CONTACT GEGEVENS
Parochie Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren
MISINTENTIES
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht bij de heer J.Beckers, Passtraat 56 te Roosteren, tel.0464491137 danwel bij Mw.E.Jennen, Passtraat 55 te Roosteren, tel.0464495096.

Voor het jaar 2020 gelden de volgende tarieven:
Misintenties weekenden en feestdagen € 25,=. Weekdagen € 12,=.

Contactadres kerkbestuur: Dhr P. Nab, Oud Roosteren 39 6116 AB Roosteren tel: 046-4494322


Kerkbijdragen/misintenties:
via Rabo-bank NL20RABO014 44 00 782

KvK-NUMMER: 74916998