UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31960
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

 

 

Zaterdag 12 januari 18.00 uur H. Mis Basiliek Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra

Derde jaardienst voor Jeanny Lijnen-Thissen;

Jaardienst voor Apollonia Beijer

Misintentie voor Marjo van Wissen-Wackers

 

Zondag 13 januari 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 19 januari 10.00 uur H. Mis Basiliek

Misintentie voor de overledenen van Schutterij Sint Sebastianus

 

Zaterdag 19 januari 18.00 uur H. Mis Basiliek

Zeswekendienst voor Ferry Mertens

 

Zondag 20 januari 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 26 januari 18.00 uur H. Mis Basiliek H. Mis Jeugdkoor

Kinderwoorddienst

Misintentie voor Jo Theunissen 

Misintentie voor Sef en Marieke Herzig-Geelen

 

Zondag 27 januari 10.00 uur H. Mis VastradaVastradakoor

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties December 2018 - Januari 2019

 

Zondag 23 december: H. Mis – 9.30 uur  
Zeswekendienst Winand Janssen; Jrd. Toos Weijzen-Severins; Jrd. Ouders Stevens-Wolters en zoon Jan Stevens;  Wies Beckers-van de Mortel; Voor het Heil van onze Parochie

 

 Maandag 24 december: Kerstavond: H. Mis – 19.00 uur,Vocale Groep Sumadi 
Ouders Hubens-Eberson; Ouders Jeurissen-Beusmans; Ouders Martens-Savelkoul en zoon Rob; Ouders  Timmermans-Voorter en zoon Harrie en schoondochter Tilda; Familie v.d. Berk Weijzen en zoon Peter; Carla Hoorens-Lumens; Familie Coonen-Langenhorst; Johan Boeijmeer; Ouders Vissers-Maessen en dochter Truus; Ouders Stevens-van Buggenum.

 

 Dinsdag 25 december; Eerste Kerstdag H. Mis – 9.30 uur Schutterij St. Petrus en Paulus, Heide   1ste Jrd. Rico Beckers; Jrd. Hub Mostard; Jo en Bernadette Backus-Muijtjens; Piet  van Bezel; To en Sjang Craenen en grootouders; Ouders Baggen-Claessen; Lena  en Pie Geelen-v.Neer; Overl. Ouders Geilen-de Bruijn; Ouders Jennissen-Deckers,  zonen Jan, Willie en schoonzoon Jacques; Jean en Agnes Munster-Janssen; Over leden Familie Hos; Nel en Sef Janssen-Schreuders; Dia en Bèr Janssen-Schmeits;  Lei Koolen; Ouders Koolen-Jansen en Leonard; Ouders Michiels-Janssens; Fien Hellebrekers-Veders; Winand Hamers en dochter  Francien; Kees Beunis en Harrie Meessen; Ouders Claessen- Meerten, kinderen  en schoonzoon; Ouders Weijzen-Jaspers, Toos en Theo; Jo Smeets en Ouders Smeets-Wijshoff; Harrie Debets.

 

Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag H. Mis – 9.30 uur , GKZ Suestra
Jrd. Paul Peters; Els Dewaide-Stevens; Overleden Ouders en kinderen v.d. Familie Op den Camp-Heijnen.

 

 Zondag 30 december: H. Mis – 9.30 uur:
 Wies Beckers-van de Mortel; Voor Vrede in de wereld

 

 Maandag 31 december: GEEN NOVEEN

 

 

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag: feest Moeder van de kerk: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Mieke Nelissen-Schulpen; Jrd. Anton Joseph Nelissen

 

Zondag 6 januari: Driekoningen; H. Mis – 9.30 uur; GKZ Suestra
Jrd. Harie Gransier en familie; Jrd. Ouders Heijnen-Peters;Jrd. Lieke Peters; Frans Craenen (verj.);  ; Mia Hellebrekers-Cosemans (verj.), Thei Hellebrekers en dochter Jessie; Sjaak Janssen (verj.); Wies Beckers-van de Mortel; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 7 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 9 januari: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 13 januari: H. Mis – 9.30 uur
Zeswekendienst Wies Beckers-van de Mortel; Mieke Nelissen-Schulpen; Lambert Mohren (verj.);
Winand Janssen (verj.).

 

Maandag 14 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 16 januari: H. Mis – 9.00 uur
René Pernot en Bart Pernot.

 

Zondag 20 januari: H. Mis – 9.30 uur; Schola
Jrd. Jeu Philippen; Jrd. Sjaak Peters en Ouders Peters-Wienen en Ouders Wienen-Laumen; Mientje van Hees-Huberts (verj.)

 

Maandag 21 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 23 januari: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 27 januari: H. Mis -9.30 uur
Jrd. Carla Hoorens-Lumens; Marc van Mierlo (verj.); Ouders Meuffels-van de Riet; Ouders Schreurs-Meulenberg.

 

Maandag 28 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 30 januari: H. Mis – 9.00 uur
Voor onze parochie

 

Overleden:Op 12 november is op 73 jarige leeftijd in Huize Vastrada overleden:
Winand Janssen, Rijdtstraat 116 te Susteren.
Zijn uitvaartdienst was 17 november in de kerk van Mariaveld
Zijn zeswekendienst vindt plaats op zondag 23 december in de kerk van Mariaveld.

 

Op 1 december is op 90 jarige leeftijd in Heijthuijsen overleden:
Wies Beckers-van de Mortel, Barbarastraat 26 te Susteren.
Haar uitvaartdienst was 6 december in de kerk van Mariaveld
Haar zeswekendienst vindt plaats op zondag 13 januari 2019 in de kerk van Mariaveld.

 

Mogen zij rusten in vrede

 

Dopelingen:

 

Op 28 oktober heeft het doopsel ontvangen:
Kiki Schepers, dochter van Patrick Schepers en Ellen Wagemans, Jozefstraat 16 te Susteren.

 

Op 25 november hebben het doopsel ontvangen:
Waylon van Nistelrooij, zoon van Arnold van Nistelrooij en Rebecca Pestel, Nassaulaan 10 te Susteren.
Aiden Cleven, zoon van Timmy Cleven en Manon Mohr, Wilhelminalaan 40 te Susteren.

 

Op 16 december heeft het doopsel ontvangen:
Cody Beunen, zoon van Alan Beunen en Nicolle Collé, Engelbertstrasse 2 te Selfkant Isenbruch.

 

Op 27 januari 2019 zal het doopsel ontvangen:
Bram Klein, zoon van Johan Klein en Maud Stroucken, Marialaan 17 te Susteren

 

Van harte gefeliciteerd

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

  

ZONDAG (13/01):      11:00 uur      (Dameskoor)                       Feest: Doop van de Heer

 

1e Jrd. Math Janssen

Jrd, Hary Smeets

Jrd. José Busch

Jrd. Frans Voncken

Jrd. Fons Mentjens

Sjang en Annie Ubachs - Savelkoul

Miep van de Bergh - Reyans

Mia Schmeits – Gilissen

Jelly van Vliet – Gulpers

Meef Ubachs, Martha Widdershoven, kinderen en  

Josef Hensgens

  

VRIJDAG(18/01):      09:00 uur     Uit dankbaarheid ter ere van St. Clara voor verkregen gunst

  

RECTIFICATIE:

In de uitgegeven Parochiefolder, tijdens de kerstdagen, is per vergissing een foutief banknummer vermeld. Het goede banknummer is als vanouds: NL84RABO 0136800262

 

ZONDAG (20/01):      11:00 uur      (Schola)                                2e Zondag door het jaar

Jrd. Miep v/d Bergh – Reijans

Toos Klaassen - Dols

Jan Muijres

 

 

VRIJDAG (25/01):     09:00 uur:     Voor de zieken in onze parochie

  

 

BLASIUSZEGEN: Op donderdag 2 februari wordt de H. Blasius herdacht, bisschop en martelaar. De H. Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Na de H. Mis op zondag 3 februari zal de blasius zegen in onze kerk worden gegeven.

 

 

ACTIE KERKBALANS:

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)

Tijdens de actieperiode Kerkbalans willen wij extra aandacht vragen voor de financiële aspecten van een kerk. Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. Zonder geld draait helaas niets, ook een kerk niet. Het in stand houden van ons mooie kerkgebouw in Nieuwstadt is niet alleen voor ons van belang, maar ook voor onze toekomstige generatie. Zodat ook zij hun belangrijke momenten in het leven als doopsel, 1ste H. Communie, geven van trouwbeloften en het afscheid nemen van hun dierbaren kunnen doen in onze mooie parochiekerk.

Maar nu is onderhoud echt noodzakelijk om ergere schade door vocht te voorkomen. Wij zijn dankbaar dat enkele parochianen ons al een mooi bedrag hebben geschonken om het onderhoud te financieren. Maar wij zijn er nog lang niet. We moeten nog enkele tienduizenden euro’s aan onderhoud spenderen.

Wij hopen dan ook alle mensen in Nieuwstadt mee wil helpen om deze zware verantwoordelijkheid te dragen. U kunt meedoen door uw donatie over te maken naar NL84 RABO 0136 8002 62 tnv parochie St. Johannes de Doper onder vermelding van “groot onderhoud”. Wij danken u voor uw steun.

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 01 december 2018 tot en met 08 januari 2019

 

ZATERDAG, 01 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 1e zondag van de Advent.

W.J.Loomans (st.); Pierre Simons (par.); ouders Puts-Jennissen en voor Iginio Cau en kinderen Emelia en Serafino; overledenen (par.).

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

DINSDAG, 04 DECEMBER, 09.00 UUR

Louis Vandyck

 

ZATERDAG, 08 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 2e zondag van de Advent.

De levende en overl.leden van het kerkkoor en alle vrijwilligers in onze parochie vanwege het Ceciliafeest.

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); jaard.voor de overl.ouders Maria Peurteners-Schlangen en Jan AH Peurteners (st.);

 

DINSDAG, 11 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 15 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 3e zondag van de Advent.

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Albert Pustjens en Elisabeth Pustjens-Pustjens (st.); jaard.voor Frans Theuwis en wederz.ouders en overl.familieleden.

 

DINSDAG, 18 DECEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 22 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 4e zondag van de Advent.

W.J.Loomans (st.); Mia Beurskens-Frankort (par.); Sjaak Simons (par.); Pierre Simons (par.); Leon Maassen.

 

VIGILIE VAN KERSTMIS, MAANDAG, 24 DECEMBER, 19.00 UUR

Gezinsmis.

Jaard.voor Thei Pustjens en Lène Pustjens-Curvers.

Muziek: Drumband van fanfare De Maasoever

 

HOOGFEEST VAN KERSTMIS, DINSDAG, 25 DECEMBER 09.30 UUR

Overledenen van de fam.Linssen-Jennissen.

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”

 

ZATERDAG, 29 DECEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Mia Puts-Griens; jaard.voor Johan Puts en Melanie Puts-Jennissen.

 

MAANDAG, 31 DECEMBER 2018, 17.45 UUR

Voor alle parochianen.

 

DRIEKONINGEN, ZATERDAG, 05 JANAURI 2019, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st); Pierre Simons (par.); Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

DINSDAG, 08 JANUARI 2019

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je moet het maar weten:

Het ontstaan van de Advent en de Adventskrans

De laatste vier weken vóór Kerstmis worden de Advent genoemd. De naam komt van het Latijnse woord ‘adventus’, wat ‘komst’ betekent. Dit verwijst uiteraard naar de komst van het Kerstkind. We vieren dan dat God zelf via zijn zoon Jezus mens geworden is. Met Kerstmis vieren we dus de komst van God op aarde en de Advent is de voorbereidingstijd daarop.

In de Kerk is de Advent ook een periode van inkeer en bezinning. De liturgische kleur is daarom paars, de kleur van de boetvaardigheid. Op de derde zondag van de advent mag de kleur roze zijn, als teken dat de advent halverwege is en het Kerstfeest voorzichtig zijn licht vooruitwerpt. In een ver verleden gold de Advent ook als een vastentijd, maar dat gebruik is in 1917 al officieel afgeschaft. Van 17 december tot 24 december is de kerstnoveen. In die periode zijn er geen gedachtenissen van heiligen.

Het is niet helemaal zeker hoe de Advent als aparte voorbereidingstijd is ontstaan. Vermoedelijk is de traditie in de vijfde eeuw vanuit de Oosterse Kerken in Frankrijk en Spanje terechtgekomen. De Advent wordt voor het eerst genoemd in een boek van Gregorius van Tours, die in de 6e eeuw leefde. Hij beschrijft dat er rond het jaar 480 in delen van Frankrijk een voorbereidingstijd vóór Kerstmis bestond. Al was er toen waarschijnlijk sprake van een periode van zes weken, die op 11 november begon en tot Driekoningen doorliep.

Dat de Advent maar vier zondagen kent, dateert uit de 10e eeuw. Vanuit Zuid-Europa had de Advent vooral een feestelijk karakter, terwijl Ierse monniken later vooral het boetekarakter van de Advent benadrukten. Tegenwoordig is de Advent een combinatie van beide: een tijd van inkeer en tegelijkertijd een hoopvol uitzien naar de geboorte van Jezus.

Adventskrans

Soms denken we wel eens dat alle tradities in de kerk eeuwenoud zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Zo is het gebruik om een adventskrans op te hangen nog geen 200 jaar oud. En bovendien van protestantse oorsprong. In 1838 introduceerde de Duitse predikant Wichern voor het eerst een houten krans waarop kaarsen werden aangestoken. Rond 1860 werd de krans met dennentakken bekleed. Pas aan het einde van de19e eeuw werd het gebruik ook in katholieke kringen overgenomen. De gewoonte om een adventskrans met wijwater te zegenen dateert pas uit de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw.

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestaat onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected].

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001158 StartFragment:0000000720 EndFragment:0000001141

KERKDIENSTEN FEBRUARI 2019

 
 
 

 

Zaterdag 26 januari VOORAVOND DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Mia Jessen- Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;

Int. Mia Custers;

 Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000006167 StartFragment:0000000435 EndFragment:0000006150

Zaterdag 2 feb. VOORAVOND VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Thieu Hoorens-Lijnen;
 • Jrd. Betsie Cuijpers-Evers;
 • Jrd. Pater Jan Lijnen Kruisheer;

 

Zaterdag 9 feb. VOORAVOND VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19,15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Int. Pastoor Giel Custers;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans; ]
 • Int. Pascal Penders;
 • Int. Mia Custers.

 

Zaterdag 16 feb. VOORAVOND ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

18.00 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Int. voor alle overleden en levende leden van carnavalsvereniging “De Lollige Buk”;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Miet Rooijen-Schulpen;
 • Jrd. Frans Masthoff;
 • Jrd. Ouders Wagemans-Penders;
 • Int. voor de leden van het broederschap St. Cornelius.
 • Zaterdag 23 feb. VOORAVOND ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.00 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Mia Custers;
 • Jrd. Sjaak Merry en int. Lisa Merry-Hoorens;
 • Jrd. Thieu Schulpen;
 • Zeswekendienst Dina Penders-Lijnen.

 

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1