EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

VIERING PAASTRIDUUM
Wij moeten ervan uitgaan dat ook het Paastriduüm (de drie dagen voor Pasen) met maximaal 30 kerkgangers gevierd mag worden.
In de parochiefederatie bestaat de traditie om de viering van Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag centraal in de dekenale kerk, de basiliek van Susteren te laten plaatsvinden voor alle parochianen uit de parochiefederatie.
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden de viering via internet te volgen, vindt dit jaar net als vorig jaar de viering van het Paastriduum in de kerk van Nieuwstadt plaats. Vanuit deze kerk kunnen wij immers de vieringen via het Youtube kanaal “KTV Susteren” uitzenden. Immers in deze kerk is voor het uitzenden van de vieringen permanent een camera geïnstalleerd en de geschikte apparatuur aanwezig.

Tijdstippen vieringen kerk NIEUWSTADT:

Witte donderdag 19.00 uur Instelling van de Eucharistie en het priesterschap

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer

Paaszaterdag 20.30 uur Plechtige Paaswake

De diensten kunt u volgen via YouTube kanaal: " KTV SUSTEREN"


OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld

Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld

Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Reserveren voor het bijwonen van een H. mis kan op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 046-4492171 of op het parochiekantoor in Het Stift Salvatorplein 2. Tevens kan dit ook via een mail naar [email protected]n

  

zaterdag 6 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Jrd. Margaretha Ubachs-Jessen en Sjaak Ubachs

Jrd. Lenie Housmans-Fijten

Maria Gertruda Elisabeth Custers-Janssen

Jo Mostard vw de buurt

 

zaterdag 13 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Voor een overledene

 

Zondag 14 februari 2021

12.11 uur Basiliek

Besloten carnavalsmis

Piet Stoffels

 

 Aswoensdag 17 februari 2021

10.00 Basiliek

 

 Zaterdag 20 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Mia Mertens-Wilms vw verjaardag, tevens voor Fer Mertens

Jo Mostard vw de buurt

 

Zaterdag 27 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Wil en Toos Schulpen-Janssen, tevens voor dochter Lucia

 

Zaterdag 6 maart 2021

18.00 uur Basiliek

Mariet Lemmens-Wackers, vw verjaardag

 

Zaterdag 13 maart 2021

18.00 uur Basiliek

Marjo van Wissen-Wackers

 

Zaterdag 20 maart 2021

18.00 uur Basiliek

Wil en Toos Schulpen-Janssen, tevens voor dochter Lucia

Jrd. Zef en Bertha Dahlmans-Nelissen

Jrd. Albert Pörteners en Josepha Pörteners-Claessen

 

vrijdag 26 maart Aanbidding?

 

Zaterdag 27 maart 2021

18.00 uur basiliek

Wil en Toos Schulpen-Janssen, tevens voor dochter Lucia

Jrd. Rita Smeets-Ruijters, tevens voor Harie Smeets

Donderdag 1 april 2021 Witte Donderdag

Basiliek

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag

Basiliek

Zaterdag 3 april 2021 Paaszaterdag

Basiliek

Zondag 4 april Hoogfeest van Pasen

 

 

 

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld
  1. Maart 2021

    

   Voor de H. Missen dient u zich aan te melden op het Parochiekantoor (geopend maandag- t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur). In de H. Mis is een mondkapje verplicht. Maximum is momenteel 30 kerkgangers.

    

   Zondag 28 februari: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Thei Hellebrekers en voor

   Mia Hellebrekers Cosemans en dochter Jessie

   Jrd. Bart Pernot, en tevens voor René Pernot

   Ouders Maessen-Smeets

   Ouders Pernot-Houben

   Agnes Coenen-Savelkoul (verj.)

   Annie Boreas-Wiermans en tevens voor Frits Boreas

    

    

   Maandag 1 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 3 maart: H. Mis – 9.00 uur

   Voor de zieken in het Hospice

    

   Zondag 7 maart: H. Mis – 9.30 uur

   1ste Jrd. Fien Klinkers-Verjans;

   Annie Papen-Hendriks, echtgenoot en overleden ouders

   Levenden en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

    

   Maandag 8 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 10 maart: H. Mis – 9.00 uur

   Uit dankbaarheid

    

   Zondag 14 maart: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Pierre Tummers

   Janna Slimmer-Rijlaarsdam

    

    

   Maandag 15 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 17 maart: H. Mis – 9.00 uur

   Elisabeth Rennenberg

    

   Zondag 21 maart: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Els Dewaide- Stevens

   Simon Pedro Erasmus

    

   Maandag 22 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 24 maart: Maria Boodschap: H. Mis – 19.00 uur

   Voor het heil van de R.K. Federatie Susteren

    

   Zondag 28 maart: Palmzondag: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Ouders Craenen-Filott

   Jrd. Giel Bergmans en ouders

   Jrd. Ouders Jetten-Craenen

    

   Maandag 29 maart: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 31 maart: Boeteviering – 9.00 uur

    

   Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag: Kruisweg – 15.00 uur

    

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 WOENSDAG (17/02)                                           19:15 uur       ASWOENSDAG

  

VRIJDAG (19/02):    09:00 uur     Voor de eenzamen in onze parochie

                                19:00 uur     Kruisweg

 

ZONDAG (21/02):     11:00 uur     (Cantor)                           1ste Zondag van de Vasten

Jrd. Truus Stelten - Wauben

Maria Cleven

Frits Reinen (b.g.v. verjaardag)

 

VRIJDAG (26/02):    09:00 uur     Voor de overledenen in de afgelopen periode.

                                19:00 uur     Kruisweg

 

ZONDAG (28/02):     11:00 uur     (Cantor)                          2e Zondag van de Vasten

 Jrd. Mathieu Ubachs en Maria Getrudis Ubachs-Kusters

Jrd. Lieske Tops – Klassen en t.i.v. Mathieu Tops en Bea Tops

Lou Derks

  

VRIJDAG (05/03):    09:00 uur:    Voor de geestelijken in ons bisdom.

VRIJDAG (05/03):    19:00 uur     Kruisweg

 

 ASWOENSDAG: Veertig dagen lang krijg je de tijd om je te warmen aan het vuur van mijn hart -zegt God- en om een barmhartig mens te worden, in wie Ik kan verrijzen en leven. Veertig dagen lang wil Ik je uitnodigen te groeien in je liefde voor Mij en voor je medemensen. Probeer af en toe even stil te vallen en met Mij alleen te zijn. Ontdek wat Ik je toefluister in het diepste van jezelf en weet dat Ik je gelukkig wil maken. Wanneer je probeert te bidden, laat Mij dan in jou bidden. En je zult een mens van vrede zijn!

GEBEDSKAARTEN:

Voor Aswoensdag heeft het bisdom  een gebedskaart ontwikkeld met een afbeelding van een kruis, een korte overweging en een gebed.  Natuurlijk vervangt zo’n kaart de liturgie rond het askruisje niet, maar het is in ieder geval een betere mogelijkheid  dan Aswoensdag maar helemaal overslaan.
Voor kerkgangers die niet naar de kerk kunnen komen op Aswoensdag is dit mogelijk een alternatief  . De kaarten zijn in de kerk verkrijgbaar.

 

VASTENTIJD: Gedurende de 40 dagentijd is er elke vrijdagavond om 19.00 uur  Kruisweg, ter voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de kruisweg te bidden.

 

NOVEENKAARSEN

Paus Fransicus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het H. Jozef jaar. De H. Jozef is de patroonbeschermer van de kerk. Gedurende het gehele jaar staat het H. Jozefbeeld op het priesterkoor. I.v.m het Jozefjaar zijn er Noveenkaarsen in de Kerk aanwezig van de H. Jozef. De kosten van deze kaarsen zijn 4,€

  

BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan
 • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

 

 AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking

 

 

 

 

 

   

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

 

Reserveren voor het  bijwonen van een H. Mis kan op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur  op tel.nr 449 43 22

Op de dinsdagen worden tot nadere aankondiging geen H.Missen meer opgedragen. 

 

Zaterdag 20 februaari 17.45 uur H. Mis

Misintentie voor W.J. Loomans

 

Zaterdag 27 februari 17.45 uur H. Mis

Misintentie voor Geer Leenders

Misintentie voor Sander en Bertha Niessen

Misintentie voor W.J. Loomans

 

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN FEBRUARI/MAART 2021

 

Zaterdag 20 feb. 19.15 uur        VOORAVOND ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                Stille mis

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Jozef  Jessen en Liza Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst  Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest.  dienst Harie  Wagemans;
 • 1e Jrd. Sophie Geelen-Schulpen en int. Sjiër Geelen.

 

Zaterdag 27 feb.  19.15 uur      VOORAVOND ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

               Stille mis

 •  Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;

Zaterdag 6 maart  19.15 UUR     VOORAVOND DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

  Stille mis.

 •  Jrd. Maria Jessen;  
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Elisabeth Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;
 • Jrd. Lenie Schulpen-Hurxkens;  Jrd. Sjra Maassen.

 

Zaterdag 13 maart  19.15 UUR   VOORAVOND VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

                         Stille mis.

 • Jrd. Maria Wagemans-Penders en Zef Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius.

Zaterdag 20 maart  19.15 UUR   VOORAVOND VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

                 Stille mis.

 • Zeswekendienst Jan Coenen;
 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen.

 

Zaterdag 27 maart  19.15 UUR   VOORAVOND PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

              Stille mis.

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Gest. dienst  Christiaan Jessen en Helena Wagemans;  
 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;  
 • Jrd. Mia Damen-Henskens en int. Sef Damen;
 • Int. Lisette Evers.

 Kerkdiensten :

Het is en blijft voorlopig de regel dat het maximaal aantal mensen dat de H. Mis mag bijwonen gehandhaafd wordt op 30. Meldt u zich aan, dan weten we hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 bij Mariëtte Verheggen, tel 046-4492901 of via  Ger Linssen (tel. 046-4491702) of e-mail [email protected], waar ook misintenties kunnen worden besteld, gewijzigd of verschoven.

 

 
What do you want to do ?
New mail