UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Donderdag 1 november 19.00 uur Basiliek Allerheiligen en Allerzielen Voor gehele cluster

Misintentie voor alle overleden van het cluster

 

Vrijdag 2 november 19.00 - 20.00 uur Basiliek

Aanbidding en biechtgelegenheid

 

Zondag 4 november 10.00 uur Vastrada Allerheiligen / Allerzielen Vastradakoor

 

Zondag 4 november 11.00 uur Basiliek Allerheiligen / Allerzielen

met rondgang over kerkhof

Tweede jaardienst voor Vincent Widdershoven

Tweede jaardienst voor Jos Janssen

Jaardienst voor To Plitscher en echtgenote Wil en kleindochter Cynthia

Misintentie voor ouders Baltis-Solberg

Misintetnie voor Anna Maria Beijer

Misintentie voor Hendrik en Cecilia Bokken-Kelleners

Misintentie voor Vint Widdershoven

Misintentie voor Jeanne Fiddelers

Misintentie voor Ad Feijen en ouders Feijen-Van Lierop

Misintentie voor Jozeph van Thoor en Sophie van Thoor-Lempens

Misintentie voor Wim van Thoor en Isabelle van Thoor-Teelen;

Misintentie voor overledenen familie Zee-Cox

Misintentie voor Martin Pesgens

Misintentie voor Pierre Meuwissen en verdere familie

Misintentie voor familie Suijlen-Van de Bongaarth en familie

Misintentie voor alle overledenen van de parochie

 

Woensdag 7 november 19.00 uur Basiliek Feest van de H. Willibrord

 

Zaterdag 10 november 18.00 uur Basiliek GKZSuestra

Zeswekendienst voor Mia Hendriks-Collé en Jaardienst voor Toon Hendriks;

Misintentie voor Marjo van Wissen-Wackers

Misintentie voor Harry Jongen

 

Zondag 11 november 10 uur Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 17 november 18.00 uur Basiliek Schola

Jaardienst voor Peter Johannes Schummers en Marie Augusta Hortense Schummers-Knippenbergh

 

Zondag 18 november 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Misintentie voor de heer en mevrouw Van Thoor-Puts

 

Zaterdag 24 november 18.00 uur Basiliek Kinderwoorddienst Sumadi

Misintentie voor Gerda Dullens-Arets

Misintentie voor Jo Theunissen

 

Zondag 25 november 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

Jaardienst voor Sjeng Sanders

 

Vrijdag 30 november 19.00 uur Basiliek Vrijwilligersavond GKZSuestra

Misintentie voor alle vrijwilligers in de parochie

 

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties November 2018

Zondag 4 november: H. Mis – 9.30 uur,
Allerheiligen; GKZ
Jrd. Titie Hos; Jrd. Nieke Janssen-Hos; Jrd. Hubert en Marie Flecken en zoon Willie; Rico Beckers; Lambert Mohren; Ouders Tholen-Jessen; Winand Ophelders en Betsie Ophelders-Hellebrekers; Overl. Ouders Linsen-Peters en familie; Wil Widdershoven en Mia Widdershoven-Cuijpers; Frank Schniekers
Jan Stevens; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

Zondag 4 november: 15.00 uur Allerzielenlof met bezoek aan kerkhof

 

Maandag 5 november:
Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 7 november: H. Mis – 9.00 uur
Nel en Sef Janssen-Schreuders; Bart Pernot (verj.); René Pernot

 

Zondag 11 november: H. Mis – 9.30 uur
Agnes en Wim Coenen-Savelkoul; Fien Hellebrekers-Veders (v.w. buren); Jan Stevens; Mia Coenen-Coenen .

 

Maandag 12 november:
Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 14 november: H. Mis – 9.00 uur
Bijzondere intentie (B);

 

Zondag 18 november: H. Mis – 9.30 uur
1ste Jrd. Marij v. Gulick-Nafzger; 1ste Jrd. Hen Hoofwijk; Jrd. Edy Hoofwijk en Jack Hoofwijk; 2de Jrd. Fien Cleutjens-Moonen; Jrd. Rinus Krijntjes; Jrd. Mia Philippen-v.d. Heuvel; Jrd. Ida Coolen-in ’t Panhuis; Jrd. Dia Janssen-Schmeits, Bèr Janssen; Jrd. Mia Hellbrekers-Cosemans en Jessie v. Peij-
Hellebrekers; Thei Hellebrekers; Jan Stevens; Mia Coenen-Coenen.

 

Maandag 19 november:
Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 21 november: H. Mis – 9.00 uur
Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 25 november: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Lei Haagmans; Jrd. Tiny Gotzen-Verkooijen; Annie Craenen-v.d. Bergh; Doortje v.d. Riet; Betsie Engelen-Koolen (verj.); Hub Engelen; Riny Hellebrekers (verj.) en Wil Hellebrekers; Fien Hellebrekers-Veders; Jan Stevens; Mia Coenen-Coenen.

 

Maandag 26 november:
Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur
(boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 28 november: Feestdag H. Catharina Labouré;
H. Mis met reliekverering – 19.00 uur
Bijzondere intentie (B); Sef Janssen (verj.); Bèr Opgenoord.

 

 

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

  

 

ZONDAG (04/11):      11:00 uur      (GZN)                                   31e Zondag door het jaar

 

ZWD Ed van Helvert

1e JRD Mia Jongen-Gulikers

Jrd. Rosa Goossens-Smeets en t.i.v. overledenen fam. Goossens-Smeets

Jrd. Frans Widdershoven

Jrd. Frans Delissen, Hubertina Delissen-Wielders en Lei Rennenberg

Jrd. Sjaak Schmeits en Maria Hubertina Killen

Jrd. Ouders Gorissen – Goossens en kleinzoon Helmuth

Hans en Ciska Köhnen-Stelten (bgv verjaardag)

Chiel en Corrie Evertz-Derhaag

Ton Hölgens

Sjang en Annie Ubachs-Savelkoul

Arie den Hartog (vanwege buurtvereniging Veur en Achter ’t Spoar)

Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg-Salden en Bertha Salden

Ouders Meershoek – Ubachs, zoon en schoonzoon

Hub Bessems

Jo Smeets

“Gods zegen” over: Inge Defauwes en Hans Creusen die binnenkort in onze kerk een christelijk huwelijk gaan sluiten.

  

 

VRIJDAG (09/11):     09:00 uur     Voor de ernstig zieken in onze parochie

VRIJDAG (09/11):     13:00 uur     Plechtige Huwelijksinzegening van Inge Defauwes

                                                              en Hans Creusen

 

ZONDAG (11/11):      11:00 uur      (Schola)                               32e Zondag door het jaar

 

Jrd. Cornelia Meuwissen

Jrd. Elisabeth Meulenberg

Jrd. Ouders Leonard Meulenberg en Barbara Meulenberg - Meuwissen

Jos Paes

Fam. Soons - Hamers

Leny Willems – Reijnders

Ton Hölgens

 

 

VRIJDAG (16/11):     09:00 uur     Voor zalig verklaring van Deken Tijssen

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 

 

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 06 oktober tot en met 13 november

 

 

ZATERDAG, 06 OKTOBER, 14.00 UUR

Inzegening van het huwelijk van Rico Pustjens en Lisanne Verpoort.

 

Let op: Om 17.45 uur zal deze dag géén H.Mis zijn!

 

DINSDAG, 09 OKTOBER, 09.00 UUR

Louis Vandyck

 

ZATERDAG, 13 OKTOBER, 19.15 UUR

W.J.Loomans (st.); Betsie Smeets-Salden (par.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); Sjaak Simons (par.); Pierre Simons (par.); Mia Püts-Griens; Veronique Simons-Cosemans.

 

Let op: H.Mis begint om 19.15 uur!

 

DINSDAG, 16 OKTOBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 20 OKTOBER

Géén H.Mis vanwege lichtprocessie in Susteren, aanvang om 19.00 uur in Mariaveld!

Zie uitnodiging onderaan dit overzicht!

 

DINSDAG, 23 OKTOBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 27 OKTOBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Pierre Simons (par.); jaard.voor Nicolaas Ophelders en Maria Christina Ophelders-Simons (st.).

 

Muziek: Gemengd Zangkoor “Poco Animato”.

Misdienaars: Danique en Jonatan Vanneer

 

ZONDAG, 28 OKTOBER, 15.00 UUR

Herdenking van de overledenen.

Woord- en gebedsdienst voor onze overledenen met aansluitend zegening der graven.

 

DINSDAG, 30 OKTOBER, 09.00 UUR

Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

ZATERDAG, 3 NOVEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); overl.van de fam.Linssen-Jennissen; jaard.voor Elly Hendrix; jaard.voor Jan Willem Hendrix en Elisabeth Hendrix-Janssen.

 

DINSDAG, 06 NOVEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 10 NOVEMBER, 17.45 UUR

1e jaardienst voor Betsie Smeets-Salden (par.);

1e jaardienst voor Hub Kusters (par.);

W.J.Loomans (st.); Mia Beurskens-Frankort (par.); jaard.voor de ouders Ophelders-Bussers; jaard.voor Maria Stams-Maessen (st.).

 

Misdienaars: Jules en Yves Maassen.

 

DINSDAG, 13 NOVEMBER, 09.00 UUR

Familie van Heel-Houben.

 

 

Lichtprocessie in Mariaveld   UITNODIGING

Op zaterdag 20 oktober zijn alle gelovigen van de parochies Susteren, Dieteren, Roosteren en Nieuwstadt bijzonder uitgenodigd om deel te nemen aan de pontificale Hoogmis in de kerk van Mariaveld;

Hoofdcelebrant is Mgr. R. G. L. M. Mutsaerts, de hulpbisschop van het bisdom Den Bosch.

Aansluitend aan de Heilige Mis van 19.00 uur vindt de zogenaamde Lichtprocessie plaats met het Genadebeeld van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, beschermvrouw van het Bisdom Roermond en patrones van de jubilerende parochie van Mariaveld.

Vanwege het honderdjarig bestaansfeest van de zusterparochie Mariaveld en de vakantie van kapelaan Amir komen op zaterdagavond 20 oktober de avondmissen in basiliek van Susteren en de kerken van Roosteren en Dieteren te vervallen.

Dit jaar zullen Maria-Gilden en Broederschappen uit Maastricht, Weert, Delft, Dordrecht en Den Bosch deelnemen aan de eucharistieviering om aansluitend samen met bisschop Mutsaerts en de gelovigen al biddend en zingend door een aantal straten van Mariaveld te trekken.

Iedere deelnemer ontvangt bij het begin van de processie een kaarsje. Wij willen bijzonder de voorspraak vragen van Maria, Moeder van de Kerk.

Hopelijk nemen de gelovigen uit het gehele cluster Susteren deel aan deze bijzondere viering in Mariaveld.

 

Elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 tot 20.00 uur wordt u uitgenodigd voor aanbidding van het Allerheiligste in de H.Amelberga basiliek van het cluster Susteren.

 

Elke maand kunnen alle parochianen van het cluster de aanbidding van het Allerheiligste bijwonen.

 

Tevens wordt elke maand een parochie uitgenodigd om met een bijzondere intentie naar het Allerheiligste te komen. Voor onze parochie is dit op 5 oktober 2018.

 

Christus gaf zich aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan zijn apostelen uit en zei: “Dit is mijn  Lichaam, dat voor jullie gebroken zal worden”. Daarna nam Hij de beker met wijn en zei: “Dit is Mijn Bloed”. In de H.Hostie is Christus werkelijk in ons midden aanwezig waar dan ook ter wereld en kan Hij aanbeden worden. Het is goed dat alles wat in onze cluster parochies gedaan  wordt, geconcentreerd wordt rond  de éne Heer. Dat bindt ons samen in de éne Heer. Vandaar dat dit onmisbare initiatief sinds het Jaar van Barmhartigheid voor het cluster Susteren is genomen.

 

De H. Paus Johannes Paulus II drukte het als volgt uit: “Eén waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de Kerk ook, ook al is het apostolisch”. De H.Moeder Teresa zei: “Een parochie of een gemeenschap die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen”.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestaat onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected].

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

Zaterdag 3 november VOORAVOND EEN- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET

JAAR 18.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

Gest. dienst Maria Jessen;

Gest. jrd. Harie Tops;

Jrd. To Fiddelers.

 

Zaterdag 10 november VOORAVOND TWEE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR

HET JAAR 19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

Int. Sjeak Welters;

Jrd. Anna Custers;

Jrd. Sef Damen;

Jrd. ouders Henkens-Meuffels;

int. Mia Custers;

Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;

Gest. dienst Maria Jessen;

Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Jessen-Wagemans;

Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;

Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;

Gest. dienst Harie Wagemans;

 

Zaterdag 17 november VOORAVOND DRIE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR

HET JAAR 19.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;

Gest. dienst Maria Jessen;

Int. voor de leden van de broederschap van St. Cornelius;

 

Zondag 25 november VIERING CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door fanfare Eendracht b.g.v.

Cecileaviering.

Int. voor de levende en overleden leden fanfare Eendracht;

Int. Sanny van Neer–Pesgens en Jan van Neer;

Gest. jrd. Sjiër Lijnen en int. Maria Lijnen-Ruber;

Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;

Jrd. Thei van Heel; Jrd. Ouders Schulpen-Damen;

Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers;

Jrd. Tjeu en Drina Hoorens-Slangen en schoondochter Fien;

Int. Mia Custers;

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1