UA-52517073-1 Misintenties Roosteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties Heilige Jacobskerk Roosteren

Kerkdiensten van 06 oktober tot en met 13 november

 

 

ZATERDAG, 06 OKTOBER, 14.00 UUR

Inzegening van het huwelijk van Rico Pustjens en Lisanne Verpoort.

 

Let op: Om 17.45 uur zal deze dag géén H.Mis zijn!

 

DINSDAG, 09 OKTOBER, 09.00 UUR

Louis Vandyck

 

ZATERDAG, 13 OKTOBER, 19.15 UUR

W.J.Loomans (st.); Betsie Smeets-Salden (par.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); Sjaak Simons (par.); Pierre Simons (par.); Mia Püts-Griens; Veronique Simons-Cosemans.

 

Let op: H.Mis begint om 19.15 uur!

 

DINSDAG, 16 OKTOBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 20 OKTOBER

Géén H.Mis vanwege lichtprocessie in Susteren, aanvang om 19.00 uur in Mariaveld!

Zie uitnodiging onderaan dit overzicht!

 

DINSDAG, 23 OKTOBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 27 OKTOBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Pierre Simons (par.); jaard.voor Nicolaas Ophelders en Maria Christina Ophelders-Simons (st.).

 

Muziek: Gemengd Zangkoor “Poco Animato”.

Misdienaars: Danique en Jonatan Vanneer

 

ZONDAG, 28 OKTOBER, 15.00 UUR

Herdenking van de overledenen.

Woord- en gebedsdienst voor onze overledenen met aansluitend zegening der graven.

 

DINSDAG, 30 OKTOBER, 09.00 UUR

Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen (st.)

 

ZATERDAG, 3 NOVEMBER, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); Hub Kusters (par.); Jacques Meuwissen (par.); overl.van de fam.Linssen-Jennissen; jaard.voor Elly Hendrix; jaard.voor Jan Willem Hendrix en Elisabeth Hendrix-Janssen.

 

DINSDAG, 06 NOVEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 10 NOVEMBER, 17.45 UUR

1e jaardienst voor Betsie Smeets-Salden (par.);

1e jaardienst voor Hub Kusters (par.);

W.J.Loomans (st.); Mia Beurskens-Frankort (par.); jaard.voor de ouders Ophelders-Bussers; jaard.voor Maria Stams-Maessen (st.).

 

Misdienaars: Jules en Yves Maassen.

 

DINSDAG, 13 NOVEMBER, 09.00 UUR

Familie van Heel-Houben.

 

 

Lichtprocessie in Mariaveld   UITNODIGING

Op zaterdag 20 oktober zijn alle gelovigen van de parochies Susteren, Dieteren, Roosteren en Nieuwstadt bijzonder uitgenodigd om deel te nemen aan de pontificale Hoogmis in de kerk van Mariaveld;

Hoofdcelebrant is Mgr. R. G. L. M. Mutsaerts, de hulpbisschop van het bisdom Den Bosch.

Aansluitend aan de Heilige Mis van 19.00 uur vindt de zogenaamde Lichtprocessie plaats met het Genadebeeld van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, beschermvrouw van het Bisdom Roermond en patrones van de jubilerende parochie van Mariaveld.

Vanwege het honderdjarig bestaansfeest van de zusterparochie Mariaveld en de vakantie van kapelaan Amir komen op zaterdagavond 20 oktober de avondmissen in basiliek van Susteren en de kerken van Roosteren en Dieteren te vervallen.

Dit jaar zullen Maria-Gilden en Broederschappen uit Maastricht, Weert, Delft, Dordrecht en Den Bosch deelnemen aan de eucharistieviering om aansluitend samen met bisschop Mutsaerts en de gelovigen al biddend en zingend door een aantal straten van Mariaveld te trekken.

Iedere deelnemer ontvangt bij het begin van de processie een kaarsje. Wij willen bijzonder de voorspraak vragen van Maria, Moeder van de Kerk.

Hopelijk nemen de gelovigen uit het gehele cluster Susteren deel aan deze bijzondere viering in Mariaveld.

 

Elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 tot 20.00 uur wordt u uitgenodigd voor aanbidding van het Allerheiligste in de H.Amelberga basiliek van het cluster Susteren.

 

Elke maand kunnen alle parochianen van het cluster de aanbidding van het Allerheiligste bijwonen.

 

Tevens wordt elke maand een parochie uitgenodigd om met een bijzondere intentie naar het Allerheiligste te komen. Voor onze parochie is dit op 5 oktober 2018.

 

Christus gaf zich aan zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan zijn apostelen uit en zei: “Dit is mijn  Lichaam, dat voor jullie gebroken zal worden”. Daarna nam Hij de beker met wijn en zei: “Dit is Mijn Bloed”. In de H.Hostie is Christus werkelijk in ons midden aanwezig waar dan ook ter wereld en kan Hij aanbeden worden. Het is goed dat alles wat in onze cluster parochies gedaan  wordt, geconcentreerd wordt rond  de éne Heer. Dat bindt ons samen in de éne Heer. Vandaar dat dit onmisbare initiatief sinds het Jaar van Barmhartigheid voor het cluster Susteren is genomen.

 

De H. Paus Johannes Paulus II drukte het als volgt uit: “Eén waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de Kerk ook, ook al is het apostolisch”. De H.Moeder Teresa zei: “Een parochie of een gemeenschap die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen”.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestaat onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected].

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1