UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31960
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Vrijdag 24 mei 17.00 Basiliek Boeteviering communicantjes

 

Zaterdag 25 mei H. Mis 18.00 uur Basiliek Sumadi

Kinderwoorddienst

Eerste Jaardienst voor Tilla Creemers-Schrans en jaardienst voor Michel Creemers;

Jaardienst voor Bèr en Maria Damoiseaux-Janssen;

Misintentie voor ouders Filott-Pustjens, Gertrudis Sanders-Filot, Jeanne Filott-Schlangen en Jacob Filott;

Misintentie voor de overleden leden van Schutterij Sint Sebastianus;

Misintentie voor een overledene 

 

Zondag 26 mei 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Donderdag 30 mei 11.00 uur H.Mis Basiliek Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra

Hemelvaart

 

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs

 

Zondag 2 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zondag 2 juni 11.00 uur H. Mis Basiliek

Zeswekendienst voor Jeanny Pernot-Jacobs;

Zeswekendienst voor Mia Schulpen-Suylen

Eerste Jaardienst voor Vint Widdershoven;

Misintentie voor Anny Bohnen-Ubachs;

Jaardienst voor Sjra Laumen en Tiny Laumen-Provaas;

Jaardienst voor Giel Janssen; 

Misintnite voor Jeanny Lijnen-Thissen;

Misintentie voor Fer Mertens;

Misintentie voor Jeanne Fiddelers;

Misintentie voor een overledene

 

Vrijdag 7   juni 19.00 - 20.00 uur

Aanbidding en biechtgelegenheid

 

Zondag 9 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zondag 9 juni 11.00 uur H. Mis Basiliek Gemengd Koor Nieuwstadt

 

Maandag 10 juni 10.30 uur H. Mis Basiliek 

Misintentie voor Jeanne Pernot-Jacobs

Eerste H. Communie 

 

Zaterdag 15 juni 18.00 uur H. Mis Basiliek Schola

Eerste jaardienst voor Martin Thissen;

Jaardienst voor Sjeng en Jeanne van de Berg-Schrijen tevens jaardienst voor Piet enLies Opgenoort-Aben;

Jaardienst voor Wil Plitscher tevens voor echtgenote To en kleindochter Cynthia;

Misintentie voor Fer Mertens;

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs;

Misintentie voor Sef Kraanen;

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 16 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Processiezondag 23 juni 9.30 uur Basiliek gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra

Jaardienst voor Wim Kreutzer;

Jaardienst voor Reinier en Apollonia Dahlmans-Peters tevens voor Zef en Bertha Dahlmans-Nelissen;

Misintentie voor Jeanny Lijnen-Thissen;

Misintentie voor leden van Schutterij St. Sebastianus

 

Zondag 23 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

Vierde jaardienst voor Sjra Geurts

 

Zaterdag 29 juni 18.00 uur H. Mis Basiliek Jeugdkoor Suestra

H.H. Petrus en Paulus - Kinderwoorddienst

Jaardienst voor Wilhelmus Houben en Elisabeth Houben;

Misintentie voor ouders Johann Geilen en Hubertina Geilen-Küsters en zoon Hans;

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs;

Misintentie voor Hub Peters;

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 30 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

APRIL 2019

Maandag 1 april: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 3 april: H. Mis – 9.00 uur
Voor onze parochie

 

Zondag 7 april: H. Mis – 9.30 uur;
1ste Jrd. Fien Hellebrekers-Veders; Jrd. Lambert Mohren; Jrd. Mientje van Hees-Huberts; Jrd. Pastoor van Dijck; Jrd. Jan en Toke Kelleners-Mostard; Jrd. Jan Salden; Lei Leenders (verj.); Gerda Gransier-Damen;  Joannes Boeijmeer; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille; Thea en Peter Coonen-Langenhorst; Sef Leurs.

 

Maandag 8 april: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 10 april: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere int (B).

 

Zondag 14 april: Palmzondag: H. Mis – 9.30 uur; GKZ Suestra
Zeswekendienst Thea en Peter Coonen-Langenhorst; Jrd. Joannes Boeijmeer;10de Jrd. Tiny Valkenburg-Maassen; Jrd. Frits Juray; Gerda Gransier-Damen; Ouders Meuffels-v.d.Riet en ouders Schreurs-Meulenberg; Doortje van de Riet; Sef Leurs; Mien Janssen-Zillekens.


Maandag 15 april: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

Dinsdag 16 april: Boeteviering – 19.00 uur

Woensdag 17 april: H. Mis – 9.00 uur
GEEN H. MIS

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag 15.00 uur  Kruisweg

Zondag 21 april: Eerste Paasdag: H. Mis – 9.30 uur; GKZ Suestra
Jrd. Mia Widdershoven-Cuijpers en Wil Widdershoven; Jan Stevens (v.w. vriendenkring); Agnes Munsters-Janssen (verj.); Gerda Gransier-Damen; Fien Hellebrekers-Veders (v.w. buurt); Winand Janssen; Rico Beckers; Monica Meures (verj.) en Ouders (verj.) en kleindochter Malou; Ouders Baggen-Claessen; Lena en Pie Geelen-van Neer; Pater Bohnen; Ouders Craenen-Bohnen; Sef Leurs; Mien Janssen-Zillekens.

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
Jrd. Pastoor van Dijck; Overleden ouders Widdershoven-Palmen; Overleden ouders Cuijpers-Beckers.

Woensdag 24 april:
Bijzondere int. (B)

Zondag 28  april: H. Mis – 9.30 uur
Zeswekendienst Sef Leurs; Jrd. Ouders-Weijzen-Smeets; Jrd. Sjaak Dukers; Jrd. Wim en Agnes Coenen-Savelkoul; Jrd. Sef Janssen; Gerda Gransier-Damen; Familie Stevens-Wolters en zoon Jan Stevens; Peter Busch (verj.); Mien Janssen-Zillekens.

Maandag 29 april: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR


Woensdag 1 mei: Opening Mariamaand: H. Mis – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: Bidden Rozenkrans – 19.00 uur

Zondag 5 mei: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Pastor Lammers; Jrd. Daan Mooren en Gusta Mooren-Sanders; Jrd. Leo Nelissen en Overleden Ouders Nelissen-Tops; Jrd. Bèr Kleuskens, Agnes Kleuskens-Engelbert, schoondochter Lilian en schoonzoon Herman; Gerda Gransier-Damen; Ouders Golsteijn-Corpelijn; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille; Mien Janssen-Zillekens.
 

Maandag 6 mei: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

Dinsdag t/m vrijdag: Bidden Rozenkrans – 19.00 uur

 

Overleden:


Op 22 februari is op 91 jarige leeftijd thuis overleden:
Thea Coonen-Langenhorst, Tunnelstraat 5 te Susteren.
en
Op 23 februari  is op 95 jarige leeftijd thuis overleden:
Peter Coonen,
Tunnelstraat 5 te Susteren.
Hun uitvaartdienst was 28 februari 2019 in de kerk van Mariaveld
Hun zeswekendienst vindt plaats op zondag 14 april in de kerk van Mariaveld.

Op 16 maart is op 93 jarige leeftijd in “Aan de Baan” overleden:
Sef Leurs
Zijn uitvaartdienst was op 23 maart.2019 in de kerk van Mariaveld
Zijn zeswekendienst vindt plaats op zondag 28 april in de kerk van Mariaveld


Mogen zij rusten in vrede.

 

Dopelingen:

Op 24 februari 2019 heeft het doopsel ontvangen:
Givano Merten, zoon van Joey Van Den Oosten en Samäntha Merten, Beatrixlaan 43 te Susteren

Op 28 april 2019 zal het doopsel ontvangen:
Fia Jorissen, dochter van Ron Jorissen en Anja Maassen, Hochstrasse 49 te Schalbruch

Van harte gefeliciteerd

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG (17/05):                             08:40 uur          Rozenkrans

                                                            09:00 uur          Voor de zaligverklaring van deken Tijssen.

 

ZONDAG (19/05):      11:00 uur         (Dameskoor)                    5de Zondag van Pasen

 

Jrd. Wilhelmus Rademakers, Elisabeth Rademakers – Schmeitz en zonen Tony en Paul

Jrd. Piet Knobem, Gabriël, Rasha en fam. Knoben

Overledenen van de Familie Hodzelmans-Cleven

Voor alle leden en overleden leden van de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt met een bijzondere intentie voor ons ontvallen lid Ed van Helvert

  

VRIJDAG (24/05):     08:40 uur      Rozenkrans

                                    09:00 uur      Voor de zalig verklaring van pater Bohnen

  

OVERLEDEN: In de afgelopen periode zijn overleden: op 5 mei, in de leeftijd van 89 jaar, Piet van Vliet, Elsenewal 13, Nieuwstadt. Op 6 mei, in de leeftijd van 93 jaar, Arthur Willems, voorheen wonende Meijlaertsweg 4, Nieuwstadt. Mogen zij opgenomen zijn in het Rijk der Hemelen en mogen zij rusten in vrede.

 

 

Kinderkerk Parochiecluster Susteren: Zaterdagmiddag 18 mei a.s. wordt in de parochiekerk van Mariaveld-Susteren, een korte viering gehouden, waarbij de kinderen gezegend worden. De viering begint om 16.00 uur. De bedoeling van deze korte viering is om samen te bidden en te zingen en de hulp te vragen van Moeder Maria voor alle kinderen. Alle kinderen van de parochies Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roostenen en Dieteren zijn van harte welkom alsook de kinderen van andere parochies. Aan het einde van de viering komen de ouders, de grootouders of verzorgers met de kinderen, c.q. de kleinkinderen naar voren, waarbij de kinderen individueel gezegend worden. Eventueel meegebrachte bloemen kunnen dan bij het Mariabeeld worden neergezet. Alle kinderen, klein en groot van binnen en buiten het Parochiecluster Susteren zijn van harte welkom. De voorbereidingen voor deze viering is in handen van de Werkgroep Kinderkerk van het Parochiecluster Susteren.

 

ZONDAG (26/05):      11:00 uur      (GZN)                6e Zondag van Pasen

 

ZWD Mariëtte Moonen Cleven

Jrd. Wies Cleven-Ophelders en t.i.v. Leo Cleven

Jrd. Jan Renkens en Mia Renkens-Sentis

Jrd. Tilla Widershoven – Klaassen

Jrd. Pierre Lemans

Truus Stelten (bgv verjaardag)

Ouders Paulus Widdershoven en Maria Rademakers en overledenen van de familie

Catharina Smeets – Meulenberg en René Smeets

Fien Alberts –Meulenberg en Mathieu Alberts

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Huub en Marianne Willems

Uit dankbaarheid voor de 95 ste verjaardag

 

ZONDAG (26/05)       15:00 uur      OREMUS          Gebedsbijeenkomst cluster Susteren

 

 

MAANDAG (27/5)      08:30 uur      H. Mis                Aansluitend kruisprocessie

DINSDAG (28/5)        08:30 uur      H. Mis                Aansluitend kruisprocessie

WOENSDAG(29/5)    08:30 uur      Woorddienst     Aansluitend kruisprocessie

 

 

WOENSDAG(29/05) 19:00 uur      (Dameskoor)   Vooravond Hemelvaart

  

Gebedsbeweging “Oremus” Een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de Kerk

-SUSTEREN- De priesters van het dekenaat Susteren komen een keer per maand samen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de Kerk. De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur.

Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester ter plaatse wordt voorbereid.

Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn.

Op zondag 26 mei om 15.00 uur vindt deze bijeenkomst plaats in de kerk van Nieuwstadt.

 

 

KRUISDAGEN (27, 28 en29 mei): De kruisdagen zijn in de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag. Op deze dagen willen wij met een bidprocessie en litanie om zegen vragen over de vruchten van de aarde. Op deze dagen is de H. Mis om 08:30 u met aansluitend processie. Wij hopen dat wij met velen van u deze traditie in ere moge houden.

 

HEMELVAART: Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk verbonden met de hemelse werkelijkheid. Deze viering van zijn Tenhemelopneming wordt gedaan op de vooravond woensdag 29 mei.

 

 

VRIJDAG (31/05):     08:40 uur      Rozenkrans

                                   09:00 uur      Voor de kinderen die op Pinksterzondag

                                                              de 1ste H. Communie ontvangen. 

 

 

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

  

 

Kerk-TV: Doordat LOES is gestopt met haar TV-uitzendingen is enige tijd geleden de makkelijkste manier om op een televisie naar Kerk-TV te kijken, vervallen. Via deze weg willen we er nogmaals op wijzen dat mensen met een KPN-abonnement Kerk-TV nog steeds direct via kanaal 201 (YouTube) op een gewone TV kunnen bekijken. Met een Ziggo-abonnement kan Kerk-TV op een gewone televisie alleen bekeken worden middels de YouTube-app van de Horizon Box of de nieuwe Mediabox XL. Zoek binnen YouTube naar ktvclustersusteren en daar naar de mis van de betreffende datum. Verder kan men Kerk-TV als vanouds via het internet op YouTube bekijken. Daarvoor heeft men dan wel een smart-TV, computer, tablet of smartphone nodig. Door het wegvallen van LOES is hier niets aan veranderd. Voor meer info kan men bellen met 0611163195. 

 

 

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 16 april tot en met 11 juni 2019

 

DINSDAG, 16 APRIL, 09.00 UUR: Boeteviering

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel

 

GOEDE VRIJDAG, 19 APRIL, 15.00 UUR: Kruisweg

 

PAASZONDAG, 21 APRIL, 09.00 UUR

1e jaardienst voor Pierre Simons (par.);

W.J.Loomans (st.); Lia Smeets-Graus (par.); jaard.voor Andries en Leo Pustjens

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”

Misdienaars: Jonatan en Danique

 

PAASMAANDAG, 22 APRIL, 09.30 UUR

Voor alle parochianen

 

DINSDAG, 23 APRIL, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert

 

ZATERDAG, 27 APRIL, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Gerard Ackermans en An Ackermans-Pustjens

 

DINSDAG, 30 APRIL, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel

 

ZATERDAG, 04 MEI, 17.45 UUR.

W.J.Loomans (st.); ouders van Hooy-Gubbels en kleindochter Sherida

 

DINSDAG, 07 MEI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert

 

ZATERDAG, 11 MEI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); overledenen (par.)

Misdienaars: Jules en Yves

 

DINSDAG, 14 MEI, 09.00 UUR

Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

ZATERDAG, 18 MEI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.)

 

DINSDAG, 21 MEI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel

 

ZATERDAG, 25 MEI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Lia Smeets-Graus (par.); jaard.voor Liza Schrijnemakers-Dirkx en Jan Schrijnemakers (st.)

 

DINSDAG, 28 MEI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert

 

WOENSDAG, 29 MEI, 17.45 UUR: Viering Hemelvaartsdag

Voor alle parochianen

 

ZATERDAG, 01 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.)

 

DINSDAG, 04 JUNI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel

 

ZATERDAG, 08 JUNI, 17.45 UUR: Viering Hoogfeest van Pinksteren

W.J.Loomans (st.); overledenen (par.)

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”

 

DINSDAG, 11 JUNI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Christelijk en Joods Paasfeest vallen dit jaar samen

Veel christelijke feesten hebben een joodse oorsprong. Vreemd is dat niet, want Jezus en de apostelen waren Joden. Zij vierden de joodse feesten en de eerste christenen zijn dat blijven doen. Wel veranderde na verloop van tijd soms de betekenis van een feest. Af en toe verschoof ook de datum. Bijzonder is dat dit jaar het christelijke en joodse Paasfeest (Pesach) op dezelfde dag vallen.

De datum van Joodse feesten wordt meestal berekend aan de hand van de stand van de maan. Dat betekent dat feesten op elke willekeurige dag van de week kunnen vallen. Christenen hebben bijna alle belangrijke feesten naar de zondag verschoven: de dag waarop de Verrijzenis van Christus speciaal wordt herdacht.

Dit geldt helemaal voor het Paasfeest. Na het lijden en sterven van Christus en Goede Vrijdag, wordt op Paaszondag de verrijzenis van Jezus uit de dood herdacht. Dat is de betekenis van het christelijke Paasfeest. Tegelijkertijd wordt in de lezingen van de Paaswake verwezen naar de uittocht van het joodse volk uit Egypte: de kern van het joodse Paasfeest of Pesach. Jezus en zijn leerlingen waren op de avond van Witte Donderdag ook bij elkaar om Pesach te vieren.

Tijdens het concilie van Nicea in 325 is de datum van het christelijke Paasfeest vastgesteld op de eerste zondag na de eerste volle maan in het voorjaar. Daardoor worden Pasen en Pesach elk jaar in dezelfde periode in het voorjaar gevierd, maar is het bijzonder dat de data echt volledig samenvallen. Opmerkelijk is ook dat het christelijke Paasfeest in het westen bijna nooit samenvalt met Pasen in de orthodoxe kerken. Dat komt doordat zij de Juliaanse kalender volgen en in westerse landen eeuwen geleden al de Gregoriaanse kalender is ingevoerd.

 

Je moet het maar weten: Beloken Pasen

De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze titel werd in 2000 door paus Johannes Paulus II aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord. Het komt van het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de dag waarop het Paasfeest gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat het feest acht dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog Eerste en Tweede Paasdag, maar in de liturgie is het nog steeds acht dagen Pasen. Dat wordt afgesloten op Beloken Pasen. Overigens loopt de totale Paastijd nog even door: tot aan Pinksteren.

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestond onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn nog in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected]. (Binnen de gemeente Echt-Susteren wordt de bestelling gratis aan huis gebracht, buiten de gemeente tegen de netto extra verzendkosten!)

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 (willekeurige) stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

                           KERKDIENSTEN April MEI 2019

 

Vrijdag 19 april          KRUISWEG

                          15.00 uur   Bidden van de H. Kruisweg (dameskoor)

 

Zondag 21 april         PAASZONDAG VERRIJZENIS VAN DE HEER

                         10.00  uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Int. Harie en Truus Janssen - Custers;
 • Int. Anna Custers;
 • Int. Herman Custers en Toos Custers-van Heel en dochter Bep; 
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;
 • Jrd. Ouders van Helden-Wackers en pater Sjaak van Helden;  
 • Jrd. Jeanne Filott-Schlangen;
 • Jrd. Thei Heylighen;
 • Int. Sjra Maassen (6 wekendienst);
 • Int. Mia Graus- Hölsgens (6 wekendienst);
 • Int. Mia Custers;
 • Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers. 

Zaterdag 27 april       VOORAVOND TWEEDE  ZONDAG VAN PASEN

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis (dameskoor). 

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst ouders Custers-Meuffels;
 • Int. Bea Evers-Meuffels;
 • Jrd. Broer Lijnen en int. Sjaak en Truke Lijnen-Jessen;
 • Int. Maria Penders-Cremers,
 • int. Louis Penders en zoon Pascal.

Dinsdag 23 april Plechtige uitvaartmis

                          11.00  uur   Gezongen H. Mis 

 • Jan Schmeits

 

Zaterdag 4 mei           VOORAVOND DERDE ZONDAG VAN PASEN

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Jrd. Sjang Schulpen. 

Zaterdag 11 mei         VOORAVOND VIERDE ZONDAG VAN PASEN

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis (dameskoor). 

 • Dienst tot bijzondere  intentie;
 • Gest. jrd. Louis Penders,int. Maria Penders-Cremers en int. Pascal Penders; 
 • Int. ouders Schlangen-Beckers, Maria Schlangen, Jeanne Filott-Schlangen en Jo Schlangen; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Top-Jessen; 
 • Gest. jrd. Barbara Ruijters- Custers en int. Sjeng Ruijters;
 • Int. Mia Custers; Int. Miet Rooijen- Schulpen;
 • Int. Gerda Spelthan-Schulpen.

 

Zaterdag 18 mei         VOORAVOND VOORAVOND VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis  (herenkoor).

 • Jrd. Mat Slangen;
 • Gest. dienst To Fiddelers;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Betsie Cuijpers-Evers;  
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;  
 • Jrd. Sjeak Welters;
 • Jrd. Willem Weijzen en int. Maria Weijzen-Kretzer.

 

Zaterdag 25 mei         VOORAVOND VOORAVOND ZESDE ZONDAG VAN PASEN

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Jrd. Herman Custers en int. Toos Custers- van Heel en dochter Bep;  
 • Int. Anna Custers;
 • Int. Mia Custers; 
 • Jrd. Jos Penders.

 

Woensdag 29 mei      VOORAVOND HEMELVAART VAN DE HEER

                          19.15 uur   Gezongen H. Mis (dameskoor). 

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;  
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops- Jessen;
 • Int. Pastoor Verdurme.

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1