EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld
Dinsdag 9.00 uur kerk Roosteren
Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld
Donderdag 9.00 uur Basiliek Susteren
Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Reserveren voor het bijwonen van een H. mis kan op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 046-4492171 of op het parochiekantoor in Het Stift Salvatorplein 2. Tevens kan dit ook via een mail naar [email protected].

 

Vrijdag 23 oktober: H. Mis 19.00 uur Vastrada

Zaterdag 24 oktober: H. Mis 18.00 uur Basiliek

Zes-wekendienst Riek Janssen-Lensen

Jrd. Jos Janssen

Jrd. Sjeng Lambermon en Zus Lambermon-Marx

Jrd. Driek Beckers en Maria Beckers-van Kempen

Jacob Filott verj (vw Kerkbestuur)

Voor een overledene

Vrijdag 30 oktober: H. Mis 19.00 uur Vastrada

Zaterdag 31 oktober is er geen H. Mis in de Basiliek

Zondag 1 november: Allerheiligen H. Mis 11.00 uur Basiliek

Tijdens de H. Mis die gelijkertijd in Nieuwstadt wordt opgedragen en wordt uitgezonden via YouTube, worden alle namen voorgelezen van alle overleden van het afgelopen jaar van de gehele federatie, dus van alle 5 parochies.  

Daarnaast zullen alle graven op alle kerkhoven binnen de federatie op niet nader te noemen tijdstippen door de deken en de kapelaan worden gezegend, dit om een te grote toeloop te voorkomen. Uiteraard ook weer vanwege de coronaperikelen. Ook hiervoor wordt uw begrip gevraagd. 

Voor alle overledenen van de parochie

Jrd. Reinier en Apollonia Dahlmans-Peters, tevens voor Zef en Bertha Dahlmans-Nelissen

Jrd. Wil en To Plitscher-Peeters en kleindochter Cynthia

Anna Maria Beijer

Hendrik en Cecilia Bokken-Kelleners

Jeanne Fiddelers

John Ruijters

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld
  1. MISINTENTIES OKTOBER:

   MARIA-MAAND, ROZENKRANSMAAND

    

   Donderdag 1 oktober: 19.00 uur – Bidden Rozenhoedje

   Vrijdag 2 oktober: 19.00 uur – Bidden Rozenhoedje

    

   Zondag 4 oktober: H. Mis – 9.30 uur

   Zeswekendienst Dolf Savlkoul;

   1ste Jrd. Mien Janssen-Zillekens, Albert Janssen;

   Jrd. Ouders Leenders-Suijlen;

   Jrd. Ouders van Neer-Kersten;

   Jrd. Overl. Ouders Baggen-Claessen;

   Jrd. Chel Fiddelers;

   Jrd. Jan Coolen;

   Jrd. Frans Craenen;

   Jrd. Erwin Houben;

   Sjaak Dukers;

   Ouders Craenen-Filott en verdere familie;

   Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

    

   Maandag 5 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Dinsdag t/m vrijdag: 19.00 uur – Bidden Rozenhoedje

    

   Woensdag 7 oktober: H. Mis – 9.00 uur

   Voor het heil van onze parochie

    

   Zondag 11 oktober: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd Wil Hotterbeekx;

   Thea en Peter Coonen-Langenhorst;

    

   Maandag 12 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

   Dinsdag t/m vrijdag: 19.00 uur – Bidden Rozenhoedje

    

   Woensdag 14 oktober: H. Mis – 9.00 uur

   Overl. Ouders Jozef Kraanen;

   Clara Bücker en kinderen

    

   Zaterdag 17 oktober: Pontificale H. Mis – 19.00 uur,

   Hoofdcelebrant Mgr. Smeets

   De Lichtprocessie zal dit jaar niet doorgaan

   Zeswekendienst Tinie Voesenek-Hendrix;

   Jrd. Ouders Michiels-Janssens;

   Lei Koolen;

   Dia en Bèr Janssen-Schmeits;

   Jan Stevens;

   Rico Beckers;

    

   Maandag 19 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Dinsdag t/m Vrijdag: 19.00 uur – Bidden Rozenhoedje

    

   Woensdag 21 oktober: H. Mis – 9.00 uur

   Voor de zieken in het Hospice

    

   Zondag 25 oktober: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Nel Janssen-Schreuders;

   Jrd. Ouders Widdershoven-Palmen, zonen Wil en Theo en schoondochter Mia;

   Math Heijnen (verj.);

    

   Carla Hoorens-Lumens;

   Truus Hoorens-Voorsellen

  2.  

   Maandag 26 oktober: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Dinsdag t/m vrijdag: 19.00 uur – Bidden Rozenhoedje

    

   Woensdag 28 oktober: H. Mis – 9.00 uur

   Jan Salden (verj.);

    

   Zondag 1 november: Allerheiligen: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Els Dewaide-Stevens (verj.);

   Thea en Peter Coonen-Langenhorst;

   Rico Beckers;

   Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

    

   Zondag 1 november: Allerzielenlof: 15.00 uur    

    

   Misintenties voor zondag 1 november en de maand november kunt u opgeven op het Parochiekantoor tot 21 oktober.

    

   Dopeling Mariaveld:

    

   Op 19 september heeft het doopsel ontvangen:

   Lex Schepers, zoon van Brian Schepers en Kealy Van Gestel,

   Rijdtstraat 26A te Susteren.

    

   Van harte gefeliciteerd

    

   OVERLEDEN IN DE PAROCHIES:

    

   Parochie Mariaveld

    

   Op 21 augustus is op 82 jarige leeftijd in “Aan de Baan” overleden:

   Ton Herijgers, Nassaulaan 8 te Susteren

   Zijn uitvaartdienst was op 27 augustus in de kerk van Mariaveld.

    

   Op 25 augustus is op 71 jarige leeftijd in UMC Maastricht overleden:

   Tinie Voesenek-Hendrix, Oude Rijksweg Nrd 52 te Susteren.

   Haar uitvaartdienst was op 29 augustus in de kerk van Mariaveld.

   Haar zeswekendienst vindt plaats op 17 oktober in de kerk van Mariaveld.

    

 
What do you want to do ?
New mail
Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG (16/10):    8:40 uur       Rozenkransgebed

VRIJDAG (16/10):    9:00 uur       Voor de overleden priesters in ons Bisdom

 ZONDAG (18/10):     11:00 uur     (Cantor)                           29e Zondag door het jaar  

 Jrd. Hub Rennenberg

 VRIJDAG (23/10):    08:40 uur     Rozenkransgebed

 VRIJDAG (23/10):    09:00 uur     Voor alle kinderen die in de afgelopen periode

                                                         de eerste H. Communie hebben ontvangen

 

ZONDAG (25/10):     11:00 uur     (Schola)         30ste Zondag door het jaar

 

Jrd. Voor de gesneuvelden en overleden Indië-gangers van RI4-6 Regiment Infanterie : Bokkerijders”

Jrd. Jan Roumen en Maria Roumen-Svanovska en t.i.v. zonen Piet en Jan

Annie Kösters – Jongen

 VRIJDAG (30/10):    08:40 uur     Rozenkransgebed

 VRIJDAG (30/10):    09:00 uur     Voor de parochianen met geestelijke nood

 

OKTOBER MISSIEMAAND

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. Diverse projecten worden gesteund. Op  zondag18 oktober  zal er in de H. Mis van 11:00 u een extra collecte worden gehouden voor Missio.

 

 

 

BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan
 • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

1 november:

In verband met de coronamaatregelen zal 1 november op een aangepaste vorm worden gevierd.

Om 11 uur vieren wij in de kerk het Hoogfeest van Allerheiligen met aansluitend de zegening van de graven op het oude kerkhof rondom de kerk.

Voor deze Eucharistieviering zal van de overledenen van afgelopen jaar een beperkt aantal nabestaanden worden uitgenodigd.Indien u niet tot deze groep behoort, verzoeken wij u nadrukkelijk zich niet op te geven voor deze Eucharistieviering. Na deze eucharistieviering en van 14.00 tot 16.00 is er in de kerk de gelegenheid tot het afhalen van een gedachtenisprentje. Houdt hierbij rekening met de looprichtingen en de afstand van 1.5 meter.In tegenstelling tot het eerdere bericht zal als gevolg van de recente aanscherpingen op  1 november om 15.00 GÉÉN korte herdenkingsviering  plaatsvinden bij het kruis op het gemeentelijke kerkhof.Wel zullen de priesters ergens in de middag de graven op het gemeentelijk kerkhof gaan zegenen.

Mochten er de komende tijd nog veranderingen door gevoerd worden door de overheid. Zullen we de regels volgen wanneer deze aangepast worden.

  AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking

 

 

 

 

 

   

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

 

Reserveren voor het  bijwonen van een H. Mis kan op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur  op tel.nr 449 43 22

Zaterdag 24 oktober 17.45 uur Kerk van H. Jacobus de Meerdere

 

Misintentie voor W.J. Loomans

Misintentie voor Miet van Bezel-Beunen en Jo van Bezel

Misintentie voor  ouders Jennen-Gemini en Jasper van der Linden

 

Dinsdag 27 oktober 9.00 uur Kerk van H. Jacobus de Meerdere

Misintentie voor hen  die offerden in de St. Antoniuskapel.

 

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN SEPTMBER 2020 

Zaterdag 26 September  VOORAVOND ZES  EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR

                                     HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (orgel en cantor).Gest. dienst Maria  Jessen;

 • Gest. dienst Harie Tops en gest. dienst Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza  Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria  Jessen;
 • Int. Annie Hendriks-Slangen en Pierre Hendriks.
 • Jrd. Louis Penders, Intentie Maria Penders - Cremers en Pascal Penders 

 

KERKDIENSTEN OKTOBER 2020

                  

Zaterdag 3 oktober    VOORAVOND ZEVEN- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Int. Sjaak Merry en Lisa Merry- Hoorens;
 • Int. Truus Merry.

 

Zaterdag 10 oktober  VOORAVOND ACHT- EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR

                                     HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (orgel en cantor).

 •  Jrd. Betsie Schlangen-Schulpen en int. Sjra Schlangen;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen.

 

Zaterdag 17 oktober  VOORAVOND NEGEN- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR  HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. voor de  leden van de broeder-schap van St. Cornelius;  
 • Gest. dienst Harie Tops en  Leonie Tops-Jessen; 
 • Int. Sophie Rooijen-Schulpen vw verjaardag en  Michel Rooijen.

 

Zondag 25 oktober   DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

                                      ALLERHEILIGENVIERING

 09.00  Gezongen H. Mis (dameskoor).  Aansluitend bezoek aan het kerkhof.

 •  Int. Bep Custers en Herman en Toos Custers-van Heel;
 •  Gest. jrd. Mia Custers en ouders Jan en Maria Custers- Meuffels;
 •  Int. Harie Janssen en Truus Janssen-Custers; Int. Anna  Custers;
 •  Jrd. Maria Penders-Moonen en Thea Penders- Geraedts;    
 •  Gest. jrd. Maria Penders-Cremers,
 • int. Loius Penders en Pascal  Penders ;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza  Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria  Jessen;
 • Int. Sophie Geelen-Schulpen (off.);
 • Int. Betsie Cuypers- Evers;
 • Int. Lisette Evers (off.);
 • Int. Bea Evers-Meuffels;
 • Int. Leny Schulpen-Hurxkens.
 •  

Zaterdag 31 oktober  VOORAVOND EEN- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (orgel en cantor).