Misintenties Heilige Stephanus DieterenKERKDIENSTEN juli/ augustus 2021

Zaterdag 24 juli         VOORAVOND ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur  Stille Mis.

 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen- Wagemans;   
 • Gest. dienst Harie en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst  Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;   
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Maria Jessen

 

Zaterdag 31 juli         VOORAVOND ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

 19.15  uur Stille Mis

 

Zaterdag 7 augustus  VOORAVOND NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur Stille H. Mis.   

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef  Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen.

 

Zaterdag 14 augustus VOORAVOND TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur Stille H. Mis. 

Viering van Maria Ten hemelopneming (15 aug), met zegening van de Kroetwèsj.

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;  
 • Int. Mia Custers;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen.

 

 

Zaterdag 21 augustus VOORAVOND EEN- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur  Stille H. Mis;

 • Int. ouders Fiddelers-Rooyen en To Fiddelers; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest.dienst Maria Jessen.

 

Zondag 28 augustus  VOORAVOND TWEE- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

                                      Geen H. Mis

 

 

Kerkdiensten :

Op het moment van inleveren van de kopy voor de Schakel  zijn er versoepelingen in zicht. Wat deze precies voor de kerk betekenen zal ons door het Bisdom worden medegedeeld, als zij daar een standpunt over hebben ingenomen. Meldt u zich nochtans aan. Dat kan op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 bij Mariëtte Verheggen, tel 046-4492901 of via  Ger Linssen (tel. 046-4491702) of e-mail [email protected], waar ook misintenties kunnen worden besteld.

 

 

Vastenactie :

De Vastenaktie heeft het mooie bedrag van € 307,90 opgebracht, ondanks de Corona

restricties waardoor de huis aan huis collecte geen doorgang kon vinden. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail