UA-52517073-1 Kinderkerk Parochiecluster Susteren Zaterdag 18 mei: Kinderzegening in Mariaveld | nieuws | RK SUSTEREN

Nieuws

Cluster-Kerk-Wereld

Kinderkerk Parochiecluster Susteren Zaterdag 18 mei: Kinderzegening in Mariaveld

 
MariabeeldMariaveld
 
 

Zaterdagmiddag 18 mei a.s. wordt in de parochiekerk van Mariaveld-Susteren, een korte viering gehouden, waarbij de kinderen gezegend worden. De viering begint om 16.00 uur. 

De bedoeling van deze korte viering is het om samen te bidden en te zingen en de hulp te vragen van Moeder Maria voor alle kinderen. De kinderen van de parochies Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roostenen en Dieteren zijn van harte welkom alsook de kinderen uit andere parochies.Aan het einde van de viering  komen de ouders, de grootouders of verzorgers met de kinderen, c.q. de kleinkinderen naar voren, waarbij de kinderen individueel gezegend worden. Eventueel meegebrachte bloemen kunnen dan bij het Mariabeeld worden  neergezet. Alle kinderen, klein en groot van binnen en buiten het Parochiecluster Susteren zijn van harte welkom. De voorbereidingen voor deze viering is in handen van de Werkgroep Kinderkerk van het Parochiecluster Susteren.

WM1TDNAG8ZDWRIA1