UA-52517073-1 Archives for 2016 | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

2016

Een bijzondere kerststal in Susteren


Kerststal Susteren
Het bouwen van een kerstal en het kerstverhaal tot leven laten komen in de basiliek van Susteren is inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te denken traditie. Een groep vrijwilligers steekt er heel wat tijd en energie in, om op deze wijze de kerstsfeer in de eeuwenoude kerk te verhogen. Omdat er vanwege de monumentale status van het gebouw niet geboord of gespijkerd mag worden, wordt er al jaren gewerkt met een speciale houten constructie, touw en andere vaak ingenieuze hulpmiddelen. Met de fraaie kerststal en kerstboom in de kerk, vertellen de Bijbelse taferelen in de crypte het kerstverhaal. In enkele weken tijd wordt hard gewerkt om een mooi resultaat neer te zetten.

Lees verder.....

VANAF ADVENT NIEUWE TEKST ONZE VADER


Vanaf de eerste zondag van de Advent wordt in de kerken in Nederland en
Vlaanderen de tekst van het Onze Vader in de liturgie aangepast. De bisschoppenconferenties van beide landen hebben daartoe besloten.
nis?

Lees verder.....

Karen van der Wal zingt in de Basiliek in Susteren

onbekend
Zondag 4 december, de eerste zondag van de maand, is er om 11.00 uur in de H. Amelbergabasiliek weer een Eucharistieviering, die opgeluisterd wordt door gastmusici. Te gast is de sopraan Karen van der Wal uit Echt, die begeleid wordt door Ad Gijzels.
Lees verder.....

Samen het Zondagsevangelie lezen

bijbel
Gesprekken over geloof en ongeloof


Vanaf donderdag 20 oktober 2016 worden parochianen uitgenodigd om deel te nemen aan maandelijkse bijeenkomsten over “geloof, ongeloof en twijfel”. Iedereen heeft vragen over zijn leven, over zijn geloof en ongeloof. Door samen het evangelie van de komende zondag te lezen kunnen deelnemers met elkaar in gesprek komen. Lees verder.....

Fikse tegenslag renovatie Basiliek Susteren


basilieksusteren
Het kruis en de haan hebben al een aantal weken hun vertrouwde plek op de torens van de H. Amelbergabasiliek moeten verlaten. Tegelijkertijd werd de rechtertoren voorzien van een veiligheidsnet dat eventueel losrakende leien moet tegenhouden naar beneden te vallen. In een inspectie met een hoogwerker heeft uitgewezen dat houtwerk in de torenspitsen en de torenleien nodig vervanging moeten worden. Verder zijn ook de voegen tussen de stenen poreus en ook deze mogen broodnodig vernieuwd.
Lees verder.....

ROMEREIS 2017

Rome 2008 145

Door de H. Amelbergaparochie wordt ook in 2017 weer een vliegreis naar Rome georganiseerd.Het is een volledig verzorgde zevendaagse reis en wel van zaterdag 7 t/m vrijdag 13 oktober 2017.Wanneer u mee wilt met deze unieke reis naar Rome kunt u zich nu reeds aanmelden bij deken Geert Lauvenberg (tel. 4491284) of Karel Fiddelers (tel. 4492258). Gezien het beperkt aantal deelnemers ( maximaal 24 personen) aan deze reis geldt deelname in volgorde van aanmelding.
Lees verder.....

Eucharistie viering met vocale en instrumentale solisten


1 mei
Zondag 1 mei is in de H. Amelberga basiliek om 11. 00 uur een heilige mis, waaraan een viertal jonge vocale solisten meewerken. Naast klassieke muziek zingen Anja, Claudia en Jenny ook hedendaagse liederen. Deze kunt u al beluisteren vóór aanvang van de Eucharistieviering. De meimaand is de Maria maand bij uitstek. Cécile zingt daarom tijdens de mis een Ave Maria. Zij zal verder ook enkele viool solo’s ten gehore brengen. Ad Gijzels begeleidt de uitvoerenden op het historische Weidtmann-orgel van de basiliek en op piano. Lees verder.....

Parochiecluster Susteren ROEPINGEN-ZATERDAG & ZONDAG roeingen zondag 2016

In het weekend van 16 en 17 april wordt bijzondere aandacht gevraagd voor roepingen. Tijdens de weekendmissen zullen, naar aller waarschijnlijkheid, ook priesterstudenten in de weekendmissen aanwezig zijn. Zij richten ook even het woord tot de kerkgangers.
Lees verder.....

Eerste wandeling stadsgidsen 2016 Zondag 3 april: Rondleiding oude kern Susteren


glasinlood
De groep stadsgidsen van Susteren staan zondag 3 april a.s. weer klaar om belangstellenden mee te nemen op een rondleiding/wandeling langs interessante plekjes o.a. binnen de oude kern van het oude Suëstra.

Lees verder.....

PASEN


DSC08201

Paaszondag is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat volledig in het teken van de Verrijzenis, de hoogste waarheid van het christelijk geloof. De Kerk viert dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle gelovigen, "van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam" Met Pasen zijn in alle Parochies van het cluster ochtendmissen.Lees verder.....

PLECHTIGE PAASWAKE

Wijding van water en vuur


basiliek binnen

Dit jaar wordt voor alle parochies van het hele cluster de Paaswake centraal gevierd in de basiliek van Susteren. De koren van de basiliek en van Mariaveld dragen gezamenlijk zorg voor de zang. Een Paaswake dient pas te beginnen na zonsondergang, daarom wordt om 20.00 uur in de kerk als eerste het vuur ontstoken waaraan de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken.. Tijdens deze Paaswake worden ook de Paaskaarsen van de andere parochies van het cluster gezegend eveneens het nieuwe doopwater. Wij willen de parochianen uit alle parochies daarom ook uitnodigen aan deze Paaswake deel te nemen. De Paaswake is de viering bij uitstek.
Lees verder.....

SAMEN VIEREN VAN HET PAASTRIDUUM

Parochianen uit verschillende parochies komen samen rond het ene altaar van de Heer


basilieksusteren

De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. Overeenkomstig de wil van de Nederlandse bisschoppen wordt binnen een cluster het Paastriduum in een parochie centraal gevierd. Dit jaar gebeurt dit in de basiliek van Susteren, in de oudste kloosterkerk van Nederland. Het is mooi dat koren uit de verschillende parochies van het cluster hieraan hun medewerking willen verlenen.
Lees verder.....

GEZETEN OP EEN EZEL

Palmzondag
Communicanten uit het cluster Susteren  stellen zich voor aan hun medeparochianen
 
Op  zaterdagavond 19 maart en zondag 20 maart is het Palmpasen, beter bekend als Palmzondag. Dit is de dag dat de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. Jezus trok, gezeten op het veulen van een ezel, Jerusalem binnen. Op zaterdagavond 19 maart vinden er om 17.45 uur in de basiliek van de Heilige Amelberga te Susteren en in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Roosteren gezinsmissen plaats. De communicanten uit de verschillende parochies stellen zich aan hun medeparochianen voor. De communicanten uit Dieteren zullen dit in de kerk van Roosteren doen, in de plaats waar hun school gehuisvest is.
 
In de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk in Mariaveld  en de H. Johannes de Doper kerk in Nieuwstadt zullen de communicantjes zich tijdens de gezinsmis op zondag 20 maart aan de parochiegemeenschappen voorstellen. In Mariaveld begint de Heilige Mis om 9.30  uur en in Nieuwstadt om om 11.00 uur.
 
Lees verder.....

Concert Ensemble I Fortunelli Zondag 13 maart Basiliek Susteren


DSC_0492 rZondag 13 maart a.s. zingt Ensemble I Fortunelli om 20.00 uur onder de titel “Noord ontmoet Zuid” een programma met werken van Franco-/Vlaamse componisten. Er van uitgaande dat de cultuur van een land grotendeels wordt bepaald door klimaat en geloof, dan is het niet vreemd dat de polyfonie van het noorden vaak goeddoordachte en enigszins ‘spartaanse’ muziek opleverde. Daarnaast kent het noorden nog twee mooie cultuurverschijnselen: het enorme aanpassingsvermogen en de beroemde handelsgeest.
Lees verder.....

Burgemeester kan dak basiliek Susteren op!Leien schrijven Susteren-02

Door Cor Voorter

Het zal niemand ontgaan zijn, maar in en rond de H. Amelbergabasiliek wordt gewerkt.Op het dak boven de apsis en de sacristie zijn dakdekkers bezig leien te vervangen en binnen worden de kerkbanken telkens gedeeltelijk verwijderd, zodat de schilders en daarna een poetsploeg hun werk kunnen doen. Alles binnen een strak geregisseerd schema, zodat kerkgangers bij de eucharistievieringen zo weinig mogelijk overlast ervaren. Toch moet van dag tot dag bekeken of werkschema’s moeten worden aangepast. Het parochiecomité garandeert dat ook bij bijvoorbeeld uitvaartplechtigheden de kerk volledig toegankelijk is.

Lees verder.....

Orgel en blinkend koper in de H. Amelbergabasiliek 6 maart


koperblazersHelden


Op zondag 6 maart is er in de H. Amelberga basiliek in Susteren om 11.00 uur weer een Eucharistieviering met een bijzondere muzikale opluistering. Te gast is dan het Heldens Koperensemble. Dit ensemble heeft al een historie van meer dan 25 jaar.

Lees verder.....

KINDERKERK VIERING HALF-VASTEN “SAMEN-DELEN”


Pasted Graphic


Op zaterdag 5 maart 2016 vindt voor alle mensen groot en klein uit het hele cluster Susteren in de kerk van Roosteren om 17.45 uur een eucharistieviering plaats.
Centraal staat het thema “Samen Delen”. Kapelaan Amir zal de kinderen en volwassenen tijdens deze eucharistieviering vertellen over hoe kinderen in zijn herkomstland India leven en wat zij nodig hebben. Hierbij zal hij ook gebruik maken van lichtbeelden.
Lees verder.....

Aanbidding Allerheiligst Sacrament vanaf 4 maart 2016

Pasted Graphic

Gedurende het Heilig jaar van Barmhartigheid zal met ingang van vrijdag 4 maart a.s. iedere eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in de crypte van de Heilige Amelbergabasiliek te Susteren, de mogelijkheid worden geboden tot stille aanbidding van Allerheiligst Sacrament. Tevens bestaat op deze avond ook de mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening.
Lees verder.....

AVOND VAN BARMHARTIGHEID donderdag 25 februari


Barmhartighre
Op donderdagavond 25 februari vindt in in het parochiehuis ’t Stift, Salvatorplein 2 te Susteren de “Avond van Barmhartigheid” plaats. Iedereen is van harte welkom. Deze avond wordt muzikaal begeleid door jonge enthousiaste musici. Om 20.00 uur start deze bijeenkomst die ongeveer een uur duurt. Lees verder.....

Bidt en vast u mee op Aswoensdag?

askruisje

Patriarch Louis Sako van Irak vraagt u om te bidden en te vasten om genade voor zijn land: "Ik zou u willen vragen aan het begin van deze vastentijd en in het bijzonder op Aswoensdag: bidt en vast voor vrede in ons land!
Lees verder.....
WM1TDNAG8ZDWRIA1