UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31966
Stacks Image 31960
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
Stacks Image 17531
H. Amelberga Susteren

 

Zaterdag 28 december 18.00 uur Basiliek

Zeswekendienst voor Bep Stassen-Thissen

Eerste jaardienst voor Betsie Cox-Bakermans

Jaardienst voor Wil Schulpen en tevens voor Toos Schulpen-Janssen en dochter Lucia

 

Zondag 29 december 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Woensdag 1 januari 2020 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

Woensdag 1 januari 2020 11.00 uur H. Mis Basiliek GKZSuestra

Misintentie voor ouders Jetten-Craenen en overleden kinderen, dochter Mia, zoon Jo, schoonzoon Wiel en Pierre

 

Zondag 5 januari 2020 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zondag 5 januari 11.00 uur H. Mis Basiliek Gastkoor

Zeswekendienst voor Truus van Thoor-Kupers

Jaardienst voor Jan Ophelders

Jaardienst voor Peter Theeuwen

Misintentie voor Abe Koldijk

Misintentie voor Jeanne Fiddelers

Misintentie voor Anna Maria Beijer

Misintentie voor Albert van de Gazelle en overleden ouders

Misintentie voor overledenen van de familie Griens

 

Zaterdag 11 januari 18.00 uur Basiliek GKZ Suestra

Jaardienst voor Apollonia Beijer

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 12 januari 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 18 januari 18.00 uur Basiliek Schola

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 19 januari 10.00 uur H. Mis VastradaVastradakoor

 

Zaterdag 25 januari 10.00 uur Basiliek

Misintentie voor de overledenen van Schutterij Sint Sebastianus

 

Zaterdag 25 januari 18.00 uur Basiliek

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 26 januari 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Zondag 22 december: H. Mis – 9.30 uur
Ensemble Harmonie St Cecilia en GKZ Suestra

Ouders Stevens-Wolters en zoon Jan;  Levende en overleden leden van Harmonie St Cecilia; Toos Pustgens-Smeets.

 

Maandag 23 december: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Dinsdag 24 december: Kerstavond; H. Mis – 19.00 uur;
Vocale Groep Sumadi

Jrd. Ouders Hubens-Eberson; Jan Stevens; Joannes en Marietje Boeijmeer-Snijders; Ouders Timmermans-Voorter, zoon Harrie en schoondochter Tilda; Ouders v.d. Berk-Weijzen en zoon Peter; Ouders Jeurissen-Beusmans; Ouders Martens-Savelkoul en zoon Rob; Overl. Ouders Timmermans-Botterweck.

 

Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag: H. Mis – 9.30 uur
Schutterij St. Petrus en Paulus

1ste Jrd. Gerda Gransier-Damen; Jrd. Hub Mostard; Jean en Agnes Munsters-Janssen, Sef en Nel Janssen-Schreuders; Sjang en To Craenen-Savelkoul, grootouders en Piet v. Bezel; Ouders Baggen-Claessen; Lena en Pie Geelen-v.Neer; Overl. Oud. Geilen-de Bruijn; Rico Beckers; Dia en Bèr Janssen-Schmeits; Lei Koolen; Ouders Koolen-Janssen en Leonard; Ouders Michiels-Janssens; Jo Smeets, ouders Smeets-Wijshoff; Ouders Jennissen-Deckers, zonen Jan, Willie en schoonzoon Jacques en Ingrid; Kees Beunis, Harrie Meessen, Winand Hamers en Francien Hamers; Ouders van Thoor-Maessen en zonen Harrie en Frans; Jo en Bernadette Backus-Muijtjes; Harie Debets.

 

Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag: H. Mis – 9.30 uur

Jrd. Paul Peters; Els Dewaide-Stevens; Overledenen van de familie Op den Camp en de familie Heijnen; Toos Pustgens-Smeets.

 

Zondag 29 december: H. Mis – 9.30 uur

Overleden van de Familie Hos; Toos Pustgens-Smeets

 

Dinsdag 31 december: Oudejaarsavond: H. Mis – 19.15 uur

Voor het Heil van onze parochie

 

Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag: GEEN H. Mis

 

Zondag 5 januari: Driekoningen; H. Mis – 9.30 uur; GKZ Suestra

Zeswekendienst Toos Pustgens-Smeets; Jrd. Harie Gransier; Jrd. Ouders Heijnen-Peters; Jrd. Mieke Nelissen-Schulpen; Jrd. Anton Joseph Nelissen; Jrd. Wil Greten (verj.); Frans Craenen (verj.); Mia Hellebrekers-Cosemans(verj.), Thei Hellebrekers en dochter Jessie; Sjaak Janssen; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 6 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 8 januari: H. Mis – 9.00 uur

Voor de zieken in het Hospice

 

Vrijdag 10 januari : H. Vormsel: H. Mis – 19.00 uur

 

Zondag 12 januari: H. Mis – 9.30 uur


Winand Janssen; Frank Snickers

 

Maandag 13 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 15 januari: H. Mis – 9.00 uur

Uitdankbaarheid

 

Zondag 19 januari: H. Mis – 9.30 uur; Schola


1ste Jrd. Sophie Meures-Penners; Mientje van Hees-Huberts (verj.)

 

Maandag 20 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 22 januari: H. Mis – 9.00 uur

Voor vrede in de wereld

 

Zondag 26 januari: H. Mis – 9.30 uur


Jrd. Wil Schwillens en familie Schwillens-Meuffels; Ouders Meuffels-v.d. Riet; Ouders Schreurs-Meulenberg.

 

Maandag 27 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 29 januari: H. Mis – 9.00 uur

Uit dankbaarheid

 

 

Overleden Mariaveld:

Op 23 november is op 91 jarige leeftijd in Vastrada overleden:
Toos Putsgens-Smeets
Haar uitvaartdienst was op 27 november in de kerk van Mariaveld
Haar zeswekendienst vindt plaats op 5 januari 2020 in de kerk van Mariaveld

Moge zij rusten in vrede

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

ZONDAG (26/01):     11:00 uur     (Volkszang)                     3e Zondag door het jaar

 

ZWD. Jacques van Elswijck

1e Jrd. Mia Hodzelmans

Jrd. Bea Tops en t.i.v. Mathieu Tops en Lieske Tops – Klassen

Patrice van Bergen

Jos Paes

 

 

VRIJDAG (31/01):    09:00 uur     Voor de overleden priesters in het Bisdom

 

ZONDAG (02/02):     11:00 uur     ( Schola) Blasiuszegen    4e Zondag door het jaar

Feest: opdracht van de Heer in de tempel

 

Jrd. Hub Soons

Jrd. Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg – Salden en Bertha Salden

Jrd. Guillaume Reijnders en Agnes Reijnders-Vermeulen

Frans Goossens en Miep Goossens - Metz

Mat Janssen

Voor de levende en overleden leden van de oudprinsenvereniging De Merkuf

 

 

 

VRIJDAG (7/02):      09:00 uur     Voor de ernstig zieken in onze parochie

 

 

 

 

 

 

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 30 november tot en met 7 januari 2020

 

ZATERDAG, 30 NOVEMBER, 17.45 UUR

Viering 1e zondag van de advent.

Eerste jaardienst voor Piet Noblesse (par.);

W.J.Loomans (st.); Lia Smeets-Graus (par.); overl.ouders Pustjens-Jessen en Willem Pustjens (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Hub Kusters; jaard.voor Jo Coenen; jaard.voor Pierre Dukers, ouders Dukers en Stoffels en Hub Stoffels; jaard.ouders Maassen-Streukens; overledenen (par.)

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

DINSDAG, 03 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V. van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 07 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 2e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); jaard. overl.ouders Maria Peurteners-Schlangen en Jan A.H.Peurteners (st.); jaard.voor Ed en Barbara Jennissen-Joosten en Niek en Wien Jennissen (st.)

 

DINSDAG, 10 DECEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 14 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 3e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Leny Vandijck-van Heel (par.); jaard.voor Albert Pustjens en Elisabeth Pustjens-Pustjens (st.)

Misdienaars: Jules en Jonatan.

 

DINSDAG, 17 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V. van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 21 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 4e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Mia Puts-Griens en Johan en Melanie Puts-Jennissen.

 

DINSDAG, 24 DECEMBER, 19.00 UUR

Kerstavond.

Gezinsviering

Misdienaars: Jonatan, Danique, Jules, Yves.

Muziek: Drumband fanfare “De Maasoever”.

 

WOENSDAG, 25 DECEMBER, 09.30 UUR

Eerste kerstdag.

Overledenen familie Linssen-Jennissen; jaard.voor Lène en Thei Pustjens-Curvers

Misdienaars: Jules en Yves

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

ZATERDAG, 28 DECEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.)

 

DINSDAG, 31 DECEMBER, 17.45 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 04 JANUARI, 17.45 UUR

W.J.Loomans; Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

DINSDAG, 07 JANUARI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op zondagmiddag 17 november jl. hadden wij een geslaagde bijeenkomst met de communicanten,

hun ouders en hun eventuele broertjes en zusjes. Alle communicanten uit het cluster Susteren waren hiervoor uitgenodigd.

In totaal waren wij met rond de 80 mensen.Het was een mooie bijeenkomst. Het gezin blijft heel belangrijk voor de geloofsoverdracht.

 

December is vaak een tijd van drukte. We maken ons klaar voor Kerst, maar onze tijd zit vaker in het uitschrijven van kerstmenu's en het kopen van cadeaus dan in het klaarmaken van ons hart. Herkenbaar? Probeer het eens in de komende advent anders te doen. Gewoon proberen!

 

De adventtijd, die op 1 december begint, is een waardevolle periode om bewust toe te leven naar het Kerstfeest. Een hulp hierbij is de adventskrans. De adventstijd telt 4 zondagen. Hoe mooi is het niet voor het eten of op een ander vast moment in de dag even een kaars van de adventskrans aan te steken totdat je op de kerstmorgen alle vier de kaarsen kunt laten branden? Bidt, eventueel samen met uw (klein)kinderen, het “Wees Gegroet”. Het eerste deel van dit gebed zijn de woorden die de engel Gabriel tot Maria sprak en haar vroeg of ze moeder van Jezus wilde worden.

 

U allen wens ik een gezegende advent toe!

 

Deken Geert Lauvenberg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADVENT

 

Oorsprong

Op 11 november wordt het carnavalsseizoen geopend. En dit is niet zomaar. Immers de avond van 11 november was vroeger een echte “vastenavend”. Dan begon de zes weken durende vastentijd als voorbereiding op het Kerstfeest. De periode van het vasten met advent liep parallel aan het vasten voor Pasen en duurde 40 dagen. Tijdens de vastenperiode werden de gelovigen geacht vaak naar de kerk te gaan, veel goede werken te verrichten en op een sobere manier te leven. In de zesde eeuw drong de traditie van advent door tot de kerk van Rome. Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de huidige lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die met advent niet alleen de historische menswording van Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van Christus in de eindtijd.

 

Vieren advent

 

Kom tot rust en gebed

Advent is een tijd van je innerlijk voorbereiden op de geboorte van Jezus. Probeer een moment op de dag te vinden om even te bidden. Om met God zonder veel woorden in gesprek te komen, om bewust God te zoeken. Je kunt dan God bidden of juist danken voor de dingen die je hebt mogen ontvangen het afgelopen jaar.

 

Brand een kaarsje

In de donkere tijd van advent is het mooi om thuis een kaarsje te branden. Bijvoorbeeld voor je geliefde, voor iemand die je mist of voor het kerstwonder wat aan ons is gegeven. Natuurlijk kun je het kaarsje ook branden voor jezelf.

 

Help je medemens

Kerst is de periode van samenzijn. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Kun jij iets kleins betekenen voor je medemens? De ene week kun je bijvoorbeeld eten brengen naar die ene buurvrouw die wat ziekelijk is. In week twee kun je boodschappen doen voor die oude mevrouw die zelf de deur niet meer uitkomt. In week drie neem je voor de kinderen uit een gezin die het niet te breed hebben wat lekkers mee. In de laatste week stuur je deze mensen op papier wat kerst voor jou betekent.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVEN LACHEN MET…

Twee heren zitten in de trein. Deftig in de eerste klas.

Zegt de een tegen de ander:

“Ik heb een lampenfabriek. Ik ben er erg rijk door geworden”.

Antwoordt de ander: “Ik ben rijk geworden van stelen”.

“Van stelen? Bent u dan een beroepsdief?”

“Nee, nee. Ik heb een fabriek waar bezemstelen worden gemaakt”.

 

 

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

                          KERKDIENSTEN Janauari 2020

 

Zaterdag 04 januari      VOORAVOND VAN DE OPENBARING DES HEREN

19.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. jrd. Harrie Penders;
 • dienst Maria Jessen;
 • Jrd. Toos Custers-van Heel,
 • Int. Herman Custers en Bep Custers.

 

Zaterdag 11 januari      VOORAVOND DOOP VAN DE HEER

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Jrd. Bea Evers-Meuffels;
 • Int. Lisette Evers (off.);
 • dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Jrd. Betsie Schepers-Slangen.

 

Zaterdag 18 januari      VOORAVOND   TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur     Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 •  Jrd. Maria Lijnen-Ruber en int. Sjiér Lijnen;
 • Jrd. They Janssen; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Int.  leden van  het broederschap  van St.  Cornelius;

 

 Zaterdag 25 januari      VOORAVOND DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR     

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Mia Jessen - Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 •  Gest. dienst Harie Wagemans; Int. Mia Damen-Henskens.

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1