UA-52517073-1 (null) | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

Kerstvieringen in de H. Amelbergaparochie - Susteren

Kinderwoorddienst
Op Kerstavond 24 december a.s. is er om 17.00 uur speciaal voor de allerkleinsten een kinderwoorddienst in de H. Amelbergabasiliek van Susteren. Deze viering is vooral vóór en door kinderen. Medewerking wordt verleend door Jeugdkoor Suëstra en leerlingen van de beide basisscholen In ’t Park en De Springdonk. Door hen zal een kerstspel worden opgevoerd.
Alle kinderen, klein en groot, maar ook volwassenen zijn van harte welkom bij deze dienst en kinderen die het leuk vinden om als herdertje , engeltje of misschien schaapje mogen gerust verkleed aan deze viering deelnemen. Het is de bedoeling dat de kinderen zo dicht mogelijk bij het kerstspel kunnen zitten, zodat ze alles goed kunnen horen en zien.

Kerstwensen
In elke kerk van het Parochiecluster Susteren staat een kerstwensboom. Alle mensen van goede wil worden uitgenodigd (eventueel anoniem) om hun kerstwensen voor te leggen aan het Kerstkindje Jezus. In de kerken zijn kaartjes beschikbaar, maar een eigen kaartje maken mag natuurlijk ook. Deze kunnen in de Kerstboom in de kerk worden gehangen.

Kerstgrot Basiliek Susteren
Net als voorgaande jaren zijn in de crypte van de basiliek de laatste weken regelmatig de handen uit de mouwen gestoken. Een groep vrijwilligers is druk in de weer geweest om het kerstverhaal in beeld te brengen volgens het eeuwenoude verhaal.
Alléén dit jaar is er voor gekozen om de kerststal te vervangen voor een echte kerstgrot. Historisch zijn er namelijk voldoende aanwijzingen dat het Kindje Jezus niet is geboren in een stal, maar in een grot.

Openingstijden
Tijdens de kerstperiode kan het Bijbels tafereel bekeken worden. De openingstijden zijn als volgt: 1-ste Kerstdag: 12.00 tot 18.00 uur / 2-de Kerstdag: 12.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur / van 27 december t/m 1 januari van 14.0 tot 17.00 uur en op 6 en 7 januari telkens van 14.00 – 17.00 uur.

Avondopenstelling met muziek van jong orgeltalent
Tijdens de avondopenstelling van de basiliek in Susteren op Tweede Kerstdag tussen 19.00 en 21.00 uur zullen jonge orgeltalenten afwisselend het orgel bespelen. Door de sfeervolle verlichting van brandende kaarsen zal dit een bijzondere ambiance geven aan het bezoek van de basiliek en de kerstgrot. De twee orgeltalenten die dit zullen doen zijn Vincent Roubroeks en Roy Jaspers

Vredeslicht
Net als vorig jaar zal in de kerk ook het ‘vredeslicht’ aanwezig zijn. Iedereen die dit ‘vredeslicht’ mee naar huis wil nemen, kan daarvoor een stormkaars of noveenkaars meebrengen. Het Vredeslicht, ontstoken in Wenen, reist over de hele wereld en zo ontstaat een symbool van vrede, waarbij het licht de wereldvrede meedraagt en uitstraalt.
WM1TDNAG8ZDWRIA1