Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020

HarrieSmeets
Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.
De ‘Beleidsbrief 2020 – Naar missionaire geloofsgemeenschappen’ verschijnt in de week, waarin het precies twee jaar geleden is dat Mgr. Smeets werd benoemd tot bisschop van Roermond. Na een periode van kennismaken en oriënteren wil de bisschop met deze brief een aantal nieuwe beleidskaders scheppen voor de samenwerking tussen parochies en de vitalisering van de geloofsgemeenschappen in Limburg. Hierover is afgelopen maanden ook uitgebreid met de dekens van de dertien dekenaten in het bisdom gesproken.
Federatievorming De Beleidsbrief 2020 sluit aan bij de Blauwdruk 2020 die tien jaar geleden door toenmalig bisschop Frans Wiertz werd uitgegeven. Daarin werden de contouren voor de samenwerking tussen parochies al aangegeven. Mgr. Smeets schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat traject af te ronden. Naar aanleiding van de Blauwdruk zijn er de afgelopen jaren allerlei varianten van samenwerkingsverbanden en parochieclusters ontstaan. De bisschop wil dat deze eind 2021 geformaliseerd zijn in officiële federaties, met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie. Een volgende stap kan een officiële fusie zijn, waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van de federatie ontstaat. Dit betekent dat het bisdom Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige parochieverbanden naar zo’n 50 parochiefederaties/fusieparochies. Volgens Mgr. Smeets is schaalvergroting van de bestuurlijke structuur op dit moment de beste garantie om ervoor te zorgen dat de beschikbare pastorale krachten en vrijwilligers daar kunnen worden ingezet, waar ze het meest tot hun recht komen en er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.
Vitalisering In zijn Beleidsbrief gaat Mgr. Smeets ook in op enkele belangrijke speerpunten voor het pastorale beleid van parochiefederaties, waarbij gebed en catechese van belang zijn, maar ook het gemeenschapskarakter van de Kerk. “Daar waar de formele structuren groter worden, is het goed om binnen de federaties/fusieparochies kleine groepen te creëren, waardoor een gemeenschap van gemeenschappen ontstaat,” aldus de bisschop. “Ik hoop dat dergelijke gemeenschappen zich binnen het grotere geheel van federaties/fusieparochies kunnen ontwikkelen tot oases, waar mensen tot rust kunnen komen en hun geloof ten volle kunnen ervaren.” Ook wijst de bisschop erop dat het de taak van alle mensen in de Kerk is om het geloof uit te dragen via diaconie of een persoonlijk geloofsgetuigenis.
Benoemingenbeleid Enkele maanden na zijn aantreden heeft Mgr. Smeets al aangegeven dat pastorale benoemingen in parochies voortaan plaatsvinden voor de duur van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Die lijn is afgelopen jaar ingezet om meer doorstroming en een zekere mate van verjonging in parochies te kunnen doorvoeren. In zijn Beleidsbrief 2020 geeft de bisschop aan dat dit wordt voortgezet. Ook vraagt hij priesters en diakens om, zoals in de Kerk gebruikelijk is, bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden. Voor de benoeming van kerkbestuursleden wordt voortaan de officiële zittingstermijn van vier jaar gehanteerd, met eenmalig de mogelijkheid tot verlenging.
Solidariteit De bisschop spreekt in de brief zijn grote waardering uit voor het vele werk dat in parochies wordt verzet. Hij doet tegelijkertijd een beroep op de onderlinge solidariteit tussen parochies binnen de federaties-in-wording om elkaar waar mogelijk ook op financieel vlak te ondersteunen en te helpen bij het werven van nieuwe inkomsten. Mgr. Smeets besluit zijn Beleidsbrief 2020 met de opmerking dat het nieuwe beleid bedoeld is om parochies over een drempel heen te helpen naar een nieuwe toekomst van missionaire geloofsgemeenschappen in Limburg. “Het oude en vertrouwde was niet slecht, maar soms moeten we ook nieuwe wegen durven inslaan om ons doel te bereiken. En dat is: via liturgie, catechese/verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw zoveel mogelijk mensen in contact brengen met Christus,” aldus Mgr. Smeets.
Download Beleidsbrief 2020 - Naar missionaire geloofsgesmeenschappen
Lees verder.....

KROEDWUSJ EN Maria Ten HemelopnemingOp zaterdag 15 augustus vieren we om 18.00 uur in de basiliek van Susteren en om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Met dit feest verbonden is de zegening van de Kroedwusj. Een boeket van kruiden van het veld.
Dat de kruiden uitgerekend met Maria Tenhemelopneming gezegend worden, komt doordat het een heel oud gebruik is om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht. Bovendien is augustus de periode waarin deze kruiden bloeien.

Lees verder.....

RONDLEIDING IN BASILIEK EN SCHATKAMER SUSTEREN

In de maand augustus is de basiliek en de schatkamer van Susteren

op dinsdagmiddag en zaterdagmiddag

van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Om 14.00 uur , 15.00 uur en 16.00 uur worden

er in de basiliek en aansluitend in de schatkamer

rondleidingen verzorgd.

Gestart wordt vanuit de basiliek

V Lees verder.....

DE ALPHA CURSUS


Op 8, 15, 22, 29 september en 6, 13, 27 oktober en 3, 10, 17, 24 november wordt in Sittard een zogenaamde Alpha cursusgehouden


Wat is de Alpha Cursus?

Een Alpha Cursus is een goede manier om (opnieuw) vanaf de basis kennis te maken met Christus. Vrij met elkaar spreken in een ontspannend en vriendschappelijk sfeer. Een tijdje ga je op pad met andere mensen die je vanzelf beter leert kennen.Voor wie is de Alpha Cursus?

De Alpha Cursus is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. 

Voor meer informatie:,

LINK


Lees verder.....

Paus Franciscus nodigt de Kerk uit om van 16 tot 24 mei de Week van Laudato si’ te vieren

Laudato-siLSW-English-300x98

Paus Franciscus heeft recent in een videoboodschap katholieke gemeenschappen over de hele wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit met het oog op de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis.

Lees verder.....

Paus Franciscus vraagt om in de meimaand tot Maria te bidden

PausMaria

In een op zaterdag 25 april gedateerde brief herinnert paus Franciscus alle gelovigen eraan dat mei van oudsher Mariamaand is. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in deze tijd van beproeving. Hij voegt ook twee gebeden – een korte en een langere versie – eraan toe die hij speciaal schreef om de hulp van Maria in deze barre coronatijden af te smeken.


Lees verder.....

100 Jaar Harmonie St. Cecilia – Susteren

Door Cor Voorter
harmonie

Susteren – Vrijdag 1 mei 2020, was het honderd jaar geleden dat Harmonie St. Cecilia – Susteren werd opgericht. De muziekvereniging had dit eeuwfeest samen met de Susterense gemeenschap willen vieren met een aantal activiteiten in het jubileumjaar. Echter het coronavirus heeft letterlijk gezorgd dat de feestmuziek verstomde en zorgt op dit moment voor een daverende stilte.De gezondheid is echter belangrijker dan welk feest ook. Het besluit om geen jubileum te vieren past binnen de 1,5 meter maatschappij, waarin we momenteel leven.


Lees verder.....

BIJEENKOMST VOOR NABESTAANDEN

We mogen terugkijken op een mooie nabestaande bijeenkomst. Deze vond plaats op woensdagavond 19 februari. Alle nabestaanden van wie wij de contactgegevens hadden en van wie in het jaar 2019 een dierbare overleden is, waren voor deze avond uitgenodigd.
Graag willen wij ook met een zogenaamde “nabestaanden-groep” starten. Het doel hiervan is om mensen bijeen te brengen die hetzelfde hebben meegemaakt zodat ze hun ervaringen en gevoelens met elkaar kunnen delen. Lees verder.....

Pomposa in de basiliek van Susteren

Pomposa

Op zondag 2 februari is tijdens de Eucharistieviering in de H. Amelbergabasiliek in Susteren een bijzonder koor te gast. De zangeressen van dameskoor “Pomposa” onder leiding van Wilmy van der Helm. Een klein ensemble van drie sopranen, drie mezzo’s en drie alten, afkomstig uit de regio. Hun repertoire varieert van licht-klassiek, via luisterlied tot jazzy arrangementen.

Lees verder.....

Donderdag 7 november a.s.: Evacuatieconcert SusterenDoor Cor Voorter

Susteren – Donderdag 7 november a.s. staat de Vereniging van Natuurvrienden stil bij de dag dat Susteren op de kop af 75 jaar geleden op last van de Duitse bezetter moest evacueren. In samenwerking met het Reünie Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) is een muzikaal passend en stijlvol programma samengesteld. Het Evacuatieconcert zal gegeven worden in deH. Amelbergabasiliek van Susteren en begint om 19.30 uur.

Lees verder.....