UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31960
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

Zaterdag 16 maart H. Mis 18.00 uur Basiliek Harmonie Sint Cecilia

Zeswekendienst voor Kees Derks

Jaardienst voor Peter Opgenoord

Misintentie voor Wil en Toos Schulpen-Janssen en dochter Lucia

Misintentie voor Sef Kraanen

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 17 maart H. Mis 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Eerste jaardienst voor Peter Masthoff

 

Zaterdag 23 maart H. Mis 18.00 uur Basiliek Sumadi

Kinderwoorddienst 

Jaardienst voor Zef en Bertha Dahlmans-Nelissen

Jaardienst voor Albert Pörteners en Josepha Pörteners-Claessen

Jaardienst voor Rita Smeets-Ruijters, tevens voor Harie Smeets

 

Zondag 24 maart H. Mis 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 30 maart H. Mis 18.00 uur Basiliek Accordeon ensemble sempre vivo

Voorstellingsmis communicantjes

Misintentie voor Wil en Toos Schulpen-Janssen en dochter Lucia

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 31 maart H. Mis 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

 

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties Maart 2019

 

Zondag 3 maart: H. Mis – 9.30 uur; GKZ Suestra
Annie Papen-Hendriks, echtgenoot en overleden ouders; Sophie Meures-Penners; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 4 maart:  GEEN Noveen ter ere van O.L. Vrouw

 

 

Woensdag 6 maart: Aswoensdag: H. Mis – 18.00 uur
Elisabeth Rennenberg

 

Zondag 10 maart: H. Mis – 9.30 uur; Jeugdkoor Suëstra
Zeswekendienst Sophie Meures-Penners; Jrd. Thei Hellebrekers en Mia Hellebrekers-Cosemans en dochter Jessie; Jrd. Pierre Tummers; Jrd. Piet Cuijpers; Jacqueline Peters-Craenen; Ouders Hulsen-Jessen en zoon Jack; Gusta Mooren-Sanders (verj.) en Daan Mooren; Winand Janssen; Thea Coonen-Langenhorst en Peter Coonen.

 

Maandag 11 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 13 maart: H. Mis – 9.00 uur
Voor een bijzondere intentie (B)

 

Zondag 17 maart: H. Mis – 9.30 uur; Schola
Jrd. Ouders Vaasen-Ketelings, Wiel Vaasen en Piet Bormans; Jrd. Jac en Wies Mostard-Eijkelberg; Jrd. Els Dewaide-Stevens; Jean Munsters (verj.); Thea Coonen-Langenhorst en Peter Coonen.

 

Maandag 18 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 20 maart: H. Mis – 9.00 uur
Voor een bijzondere intentie (B)

 

Zondag 24 maart: H. Mis – 9.30 uur; Voorstelmis Communicanten.
Jrd. Toon en Maria van de Warenburg-Vlemmix en zoon Frans; Ouders Jennissen-Deckers, zonen Jan, Willie en schoonzoon Jacques; Thea Coonen-Langenhorst en Peter Coonen.

 

Maandag 25 maart: Maria Boodschap: H. Mis – 19.00 uur

 

Woensdag 27 maart: H. Mis – 9.00 uur
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het slagen van een examen.

 

Zondag 31 maart: H. Mis – 9.30 uur
1ste Jrd. Truus Rutten-Klinkers en Gerard Rutten; Jrd. Ouders Craenen-Filott; Jrd. Ida Hotterbeekx-Hoffmans; Gerda Gransier-Damen en Harie Gransier; Thea Coonen-Langenhorst en Peter Coonen.

 

Dopelingen:

Op 24 februari 2019 heeft het doopsel ontvangen:
Givano Merten, zoon van Joey Van Den Oosten en Samäntha Merten, Beatrixlaan 43 te Susteren

Van harte gefeliciteerd

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 

ZONDAG (24/3):        11:00 uur      (Dameskoor)                       3de Zondag van de Vasten

 

1ste Jrd. Marlies Wagener – Daelmans

1ste Jrd. Chris Moors

Jrd. Jo Stassen en overledenen van de familie

Mia Jongen – Gulikers

Els Schreurs – Hurkens(b.g.v. verjaardag)

Nicolaas, Antoinette en Jean Gelissen

Jos Paes 

 

VRIJDAG (29/03):     19:00 uur     (SUMADI)                             H. Vormsel

 

ZONDAG (31/03):      11:00 uur      (GZN)                                    4de Zondag van de Vasten

 

Jrd. Bella Rennenberg – van Pey        

Nellie Wirtz - Lousberg

 

VRIJDAG (05/04)       09:00 uur      Voor de kinderen die op 29 maart het H. Vormsel hebben

                                                              Mogen ontvangen.

  

VRIJDAG(05/04)        19:00 uur      (Schola)                                KRUISWEG

 

VORMSEL: Op vrijdag 29 maart in de mis van 19:00 uur zullen de onderstaande

27 kinderen van groep 8 van Kindcentrum De Eik het H. Vormsel ontvangen.

Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling dieper wortelen in het goddelijk kindschap en wordt hij of zij vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel de genade om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te blijven.

Loe, Suze, Maud, Noa, Kas, Mali, Raf, Anna, Tess, Maarten, Fin, Sophie, Julia, Rens, Yves, Jayda, Derkje, Cass, Lorenzo, Adrianne, Femke, Foortje, Dirk, Nick, Mila, Elise, Ray.

I.v.m de mis voor het H. Vormsel vervalt op vrijdag 29 maart de ochtendmis en de Kruiswegviering.

 

OVERLEDEN: In de afgelopen periode zijn overleden: op 16 februari, in de leeftijd van 68 jaar, Truus Stelten-Wauben, Burg. Cortenplein 20, Nieuwstadt. Op 26 februari, in de leeftijd van 90 jaar, Rud Leunissen, Gelrestraat, Munstergeleen. Mogen zij opgenomen zijn in her Rijk der Hemelen mogen zij rusten in Gods vrede.

 

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

  

 

Kerk-TV: Doordat LOES is gestopt met haar TV-uitzendingen is enige tijd geleden de makkelijkste manier om op een televisie naar Kerk-TV te kijken, vervallen. Via deze weg willen we er nogmaals op wijzen dat mensen met een KPN-abonnement Kerk-TV nog steeds direct via kanaal 201 (YouTube) op een gewone TV kunnen bekijken. Met een Ziggo-abonnement kan Kerk-TV op een gewone televisie alleen bekeken worden middels de YouTube-app van de Horizon Box of de nieuwe Mediabox XL. Zoek binnen YouTube naar ktvclustersusteren en daar naar de mis van de betreffende datum. Verder kan men Kerk-TV als vanouds via het internet op YouTube bekijken. Daarvoor heeft men dan wel een smart-TV, computer, tablet of smartphone nodig. Door het wegvallen van LOES is hier niets aan veranderd. Voor meer info kan men bellen met 0611163195. 

 

 

ACTIE KERKBALANS:

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)

Tijdens de actieperiode Kerkbalans willen wij extra aandacht vragen voor de financiële aspecten van een kerk. Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. Zonder geld draait helaas niets, ook een kerk niet. Het in stand houden van ons mooie kerkgebouw in Nieuwstadt is niet alleen voor ons van belang, maar ook voor onze toekomstige generatie. Zodat ook zij hun belangrijke momenten in het leven als doopsel, 1ste H. Communie, geven van trouwbeloften en het afscheid nemen van hun dierbaren kunnen doen in onze mooie parochiekerk.

Maar nu is onderhoud echt noodzakelijk om ergere schade door vocht te voorkomen. Wij zijn dankbaar dat enkele parochianen ons al een mooi bedrag hebben geschonken om het onderhoud te financieren. Maar wij zijn er nog lang niet. We moeten nog enkele tienduizenden euro’s aan onderhoud spenderen.

Wij hopen dan ook alle mensen in Nieuwstadt mee wil helpen om deze zware verantwoordelijkheid te dragen. U kunt meedoen door uw donatie over te maken naar NL84 RABO 0136 8002 62 tnv parochie St. Johannes de Doper onder vermelding van “groot onderhoud”. Wij danken u voor uw steun.

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 10 februari tot en met 19 maart 2019

 

ZONDAG, 10 FEBRUARI, CARNAVALSMIS, 09.30 UUR

Voor de levende en overleden leden van Carnavalsvereniging “De Borchgrave”;

W.J.Loomans (st.), Pierre Simons (par.); jaard.voor de ouders Peters-Konings en zoon Gé; overledenen (par.).

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”

Misdienaars: Jonatan en Jules

Let op: H.Mis is op zondag!

 

DINSDAG, 12 FEBRUARI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 16 FEBRUARI, 19.15 UUR

W.J.Loomans (st.); Truke van Dijck-Vanneer en Eugéne van Dijck (st.).

Let op: H.Mis begint om 19.15 uur!

 

DINSDAG, 19 FEBRUARI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 23 FEBRUARI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Overledenen (par.)

 

DINSDAG, 26 FEBRUARI, 09.00 UUR

Sander en Bertha Niessen (st.)

 

ZATERDAG, 02 MAART, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Pierre Simons (par.).

 

DINSDAG, 05 MAART.

Géén H.Mis

 

WOENSDAG, 06 MAART, ASWOENSDAG, 17.45 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

Tijdens de dienst zal het askruisje worden gegeven.

Misdienaars: Danique en Yves.

 

ZATERDAG, 09 MAART, 17.45 UUR

1e jaardienst voor Sjaak Simons (par.)

W.J.Loomans (st.); Frans Stams en Maria Stams-Maessen (st.);

Overledenen (par.).

 

DINSDAG, 12 MAART, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 16 MAART, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Pierre Simons (par.)

Misdienaars: Jules en Yves

 

DINSDAG, 19 MAART, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestond onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn nog in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected]. (Binnen de gemeente Echt-Susteren wordt de bestelling gratis aan huis gebracht, buiten de gemeente tegen de netto extra verzendkosten!)

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 (willekeurige) stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001158 StartFragment:0000000720 EndFragment:0000001141

KERKDIENSTEN Maart 2019

 
 
 

 

Zaterdag  2 maart  VOORAVOND ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Jrd. Maria Jessen;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Elisabeth Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;
 • Jrd. Lenie Schulpen-Hurxkens; Intentie Gène Houtackers (zesweken-dienst)

 

Woensdag  6 maart ASWOENSDAG VASTE EN ONTHOUDINGSDAG BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

19.15 Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Int. voor het welzijn van alle parochianen.
 • Tijdens deze eucharistieviering is er gelegenheid tot oplegging van het askruisje.

 

Zaterdag 9 maart  10.30 uur Plechtige Uitvaartmis van Sjra Maassen met Schutten eer

 

Zaterdag 9 maart  VOORAVOND EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

19.15 Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Jrd. Jeanne Smeets-Meuffels;

 

Zaterdag 16 maart VOORAVOND TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

19.15 Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;
 • Int. Mia Custers.

 

Dinsdag 12  maart 10.30 uur Plechtige uitvaartmis van Mia Graus Holgens 

 

Zaterdag 16 maart  VOORAVOND DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

19.15 Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans.

Zaterdag 30 maart VOORAVOND VIERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en  Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Herman Custers en Toos Custers-van Heel en dochter Bep;
 • Int. Mia Custers; Int. Sef Damen.

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1