UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN


Zaterdag:


18.00 uur H. Amelberga , Susteren, behalve de 1e zondag van de maand
17.45 uur H. Jacobus de Meerdere, Roosteren
19.15 uur St Stephanus, Dieteren

Zondag:


9.30 uur O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld, Susteren
11.00 uur Johannes de Doper, Nieuwstadt


EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND
11.00 uur Basiliek Heilige Amelberga SusterenDoor de week


Maandag: Mariaveld: 19.00 uur Marianoveen


Dinsdag: Roosteren: 9.00 uur H. Mis


Woensdag Mariaveld: 9.00 uur


Vrijdag: Nieuwstadt: 9.00 uur

I
edere dag door de week wordt om 9.45 uur in de kapel van verzorgingshuis Vastrada in Susteren bij de basiliek Eucharistie gevierd.

Stacks Image 17529
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

 

Zaterdag 15 september 18.00 uur Basiliek

Tweede jaardienst voor Mariet Lemmens-Wackers

 

Zondag 16 september 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Misintentie voor de heer en mevrouw Van Thoor-Puts

 

Zaterdag 22 september 18.00 uur Basiliek

 

Zondag 23 september 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 29 september 18.00 uur Basiliek

 

Zondag 30 september 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Vrijdag 5 oktober 19.00 - 20.00 uur Basiliek

Aanbidding en biechtgelegenheid

 

Zaterdag 6 oktober 18.00 uur Basiliek

Misintentie voor Gerda Dullens-Arets

 

Zondag 7 oktober 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 13 oktober 18.00 uur Basiliek

 

Zondag 14 oktober 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 20 oktober 18.00 uur Basiliek

 

Zondag 21 oktober 10.00 uur Vastrada Vastradakoor


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties Augustus 2018

Zondag 29 juli: H. Mis – 9.30 uur
Chris Vroomen (v.w. buurt); Jrd. Ingo en André en famiie Flekken-van der Horst; Lambert Mohren en familie.

 

Woensdag 1 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Uit dankbaarheid ( M)

 

Zondag 5 augustus: Viering 100 jarig bestaan Kerk; H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Annie Craenen –v.d. Bergh; Jrd. Ouders Maessen-Smeets; Jrd. René Pernot en Bart Pernot; Rico Beckers; Bertha Sevriens-Peters; Betsie Engelen-Koolen; Levende en overleden leden v.d. Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

Aansluitend presentatie boek “100 jaar parochie en kerk Mariaveld” van Evert Zits en Jean Dewaide.

 

Maandag 6 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 8 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 12 augustus: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Gusta Mooren-Sanders en Daan Mooren; Ouders Golsteijn-Corpelijn; Ouders Stevens-Wolters; Bertha Sevriens-Peters; Betsie Engelen-Koolen.

 

Maandag 13 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 15 augustus:
Hoogfeest Maria ten Hemelopneming, zegening van de kruiden (Kroedwésj) 
H. Mis – 19.00 uur; GKZ Suestra
Jrd. Pater Laurens Bohnen; Jrd. Ouders Cuijpers-Beckers; Antoon Joseph Nelissen; Jan Salden; Jan van Montfort; Wil Widdershoven en Mia Widdershoven-Cuijpers; Ouders Widdershoven-Palmen en zoon Theo.

 

Zondag 19 augustus: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Judith Willems-Papen; Jrd. Pater Paul Hos; Jrd. Mia Hos; Jrd. Ouders Lijnen-Fiddelers; Fien Cleutjens-Moonen (verj.); Chris Vroomen (v.w. buurt); Jo Smeets (verj.); Bertha Sevriens-Peters; Betsie Engelen-Koolen.

 

Maandag 20 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 22 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B).

 

Zondag 26 augustus;  H. Mis – 9.30 uur
Zeswekendienst Bertha Sevriens-Peters; Jrd. Lil Plitscher-Sevriens; Jrd. Oud. Swillens-Heijmans, Theo, Harrie en Toos; Els Dewaide-Stevens;  Fien Hellebrekers-Veders (verj.); Betsie Engelen-Koolen.

 

Maandag 27 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 29 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B)

 

Zondag 2 september: H. Mis – 9.30 uur
Ouders Hellebrekers-Craenen en kinderen; Ouders Craenen-Filott en verdere familie; Betsie Engelen-Koolen; Levende en overleden leden v.d. Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

 

Overleden:

Op 17 juli 2018 is op 92 jarig leeftijd in Vastrada overleden;
Bertha Sevriens- Peters
Haar uitvaartdienst was 23 juli 2018 in de kerk van Mariaveld
Haar zeswekendienst vindt plaats op zondag 26 augustus in de kerk van Mariaveld.

Moge zij rusten in vrede

 

Dopelingen:

Op 12 augustus zal het doopsel ontvangen:
Quinn Vroemen, zoon van Cliften Vroemen en Melissa Vroemen, Christinalaan 3 te Susteren

 

 NOVEEN  H. CLARA

Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een
brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast
onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte ligt.
Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U

krijgt wat u vroeg. Dank aan de H. Clara uit naam van L.D., M.R.

 

100 jaar INWIJDING KERK

Op zondag 5 augustus 2018 is het op de dag af 100 jaar geleden dat de kerk van Mariaveld is ingewijd. Wij willen dit feit herdenken in de H. Mis van 9.30 uur.

Naast onze eigen deken en kapelaan zullen ook, als de gezondheid het toelaat, pastor Theo de Jong, pastor Verwoerd en dhr. Jaspers, overste van de Lazaristen de H. Mis celebreren. Na afloop van de H. Mis zal het boek, betreffende het 100 jarig bestaan van kerk en parochie, geschreven door Evert Zits en Jean Dewaide ten doop worden gehouden.

Wij hopen dat vele parochianen deze viering zullen bijwonen.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

  

ZONDAG (09/09):      11:00 uur      (Volkszang)              23e Zondag door het jaar

 

Jrd. Mathieu Tops en t.i.v. Lieske Tops-Klassen en Bea

Jrd. Gerard Hennen en Leonie Hennen - Bosch

Jrd. Leny Busch

Voor een overleden moeder

Odilia Soons – Jorissen

Ouders Willem Savelkoul en Helena Smeets en overledenen van de familie

Isodoor Krivec en ouders Nelissen-Meulenberg

Ton Hölsgens

 

VRIJDAG (14/09):     09:00 uur      Voor de eenzamen in onze parochie

 

ZONDAG (16/09):      11:00 uur      (Dameskoor)   24e Zondag door het jaar

 

Jrd. Ouders Sjeng Bex en Bertha Stelten

Jrd. Joep Paulzen

Jrd. Wil Rennenberg

Josef Hensgens

Nellie Wirtz-Lausberg

Ton Hölgens

 

VRIJDAG (21/09):     09:00            Voor de overledenen van de parochie

 

OVERLEDEN: In de afgelopen periode is overleden: op 25 augustus, in de leeftijd van 93 jaar, Jaatje Herzig – Peters Grachtstraat Nieuwstadt. Moge zij opgenomen zijn in het Rijk der Hemelen en mogen zij rusten in Gods vrede.

 

GERARDUSKALENDER 2019: Dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en grapjes, bezinning en inspiratie. Verkrijgbaar op de Parochiecentrum tijdens spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De kosten bedragen € 7,25 per stuk.

 

BEDEVAART  KEVELAER.

Traditiegetrouw gaan wij zoals elk jaar weer op bedevaart naar Kevelaer en wel op dinsdag 25 september a.s. Behalve de parochies van ons dekenaat gaan ook enkele parochies van buiten ons dekenaat mee. 

De kosten voor deze bedevaart bedragen € 20 p.p.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 september a.s.  en u kunt dat doen bij:

Parochie H. Johannes de Doper, Nieuwstadt: mevr. Marjo van Helvert, tel. 4854140

Tegelijkertijd kunt u – als u dit wilt – een misintentie voor de pelgrimsmis opgeven.

Deze kost € 8,00. Bij opgave krijgt u van ons een programma van die dag.

In september zullen wij u uitgebreider over deze dag informeren.

Wij hopen dat er weer velen met ons meegaan.

 

FAKKELTOCHT ONZE LIEVE VROUW IN ’T ZAND: Traditioneel zal de 1e zaterdag van oktober de bidtocht van de Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand trekken. Dus ook dit jaar zal 6 oktober om 18:30 uur worden begonnen met een eucharistieviering in de kathedraal waarna om 19:30 uur de bidtocht met fakkels en lampionnen (verkrijgbaar voor €2,-/stuk) al zingend en biddend zal vertrekken. Van circa 21:00 – 23:00 uur rijdt een pendelbusje van de kapel terug naar het NS station. Wij willen deze bidtocht van harte bij u aanbevelen.

 

 

KERKPROEVERIJ: Er zijn best veel mensen die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In het weekend van 16 september 2018 doen daarom kerken door heel het land mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een toegankelijke kerkdienst speciaal voor gasten. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Van ons! Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen. Alle parochianen worden dan ook van harte aangespoord om hun schroom te overwinnen en binnen hun familie of kenniskring toch de moeilijke vraag te stellen: “ga je eens met mij mee naar de kerk?”.

 

BEDEVAART NAAR BANNEUX: Op woensdag 10 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Maria bedevaart naar Banneux plaats. De kosten bedragen 44 € per persoon, inclusief koffie, warme lunch en koffie met vlaai. De kosten zonder koffie, lunch en vlaai zijn 20 € Met vragen of voor aanmelden kunt u voor 15 september terecht bij Mevrouw J. van Prooijen, In de Bongerd 2. Tel. 06 20170225.

 

 PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 22 september tot en met 30 oktober

 

 

ZATERDAG, 22 SEPTEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Pierre Simons (par.); Wil en Toke Penners-Pustjens.

 

Aankondiging: Op 6 oktober 2018 zal om 14.00 uur het huwelijk worden ingezegend van Rico Pustjens en Lisanne Verpoort.

 

DINSDAG, 25 SEPTEMBER

Géén H.Mis i.v.m. de bedevaart naar Kevelaer.

 

ZATERDAG, 29 SEPTEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Mia Beurskens-Frankort (par.); overledenen (par.).

Aankondiging: Op 6 oktober 2018 zal om 14.00 uur het huwelijk worden ingezegend van Rico Pustjens en Lisanne Verpoort.

 

DINSDAG, 02 OKTOBER 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 06 OKTOBER, 14.00 UUR

Inzegening van het huwelijk van Rico Pustjens en Lisanne Verpoort.

 

Let op: Om 17.45 uur zal deze dag géén H.Mis zijn!

 

DINSDAG, 09 OKTOBER, 09.00 UUR

Louis Vandyck

 

ZATERDAG, 13 OKTOBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Betsie Smeets-Salden (par.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); Sjaak Simons (par.); Pierre Simons (par.); Mia Püts-Griens.

 

DINSDAG, 16 OKTOBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 20 OKTOBER

Géén H.Mis vanwege lichtprocessie in Susteren, aanvang om 19.00 uur in Mariaveld!

 

DINSDAG, 23 OKTOBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 27 OKTOBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Pierre Simons (par.); jaard.voor Nicolaas Ophelders en Maria Christina Ophelders-Simons (st.).

 

Muziek: Gemengd Zangkoor “Poco Animato”.

 

ZONDAG, 28 OKTOBER, 15.00 UUR

Herdenking van de overledenen.

Woord- en gebedsdienst voor onze overledenen met aansluitend zegening der graven.

 

DINSDAG, 30 OKTOBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

Elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 tot 20.00 uur wordt u uitgenodigd voor aanbidding van het Allerheiligste in de H.Amelberga basiliek van het cluster Susteren.

 

Elke maand kunnen alle parochianen van het cluster de aanbidding van het Allerheiligste bijwonen.

 

Tevens wordt elke maand een parochie uitgenodigd om met een bijzondere intentie naar het Allerheiligste te komen. Voor onze parochie is dit op 4 mei 2018 en 5 oktober 2018.

 

Christus gaf zich aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan zijn apostelen uit en zei: “Dit is mijn  Lichaam, dat voor jullie gebroken zal worden”. Daarna nam Hij de beker met wijn en zei: “Dit is Mijn Bloed”. In de H.Hostie is Christus werkelijk in ons midden aanwezig waar dan ook ter wereld en kan Hij aanbeden worden. Het is goed dat alles wat in onze cluster parochies gedaan  wordt, geconcentreerd wordt rond  de éne Heer. Dat bindt ons samen in de éne Heer. Vandaar dat dit onmisbare initiatief sinds het Jaar van Barmhartigheid voor het cluster Susteren is genomen.

 

De H. Paus Johannes Paulus II drukte het als volgt uit: “Eén waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de Kerk ook, ook al is het apostolisch”. De H.Moeder Teresa zei: “Een parochie of een gemeenschap die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen”.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestaat onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected].

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

Zaterdag 2 juni 19.15 uur FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Jrd. Leny-Halmans-Hofmans en Sjra Halmans;
 • Jrd. Pascal Penders.
 • Huwelijksaankondiging Linda Meerts en Thijs Houtackers(23/6)

 

Zaterdag 9 juni 18.00 uur VOORAVOND TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Jrd. Maria Weijzen-Kretzer en int. Willem Weijzen;
 • Gest. dienst Harie en Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Sophie Bijnen-Maassen en Wil Bijnen;
 • Int. Mia Custers.
 • Huwelijksaankondiging Linda Meerts en Thijs Houtackers(23/6)

 

zaterdag 16 juni 19.15 uur VOORAVOND ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 

 • Int. Pierre Hendriks en Annie Hendriks-Slangen;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;
 • Jrd. Lisa Merry-Hoorens en int. Sjaak Merry.
 • Huwelijksaankondiging Linda Meerts en Thijs Houtackers(23/6)

Zaterdag 23 juni 13.30 uur Huwelijksmis Linda Meerts en Thijs Houtackers.

Eigen zang en muziek.

 

Zaterdag 23 juni 1915 uur VOORAVOND GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER

Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Top-Jessen;
 • Int. Mia Custers.

 

Zaterdag 30 juni 19.15 uur VOORAVOND DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1