NIEUWS UIT DE PAROCHIE DIETEREN

PAROCHIENIEUWS

 

Corona

 

De besmettingscijfers stijgen fors, de regering heeft vrijdag 12 november weer een aantal maatregelen genomen. Voor de kerk geldt vooralsnog het volgende.

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen, dus o.a. bij binnenkomst en de communie.
  • Houd afstand, neem zelf het initiatief; sla een bank over, loop in het middenpad naar de communie-uitreiking achter elkaar, en loop niet allen tegelijk naar buiten.
  • Volkszang kan nog en koren mogen nog zingen, mits de anderhalve meter kan worden toegepast en er voldoende wordt geventileerd.
  • Houd hygiëne in acht, zoals de voorschriften bij hoesten en niezen en kom niet als u klachten heeft.

 

 

Kerkbijdrage

 

Afgelopen week is het schrijven voor de jaarlijkse kerkbijdrage rondgebracht.

Mocht u dit schrijven niet hebben ontvangen en u zou graag een exemplaar ontvangen bel dan 046-4491702.

De kerkbijdrage is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze kerk. De laatste jaren schrijven we  fikse rode cijfers, mede als gevolg van de Coronacrisis waar vele diensten zijn geschrapt en gereduceerd wat betreft aanwezigen. Ook de vergrijzing van onze parochies speelt daarbij een rol.

Wij als parochiecomité willen dit jaar wat extra financiën besteden aan de verlichting van de kerktorenklok.

De richtlijn voor de kerkbijdrage is volgens het bisdom € 115,00, maar voor ons is iedere bijdrage van harte welkom. Het banknummer is NL91 RABO 0111 4008 80. Desgewenst kunt u onderstaande QR code gebruiken, ter vereenvoudiging.

 

 

 

 

  

 
What do you want to do ?
New mail