UA-52517073-1 Misintenties Roosteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties Heilige Jacobskerk Roosteren

Kerkdiensten van 30 november tot en met 7 januari 2020

 

ZATERDAG, 30 NOVEMBER, 17.45 UUR

Viering 1e zondag van de advent.

Eerste jaardienst voor Piet Noblesse (par.);

W.J.Loomans (st.); Lia Smeets-Graus (par.); overl.ouders Pustjens-Jessen en Willem Pustjens (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Hub Kusters; jaard.voor Jo Coenen; jaard.voor Pierre Dukers, ouders Dukers en Stoffels en Hub Stoffels; jaard.ouders Maassen-Streukens; overledenen (par.)

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

DINSDAG, 03 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V. van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 07 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 2e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); jaard. overl.ouders Maria Peurteners-Schlangen en Jan A.H.Peurteners (st.); jaard.voor Ed en Barbara Jennissen-Joosten en Niek en Wien Jennissen (st.)

 

DINSDAG, 10 DECEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 14 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 3e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Leny Vandijck-van Heel (par.); jaard.voor Albert Pustjens en Elisabeth Pustjens-Pustjens (st.)

Misdienaars: Jules en Jonatan.

 

DINSDAG, 17 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V. van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 21 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 4e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Mia Puts-Griens en Johan en Melanie Puts-Jennissen.

 

DINSDAG, 24 DECEMBER, 19.00 UUR

Kerstavond.

Gezinsviering

Misdienaars: Jonatan, Danique, Jules, Yves.

Muziek: Drumband fanfare “De Maasoever”.

 

WOENSDAG, 25 DECEMBER, 09.30 UUR

Eerste kerstdag.

Overledenen familie Linssen-Jennissen; jaard.voor Lène en Thei Pustjens-Curvers

Misdienaars: Jules en Yves

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

ZATERDAG, 28 DECEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.)

 

DINSDAG, 31 DECEMBER, 17.45 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 04 JANUARI, 17.45 UUR

W.J.Loomans; Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

DINSDAG, 07 JANUARI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op zondagmiddag 17 november jl. hadden wij een geslaagde bijeenkomst met de communicanten,

hun ouders en hun eventuele broertjes en zusjes. Alle communicanten uit het cluster Susteren waren hiervoor uitgenodigd.

In totaal waren wij met rond de 80 mensen.Het was een mooie bijeenkomst. Het gezin blijft heel belangrijk voor de geloofsoverdracht.

 

December is vaak een tijd van drukte. We maken ons klaar voor Kerst, maar onze tijd zit vaker in het uitschrijven van kerstmenu's en het kopen van cadeaus dan in het klaarmaken van ons hart. Herkenbaar? Probeer het eens in de komende advent anders te doen. Gewoon proberen!

 

De adventtijd, die op 1 december begint, is een waardevolle periode om bewust toe te leven naar het Kerstfeest. Een hulp hierbij is de adventskrans. De adventstijd telt 4 zondagen. Hoe mooi is het niet voor het eten of op een ander vast moment in de dag even een kaars van de adventskrans aan te steken totdat je op de kerstmorgen alle vier de kaarsen kunt laten branden? Bidt, eventueel samen met uw (klein)kinderen, het “Wees Gegroet”. Het eerste deel van dit gebed zijn de woorden die de engel Gabriel tot Maria sprak en haar vroeg of ze moeder van Jezus wilde worden.

 

U allen wens ik een gezegende advent toe!

 

Deken Geert Lauvenberg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADVENT

 

Oorsprong

Op 11 november wordt het carnavalsseizoen geopend. En dit is niet zomaar. Immers de avond van 11 november was vroeger een echte “vastenavend”. Dan begon de zes weken durende vastentijd als voorbereiding op het Kerstfeest. De periode van het vasten met advent liep parallel aan het vasten voor Pasen en duurde 40 dagen. Tijdens de vastenperiode werden de gelovigen geacht vaak naar de kerk te gaan, veel goede werken te verrichten en op een sobere manier te leven. In de zesde eeuw drong de traditie van advent door tot de kerk van Rome. Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de huidige lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die met advent niet alleen de historische menswording van Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van Christus in de eindtijd.

 

Vieren advent

 

Kom tot rust en gebed

Advent is een tijd van je innerlijk voorbereiden op de geboorte van Jezus. Probeer een moment op de dag te vinden om even te bidden. Om met God zonder veel woorden in gesprek te komen, om bewust God te zoeken. Je kunt dan God bidden of juist danken voor de dingen die je hebt mogen ontvangen het afgelopen jaar.

 

Brand een kaarsje

In de donkere tijd van advent is het mooi om thuis een kaarsje te branden. Bijvoorbeeld voor je geliefde, voor iemand die je mist of voor het kerstwonder wat aan ons is gegeven. Natuurlijk kun je het kaarsje ook branden voor jezelf.

 

Help je medemens

Kerst is de periode van samenzijn. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Kun jij iets kleins betekenen voor je medemens? De ene week kun je bijvoorbeeld eten brengen naar die ene buurvrouw die wat ziekelijk is. In week twee kun je boodschappen doen voor die oude mevrouw die zelf de deur niet meer uitkomt. In week drie neem je voor de kinderen uit een gezin die het niet te breed hebben wat lekkers mee. In de laatste week stuur je deze mensen op papier wat kerst voor jou betekent.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVEN LACHEN MET…

Twee heren zitten in de trein. Deftig in de eerste klas.

Zegt de een tegen de ander:

“Ik heb een lampenfabriek. Ik ben er erg rijk door geworden”.

Antwoordt de ander: “Ik ben rijk geworden van stelen”.

“Van stelen? Bent u dan een beroepsdief?”

“Nee, nee. Ik heb een fabriek waar bezemstelen worden gemaakt”.

 

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1