UA-52517073-1 nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

Zondag 4 maart: Gemengde zangvereniging Kempengalm in de H. Amelbergabasiliek.

koor Malheze

Zondag 4 maart aanstaande wordt de Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek in Susteren muzikaal opgeluisterd door de gemengde zangvereniging “Kempengalm” uit het Brabantse Maarheeze. Het koor, dat al sinds 1982 wordt geleid door Bart Meijs uit Echt, voert de “Kleine Orgelsolomesse” uit van Joseph Haydn. Verder werken van onder andere Johann Sebastian Bach en van Franz Schubert.


Lees verder.....

Zondag 7 januari a.s. Oratoriumvereniging Sittard zingt in Basiliek Susteren

foto OVS 2014

Op zondag 7 januari a.s., de eerste zondag van de maand, zal de Sittardse Oratoriumvereniging als gastkoor om 11.00 uur de Eucharistieviering verzorgen in de H. Amelbergabasiliek van Susteren. Het koor staat onder leiding van Alice Hendriks.

Lees verder.....

Kerstvieringen in de H. Amelbergaparochie - Susteren

Kinderwoorddienst
Op Kerstavond 24 december a.s. is er om 17.00 uur speciaal voor de allerkleinsten een kinderwoorddienst in de H. Amelbergabasiliek van Susteren. Deze viering is vooral vóór en door kinderen. Medewerking wordt verleend door Jeugdkoor Suëstra en leerlingen van de beide basisscholen In ’t Park en De Springdonk. Door hen zal een kerstspel worden opgevoerd.
Alle kinderen, klein en groot, maar ook volwassenen zijn van harte welkom bij deze dienst en kinderen die het leuk vinden om als herdertje , engeltje of misschien schaapje mogen gerust verkleed aan deze viering deelnemen. Het is de bedoeling dat de kinderen zo dicht mogelijk bij het kerstspel kunnen zitten, zodat ze alles goed kunnen horen en zien.

Kerstwensen
In elke kerk van het Parochiecluster Susteren staat een kerstwensboom. Alle mensen van goede wil worden uitgenodigd (eventueel anoniem) om hun kerstwensen voor te leggen aan het Kerstkindje Jezus. In de kerken zijn kaartjes beschikbaar, maar een eigen kaartje maken mag natuurlijk ook. Deze kunnen in de Kerstboom in de kerk worden gehangen.

Kerstgrot Basiliek Susteren
Net als voorgaande jaren zijn in de crypte van de basiliek de laatste weken regelmatig de handen uit de mouwen gestoken. Een groep vrijwilligers is druk in de weer geweest om het kerstverhaal in beeld te brengen volgens het eeuwenoude verhaal.
Alléén dit jaar is er voor gekozen om de kerststal te vervangen voor een echte kerstgrot. Historisch zijn er namelijk voldoende aanwijzingen dat het Kindje Jezus niet is geboren in een stal, maar in een grot.

Openingstijden
Tijdens de kerstperiode kan het Bijbels tafereel bekeken worden. De openingstijden zijn als volgt: 1-ste Kerstdag: 12.00 tot 18.00 uur / 2-de Kerstdag: 12.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur / van 27 december t/m 1 januari van 14.0 tot 17.00 uur en op 6 en 7 januari telkens van 14.00 – 17.00 uur.

Avondopenstelling met muziek van jong orgeltalent
Tijdens de avondopenstelling van de basiliek in Susteren op Tweede Kerstdag tussen 19.00 en 21.00 uur zullen jonge orgeltalenten afwisselend het orgel bespelen. Door de sfeervolle verlichting van brandende kaarsen zal dit een bijzondere ambiance geven aan het bezoek van de basiliek en de kerstgrot. De twee orgeltalenten die dit zullen doen zijn Vincent Roubroeks en Roy Jaspers

Vredeslicht
Net als vorig jaar zal in de kerk ook het ‘vredeslicht’ aanwezig zijn. Iedereen die dit ‘vredeslicht’ mee naar huis wil nemen, kan daarvoor een stormkaars of noveenkaars meebrengen. Het Vredeslicht, ontstoken in Wenen, reist over de hele wereld en zo ontstaat een symbool van vrede, waarbij het licht de wereldvrede meedraagt en uitstraalt.
Lees verder.....

Pauselijke onderscheiding voor Paul Wouters

Paul Woueters

Door Cor Voorter

Dieteren - Paul Wouters heeft zaterdag 9 december jl. uit handen van Deken Lauvenberg de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ ontvangen vanwege zijn verdiensten gedurende 25 jaar, zowel binnen de parochie van de Heilige Stephanus als ook binnen het Parochiecluster Susteren. Hij is penningmeester van het kerkbestuur en vervult dezelfde functie eveneens binnen het dekenaal bestuur van het dekenaat Susteren. Verder maakt hij deel uit van de Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond.

Lees verder.....

Zaterdag 16 december:“Samen voor de Voedselbank”

Net als afgelopen jaren vindt de actie Samen voor de voedselbank plaats bij de PLUS-supermarkt in Susteren en bij de Supermarkt Jan Linders in Pey-Echt. Tussen 09.00 en 12.30 uur in Susteren bij de PLUS-supermarkt en in de middag tussen 13.30 en 17.30 uur bij de Jan Linders-supermarkt te Pey-Echt. Het winkelend publiek wordt gevraagd om de actie te ondersteunen en om aan de hand van een vastgesteld boodschappenlijstje één product (meer mag natuurlijk altijd!) extra te kopen en na betaling van de boodschappen het extra product in te leveren bij de actievoerders. Het gaat om lang houdbare producten zoals pasta’s, rijst, blikken met groente, vlees of pastasaus, koffie en thee, pakken houdbare zuivel en vruchtendranken, broodbeleg zoals hagelslag, chocoladepasta, pindakaas, jam en stroop. Verder nog bak- en olijfolie.

Zondag 3 december: Klarinettrio in Basiliek Susteren

Zondag 3 december, de Eerste zondag van de Advent, wordt de Eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Amelbergabasiliek opgeluisterd door een klarinettrio van Harmonie St. Cecilia – Susteren. Het trio bestaat uit de muzikanten, Elaine Schreurs, Lon-yin Hinssen en Theo Nohlmans.


Lees verder.....

100 jarig bestaan Kerk en Parochie Mariaveld

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Parochie Mariaveld werd opgericht. In 1917werd tevens begonnen met de bouw van de kerk, die in 1918 in gebruik werdgenomen. Wij willen deze feiten herdenken.Als begin voor deze festiviteiten hebben wij gekozen voor vrijdag 8 december 2017,het hoogfeest van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Beschermvrouw van onze Kerken Parochie. Om 19.00 uur zal mgr. E. de Jong voorgaan in een H. Mis. Hij zalgeassisteerd worden door pastoor-deken Lauvenberg en kapelaan Amir.

Lees verder.....

Concert Studium Chorale in Amelbergabasiliek.


koor

“Veni et audi, komt en hoort” is het thema van het concert, dat Studium Chorale op zaterdag 2 december om 20.00 uur geeft in de H. Amelbergabasiliek in Susteren. Studium Chorale, het professionele kamerkoor van Limburg, heeft een feestelijk programma samengesteld rond de drie centrale figuren in de advents- en kerstthematiek. Jesaja, Johannes de Doper en Maria hebben een sleutelrol in de aanloop naar het kerstfeest. T

Lees verder.....

SINT MAARTEN in de parochies

St Martinius2

Zowel in de kerk Roosteren als ook in de kerk van Nieuwstadt zijn de kinderen van harte welkom om te horen wie Sint-Maarten is.

Lees verder.....

Parochiecluster Susteren Heropening oude kerkhof Nieuwstadt


Pasted Graphic 2

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumentenstatus gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Door de gemeente Echt-Susteren is het toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening in te laten gaan per 1 januari 2018. Dit besluit heeft twee grote consequenties. Allereerst kan er per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar. Ten tweede zullen van de bestaande graven de grafrechten moeten worden vernieuwd.


Lees verder.....
WM1TDNAG8ZDWRIA1