EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

VIERING PAASTRIDUUM
Wij moeten ervan uitgaan dat ook het Paastriduüm (de drie dagen voor Pasen) met maximaal 30 kerkgangers gevierd mag worden.
In de parochiefederatie bestaat de traditie om de viering van Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag centraal in de dekenale kerk, de basiliek van Susteren te laten plaatsvinden voor alle parochianen uit de parochiefederatie.
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden de viering via internet te volgen, vindt dit jaar net als vorig jaar de viering van het Paastriduum in de kerk van Nieuwstadt plaats. Vanuit deze kerk kunnen wij immers de vieringen via het Youtube kanaal “KTV Susteren” uitzenden. Immers in deze kerk is voor het uitzenden van de vieringen permanent een camera geïnstalleerd en de geschikte apparatuur aanwezig.

Tijdstippen vieringen kerk NIEUWSTADT:

Witte donderdag 19.00 uur Instelling van de Eucharistie en het priesterschap

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer

Paaszaterdag 20.30 uur Plechtige Paaswake

De diensten kunt u volgen via YouTube kanaal: " KTV SUSTEREN"


OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld

Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld

Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Reserveren voor het bijwonen van een H. mis kan op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 046-4492171 of op het parochiekantoor in Het Stift Salvatorplein 2. Tevens kan dit ook via een mail naar [email protected] 

 

Zaterdag 24 april 2021

Basiliek 18.00 uur

Jrd.Sef en Marieke Herzig-Geelen

 

Zaterdag 1 mei 2021

18.00 Basiliek

Jrd. Deken Cobben

Anna Maria Beijer

Jeanne Fiddelers

 

Zaterdag 8 mei 2021 Moederdag

18.00 Basiliek

Marjo van Wissen-Wackers

Bertha Maessen-Mooren

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag

Basiliek 11.00 uur

 

Zaterdag 15 mei 2021 

18.00 uur Basiliek

Jrd. Mechtildus Schreuders-Klinkers en Hendrik Schreuders

Leden van Schutterij St. Sebastianus

Nelly Widdershoven-Beyer

Jan Mooren

 

Zondag 23 mei 2021 Pinksteren

 basiliek 11.00 (?)

 

Zaterdag 29 mei 2021 

 Basiliek 18.00 uur

Ouders Filott-Pustjens, voor Gertrudis Sanders-Filott, tevens tot intentie van Jeanne Filott-Schlangen en Jacob Filott

Nelly Widdershoven-Beyer, ouders en Tiny

Jan Mooren

 

Zondag 6-6-2021 Sacramentsdag

Basiliek  11.00 (?) 

Jrd. Anny Bohnen-Ubachs, tevens vw verjaardag

Jrd. Wim Kreutzer

Jrd. Lei Schulpen en vw verjaardag, tevens voor Mia SchulpenSuylen

 

 

Zaterdag 12-6 2021

Basiliek 18.00 uur

Nelly Widdershoven-Beyer, tevens voor ouders en Tiny

 

 

 

 

 

 

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld
  1. mei 2021

    

   Voor de H. Missen dient u zich aan te melden op het Parochiekantoor (geopend maandag- t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur). In de H. Mis is een mondkapje verplicht. Maximum is momenteel 55 kerkgangers.

   Meimaand – Maria maand - Rozenkransmaand

   Zondag 2 mei: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Wim Coenen en Agnes Savelkoul

   Jrd. Pastor Lammers

   Jrd. Sjaak Dukkers

   Monica Meures (verj.) en tevens voor haar ouders(verj.) en overige overleden familieleden

   Overledenen familie Hagmanns

   Overledenen familie Joosten

   Lei Schreurs

   Levenden en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

    

   Maandag 3 mei: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Dinsdag t/m Vrijdag: 19.00 uur bidden Rozenkrans

    

   Woensdag 5 mei: H. Mis – 9.00 uur

   Nel Janssen-Schreuders (verj.)

   Zondag 9 mei: H. Mis – 9.30 uur

   Til Peters-Meuwissen

   Frits en Net Wackers-Wolters

   Annie Craenen-v.d. Bergh

   Jan Stevens

   To Thoolen-Craenen

   Lies Craenen-Mestrom

   Jacqueline Peters-Craenen

   Frank Sniekers (verj.)

   Ouders Kuhl-Wesseling

   Lei Schreurs

   Voor Pastor Gerard Verwoerd, die op 4 mei op 81 jarige leeftijd in Panningen is overleden

    

   Maandag 10 mei: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Dinsdag t/m Vrijdag: 19.00 uur bidden Rozenkrans

    

   Woensdag 12 mei: H. Mis – 9.00 uur

   Geen viering

   Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag: H. Mis – 9.30 uur

   Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60 jarig huwelijk en tevens voor overleden familieleden van de families Schlangen en Dukers.

   Harie Reiners

   Nel Janssen-Schreuders(verj.)

    

   Zondag 16 mei: H. Mis – 9.30 uur

   Zeswekendienst Els Fiddelers-Wagemans;

   1ste Jrd. Dré Jetten

   1ste Jrd. Nelly Peters-Jenniskens

   Lei Schreurs

   To Fiddelers-In het Panhuis

   Billa Linssen-Houben

   b.g.v. 50 jarig Huwelijk van Ludwig en Ria Collé-Vliex

    

   Maandag 17 mei: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Dinsdag t/m Vrijdag: 19.00 uur bidden Rozenkrans

    

   Woensdag 19 mei: H. Mis – 9.00 uur

   Voor de zieken in het Hospice

    

   Zondag 23 mei:1ste Pinksterdag: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Theu Peters

   Annie en Frits Boreas- Wiermans

   Lei Schreurs

   To Fiddelers-In het Panhuis

   Billa Linssen-Houben

    

    

   Maandag 24 mei: 2de Pinksterdag: H. Mis – 9.30 uur

   Overleden ouders Widdershoven-Palmen zonen Wil en Theo en schoondochter Mia.

   Overleden ouders Cuijpers-Beckers

    

   GEEN Noveen ter ere van O.L. Vrouw

    

   Dinsdag t/m Vrijdag: 19.00 uur bidden Rozenkrans

    

   Woensdag 26 mei: H. Mis – 9.00 uur

   Uit dankbaarheid

    

   Zondag 30 mei: H. Mis – 9.30 uur

   Zeswekendienst Lei Schreurs

   Sjang Peters en Tilla Peters van Buggenum (verj.)

   Winand Ophelders (verj.)

   To Fiddelers-In het Panhuis

   Billa Linssen-Houben

    

    

   Maandag 31 mei: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

    

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG (14/05)      08:40 uur     Rozenkransgebed

 VRIJDAG (14/05):    09:00 uur     Voor steun aan de parochianen die in stilte lijden

 ZONDAG (16/05):     11:00 uur     (Cantor)                           7de Zondag van Pasen  

 Jrd. Sir Wielders

Fam. Hodzelmans – Cleven

Ouders Paulus Widdershoven en Maria Rademakers en overledenen van de familie

Moeder Busch, dochters José en Leny

Toos Klaassen - Dols

 VRIJDAG (21/5):     08:40 uur     Rozenkrans

                                  09:00 uur     Voor alle bedienaren in ons Bisdom

                                                        Mathijs Didden en Mia Didden - Jongen

                                                        Eugène Nottelman, zoon Bert en dochter Mariet

 

ZONDAG (23/05):     11:00 uur     (Cantor)                           Hoogfeest Pinksteren  

 Ouders Verheijen – Mestrum en zoon Jan

Ouders Lauvenberg – Mengelers en familie

Echtpaar Wielders – Jorna, Anna en Greta

Wil Schreurs

Jos Paes

MAANDAG (24/5):    11:00 uur     (Cantor)                          2de Pinksterdag

VRIJDAG (28/5):      08:40 uur     Rozenkrans

                                  09:00 uur     Voor de kinderen die vanavond het H. Vormsel ontvangen

 

VRIJDAG (28/5):       19:00 uur    H. Vormsel

VORMSEL: Op vrijdag 28 mei a.s. zullen, in een Plechtige Eucharistieviering, 15 kinderen van Groep 8 het H. Vormsel ontvangen. Deze H. Mis is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

 ROZENKRANS: Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. Daarom zal in de meimaand voor de H. Mis op vrijdagmorgen de rozenkrans gebeden worden om 08:40 uur.

 NOVEENKAARSEN

Paus Fransicus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het H. Jozef jaar. De H. Jozef is de patroonbeschermer van de kerk. Gedurende het gehele jaar staat het H. Jozefbeeld op het priesterkoor. I.v.m het Jozefjaar zijn er Noveenkaarsen in de Kerk aanwezig van de H. Jozef. De kosten van deze kaarsen zijn 4,€

 BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan
 • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

 

 AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking

 

 

 

 

 

   

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

 

Zaterdag 8 mei 17.45 uur H. Mis

Jaardienst voor Gerard Ackermans en An Ackermans-Pustjens

Misintentie voor W.J.  Loomans

 

Dinsdag 11 mei 9.00 uur H. Mis

Misintentie voor hen die offerden in de kapel van O.L.V/ van  AltijdDurende Bijstand

 

Woensdag 12 mei Hemelvaart 

Misintentie voor  Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen

 

Zaterdag 15 mei 17.45 uur H. Mis

Misintentie voor W.J. Loomans

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN april/mei 2021

 

Zaterdag 24 april       VOORAVOND VIERDE  ZONDAG VAN PASEN

19.15  uur  Stille mis.

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Jrd. Thei Heijlighen;
 •  Jrd. Jeanne Filott-Schlangen;   
 • Gest. jrd. Mia Custers en int. ouders Custers-Meuffels;
 • Int. Maria Penders-Cremers (i.v.m. verjaardag), int. Louis Penders en zoon Pascal.

 

Zaterdag 1 mei           VOORAVOND VIJFDE  ZONDAG VAN PASEN

19.15  uur Stille H. Mis

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • 1e Jrd. Sophie Rooijen-Schulpen en int. Michel Rooijen; 
 • Jrd. Broer Lijnen,
 • int. Sjaak en Truke Lijnen- Jessen en int. Hub Goossens.

 

Zaterdag 8 mei           VOORAVOND ZESDE ZONDAG VAN PASEN

19.15  uur Stille H. Mis

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen. ; 
 • Int. ouders Schlangen-Beckers, Maria Schlangen,  Jeanne Filott-Schlangen en Jo Schlangen.

 

Woensdag 12 mei      VOORAVOND HEMELVAART VAN DE HEER

19.15  uur Stille H. Mis

 • Gest. jrd. Barbara Ruijters-Custers en int. Sjeng Ruijters.

 

Zaterdag 15 mei         VOORAVOND ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

19.15  uur Stille H. Mis

 • Gest. dienst tot bijzondere intentie; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Top-Jessen;
 •  Gest. dienst Maria Jessen;  Jrd. Mat Slangen;  
 • Gest. jrd. Louis Penders,
 • int. Maria Penders-Cremers
 • int. Pascal Penders en Marij Verheggen-Penders;  
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. voor de leden van de broederschap van St. Cornelius.

    

Zaterdag 22 mei         VOORAVOND VAN PINKSTEREN

19.15  uur  Stille H. Mis.

 • Jrd. Herman Custers, int. Toos Custers-van Heel en Bep Custers;
 • Int. Anna Custers;  Gest. dienst To  Fiddelers;
 •  Jrd. Jos Penders;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst HarieWagemans.

 

Zaterdag 29 mei         VOORAVOND FEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID

19.15  uur Stille H. Mis.

 • Int. Pastoor Verdurmen .

 

 

Kerkdiensten :

Het is en blijft voorlopig de regel dat het maximaal aantal mensen dat de H. Mis mag bijwonen gehandhaafd wordt op 30. Meldt u zich aan, dan weten we hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 bij Mariëtte Verheggen, tel 046-4492901 of via  Ger Linssen (tel. 046-4491702) of e-mail [email protected], waar ook misintenties kunnen worden besteld, gewijzigd of verschoven.

 

 
What do you want to do ?
New mail