PC SUSTEREN

Het Parochiecomité van de Amelbergaparochie bestaat uit

Voorzitter: Marlies Wackers

Secretaris: Jan Mulders tel: 06-14637731 mail: [email protected]

Financieel Beheerder: Marieke van Straaten 

Verdere leden:

Tiny Crewe-Jones

Sjef Lemmens

Ed Cremers

Jan Wolters

PC MARIAVELD

Het Parochiecomité van Mariaveld bestaat uit de volgende leden:

Dhr. L. Widdershoven (voorzitter)
Dhr. J. Janssen (secretaris)
Dhr. H. Meuffels (financiën)
Mevr. M. Janssen-Michiels
Mevr. M. Bohnen-Craenen
Dhr. G. Damen
Dhr. J. Craenen
Dhr. S. Hoorens (koster)

Voor vragen kunt u terecht op het parochiekantoor van Mariaveld.
Het parochiekantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur.

PC NIEUWSTADT

Het parochiecomité probeert de dagelijkse gang van zaken binnen de parochie te beheersen. In Nieuwstadt bestaat het parochie comité uit:

mevr. M.van Helvert (voorzitter)

mevr. M. Ahn (secretaris)

dhr. A. Cleven (algemene zaken)

dhr. T. Derksen (lid)

dhr. J. v/d Bergh (koster)

Wilt u contact met het parochiecomité, dan kunt u elke maandagavond langs komen ophet spreekuur in het parochiekantoor, Millenerweg 3A of u kunt een email sturen naar [email protected]

 

PC ROOSTEREN

J.Beckers

J.Jennen

L.Kisters


Parochiecomité Dieteren

Secretariaat:

p/a Roosterderweg  40

6114 KB Dieteren

tel. 046 - 4493604.

 

Leden:

Harrie Goedermans

Ger Linssen

Mariëtte Verheggen-Penders

Har Verheggen

Paul Wouters  

 

 

Kerkbijdrage 2022

November is voor ons de maand van kerkbalans, de kerkbijdrage.

Hoewel het moeilijke en onzekere tijden zijn hopen wij toch op uw financiële steun voor onze parochie/kerk.

Ook onze parochie zit in financieel zwaar weer door de terugloop van het kerkbezoek en de almaar stijgende kosten, zoals de energie. Toch blijven we ons inzetten voor het behoud van de kerk voor de Dieterse Gemeenschap.


parochie Christus Salvator