UA-52517073-1 Misintenties Dieteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties Heilige Stephanus Dieteren


                           KERKDIENSTEN augustus 2019

 

 Zaterdag 27 juli          VOORAVOND ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15   Gezongen H. Mis (herenkoor).  

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;  
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Mia Custers.

 

Zaterdag 3 augustus  VOORAVOND ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAA

19.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Mia Custers;
 • Int. Mia Damen-Henskens (off);
  Int. Jan Schmeits (off).

 

Zaterdag 10 augustusVOORAVOND NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15 uur  Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen. 

 

Zaterdag 17 augustus VOORAVOND TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

Viering van Maria Ten hemelopneming (15 aug), met zegening van de Kroetwèsj.

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;  
 • Int. Mia Custers;  Int. Sjra Maassen (off.)

Zaterdag 24 augustus VOORAVOND EEN- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

                          19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. jaardienst pastoor Giel Custers; 
 • Gest. jaardienst Harie Janssen en Truus Janssen-Custers;
 • Int. ouders Fiddelers-Rooyen en To Fiddelers; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Mia Custers.

 

Zondag 1 september TWEE- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

                           10.00  uur H. Mis in het feestpaviljoen nabij de Koppeleberg b.g.v. het

                                    150 jarig bestaansfeest van fanfare Eendracht. De H. mis wordt

                                    opgeluisterd door de drumband van fanfare Eendracht en het

                                    dameskoor.

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-  Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 •  Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 •  Int. Sjra Maassen (off.)
 • Huwelijksaankondiging Angela Lambriex en Kay Steins (20/9).

 

 

 

 


RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1