UA-52517073-1 Financien | RK SUSTEREN

Financien

Uw bijdrage hard nodig

Misstipendia en kerkbijdrage 2019 parochies cluster Susteren

.LET OP HET VERSCHIL TUSSEN WEL OF GEEN DEELNAME AAN KERKBIJDRAGE


Deelname kerkbijdrage
Ja

Nee


1 Reguliere missen

1.1 Door de week (leesmis)
€12,00

€ 12,001.2 Zaterdagavond , zondag en kerkelijke feestdag


€ 25,00

€ 25,002 Bijzondere missen

2.1 Jubileumdienst niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmis

€ -
€ 275,002.2 Uitvaartdienst
2.2.1 Begrafenismis (rouwgeld) of woorddienst en/of avondwake

€ -
€ 440,00

incl. zeswekendienst2.2.2 Bijdrage voor begeleiding in crematorium, dan wel een

€ 50,00
€ 60,00


andere begraafplaats, na voorafgaande kerkdienst

2.2.3 Bijdrage voor begeleiding van parochiepriester/diaken
in crematorium, zonder voorafgaande kerkdienst


€ -

€440


2.2.4 Bijdrage voor een avondwake, zonder navolgende uitvaart-
dienst in de parochiekerk
€ -

€ 275,00


2.2.5. Uitvaartdienst kind tot 14 jaar (engelenmis)


€ -

€ 220,002.3 Huwelijksmis (trouwgeld)
€ -

€ 440,002.4 Eerste H. Communie mis
€ -

€ -2.5 H. Vormsel mis

€ -

€ -2.6 Doop


€ 35,00

€ 40,003.0 Koor (bij uitvaartdienst, huwelijksmis en jubileumdienst)

variabel
variabel4.0 Gestichte jaardienst

4.1 Eenvoudige dienst door de week (leesmis)


4.1.1.Looptijd 5 jaar

€ 60,00

€ 60,00


4.1.2 Looptijd 10 jaar

€ 120,00

€ 120,00


4.1.3 Looptijd 20 jaar

€ 240,00

€ 240,004.2 Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

4.2.1 Looptijd 5 jaar

€ 125,00

€ 125,00


4.2.2.Looptijd 10 jaar

€ 250,00

€ 250,00


4.2.3 Looptijd 20 jaar

€ 500,00

€ 500,00


5.0 Kerkbijdrage (minimumbijdrage per jaar)€ 110,00

-


Financien

WM1TDNAG8ZDWRIA1