UA-52517073-1 Parochiecluster Susteren Heropening oude kerkhof Nieuwstadt | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

Parochiecluster Susteren Heropening oude kerkhof Nieuwstadt


Pasted Graphic 2

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumentenstatus gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Door de gemeente Echt-Susteren is het toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening in te laten gaan per 1 januari 2018. Dit besluit heeft twee grote consequenties. Allereerst kan er per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar. Ten tweede zullen van de bestaande graven de grafrechten moeten worden vernieuwd.


Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijgbaar bij het parochiecentrum op het maandagavond spreekuur. Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd. Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of per aanvraag via email: [email protected]

WM1TDNAG8ZDWRIA1