UA-52517073-1 kerkbalans | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

logo-kerkbalans

“Mijn kerk inspireert, mijn kerk in balans” is de slogan van de Actie Kerkbalans 2016. Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. Voor de gelovigen is de kerk vooral de herkenbare, plaatselijke geloofsgemeenschap, de plaats waar wij samenkomen om te vieren en tot bezinning te komen. Van waaruit we weer geïnspireerd verder kunnen. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.
De kerk is er voor iedereen, ook voor u. Het is een plek waar we voor elkaar klaar staan, waar we elkaar kunnen ontmoeten, ook op een doordeweekse dag. Help ons anderen te helpen. Help ons onze kerk in balans te houden. Uw financiële steun is daarbij zeer belangrijk. De jaarlijkse kerkbijdrage is een van de inkomstenbronnen waarop de parochie is aangewezen Uiteraard is iedere financiële steun aan de parochiegemeenschap van harte welkom.
Vanaf een bijdrage van € 100 per jaar of meer is er een prettige bijkomstigheid: bij bijzondere vieringen zoals trouwen, uitvaart en huwelijksjubilea bent u de parochiegemeenschap geen extra kosten verschuldigd. Hierbij wordt gelet op uw gemiddelde kerkbijdrage in de afgelopen vier jaar. U kunt uw bijdrage voldoen op een van de volgende manieren:
Betaling via een automatische machtiging die u aan de Bank hebt gegeven of alsnog geeft.                       . Een daartoe strekkende betaalopdracht in te vullen en bij uw Bank af te geven. Contante betaling welke u in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie kunt deponeren. In dat geval wel graag uw naam en adres vermelden. Overmaking via uw telebankier programma.
Het banknummer waarnaar u uw bijdrage kunt overboeken o.v.v uw naam postcode en huisnummer en “Actie kerkbalans”:

Heilige Amelberga, Susteren: Rabobank: NL05RABO0150202040

Heilige Johannes de Doper, Nieuwstadt: NL84RABO0136800262

O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Mariaveld:
ING: NL06 INGB 0001 0536 2 Rabobank: NL71 RABO 0150 2021 13

Heilige Jacobus de Meerdere, Roosteren
: Rabobank NL20RABO014 44 00 782

Heilige Stephanus, Dieteren: Rabobank: NL91RABO0111400880 INGbank: NL85INGB0001038815


WM1TDNAG8ZDWRIA1