EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

VIERING PAASTRIDUUM
Wij moeten ervan uitgaan dat ook het Paastriduüm (de drie dagen voor Pasen) met maximaal 30 kerkgangers gevierd mag worden.
In de parochiefederatie bestaat de traditie om de viering van Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag centraal in de dekenale kerk, de basiliek van Susteren te laten plaatsvinden voor alle parochianen uit de parochiefederatie.
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden de viering via internet te volgen, vindt dit jaar net als vorig jaar de viering van het Paastriduum in de kerk van Nieuwstadt plaats. Vanuit deze kerk kunnen wij immers de vieringen via het Youtube kanaal “KTV Susteren” uitzenden. Immers in deze kerk is voor het uitzenden van de vieringen permanent een camera geïnstalleerd en de geschikte apparatuur aanwezig.

Tijdstippen vieringen kerk NIEUWSTADT:

Witte donderdag 19.00 uur Instelling van de Eucharistie en het priesterschap

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer

Paaszaterdag 20.30 uur Plechtige Paaswake

De diensten kunt u volgen via YouTube kanaal: " KTV SUSTEREN"


OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld

Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld

Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

Zaterdag 23 oktober 18.00 uur Basiliek

Jaardienst voor Sjeng Lambermon en Zus Lambermon-Marx

Misintentie voor Jacob  Filott

 

 

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

Misintenties: Oktober

 

Vrijdag 1 oktober: H. Mis – 19.00 uur Opening Rozenkransmaand

 

Zondag 3 oktober: H. Mis – 9.30 uur

Jrd. Ouders Leenders-Suijlen; Jrd. Nic Fiddelers; Jrd. Jan Coolen; Jrd. Frans Craenen; Jrd. Erwin Houben; Joannes Boeijmeer;Levenden en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 4 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Dinsdag 5 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Woensdag 6 oktober: H. Mis – 9.00 uur

Uit dankbaarheid

 

Donderdag 7 en vrijdag 8 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Zondag 10 oktober: H. Mis – 9.30 uur

Jrd. Ouders Widdershoven-Palmen

 

Maandag 11 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Dinsdag 12 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Woensdag 13 oktober: H. Mis – 9.00 uur

Overl. Ouders Jozef Kraanen en Clara Bücker en kinderen

 

Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Zaterdag 16 oktober: H. Mis – 19.15 uur

Zeswekendienst Tilla Willms-Opgenoord; Jrd. Jan Stevens en Carolien; Rico Beckers; Thei Hellebrekers (verj.); Mia Hellebrekers-Cosemans en dochter Jessie.

 

Maandag 18 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

Dinsdag 19 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Woensdag 20 oktober: H. Mis – 9.00 uur

Voor de zieken in het Hospice

 

Donderdag 21 en vrijdag 22 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Zondag 24 oktober: H. Mis – 9.30 uur

Jrd. Nel Janssen-Schreuders; Math Heijnen (verj.); Carla Hoorens-Lumens; Truus Hoorens-Voorsselen.

 

Maandag 25 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Dinsdag 26 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Woensdag 27 oktober: H. Mis – 9.00 uur

Uit dankbaarheid

 

Donderdag 28 en vrijdag 29 oktober: Rozenkrans – 19.00 uur

 

Zondag 31 oktober: H. Mis – 9.30 uur

Zeswekendienst Annie Hos; 2de Jrd. Toos Lempens-Janssen; Jan Salden (verj.). Els Dewaide-Stevens (verj.).

 

Maandag 1 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 3 november: H. Mis – 9.00 uur

 

Zondag 7 november: H. Mis – 9.30 uur: Viering Allerheiligen

Levenden en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Allerzielenlof: 15.00 uur

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

  VRIJDAG (15/10):    08:40 uur     Rozenkrans   

                                09:00 uur     Voor de zaligverklaring van pater Bohnen  

 ZONDAG (17/10):     11:00 uur     (GKZ)              29e Zondag door het jaar

 ZWD Mia Jacobs - Douven

Jrd. Hub Rennenberg  

Jrd. Winand Jorissen en Tina Jorissen - Baaten

Jrd. Frans Stelten en Truuke Stelten – van de Bergh en t.i.v.

Christien Sebrechts – Tummers en Martien Sebrecht

 VRIJDAG (22/10):    08:40 uur     Rozenkrans   

                                09:00 uur     Voor de eenzamen in onze parochies

ZONDAG (24/10):     11:00 uur     (Volszang)      30e Zondag door het jaar

 1e Jrd. Gerda Bergh –Mentjens

 VRIJDAG (29/10):    08:40 uur     Rozenkrans   

                                09:00 uur     Voor de overledenen van de afgelopen periode.  

 

 

 

 

 

 WIJZIGING H.MIS: Met ingang van 1 november 2021 wordt op vrijdagavond in Vastrade de H. Mis opgedragen. Dit i.p.v. de zondag mis. Hiermee  verschuift de ochtendmis op vrijdag in Nieuwstadt met ingang van 1 november naar donderdagmorgen om 09:00 uur

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Zaterdag 23 oktober 17.45 uur

Jaardienst voor Wil en Toke Penners-Pustjens

Misintentie voor Jan Steskens en Cato Steskens-Streukens

Misintentie voor Jan Sanders

Misintentie voor ouders Jennen-Gemini en Jasper van der Linden

Misintentie voor Miet en Jo van Bezel-Beunen 

Misintentie voor W.J. Loomans

 

Dinsdag 26 oktober 9.00 uur H. Mis

ter ere van O.L.V. van Altijddurende Bijstand

voor hen die offerden in de Sint Antoniuskapel

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN  oktober/november 2021

Zondag 31 oktober   EEN ENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   ALLERHEILIGENVIERING

09.00  H. Mis opgeluisterd door Fanfare Eendracht.

Aansluitend bezoek aan het kerkhof.

 •  Zeswekendienst Theo Meuffels;
 •  Int. Bep Custers en Herman en Toos Custers-van Heel;
 •  Gest. jrd. Mia Custers en ouders Jan en Maria Custers- Meuffels;
 •  Int. Harie Janssen en Truus Janssen-Custers;
 •  Int. Anna  Custers;
 •  Jrd. Maria Penders-Moonen en Thea Penders-Geraedts;    
 •  Gest. jrd. Maria Penders-Cremers,
 •  int. Louis Penders, Pascal Penders en Marij Verheggen-Penders ;
 •  Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 •  Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena  Wagemans;
 •  Gest. dienst Harie Wagemans;  
 •  Gest. dienst Harie  Jessen en Mia Jessen-Widdershoven;  
 •  Gest. dienst Jozef Jessen en LizaWagemans;
 •  Gest. dienst Maria Jessen;
 •  Int. Leny Schulpen-Hurxkens.

 

Zaterdag 6 november   VOORAVOND TWEE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor)

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Jrd. Sef Damen en int. Mia Damen- Henskens;
 • Intentie ouders van de fam. Hellebrekers-Henskens;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen.

 

Zaterdag 13 november  VOORAVOND DRIE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur  Stille H. Mis

 •  Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Maria Jessen; Jrd. Anna Custers;
 • Int. voor de leden van  het broederschap van St. Cornelius.

 

Zaterdag 20 november CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL
   

Geen H. Mis

 

Zaterdag 27 november VOORAVOND 1e  ZONDAG VAN DE ADVENT

17.45 uur   H. Mis, opgeluisterd door fanfare Eendracht b.g.v. Cecileaviering.

 • Int. voor de levende en overleden leden fanfare Eendracht; 
 • Gest. jrd. Sjiër Lijnen en int. Maria Lijnen-Ruber; 
 • Jrd. Thei van Heel;
 • Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers;
 • Jrd. Tjeu en Drina Hoorens-Slangen en schoondochter Fien;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;  
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven;  
 • Gest. dienst Jozef Jessen en  Liza Wagemans; Gest. dienst Maria Jessen;

 

                                    PAROCHIENIEUWS

 

Kerkbijdrage

 

Afgelopen week is het schrijven voor de jaarlijkse kerkbijdrage rondgebracht.

Mocht u dit schrijven niet hebben ontvangen en u zou graag een exemplaar ontvangen bel dan 046-4491702.

De kerkbijdrage is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze kerk. De laatste jaren schrijven we  fikse rode cijfers, mede als gevolg van de Coronacrisis waar vele diensten zijn geschrapt en gereduceerd wat betreft aanwezigen. Ook de vergrijzing van onze parochies speelt daarbij een rol.

Wij als parochiecomité willen dit jaar wat extra financiën besteden aan de verlichting van de kerktorenklok.

De richtlijn voor de kerkbijdrage is volgens het bisdom € 115,00, maar voor ons is iedere bijdrage van harte welkom. Het banknummer is NL91 RABO 0111 4008 80. 

 

                                                                                                          

Met vriendelijke groet,

 

Het kerkbestuur/parochiecomité van de R.K. Parochie Dieteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail