, Deelname door aanmelding ##
Heiligdomsvaart i.s.m. gidsen
 
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Data: 27, 28 en 31 augustus, 2, 3, 4, 7, 9, 10 en 11 september om 20.00uur
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Entree: 22,50 euro
Reserveren via
deze link
 
 
PER DAG:
 
Vrijdag 26 augustus
 
19.00uur:
Plechtige opening van de Heiligdomsvaart
Pontificale Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek.
Celebrant is Z.H.E. Mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Concelebranten H.E.H.
M.P.J. Hagen (plebaan kathedraal Rotterdam); H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Koor: Gemengd koor Nieuwstadt o.l.v. Jos Vanhommerig; organist: Rita Vousten
Onthulling beeld Heiligdomsvaart
Datum: 26 augustus na de openingsmis
Locatie: Salvatorplein
Stichting Beeldentuin
 
Nazit opening Heiligdomsvaart
Datum: 26 augustus na de mis en onthulling beeld
Locatie: feestpaviljoen Salvatorplein
Heiligdomsvaart
 
 
 
Zaterdag 27 augustus
 
17.30 uur:
Pontificale Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek.
Celebrant is Z.H.E. Mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Concelebranten: Z.H. Exc. Mgr. Jean-Pierre Delville (bisschop van Luik), , Z.H.E. Mgr. R. Lohmann , (hulpbisschop van Munster), H.E.H. Abt Malachias Huijink o.c.s.o. abdij Lilbosch),H.E.H.
M.P.J. Hagen (plebaan kathedraal Rotterdam); H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)

Koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra o.l.v. Karen van der Wal, Orgel: Mark Mulkens

20. 00 uur:

Première 0penluchtspel “Weerlicht der eeuwen

Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveringen via
deze link
 
Zondag 28 augustus
 
10.00 uur
Pontificale eucharistieviering met rechtstreekse landelijke tv-uitzending KRO-NCRV
Locatie: Podium, Salvatorplein voor de basiliek
Celebrant: Z.H. Exc. Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Concelebranten:
Z.H.E. Mgr. F.J.M. Wiertz (emeritus bisschop van  Roermond), Z.H.E.  Mgr. Helmut Dieser (bisschop van Aken); Z.H. E. Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom hulpbisschop van Utrecht, H.E.H. dr. L.J.M. Hendriks (rector Seminarie Rolduc); H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)

Koren: Première van de Missa Sancta Amelberga van Hans Leenders door de Gemengde Kerkelijke Zangkoren van Susteren, Nieuwstadt en Gemengd Koor Poco Animato Roosteren ,. Dirigent . Jos van Hommerich: Orgel: Anja Hendrickx
 
15.00 uur:
Orgelconcert met Marcel Verheggen op orgel en Vincent Kusters tenor
Locatie: Basiliek
Entree: vrije gave

20.00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveringen via
deze link
 
Maandag 29 augustus
 
10:00 uur
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: Z.E.H. A.J. Mom (pastoor parochiefederatie Echt-Pey); Koor Pey o.l.v. Jos Vanhommerig
Concelebranten:
H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Aanmelding door priesters of parochies

20.00 uur

Koorconcert
Koor uit Breslau in het kader van de concertreis Edith Stein Breslau-Keulen- Echt
Locatie: H. Landricuskerk, Echt
Entree: vrije gave
 

 
Dinsdag 30 augustus:
 
10:00u : 
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: Z.E.H. J.W.J.M. L’Ortye  (pastoor federatie Roerkerken)
Concelebranten:
H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)

Ontmoetingsdag Stichting Mgr. Schrijnenhuis o.a. lezingen, rondleidingen
Locatie: Basiliek/Stift/Salvatorplein

Deelname door aanmelding bij Stichting Mgr. Schrijnenhuis
 
20.00 uur:
Concert van Henk Steijvers en vrunj met support act
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek met nazit in het feestpaviljoen van de Heiligdomsvaart
Entree: 10 euro
 
Woensdag 31 augustus
8.00 uur
Pelgrimstocht (voettocht) van Abdij Lilbosch naar de Basiliek
Startpunt: kerk van Lilbosch met pelgrimszegen
 
10.00 uur
Pelgrimsmis in de Basiliek
Celebrant: H.E.H. Mgr. W.W.H.G. van Rens, (vicaris bisdom Roermond) Concelebranten:
H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
koor: Herenkoor Susteren; organist: Mark Mulkens


Aanmelding door priesters of parochies

20. 00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveringen via
deze link 

Donderdag 1 september
 
10.00 uur
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant:  H.E.H. J.J.S. Kuijer (pastoor-deken Susteren tot 2008)Concelebranten:
H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Ontmoetingsdag Stichting Mgr. Schrijnenhuis lezingen, rondleidingen
Locatie: Basiliek/Stift/Salvatorplein
Deelname door aanmelding bij Stichting Mgr. Schrijnenhuis 

20.00 uur

Bach-concert door kamerkoor o.l.v. Arno Kerkhof
Entree: vrije gave
 

 

Vrijdag 2 September
 
10:00 uur:
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: H.E.H.  G.H.J. Honings (Deken van Schinnen) Concelebranten: H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)

Opgeluisterd door het dameskoor Dieteren o.l.v. Mark Mulkens.
Aanmelding door priesters of parochies

Vanwege een huwelijk in de basiliek starten vanaf 14.00 uur de rondleidingen door de basiliek.

20.00 uur:

Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveren via
deze link
 

Zaterdag 3 september
 
17.30 uur
Plechtige Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant:  H.E.H. Harry Quadvlieg (vicaris -generaal van het bisdom Roermond)Concelebranten; H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)

Koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra o.l.v. Karen van der Wal, Orgel: Mark Mulkens
 
20. 00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveren via
deze link 

Zondag 4 september
 
10.30 uur
Pontificale Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek.
Hoofdcelebrant:
Z.E. Wilhelmus kardinaal Eijk (aartsbisschop van Utrecht); Concelebranten: Z.H.E. Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond; Z.H.E. Mgr. F.J.M. Wiertz (emeritus bisschop van  Roermond); ; Z.H.E. Mgr. Jan Hendriks (bisschop van Haarlen-Amsterdam); Z.H.E. Mgr. Ron van den Hout (bisschop van Groningen –Leeuwarden); H.E.H Abt Ad Lenglet O.S.B. (Abt klooster Mamelis); H.E.H Rolf-Peter Cremer (Dompropst te Aken); H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Grevenbicht  
14.00 uur
Historische en religieuze reliekenstoet
Startpunt: basiliek met rondgang door de stad
(Aanmelden als deelnemer stoet
HIER)
 
15.30 uur (na reliekenstoet)
Cantare! Suëstra
Muzikaal evenement met onder andere bijdragen van Baroesjko, Feurthstreet Lumber Factory Jazzband, Spik en Span
Locatie: Marktstraat en Salvatorplein
 
20. 00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveren via
deze link

Maandag 5 september
 
10:00 uur:
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: H.E.H. R. N. Merkx, Concelebranten: concelebrant H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Aanmelding door priesters of parochies 

20.00 uur

Concert door Zangduo Francien Meuwissen en Frans de Rijk en Luitspeler
Locatie: Basiliek
Entree: vrije gave
 
Dinsdag 6 september
 
10.00 uur
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: Z.E.H. L.M.J. Creemers (pastoor van de parochiefederatie Maasbracht)Concelebranten: H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
koor: Gemengd koor Maasbracht

Aanmelding door priesters of parochies

Woensdag 7 september
 
10.00 uur
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: W.E.H. A. Leonard (kapelaan van de parochiefederatie Susteren)
koor: Herenkoor Susteren; organist Mark Mulkens

Aanmelding door priesters of parochies

Na heilige Mis:
pelgrimstocht Susteren-Abdij Lilbosch, met aansluitend rondleiding.
Startpunt: Basiliek na de pelgrimsmis en pelgrimszegen
20. 00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveren via
deze link
 
Donderdag 8 september
 
19.00uur !!
Pelgrimsmis in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk te Mariaveld
Celebrant: H.E. H.  G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren)
Koor: gemengd kerkelijk zangkoor Suestra
Dirigent: Karen van der Wal
organist: Mark Mulkens


Aansluitend

Lichtprocessie naar de Basiliek
Aanmelding door priesters of parochies 

20.00 uur

Concert van Sumadi met band en solisten
Locatie: Harmoniezaal
Entree: 12,50 euro
 
Vrijdag 9 september
 
10:00 uur:
Pelgrimsmis in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: W.L.J.C. van Dijck (pastoor van fusieparochie Hoensbroek)Concelebranten: H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Opgeluisterd door het dameskoor Dieteren o.l.v. Mark Mulkens.
Aanmelding door priesters of parochies 

20.00 uur:

Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveren via
deze link
 

Zaterdag 10 september 
 
17.30uur
Plechtige Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek
Celebrant: H.E.H. R.H.M Maessen (vicaris -generaal van het bisdom Roermond) Concelebranten: H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Koor: Sumadi o.l.v dirigent Jos Huijnen
 
20. 00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveren via
deze link
 
Zondag 11 september
 
10.30 uur
Pontificale eucharistieviering als slot van de Heiligdomsvaart
Celebranten:Z.H.E. Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond.
Concelebrant:
H.E.H G.A.M.L. Lauvenberg (deken van Susteren); W.E.H. A. Leonard (kapelaan te Susteren)
Koor: gemengd kerkelijk zangkoor Suestra
Dirigent: Karen van der Wal
organist: Mark Mulkens

 
15.00 uur
Willibrordusvespers
Door Schola Sittardiensis Sanctus Michael o.l.v. Ad Gijzels
Locatie: Basiliek

20. 00 uur:
Openluchtspel “Weerlicht der eeuwen
Locatie: Salvatorplein voor de basiliek
Reserveringen via
deze link

parochie Christus Salvator