Misintenties Heilige Stephanus DieterenKERKDIENSTEN  oktober/november 2021

Zondag 31 oktober   EEN ENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   ALLERHEILIGENVIERING

09.00  H. Mis opgeluisterd door Fanfare Eendracht.

Aansluitend bezoek aan het kerkhof.

 •  Zeswekendienst Theo Meuffels;
 •  Int. Bep Custers en Herman en Toos Custers-van Heel;
 •  Gest. jrd. Mia Custers en ouders Jan en Maria Custers- Meuffels;
 •  Int. Harie Janssen en Truus Janssen-Custers;
 •  Int. Anna  Custers;
 •  Jrd. Maria Penders-Moonen en Thea Penders-Geraedts;    
 •  Gest. jrd. Maria Penders-Cremers,
 •  int. Louis Penders, Pascal Penders en Marij Verheggen-Penders ;
 •  Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 •  Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena  Wagemans;
 •  Gest. dienst Harie Wagemans;  
 •  Gest. dienst Harie  Jessen en Mia Jessen-Widdershoven;  
 •  Gest. dienst Jozef Jessen en LizaWagemans;
 •  Gest. dienst Maria Jessen;
 •  Int. Leny Schulpen-Hurxkens.

 

Zaterdag 6 november   VOORAVOND TWEE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor)

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Jrd. Sef Damen en int. Mia Damen- Henskens;
 • Intentie ouders van de fam. Hellebrekers-Henskens;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen.

 

Zaterdag 13 november  VOORAVOND DRIE- EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur  Stille H. Mis

 •  Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Maria Jessen; Jrd. Anna Custers;
 • Int. voor de leden van  het broederschap van St. Cornelius.

 

Zaterdag 20 november CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL
   

Geen H. Mis

 

Zaterdag 27 november VOORAVOND 1e  ZONDAG VAN DE ADVENT

17.45 uur   H. Mis, opgeluisterd door fanfare Eendracht b.g.v. Cecileaviering.

 • Int. voor de levende en overleden leden fanfare Eendracht; 
 • Gest. jrd. Sjiër Lijnen en int. Maria Lijnen-Ruber; 
 • Jrd. Thei van Heel;
 • Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers;
 • Jrd. Tjeu en Drina Hoorens-Slangen en schoondochter Fien;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;  
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven;  
 • Gest. dienst Jozef Jessen en  Liza Wagemans; Gest. dienst Maria Jessen;

 

                                    PAROCHIENIEUWS

 

Kerkbijdrage

 

Afgelopen week is het schrijven voor de jaarlijkse kerkbijdrage rondgebracht.

Mocht u dit schrijven niet hebben ontvangen en u zou graag een exemplaar ontvangen bel dan 046-4491702.

De kerkbijdrage is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze kerk. De laatste jaren schrijven we  fikse rode cijfers, mede als gevolg van de Coronacrisis waar vele diensten zijn geschrapt en gereduceerd wat betreft aanwezigen. Ook de vergrijzing van onze parochies speelt daarbij een rol.

Wij als parochiecomité willen dit jaar wat extra financiën besteden aan de verlichting van de kerktorenklok.

De richtlijn voor de kerkbijdrage is volgens het bisdom € 115,00, maar voor ons is iedere bijdrage van harte welkom. Het banknummer is NL91 RABO 0111 4008 80. 

 

                                                                                                          

Met vriendelijke groet,

 

Het kerkbestuur/parochiecomité van de R.K. Parochie Dieteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail