UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN


Zaterdag:


18.00 uur H. Amelberga , Susteren, behalve de 1e zondag van de maand
17.45 uur H. Jacobus de Meerdere, Roosteren
19.15 uur St Stephanus, Dieteren

Zondag:


9.30 uur O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld, Susteren
11.00 uur Johannes de Doper, Nieuwstadt


EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND
11.00 uur Basiliek Heilige Amelberga SusterenDoor de week


Maandag: Mariaveld: 19.00 uur Marianoveen


Dinsdag: Roosteren: 9.00 uur H. Mis


Woensdag Mariaveld: 9.00 uur


Vrijdag: Nieuwstadt: 9.00 uur

I
edere dag door de week wordt om 9.45 uur in de kapel van verzorgingshuis Vastrada in Susteren bij de basiliek Eucharistie gevierd.

Stacks Image 17529
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

Zaterdag 7 juli 18.00 uur Basiliek

Zeswekendienst voor Rita Schulpen-Savelkoul

Jaardienst voor Gerda Dullens-Arets

Jaardienst voor Har van Montfort

Tiende jaardienst voor Bèr Palmen

 

Zondag 8 juli 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Jaardienst voor Ed Oosterbaan

 

Zaterdag 14 juli 18.00 uur Basiliek

Zeswekendienst voor Tilla Creemers-Schrans

Zeswekendienst voor Vint Widdershoven

Jaardienst voor Ad Feijen

Jaardienst voor Renier Meuffels en Johanna Meuffels-Kempen

Misintentie voor Marjo van Wissen-Wackers

Misintentie voor Willem Bohnen-Dreissen en Franciscus Bossy-Hofman

 

Zondag 15 juli 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Misintentie voor Lei van Thoor

 

Zaterdag 21 juli 18.00 uur Basiliek

Jaardienst voor Rinus Havenaar

 

Zondag 22 juli 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 28 juli 18.00 uur Basiliek

Jaardienst voor Thei Ubachs

Jaardienst voor Toon Buckx

Misintentie voor Jeanne Fiddelers

Huwelijksaankondiging Kim Haas en Miguel Vargas Kinsly

 

Zondag 29 juli 10.00 uur Vastrada Vastradakoor


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties Juli 2018

Zondag  1 juli; H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Wil Widdershoven en Mia Widdershoven-Cuijpers; Jrd. Lei Stevens; Sophie Craenen-Filott;
Tilla Creemers-Schrans; Truus Tegelaers-Meuwissen.

Maandag 2 juli; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(Boekjes achter in de kerk) KOOR

Woensdag 4 juli; H. Mis – 9.00 uur
Nel en Sef Janssen-Schreuders

 

Zondag  8 juli; H. Mis – 9.30 uur; Kinderwoorddienst; Kinderkoor Suestra
Jrd. José Debije-Claessen; Wim Coenen (verj.); Rico Beckers; Tilla Creemers-Schrans; Truus Tegelaers-Meuwissen.

Maandag 9 juli; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(Boekjes achter in de kerk) KOOR

Woensdag 11 juli; H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag  15 juli; H. Mis – 9.30 uur;  GKZ Suestra
Zeswekendienst Truus Tegelaers-Meuwissen; 1ste  Jrd, Winand Hamers;
2de Jrd. Mia Nelissen-Meuwissen; Jrd. Marc van Mierlo; Jrd. Dora Sanders-Faessen.

Maandag 16 juli; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(Boekjes achter in de kerk) KOOR

Woensdag 18 juli; H. Mis – 9.00 uur
Ouders Janssen-Kersten, zonen Willie en Mathieu

 

Zondag  22 juli; H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Pie Hennissen, ouders en schoonouders; Ouders Meuffels- van de Riet; Ouders Schreurs-Meulenberg; Bijzondere intentie.

Maandag 23 juli; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(Boekjes achter in de kerk) KOOR

Woensdag 25 juli; H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag  29 juli; H. Mis – 9.30 uur
Chris Vroomen (v.w. buurt)

Maandag 30 juli; NOVEEN ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(Boekjes achter in de kerk) KOOR

 

NOVEEN  H. CLARA

Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een
brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast
onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte ligt.
Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U

krijgt wat u vroeg. Dank aan de H. Clara uit naam van F.D..

 

100 jaar INWIJDING KERK

Op zondag 5 augustus 2018 is het op de dag af 100 jaar geleden dat de kerk van Mariaveld is ingewijd. Wij willen dit feit herdenken in de H. Mis van 9.30 uur.

Naast onze eigen deken en kapelaan zullen ook, als de gezondheid het toelaat, pastor Theo de Jong, pastor Verwoerd en dhr. Jaspers, overste van de Lazaristen de H. Mis celebreren. Na afloop van de H. Mis zal het boek, betreffende het 100 jarig bestaan van kerk en parochie, geschreven door Evert Zits en Jean Dewaide ten doop worden gehouden.

Wij hopen dat vele parochianen deze viering zullen bijwonen.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

  

 

VRIJDAG (06/07):   09:00 uur      Voor het welzijn van onze parochie      

 

 

ZONDAG (08/07):      11:00 uur      (GZN)                                   14e Zondag door het jaar

 

ZWD. Jo Smeets

1ste Jrd. Jules Niël

1ste Jrd. Chert van Thoor - L’Espoir

Frans Jorissen, Barbara Stelten en Mia Jorissen

Frans van Binsbergen

Toos Klaassen - Dols

 

  

VRIJDAG (13/07):     09:00 uur      Voor een gezegende vakantie voor alle

                                                              parochianen.

 

 

ZATERDAG(14/07):  11:00 uur      Plechtige Hoogmis t.i.v. ZLF Schuttersfeest.

 

 

ZONDAG (15/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                          15e Zondag door het jaar

 

Jrd. Hub Coumans

Sjang Ubachs en t.i.v. Annie Ubachs – Savelkoul

Josef Hensgens

 

  

 

VRIJDAG (20/07):                             09:00 uur          Voor de overledenen van onze parochie in

                                                                                         de afgelopen periode

 

 

 

GEDOOPT: In de afgelopen periode is gedoopt: Vince Cleven, Grachtstraat 36, Nieuwstadt. De dopeling is door het Heilig Doopsel opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk. Proficiat.

 

 

OPGEVEN MISINTENTIES: Van 6 juli t/m 17 augustus verschijnt het contactblad van Hoes tot Hoes niet i.v.m. vakantieperiode. Misintenties voor deze periode, voor publicatie in vHtH, kunt U opgeven tot maandag 18 juni. Dit kunt U doen op maandag op het spreekuur in het Parochiecentrum of door te deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Ook is het mogelijk telefonisch of per e mail intenties door te geven bij André Cleven telefoon 046 4854076 of bij Leo Koersvelt telefoon 046 4856955, of per e mail naar [email protected]

 

 

VERVALLEN SPREEKUUR: I.v.m de vakantieperiode vervalt het spreekuur op maandagavond van 09 juli tot en met 30 juli. Op maandag 06 augustus is weer spreekuur van 18:30 tot 19:30 uur. Voor dringende aangelegenheden kunt u contact opnemen met Pastoor Deken Lauvenberg tel 046 4491284 of het Parochiecomité tel: 046 4854140 of 046 4856955.

 

 

 

PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

KERKDIENSTEN van 5 mei tot en met 12 juni 2018

   

     

ZATERDAG, 05 MEI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Herman Eberson (par); Betsie Smeets-Salden (par.); Hub Kusters (par.); jaard.voor Jan Nab en Tina Nab-Hendrikx; Mia Puts-Griens en naaste familie.

 

DINSDAG, 08 MEI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

WOENSDAG, 09 MEI, viering Hemelvaartsdag, 17.45 UUR

Voor alle parochianen.

 

ZATERDAG, 12 MEI, 17.45 UUR

Eerste jaardienst voor Fien Schlangen-Beckers, tevens voor Ine en Pierre Schlangen (par.); W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); overl.van de familie Linssen-Jennissen; jaard.v.d. ouders Theodor Simons en Helena Simons-Smeets.

 

DINSDAG, 15 MEI, 09.00 UUR

Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

ZATERDAG, 19 MEI, Hoogfeest van Pinksteren, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Sjaak Simons (par.)

 

(Muziek: Gemengd Zangkoor “Poco Animato”)

(Misdienaars: Jonatan Vanneer en Jules Maassen)

 

DINSDAG, 22 MEI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 26 MEI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Annie Leenders-Kocken (par.); Hub Kusters (par.); jaard.voor Liza Schrijnemakers-Dirkx en Jan Schrijnemakers (st.)

 

DINSDAG, 29 MEI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 02 JUNI, 17.45 UUR

Zeswekendienst voor Pierre Simons;

W.J.Loomans (st.); Herman Eberson (par.); Mia Beurskens-Frankort (par.) en jaard.voor Frits Beurskens

 

DINSDAG, 05 JUNI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 09 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.).

 

DINSDAG, 12 JUNI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meimaand: Maria- Communiemaand en jubileummaand

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Én de maand mei is de maand waarin in Mariaveld, Nieuwstadt en Susteren de communicanten hun Eerste H. Communie zullen ontvangen. De kinderen van Dieteren en Roosteren deden hun Eerste H. Communie op zondag 22 april.

 

Jubileummissen

Maar dit jaar is er in mei extra feest: zowel oud-deken H. Kuijer alsook oud-deken W. Geurts vieren hun 40 jarig priester feest op Pinksterdag. Deken Kuijer doet dit met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de basiliek van Susteren en deken Geurts met een plechtige eucharistieviering om 10.00 uur in de H. Martinuskerk in Beek.

 

Kinderzegening

Eveneens is het ondertussen traditie geworden dat de kinderen in de meimaand een bijzondere zegen ontvangen opdat het goed met hen moge gaan. Dit jaar vind deze kinderzegening plaats op zaterdag 12 mei om 16.00 uur in de kerk van Mariaveld. Alle kinderen uit het cluster en daarbuiten zijn met hun ouder en/of grootouders van harte welkom.

 

Rozenkransmaand

In de Meimaand zullen wij ook in de Mariakerk van Mariaveld op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gezamenlijk het Rozenhoedje bidden. Aanvang 19.00 uur. Op maandagavond wordt zoals gebruikelijk om 19.00 uur het noveengebed gebeden.

 

 

Zaterdag 12 mei: Kinderzegening in Mariaveld

Zaterdagmiddag 12 mei a.s. wordt om 16.00 uur in de parochiekerk van Mariaveld-Susteren, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, een korte viering gehouden, waarbij de kinderzegen wordt gegeven aan alle kinderen die aanwezig zijn.

 

De intentie van deze korte viering is, om samen biddend en zingend om hulp te vragen van Moeder Maria voor kinderen en hun gezinnen. Aan het einde van de viering komen de ouders, de grootouders of verzorgers met de kinderen, c.q. de kleinkinderen naar voren, waarbij de kinderen apart gezegend zullen worden. Eventueel meegebrachte bloemen kunnen dan bij het Mariabeeld worden neergelegd. Alle kinderen, klein en groot van binnen en buiten het Parochiecluster Susteren zijn van harte welkom.

 

De voorbereidingen voor deze viering is in handen van de Werkgroep Kinderkerk van het Parochiecluster Susteren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 tot 20.00 uur wordt u uitgenodigd voor aanbidding van het Allerheiligste in de H.Amelberga basiliek van het cluster Susteren.

 

Elke maand kunnen alle parochianen van het cluster de aanbidding van het Allerheiligste bijwonen.

 

Tevens wordt elke maand een parochie uitgenodigd om met een bijzondere intentie naar het Allerheiligste te komen. Voor onze parochie is dit op 4 mei 2018 en 5 oktober 2018.

 

Christus gaf zich aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan zijn apostelen uit en zei: “Dit is mijn  Lichaam, dat voor jullie gebroken zal worden”. Daarna nam Hij de beker met wijn en zei: “Dit is Mijn Bloed”. In de H.Hostie is Christus werkelijk in ons midden aanwezig waar dan ook ter wereld en kan Hij aanbeden worden. Het is goed dat alles wat in onze cluster parochies gedaan  wordt, geconcentreerd wordt rond  de éne Heer. Dat bindt ons samen in de éne Heer. Vandaar dat dit onmisbare initiatief sinds het Jaar van Barmhartigheid voor het cluster Susteren is genomen.

 

De H. Paus Johannes Paulus II drukte het als volgt uit: “Eén waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de Kerk ook, ook al is het apostolisch”. De H.Moeder Teresa zei: “Een parochie of een gemeenschap die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen”.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestaat onze kerk 175 jaar. Dit jubileum laten we niet onopgemerkt voorbij gaan!

 

Een aantal activiteiten zullen deze "kerkverjaardag" extra luister bijzetten:

 

 • Zondag 10 juni: Sacramentsprocessie met Mgr. De Jong als hoofdcelebrant
 • Zondag 2 september: Open kerk met bezichtiging van gebouw en kerkschatten
 • Zondag 7 oktober: Orgel- en korendag

       

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected].

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, een set van 3 kost €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

Zaterdag 2 juni 19.15 uur FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Jrd. Leny-Halmans-Hofmans en Sjra Halmans;
 • Jrd. Pascal Penders.
 • Huwelijksaankondiging Linda Meerts en Thijs Houtackers(23/6)

 

Zaterdag 9 juni 18.00 uur VOORAVOND TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Jrd. Maria Weijzen-Kretzer en int. Willem Weijzen;
 • Gest. dienst Harie en Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Sophie Bijnen-Maassen en Wil Bijnen;
 • Int. Mia Custers.
 • Huwelijksaankondiging Linda Meerts en Thijs Houtackers(23/6)

 

zaterdag 16 juni 19.15 uur VOORAVOND ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 

 • Int. Pierre Hendriks en Annie Hendriks-Slangen;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;
 • Jrd. Lisa Merry-Hoorens en int. Sjaak Merry.
 • Huwelijksaankondiging Linda Meerts en Thijs Houtackers(23/6)

Zaterdag 23 juni 13.30 uur Huwelijksmis Linda Meerts en Thijs Houtackers.

Eigen zang en muziek.

 

Zaterdag 23 juni 1915 uur VOORAVOND GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Top-Jessen;
 • Int. Mia Custers.

 

Zaterdag 30 juni 19.15 uur VOORAVOND DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1