Nieuws uit de parochie Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

 

E-mail: 

Reserveren voor het bijwonen van een H.Mis kan op dinsdagochtend 

tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoon 046 - 4494322.

 

Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht bij

mw. E.Jennen, Passtraat 55 te Roosteren, tel.046 - 4495096.

 

Voor het jaar 2020 gelden de volgende tarieven:

misintenties weekenden en feestdagen € 25,=. Weekdagen € 12,=.