Misintenties Heilige Stephanus Dieteren              KERKDIENSTEN  JANUARI/ februari2023

 

 

 

Zaterdag 28 januari        VOORAVOND VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.00 uur                             Gezongen Carnavalsmis.  Dameskoor

 •  Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Gest. dienst  Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Maria  Jessen; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven.

 

Zaterdag 4 februari     Géén H. Mis. i.v.m. 1e H. mis van Kapelaan Joseph in de Basiliek op 

zondag 5 september om 13.30 uur.

         

Zaterdag 11 februari    ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur                          Gezongen H. Mis (dameskoor).

 •  Int. Pastoor Giel Custers; 
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Pastoor Giel Custers; 
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Pascal Penders.

 

Zaterdag 18 februari    ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur                           Geen koorzang.

 

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. voor de leden van het broederschap  St. Cornelius; 

 

Woensdag 22 februari  ASWOENSDAG VASTE EN ONTHOUDINGSDAG BEGIN  VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

19.15 u                             Gezongen H. Mis (dameskoor).

 

Zaterdag  25 februari    VOORAVOND 1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

19.15 u                            Geen koorzang.  

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst  Christiaan Jessen en  Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans; 
 • Gest. dienst Maria Jessen

 


parochie Christus Salvator