UA-52517073-1 Misintenties Roosteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties Heilige Jacobskerk Roosteren

Kerkdiensten van 16 november tot en met 25 december 2019

ZATERDAG, 16 NOVEMBER, 19.15 UUR

Zeswekendienst voor Leny Vandijck-van Heel;

W.J.Loomans (st.); Ouders Ophelders-Bussers; jaard.voor Maria Stams-Maessen (st.); Welter en Marieke Jennissen-Jaeken; ouders Vanneer-Filott en Nico en Tjeu; Overledenen (par.)

Let op: Aanvang H.Mis om 19.15 uur!

Misdienaars: Jules en Yves

 

DINSDAG, 19 NOVEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 23 NOVEMBER

Géén H.Mis in Roosteren v.w. vakantie priesters.

 

ZONDAG, 24 NOVEMBER, 15.00 UUR

Oremus in de H.Amelberga te Susteren.

Zie afzonderlijk artikel hieronder.

 

DINSDAG, 26 NOVEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 30 NOVEMBER, 17.45 UUR

Viering 1e zondag van de advent.

Eerste jaardienst voor Piet Noblesse (par.);

W.J.Loomans (st.); Lia Smeets-Graus (par.); overl.ouders Pustjens-Jessen en Willem Pustjens (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Hub Kusters; jaard.voor Jo Coenen; jaard.voor Pierre Dukers, ouders Dukers en Stoffels en Hub Stoffels; overledenen (par.)

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

DINSDAG, 03 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 07 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 2e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); jaard. overl.ouders Maria Peurteners-Schlangen en Jan A.H.Peurteners (st.); jaard.voor Ed en Barbara Jennissen-Joosten en Niek en Wien Jennissen (st.)

 

DINSDAG, 10 DECEMBER, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 14 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 3e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Leny Vandijck-van Heel (par.); jaard.voor Albert Pustjens en Elisabeth Pustjens-Pustjens (st.)

Misdienaars: Jules en Jonatan.

 

DINSDAG, 17 DECEMBER, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 21 DECEMBER, 17.45 UUR

Viering 4e zondag van de advent.

W.J.Loomans (st.); Thei Kocken (par.); jaard.voor Mia Puts-Griens en Johan en Melanie Puts-Jennissen.

 

DINSDAG, 24 DECEMBER, 19.00 UUR

Kerstavond.

Gezinsviering

Jaard.voor Lène en Thei Pustjens-Curvers

Muziek: Drumband van fanfare De Maasoever

Misdienaars: Jonatan, Danique, Jules, Yves.

 

WOENSDAG, 25 DECEMBER, 09.30 UUR

Eerste kerstdag.

Overledenen familie Linssen-Jennissen.

Misdienaars: Jules en Yves

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIDDEN VOOR DE VERNIEUWING VAN DE KERK

Zondag 24 november om 15.00 uur

De priesters van het dekenaat Susteren komen één keer per maand samen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing en zuivering van de Kerk.

Deze gebedsbijeenkomsten vinden plaats op de laatste zondag van de maand. Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding

en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester wordt voorbereid.

Graag roepen wij de gelovigen van alle parochies op om met de priesters en diakens van het dekenaat Susteren te komen bidden.

Op zondag 24 november om 15.00 uur vindt de zogenaamde “OREMUS-bijeenkomst” plaats in de basiliek van Susteren.

 

Je moet het maar weten
Waarom Carnaval en Sint Maarten bij elkaar horen

Dat de feestdag van Sint Maarten en het begin van het carnavalsseizoen beide op 11 november vallen (11e van de 11e) lijkt toeval. Op het eerste gezicht lijken beide feesten ook niets met elkaar te maken te hebben. Maar dat is niet juist. Ze hebben eigenlijk alles met elkaar en met het evangelie te maken.

Op 11 november viert de Kerk het feest van de heilige Martinus van Tours. Hij werd vooral bekend, omdat hij nog vóór zijn bekering de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Daarmee groeide hij uit tot symbool van barmhartigheid en christelijke naastenliefde. Waar nu kinderen op de feestdag van Sint Maarten langs de deur gaan om snoep op te halen, waren dit in vroeger eeuwen de armen en bedelaars die bij de rijken iets extra’s gingen halen.

In heel Europa werd het feest van de ‘apostel van Frankrijk’ als een belangrijke feestdag gevierd. Dat had ook een tweede reden: na 11 november begon de voorbereidingstijd op Kerstmis. Net als met Pasen ging dit lang geleden gepaard met een vastenperiode: de Sint-Maartensvasten. En net als bij de vasten voor Pasen waren de laatste dagen voorafgaand hieraan een gelegenheid om nog even feest te vieren en het er goed van te nemen. Een soort vastenavond dus, maar dan in november. Het carnavalseizoen begint dus niet toevallig op de feestdag van Sint Maarten.

Het is bekend dat de Kerk niet altijd even gelukkig was met de uitwassen van het carnavalsfeest. De 11e van de 11e geldt nu als het gekkengetal, maar werd in de Middeleeuwen gezien als een ongeluksgetal. Elf verwees naar de zonde als letterlijke overtreding van de tien geboden (10 +1) en naar het aantal apostelen dat overbleef na het verraad van Judas (12 – 1).

 

OPEN DAG KERK

Op zondag, 24 november a.s. wordt wederom een open dag in onze kerk gehouden.

Evenals verleden jaar zullen er weer tal van kerststallen te bewonderen zijn.

Indien u vindt dat uw kerststal hiervoor ook in aanmerking komt verzoeken wij u contact op te nemen met mw. E.Jennen, Passtraat 55. Tel.046-4495096.

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1