Stacks Image 9904

LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE FEDERATIE VAN PAROCHIES SUSTEREN

pastoor-deken G. Lauvenberg (voorzitter)
Mevr. M. van Helvert (vice-voorzitter)

Dhr C. van Prooyen (technisch voorzitter)
Dhr L. Widdershoven (secretaris)
Dhr P. Wouters (penningmeester)
Mevr. M van Straaten (lid)
Dhr. J. Mulders (lid)
Dhr P. Nab (lid)