UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31960
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

Donderdag 11 juli 9.45 uur H.Mis Vastrada

Misintentie voor Frits Boreas

 

Zaterdag 13 juli 18.00 uur H. Mis Basiliek

Jaardienst voor Gerda Dullens-Arets

Jaardienst voor Ad Feijen

Jaardienst voor Har van Montfort

Misintentie voor Jo Theunissen

Misintentie voor Willem Bohnen-Dreissen en Francisus Bossy-Hofman

Misintentie voor een overledene.

 

Zondag 14 juli 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 20 juli 18.00 uur H. Mis Basiliek

Jaardienst voor Lena Blonden-Schmeitz

Jaardienst voor Rinus Havenaar

Jaardienst voor ouders Baltis-Solberg

 

Zondag 21 juli  10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 27 juli 18.00 uur H. Mis Basiliek

Jaardienst voor Toon Buckx

Jaardienst voor Sef Kranen

Jaardienst voor Mia Puts-Meures en Sjaak Puts

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs

Misintentie voor een overledene 

 

Zondag 28 juli 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

JULI 2019

Zondag 23 juni: GEEN H. MIS;
H. Mis – 9.30 uur  in de basiliek met aansluitend Processie

 

Maandag 24 juni: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 26 juni: H. Mis – 19.00 uur O.L.V. Altijd Durende Bijstand
Bijzondere intentie (B)

 

Zaterdag 29 juni: H. Mis – 9.30 uur
Levende en overleden leden Schutterij St. Petrus en Paulus, Heide

 

Zaterdag 29 juni: H. Mis – 19.15 uur; Vocale Groep Sumadi
Jrd. Sjaak Janssen; Jrd. Pastoor Mennens; Jrd. Chrit Kuijpers; Mia Schwillens-Meuffels; Harie Reiners.

 

Zondag 30 juni: GEEN H. MIS wegens processie in Nieuwstadt en Roosteren

 

Maandag 1 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 3 juli: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 7 juli: H. Mis – 9.30 uur
Zeswekendienst Mia Schwillens-Meuffels; Jrd. José Debije-Claessen; Jrd. Wil Widdershoven en Mia Widdershoven-Cuijpers; Sophie Craenen-Filott; Harie Reiners; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 8 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 10 juli: H. Mis – 9.00 uur
Voor een jong stel dat graag een baby wilZondag 14 juli: H. Mis – 9.30 uur
1ste Jrd. Bertha-Sevriens-Peters; Jrd, Marc van Mierlo; Jrd. Mia Nelissen-Meuwissen; Jrd. Door Sanders-Faessen; Jrd. Winand Hamers; Wim Coenen (verj.); Overl. Ouders Meerten-Reinners en dochter Annelies; Harie Reiners.

 

Maandag 15 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 17 juli: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 21 juli: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Overl. Ouders Widdershoven-Palmen en zonen Theo en Wil; Overl. Ouders Cuijpers-Beckers; Jrd. Pie Hennissen, ouders en schoonouders; Harie Reiners.

 

Maandag 22 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 24 juli: H. Mis – 9.00 uur
Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 28 juli: H. Mis – 9.30 uur
Ouders Meuffels-v.d Riet; Ouders Schreurs-Meulenberg; Harie Reiners

 

Maandag 29 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 31 juli: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 

ZONDAG (14/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                          15e Zondag door het jaar

 

1ste Jrd. Ton Hölsgens

Jrd. Hub Coumans

Josef Hensgens

Fien Alberts – Meulenberg en Mathieu Alberts

René Smeets en Catharina Smeets - Meulenberg

Math Janssen

  

 

VRIJDAG (19/07):                             09:00 uur          Voor alle schoolkinderen dat ze mogen

                                                                                         genieten van een welverdiende vakantie

 

ZONDAG (21/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                   16e Zondag door het jaar

 

Jrd. Sjaak Verkuijlen

Toos Klaassen - Dols

 

VRIJDAG (26/07):                             09:00 uur          Voor alle bedienaren in ons Bisdom      

 

 

ZONDAG (28/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                          17e Zondag door het jaar

 

ZWD. Paula Savelkoul - Widdershoven

Jrd. Ouders Jacobus Beusmans en Henriëtte Harmsen

Sir Wielders

  

 

VRIJDAG (02/08):     9:00 uur       Voor het welzijn van onze parochie

  

ZONDAG (04/08):      11:00 uur      (Schola)           18e Zondag door het jaar

 

Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg-Salden en Bertha Salden

Mathieu Tops en t.i.v. Lieske Tops-Klassen en Bea Tops

Ouders Johan Collé en Maria Collé – van Mierlo

Pastoor Andreas Widdershoven(St)

 

 

VRIJDAG (09/08):                             09:00 uur          Voor de overledenen van onze parochie in

                                                                                         de afgelopen periode.

  

 

ZONDAG (11/08):      11:00 uur      ( SCHOLA)      19e Zondag door het jaar

 

Jrd. Martien Sebrechts en t.i.v. Christien Sebrechts-Tummers

Herman Reinen

Sjaak Verkuylen

Voor een overleden moeder

Ouders Denie-Smeets en ouders Jorissen- Cervenka

 

  

VRIJDAG (16/08):     09:00 uur      Voor de zieken in ons cluster

 

 

HOOGFEEST MARIA TEN HEMEL OPNEMING

Op zondag 18 augustus zal de viering plaatsvinden van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Hierbij gedenken wij (al sinds 582) de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel". In deze viering zal ook de zegening van de “Kroetwusj” plaatsvinden.

Het Parochiecomité zal zorgen voor een aantal boeketjes “Kroetwusj”, deze kunt u na de dienst meenemen tegen een vrijwillige gave van 1€. De opbrengst is bestemd voor bloemversiering in de kerk.

Hiervoor onze hartelijke dank.

 

ZONDAG (18/08):      11:00 uur      (VOLKSZANG) Viering Maria Ten Hemelopneming

                                                                                         Kroetwusj zegening

 

Ouders Roumen – Svanovska en zonen Piet en Jan

 

 

VRIJDAG (24/08):     9:00 uur       Voor een goed begin bij de start van het nieuwe

                                                              schooljaar.

  

 

OPGEVEN MISINTENTIES: Van 14 juli t/m 18 augustus verschijnt het contactblad van Hoes tot Hoes niet i.v.m. vakantieperiode. Misintenties voor deze periode, voor publicatie in vHtH, kunt U opgeven tot maandag 24 juni. Dit kunt U doen op maandag op het spreekuur in het Parochiecentrum of door te deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Ook is het mogelijk telefonisch of per e mail intenties door te geven bij André Cleven telefoon 046 4854076 of bij Leo Koersvelt telefoon 046 4856955, of per e mail naar [email protected]

   

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 1 juni tot en met 9 juli 2019

 

ZATERDAG, 01 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Jan Nab en Tina Nab-Hendrix; jaard.voor Annie Pustjens-Coenen en voor Co Dix.

 

DINSDAG, 04 JUNI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 08 JUNI, 17.45 UUR

Viering Hoogfeest van Pinksteren

W.J.Loomans (st.); overledenen (par.)

 

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”

 

DINSDAG, 11 JUNI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 15 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Harie Pustjens en Annie Pustjens-Schulpen; jaard.voor Gerard Smeets (st.); Annie Leenders-Kocken; jaard.voor Leo Vanthoor en Gerda Vanthoor-Puts; jaard.voor Iginio Cau en Emelia en Serafino.

 

DINSDAG,18 JUNI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 22 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.)

 

DINSDAG, 25 JUNI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZONDAG, 30 JUNI, 09.30 UUR

Sacramentsprocessie.

W.J.Loomans (st.); jaard.voor de ouders Stoffels-Janssen en zoon Hub (st.)

 

DINSDAG, 02 JULI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 06 JULI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Til Swagten-Niessen; jaard.voor Frans Stams (st.); overl.ouders Pustjens-Streukens en zoon Broer (st.).

 

DINSDAG, 09 JULI, 17.45 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bij Pinksteren

Kom, Geest van Liefde

 

Kom, Geest van Liefde,

breng aan de wereld de frisheid van uw heiligende adem.

 

Kom, Geest van Liefde,

omgeef alle mensen met de stralen van uw genade.

 

Kom, Geest van Licht,

verdrijf alle duisternissen van onze lijdende aarde.

 

Kom, Geest van Vreugde,

die alle volheid overtreft, en alle lof en dank bezielt.

 

Kom, Geest van Waarheid,

bevestig in onze harten de smaak van het heilige.

 

Kom, Heilige Geest, herschep ons,

hernieuw ons geheel in Jezus Christus.

 

Kom, Heilige Geest.

 

Marthe Robin (1902-1981), stichteres van de Foyers de Charité

Uit: ‘Kom, Schepper Geest, gebeden tot de Heilige Geest’, Régis de la Haye 2004

 

 

Inspiratiedag voor Pinksteren

Hoe kun je in een druk dagelijks bestaan toch tijd vrij maken voor de kracht van de Heilige Geest? Die vraag staat centraal tijdens een Inspiratiedag voor Pinksteren op zaterdag 8 juni. De dag is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom.

 

Jezus heeft bij zijn Hemelvaart gezegd dat hij een helper zou sturen om voor altijd bij ons te zijn: de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we zijn komst. Maar hoe kun je als gewone gelovige aanspraak maken op dat aanbod van God om de kracht van de Heilige Geest te bespeuren? Daarover gaat het tijdens deze studiedag door middag van gebed, zang en een inspirerende inleiding over de Heilige Geest. De lezing wordt verzorgd door Hetty Gommans van de beweging Geloof en Licht.

 

De dag begint om 9.30 uur met een eucharistieviering met bisschop Harrie Smeets in de Caroluskapel in Roermond. Aansluitend is er een programma rond het thema en een gezamenlijke lunch. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

 

Aanmelden: https://fd8.formdesk.com/ipal/inspiratiedag-2019 of mail naar: [email protected] of bel 0475-386892

 Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestond onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn nog in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected]. (Binnen de gemeente Echt-Susteren wordt de bestelling gratis aan huis gebracht, buiten de gemeente tegen de netto extra verzendkosten!)

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 (willekeurige) stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

                           KERKDIENSTEN juli 2019

 

 

Zaterdag 6 juli            VOORAVOND VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. jaardienst fam. Penders-Loomans;  
 • Int. Sjra Maassen (off.);
 • Int. Lenie Schulpen-Hurxkens v.w. verjaardag; 
 • Int. Pierre Hendriks en Annie Hendriks-Slangen.

 

Zaterdag 13 juli          VOORAVOND VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15  uur  Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Int. Mia Custers.

  

Zaterdag 20 juli          VOORAVOND ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15  uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Sjra Maassen (off.);
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius.

 

Zaterdag 27 juli          VOORAVOND ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15   Gezongen H. Mis (herenkoor).  

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Mia Custers.

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1