UA-52517073-1 Archives for 2015 | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

2015

Nieuw MAGAZINE "KOM SAMEN"


Kom Samen kopie


In de week voor Kerstmis werd in de parochies van het cluster Susteren het nieuwe Magazine “KomSamen”.
bezorgd. Dit magazine wil parochianen informeren over activiteiten die zullen plaatsvinden binnen de verschillende parochies.
Het magazine zal vier keer per jaar verschijnen.

Drama over kleine mensen in een grote oorlog


Toneelgroep 'Mooder' Susteren-01

In december a.s. wordt in Susteren op een wel heel bijzondere wijze stilgestaan bij 70 Jaar bevrijding. Er worden dan vier uitvoeringen gegeven van het oorlogspel “’n Moder” van Piet Zits onder regie van Karel Fiddelers. De ondertitel van het toneelstuk geeft eigenlijk kort samengevat de inhoud weer: een drama over kleine mensen in een grote oorlog.


Lees verder.....

Misdienaars Nieuwstadt bezochten ToverlandOp zaterdag 3 oktober bezochten een aantal misdienaars en acolieten uit de St Jan parochie te Nieuwstadt Sevenum
Het jaarlijkse uitstapje voerde en naar Toverland, het speelparadijs voor oud en jong.
De deelnemers mogen op een leuke reis terug kijken.


Pasted Graphic
Lees verder.....

KANSEN VOOR GELOOF IN DEZE TIJD Lezing Leo Fijen H. Amelbergabasiliek Susteren

Leo Fijen

Op donderdag 8 oktober aanstaande komt Leo Fijen om 20.00 uur in de Heilige Amelberga basiliek een lezing verzorgen over het thema “Kansen voor geloof in deze tijd” Hij zal ingaan op de vraag: “Welke mogelijkheden zijn er voor persoonlijke geloofsgroei? “Wat is de toekomst van de parochie. Is er nog een toekomst voor de Kerk, nu de Kerk steeds de wind van voren krijgt? Hij zal dus kansen schetsen voor de geloofsgemeenschap maar ook voor iedere gelovige persoonlijk.


Lees verder.....

Huisdieren welkom tijdens Kinderkerkviering!b Huisdierenzegening in Nieuwstadt

kinderkerk

De parochies van Susteren, Mariaveld, Roosteren, Dieteren en Nieuwstadt gaan ook samen werken aan een aantal (extra) gezinsvieringen door het jaar onder de naam Kinderkerk. Zondag 4 oktober a.s. vindt om 11.00 uur een eerste bijzondere gezinsviering plaats in de parochiekerk van Nieuwstadt. Deze gezinsviering staat in het teken van Werelddierendag en Sint Franciscus. De muzikale omlijsting van deze dienst komt voor rekening van Kinderkoor Suëstra uit Susteren en kinderen die mogen allemaal hun huisdier meenemen naar de H. Mis.


Lees verder.....

27 september: Herdenking 75 jaar kerk in Dieteren

Vijfenzeventig jaar geleden werd in de vroege ochtend van maandag 2 september 1940 om 7.45 uur door de toenmalige Bisschop Mgr. Lemmens de kerk in Dieteren officieel ingewijd.Met een plechtige Hoogmis wil het parochiecomité op 27 september deze gebeurtenis opnieuw onder de aandacht brengen.

Lees verder.....

Zondag 4 oktober 11. 00 uur Amelbergabasiliek: Schola Sanctus Michael in de Basiliek in Susterenkoor sittard

Elke eerste zondag van de maand is er in de Basiliek van de H. Amelberga in Susteren een Eucharistieviering, waarbij de muziek wordt verzorgd door een gastkoor of gastensemble. Op 6 september was het koor Pey Vocaal te gast met een mooie uitvoering van muziek van Mozart.
De Schola Sanctus Michael uit Sittard zingt tijdens de Eucharistieviering op zondag 4 oktober. Lees verder.....

Basiliek H. Amelberga Susteren “Eerste zondag van de maand Missen”

AmelbergaStift

Met ingang van de maand september zal in de basiliek van Susteren iedere eerste zondag van de maand om 11.00 uur een eucharistieviering worden gevierd. Na afloop bestaat de mogelijkheid om elkaar in ontmoetingscentrum  ’t Stift te ontmoeten.

Lees verder.....

Zondag 6 september inwijding Heraldische wapens op Conopeum basiliek

conopeum

Tijdens een plechtige eucharistieviering op zondag 6 september a.s. om 11. 00 uur, zal het met wapens voorziene conopeum worden ingewijd. Deze bijzondere Eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door het koor “Pey Vocaal” o.l.v. Esther Zaad.  Na afloop bestaat de mogelijkheid om in ’t Stift elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten

Lees verder.....

BuutteFestival Bie de Basiliek!


Dak-aktie Basiliek Susteren-06
Op zondag 30 augustus a.s. zal er voor de eerste keer, op het Salvatorplein, tegen de muren van de eeuwenoude Amelbergabasiliek, het ‘BuutteFestival Bie de Basiliek’ worden gehouden. Aanvang 13:30 uur en vrij entree.
Lees verder.....

VLIEGREIS NAAR ROME IN HET HEILIG JAAR 2016

St_Peter's_Square,_Vatican_City_-_April_2007

In het door paus Franciscus afgeroepen buitengewoon Heilig jaar 2016 wordt door het parochiecluster Susteren een vliegreis naar Rome georganiseerd.

Lees verder.....

Sociaal Wijkteam Susteren-Dieteren-Roosteren

Per 1 juni is er een sociaal wijkteam voor de kernen, Susteren, Dieteren en Roosteren.

Lees verder.....

Zilveren priesterjubileum pastoor-deken Lauvenberg

Op dinsdag 9 juni 2015 is het 25 jaar geleden dat pastoor-deken Geert Lauvenberg door Monseigneur Dr. J.B.M. Gijsen, tot priester werd gewijd. Lees verder.....

NIEUWE PAROCHIEBESTUUR GEINSTALLEERD

Installatie Kerkbestuur cluster Susteren-01
Maandag 11 mei jl. werd met de installatie van het kerkbestuur door Deken Lauvenberg de bestuurlijke clustervorming gerealiseerd van de parochies H. Jacobus de Meerdere - Roosteren, H. Amelberga Susteren, OLV Onbevlekt Ontvangen - Susteren/Mariaveld, H. Stephanus - Dieteren en H. Johannes de Doper - Nieuwstadt. Lees verder.....

Zondag 17 mei a.s. Stadswandeling Susteren


Basiliek Susteren
Zondag 17 mei a.s. is er weer een stadswandeling gepland onder leiding van een van de Stadsgidsen door de oude kern van Susteren.
Lees verder.....

PAROCHIECLUSTER SUSTEREN EEN FEIT

parochie cluster
De officiële start van het nieuwe parochiecluster Susteren zal plaatsvinden aanstaande maandag avond om 19.45 uur tijdens een H.Mis in de Basiliek te Susteren.
Deken Lauvenberg zal tijdens deze H. Mis de volgende door de Bisschop benoemde kerkbestuursleden installeren:

  Na de plechtige eucharistieviering zullen de plaatselijke leden van de parochiecomité’s van het kerkbestuur het mandaat krijgen om de dagelijkse gang van zaken in hun parochie te verzorgen. U zult hierover nog nader geïnformeerd worden.
  Lees verder.....

  Bisschoppelijke Vastenaktie opent nummer voor Nepal

  rkk logo
  Om de slachtoffers in Nepal te kunnen steunen hebben de bisschoppen via de Bisschoppelijke Vastenaktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katholieke Kerk in Nepal. Lees verder.....

  Concert Limburgse Jagers Zondag 3 mei: 70 Jaar bevrijding Echt-Susteren

  Affcihe Herdenkingsconcert ROLJ

  In het kader van 70 Jaar bevrijding wordt er op zondag 3 mei a.s. een herdenkingsconcert gehouden in de burgerhal van het gemeentehuis in Echt.
  Met dit concert wil de gemeente Echt-Susteren alle slachtoffers herdenken die zijn omgekomen door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Lees verder.....

  Koninklijke onderscheiding voor Emeritus Pastoor J.A. Reijnders

  1429863048186
  Emeritus Pastoor Jan Reijnders ontving op 25 april uit handen van burgemeester Jos Hessels een koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap. Lees verder.....

  In Nieuwstadt worden de Kruisdagen nog gevierd

  KRUISDAGEN (11-12 en 13 mei)
  De kruisdagen zijn in de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag. Deze dagen vormen samen met 25 april, het feest van de Evangelist Marcus, dagen waarop men met een bidprocessie en litanie smeekt om zegen over de vruchten van de aarde. In het Latijn worden de kruisdagen de rogationes minores of litaniae minores (kleine litanie) genoemd, om ze te onderscheiden van de litaniae maiores (grote litanie) op het feest van Sint-Marcus op 25 april, die eveneens bedoeld zijn om Gods zegen te vragen over de vruchten van de aarde. De Nederlandse benaming kruisdagen is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door velden en akkers, waarbij de priester een kruis meedroeg. Op deze dagen is de H. Mis om 08:30 u met aansluitend processie.

  Rondleiding Schatkamer en Basiliek Susteren

  Kruisbalk Basiliek Susteren
  Zondag 19 april: Thema-rondleiding stadsgidsen

  Het gilde van Stadsgidsen Echt-Susteren staat t/m september iedere derde zondag van de maand klaar om een rondleiding te geven.
  Lees verder.....

  Palmpasen in de parochiekerken van Mariaveld en Susteren

  ezel

  Zondag 29 maart is het Palmpasen, beter bekend als Palmzondag. De dag dat de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem werd gevierd. Jezus trok gezeten op het veulen van een ezel Jeruzalem binnen. Op Palmzondag begint ook de ‘Goede Week’, de week vóór Pasen.
  Lees verder.....

  Zondag 22 maart om 20.000 uur wordt in de Heilige Amelbergabasiliek te Susteren een concert gehouden met werken van Italiaanse componisten uit de renaissance


  Susteren,_Limburg,_basiliek_crop

  Op zondag 22 maart om 20.00 uur vindt in de St. Amelbergabasiliek te Sustereneen concert plaats van het Ensemble I Fortunelli o.l.v. Francien Meuwissen.Werken van Italiaanse componisten uit de renaissance,waaronder Andrea en Giovanni Gabrieli, Anerio, Croce en Palestrina, maar ookAllegri, Pitoni en Monteverdi, worden ten gehore gebracht.
  Lees verder.....

  VRIJDAG 13 MAART BIJZONDERE VIERING IN BASILIEK

  cq5dam.web.1280.1280
  Op vrijdagavond 13 maart om 19.00 uur vindt er in de Heilige Amelbergabasiliek te Susteren een bijzondere Heilige Mis plaats ter intentie van Paus Franciscus en de evangelisatie. Na deze avondmis vindt er tot 22.00 uur aanbidding plaats van het Allerheiligste Sacrament. Ook bestaat de gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
  Lees verder.....

  LOURDES, EEN REIS MET MEERWAARDE


  loduc02
  Op vrijdagmiddag 27 februari vindt er in “t Stift, Salvatorplein 2 te Suusteren om 14.00 uur een voorlichtingsmiddag plaats over de bedevaarten in 2015 naar Lourdes. Lees verder.....

  Stijlvolle herdenkingsdienst oorlogsslachtoffers Susteren


  Tijdens een stijlvolle herdenkingsdienst in de basiliek van Susteren zijn de oorlogsslachtoffers van Dieteren en Susteren,
  de gesneuvelde geallieerde militairen die zijn omgekomen bij de bevrijdingsaanvallen en wijlen majoor John Evans, de bevrijder van Susteren herdacht.
  Lees verder.....

  Herdenkingsdienst oorlogsslachtoffers in Basiliek Susteren

  Om 17.45 uur begint de Herdenkingsdienst in de basiliek van Susteren, waarbij stil zal worden gestaan bij de oorlogsslachtoffers van Dieteren en Susteren, de gesneuvelde militairen die hun leven gaven voor onze vrijheid en wijlen majoor John Evans.
  De eucharistieviering wordt gecelebreerd door Deken Lauvenberg en zal worden opgeluisterd door de Gemengde Zangkoren van Susteren en Nieuwstadt o.l.v. van Ine Widdershoven, de Jeugdharmonie St. Cecilia - Susteren o.l.v. van Twan Cox en een afvaardiging van Piperband Brotherhood of Murrayfield. Locoburgemeester Peter Pustjens en een van de zonen Evans zullen eveneens het woord voeren.
  Lees verder.....

  Informatieavond vrijwilligers Parochiecluster Susteren

  vrijwilligers

  Vrijdag 9 januari 2015 vindt er een informatieavond plaats voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de parochies van Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren. Deze bijeenkomst is bedoeld om de vrijwilligers in te lichten over de op handen zijnde samenwerking tussen de parochies en de daar uit voortvloeiende clustervorming medio januari 2015.
  Lees verder.....
  WM1TDNAG8ZDWRIA1