UA-52517073-1 Archives for 2014 | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

2014

Jubilaristen bij Kerkelijk Gemengdkoor Mariaveld


Zondag 28 december ontvingen in Mariaveld drie jubilarissen van het gemengd kerkelijk zangkoor een onderscheiding voor hun jarenlange inzet:
Lees verder.....

Kerststal in de Basiliek SusterenInmiddels is het een mooie traditie geworden om in de H. Amelbergakerk in Susteren niet alleen een kerstal te bouwen maar ook scènes uit het kerstverhaal na te bouwen. Een groep vrijwilligers is daar de afgelopen weken druk mee bezig geweest. Het bouwen in de eeuwenoude kerk is al een klus op zich, want er mag niet gespijkerd, gehamerd of geboord worden om ook maar iets te bevestigen. Dat heeft vaker oplossingen opgeleverd die vallen onder de categorie ‘het beste idee van Susteren’! De muren van het Godshuis mogen immers niet beschadigd worden.
Lees verder.....

Laatste Heiligdomsvaart-noveenkaarsen te koop

In het kader van de kerkelijke vieringen rond de Heiligdomsvaart 2014, maar vooral om extra kosten voor de parochie te drukken, werden door het kerkbestuur drie speciale noveenkaarsen te koop aangeboden. Drie noveenkaarsen met afbeeldingen van heiligen die een bijzondere betekenis hebben voor Susteren: Amelberga, Willibrord en Gregorius.
Lees verder.....

Pauselijke onderscheiding in Dieteren

Op zaterdagavond 6 december 2014 heeft aan eind van de mis in de St. Stephanuskerk in Dieteren dhr. Sjra Maassen uit handen van Pastoor – Deken Geert Lauvenberg de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen.

Lees verder.....

Allerheiligen...AllerzielenIn de komende weekenden worden in de parochies van het cluster allerzielen diensten geviersd Lees verder.....

Lichtprocessie zaterdag 18 oktober 2014.


Na de plechtige viering van 19.15 uur op deze zaterdag 18 oktober zal traditie getrouw de Lichtprocessie uit trekken naar de Kapel Maria ter Nood op
de Heide.
Ook dit jaar zullen weer Maria-Broederschappen uit Weert, Delft, Breda,
Dordrecht, Den Bosch en Maastricht deelnemen aan de H. Mis en aansluitend aan de Lichtprocessie.
Lees verder.....

DIENST AAN DE NAASTEimgres
Het is nu aan u om de priesters en parochies te informeren over heuglijke feiten, zoals huwelijksjubilea, droevige gebeurtenissen, zoals ziekte of opname in een verzorg- of verpleeghuis.
Dat willen wij heel graag als parochie weten om ook in deze zin Kerk te kunnen zijn.
Stuur een bericht per mail naar i
[email protected]. of bel naar de deken 4491284 of de kapelaan 4491296 of deponeer een briefje in de brievenbus bij uw eigen parochiekantoor of contactpersoon. Lees verder.....

SINT MAARTENS GEZINSMIS EN OPTOCHT IN NIEUWSTADT
Op zaterdag 8 november om 17.45 uur vindt in de H. Amelbergakerk te Susteren een gezinsmis plaats met als thema Sint Maarten. Eveneens komen op
dinsdag 11 november om 17.30 uur , op het feest van Sint Maarten, in Nieuwstadt de kinderen samen voor een gezinsmis in de Heilige Johannes de Doperkerk.
Lees verder.....

Extra rozenkransgebed gevraagd

Alle parochies, gezinnen en religieuze gemeenschappen worden uitgenodigd om zich op zondag 5 oktober( rozenkranszondag) aan de te sluiten bij het rozenkransgebed voor de gezinnen.
Dit Rozenkransgebed begint om 15.00 uur in de kerk van Mariaveld.

Lees verder.....

INSTALLATIE DEKEN LAUVENBERGDeken Lauvenberg Susteren
Lees verder.....
WM1TDNAG8ZDWRIA1