UA-52517073-1 100 jarig bestaan Kerk en Parochie Mariaveld | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

100 jarig bestaan Kerk en Parochie Mariaveld

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Parochie Mariaveld werd opgericht. In 1917werd tevens begonnen met de bouw van de kerk, die in 1918 in gebruik werdgenomen. Wij willen deze feiten herdenken.Als begin voor deze festiviteiten hebben wij gekozen voor vrijdag 8 december 2017,het hoogfeest van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Beschermvrouw van onze Kerken Parochie. Om 19.00 uur zal mgr. E. de Jong voorgaan in een H. Mis. Hij zalgeassisteerd worden door pastoor-deken Lauvenberg en kapelaan Amir.

Verder zal erook een afvaardiging van de Heren Lazaristen aanwezig zijn.Op zondag 10 december zal in het kader van het 100 jarig bestaan de KRO vanuitonze kerk de Eucharistieviering uitzenden. Deze viering begint om 10.30 uur. Ook indeze viering zal mgr. E. de Jong voorgaan en geassisteerd worden door pastoor-dekenLauvenberg en kapelaan Amir.Wij hopen dat vele parochianen uit onze parochie en uit de andere parochies van onsCluster deel zullen nemen aan deze viering.Kerkgangers wordt verzocht om uiterlijk 10.20 uur in de kerk aanwezig te zijn.Laten wij als parochie zien dat wij hier nog een levende kerk en parochiehebben. En laten wij dit doen door in grote getale aanwezigheid te zijn in dezevieringen. Wij rekenen op U. U komt toch ook!!.

WM1TDNAG8ZDWRIA1