UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31960
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Zondag 3 november Allerzielenviering 11.00 uur H. Mis Basiliek met aansluitend gang naar het kerkhof Gemengd kerkelijk Zangkoor Grevenbicht

Aansluitend gang naar het kerkhof

Eerste jaardienst voor Fien Dings-Buckx

Jaardienst voor To Plitcher, echtgenoot Wil en kleindochter Cynthia

Jaardienst voor Harry Bokken en Gertrudis Kelleners

Jaardienst voor Vincent Widdershoven

Jaardienst voor Peter Dullens

Jaardienst voor dokter Abe Jan Koldijk

Misintenie voor Anna Maria Beijer

Misintentie voor Fer Mertens

Misintentie voor Mia Schulpen-Suylen

Misintentie voor Hendrik en Cecilia Bokken-Kelleners

Misintntei voor Bertien Lauvenberg-Gulpen

Misintentie voor Jeanne Fiddelers

Misintentie voor Martin Pesgens

Misintentie voor ouders Rita Smeets-Ruijters en Harie Smeets

Misintentie voor een overledene

Misintentie voor alle overledenen van de parochie.

 

Zaterdag 9 november 18.00 uur H. Mis Basiliek Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra

Jaardienst voor Cor Theunissen

Misintentie voor Marjo van Wissen-Wackers

 

Zondag 10 november 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 16 november 18.00 uur H. Mis Basiliek

Voor een overledene

 

Zondag 17 november 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

Misintentie voor Edie, Jack en Hen Hoofwijk

Zondag 17 novembeer 15.00 uur

Voor alle communicanten uit het cluster Susteren en hun ouders

 

Zaterdag 23 november 18.00 uur H. Mis Basiliek

Jaardienst voor Peter Johannes Schummers en Maria Augusta Hortense Schummers-Knippenberg

Jaardienst voor Sjeng Opgenoord, tevens voor Annie Opgenoord-Voorsselen en zoon Peter en kleinkinderen Aukje,                 Bram en Thom

 

Zondag 23 november 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zondag 24 november 15.00 uur Basiliek Oremus-gebedsdienst

 

 

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties November

Zondag 3 November: Allerheiligen-Allerzielen: H. Mis – 9.30 uur: GKZ Suestra
1ste Jrd. Trees Kanders-Nelissen; Jrd. Jan Coolen en Ida Coolen-In ’t Panhuis; Rico Beckers; Agnes en Wim Coenen-Savelkoul; Wil en Mia Widdershoven-Cuijpers; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

15.00 uur – Allerzielenhof met bezoek aan het kerkhof; GKZ Suestra

 

Maandag 4 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 6 november: H. Mis – 9.00 uur
Bart Pernot (verj.); René Pernot

 

Zondag 10 november: H. Mis – 9.30 uur.
Jrd. Overl. Ouders Widdershoven-Palmen, zonen Wil en Theo en schoondochter Mia; Jrd. Bèr Opgenoord; Overl. Ouders Cuijpers-Beckers.

 

Maandag 11 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 13 november: H. Mis – 9.00 uur
Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 17 november: H. Mis – 9.30 uur; Schola Suestra
1ste  Jrd. Winand Janssen; 3de Jrd Fien Cleutjens-Moonen; Jrd. Mia Philippen-v.d. Heuvel; Jrd. Lei Haagmans; Jrd. Dia Janssen-Schmeits, Bèr Janssen; Marietje en Joannes Boeijmeer-Snijders; Riny Hellebrekers-Hendriks (verj.) en familie; Toos Lempens-Janssen.

 

Maandag 18 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 20 november: H. Mis – 9.00 uur
Uit dankbaarheid, verhoren gebed

 

Zondag 24 november: H. Mis – 9.30 uur.
Jrd. Rienus Krijntjes; Jrd. Tiny Gotzen-Verkooijen; Jrd Mia Hellebrekers-Cosemans en Jessie van Pey-Hellebrekers; Thei Hellebrekers; Annie Craenen-v.d. Bergh; Toos Lempens-Janssen.

 

Maandag 25 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 27 november: H. Mis – 9.00 uur
Sef Janssen (verj.); Uit dankbaarheid b.g.v. 50 j. Huwelijk; Overleden ouders Vandijck-De Baere, zonen Louis en Prospère, schoonzoon Frits Hustinx en Angelien Hustinx.

 

Donderdag 28 november: Feestdag H. Catharina Labouré;
H. Mis – 19.00 uur met reliekverering

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

ZONDAG (17/11):      11:00 uur      (Dameskoor)                      33e Zondag door het jaar

 

1e Jrd. Mia Schmeits-Gillessen en t.i.v. Roy Cleven

Jrd. Hein Schouten en t.i.v. Lina Schouten-Houben

Jrd. Meta Nottelman - Berensfreise

Jrd. Sjang Cleven en Toos Cleven-Sanders

Gerda Steegmans – Hintzen

José Busch (bgv verjaardag)

Jo Smeets (bijzondere intentie)

  

 

VRIJDAG (22/11):     09:00 uur     Voor de overledenparochieanen in de afgelopen

                                                              periode

 

ZATERDAG (23/11): 19:15 uur      (HARMONIE)  HOOGFEEST CHRISTUS KONING

 

Jrd. Pastoor Andreas Widdershoven (Stichting)

Jrd. Ouders van Boxtel – Hermans

Jrd. Sjang Savelkoul

Jrd. Ouders Leonard Meulenberg en Barbara Meuwissen

Jrd. Cornelia Meuwissen

Jrd. Elisabeth Meulenberg

Fien Alberts – Meulenberg en Mathieu Alberts

René Smeets en Catharina Smeets - Meulenberg

Jos Paes

Josef Hensgens

Toos Klaassen – Dols ( b.g.v. verjaardag)

Voor de levenden en overleden leden van Harmonie “Les Amis Reunis”

 

 VRIJDAG (29/11):     09:00 uur     Voor allen die door oorlogsgeweld, noodgedwongen,

                                                              op de vlucht zijn.

 

 AFWIJKENDE H.MIS.

Door andere activiteiten in ons cluster is op zondag 24 november in Nieuwstadt geen H. Mis. Deze is verplaatst naar zaterdag 23 november 19:15 uur

 

 

 

 

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 16 november tot en met 25 december 2019

ZATERDAG, 16 NOVEMBER, 19.15 UUR

Zeswekendienst voor Leny Vandijck-van Heel;

W.J.Loomans (st.); Ouders Ophelders-Bussers; jaard.voor Maria Stams-Maessen (st.); Welter en Marieke Jennissen-Jaeken; ouders Vanneer-Filott en Nico en Tjeu; Overledenen (par.)

Let op: Aanvang H.Mis om 19.15 uur!

Misdienaars: Jules en Yves

 

DINSDAG, 19 NOVEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 23 NOVEMBER

Géén H.Mis in Roosteren v.w. vakantie priesters.

 

ZONDAG, 24 NOVEMBER, 15.00 UUR

Oremus in de H.Amelberga te Susteren.

Zie afzonderlijk artikel hieronder.

 

DINSDAG, 26 NOVEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 30 NOVEMBER, 17.45 UUR

Viering 1e zondag van de advent.

Eerste jaardienst voor Piet Noblesse (par.);

W.J.Loomans (st.); Lia Smeets-Graus (par.); overl.ouders Pustjens-Jessen en Willem Pustjens (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Hub Kusters; jaard.voor Jo Coenen; jaard.voor Pierre Dukers, ouders Dukers en Stoffels en Hub Stoffels; overledenen (par.)

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

DINSDAG, 03 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 07 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 2e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); jaard. overl.ouders Maria Peurteners-Schlangen en Jan A.H.Peurteners (st.); jaard.voor Ed en Barbara Jennissen-Joosten en Niek en Wien Jennissen (st.)

 

DINSDAG, 10 DECEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 14 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 3e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Leny Vandijck-van Heel (par.); jaard.voor Albert Pustjens en Elisabeth Pustjens-Pustjens (st.)

Misdienaars: Jules en Jonatan.

 

DINSDAG, 17 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 21 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 4e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Mia Puts-Griens en Johan en Melanie Puts-Jennissen.

 

DINSDAG, 24 DECEMBER, 19.00 UUR

Kerstavond.

Gezinsviering

Jaard.voor Lène en Thei Pustjens-Curvers

Muziek: Drumband van fanfare De Maasoever

Misdienaars: Jonatan, Danique, Jules, Yves.

 

WOENSDAG, 25 DECEMBER, 09.30 UUR

Eerste kerstdag.

Overledenen familie Linssen-Jennissen.

Misdienaars: Jules en Yves

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIDDEN VOOR DE VERNIEUWING VAN DE KERK

Zondag 24 november om 15.00 uur

De priesters van het dekenaat Susteren komen één keer per maand samen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing en zuivering van de Kerk.

Deze gebedsbijeenkomsten vinden plaats op de laatste zondag van de maand. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding

en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester wordt voorbereid.

Graag roepen wij de gelovigen van alle parochies op om met de priesters en diakens van het dekenaat Susteren te komen bidden.

Op zondag 24 november om 15.00 uur vindt de zogenaamde “OREMUS-bijeenkomst” plaats in de basiliek van Susteren.

 

Je moet het maar weten
Waarom Carnaval en Sint Maarten bij elkaar horen

Dat de feestdag van Sint Maarten en het begin van het carnavalsseizoen beide op 11 november vallen (11e van de 11e) lijkt toeval. Op het eerste gezicht lijken beide feesten ook niets met elkaar te maken te hebben. Maar dat is niet juist. Ze hebben eigenlijk alles met elkaar en met het evangelie te maken.

Op 11 november viert de Kerk het feest van de heilige Martinus van Tours. Hij werd vooral bekend, omdat hij nog vóór zijn bekering de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Daarmee groeide hij uit tot symbool van barmhartigheid en christelijke naastenliefde. Waar nu kinderen op de feestdag van Sint Maarten langs de deur gaan om snoep op te halen, waren dit in vroeger eeuwen de armen en bedelaars die bij de rijken iets extra’s gingen halen.

In heel Europa werd het feest van de ‘apostel van Frankrijk’ als een belangrijke feestdag gevierd. Dat had ook een tweede reden: na 11 november begon de voorbereidingstijd op Kerstmis. Net als met Pasen ging dit lang geleden gepaard met een vastenperiode: de Sint-Maartensvasten. En net als bij de vasten voor Pasen waren de laatste dagen voorafgaand hieraan een gelegenheid om nog even feest te vieren en het er goed van te nemen. Een soort vastenavond dus, maar dan in november. Het carnavalseizoen begint dus niet toevallig op de feestdag van Sint Maarten.

Het is bekend dat de Kerk niet altijd even gelukkig was met de uitwassen van het carnavalsfeest. De 11e van de 11e geldt nu als het gekkengetal, maar werd in de Middeleeuwen gezien als een ongeluksgetal. Elf verwees naar de zonde als letterlijke overtreding van de tien geboden (10 +1) en naar het aantal apostelen dat overbleef na het verraad van Judas (12 – 1).

 

OPEN DAG KERK

Op zondag, 24 november a.s. wordt wederom een open dag in onze kerk gehouden.

Evenals verleden jaar zullen er weer tal van kerststallen te bewonderen zijn.

Indien u vindt dat uw kerststal hiervoor ook in aanmerking komt verzoeken wij u contact op te nemen met mw. E.Jennen, Passtraat 55. Tel.046-4495096.

Heilige Stephanus Dieteren

                          KERKDIENSTEN NOVEMBER 2019

 

Zaterdag 2 november   VOORAVOND EEN- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET  

  19.15 uur                       JAAR

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Jrd. Sef Damen; Int. Mia Damen-Henskens;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 

 

Zaterdag 9 november   VOORAVOND TWEE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR 

   19.15 uur                       HET JAAR

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en  Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest.    dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Jrd. Anna Custers.

 

Zaterdag 16 november Geen H. Mis

 

Zondag 24 november   VIERING CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

11.00 uur       H. Mis, opgeluisterd door fanfare Eendracht b.g.v. Cecileaviering.

 • Int. voor de levende en overleden leden fanfare Eendracht; 
 • Int. Sanny van Neer–Pesgens en Jan van Neer;
 • Int. Maria Jessen; 
 • Gest. jrd. Sjiër Lijnen en int. Maria Lijnen-Ruber; 
 • Jrd. Thei van Heel; 
 • Jrd. Ouders Schulpen-Damen;
 • Int. voor de leden van  het broederschap van St. Cornelius;
 • Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers; 
 • Jrd. Tjeu en Drina Hoorens-Slangen en schoondochter Fien;
 • Ouders Hellebrekers-Henskens;
 • Int. Jan Schmeitz (off);
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Jrd. Jeanne Meerten-Lambermon;
 • Int. Ouders Vergoossen-Wolters en dochter Elly;
 • Int. Sjra Maassen (off.);
 • Int. Gerda Spelthan-Schulpen (off.)

 

Zaterdag 30 november VOORAVOND 1e  ZONDAG VAN DE ADVENT

19.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Mis voor de levende en overleden vrijwilligers van de Parochie b.g.v. vrijwilligersavond.
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1