UA-52517073-1 Susteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 2038
Nieuws uit de parochie Heilige Amelberga

Beste Lezers

 

In de gemeente Echt-Susteren hebben wij “75 jaar bevrijding” gevierd. Ook herdachten wij alle vaak jonge mannen en vrouwen die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven of door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Deze bevrijding was mogelijk doordat verschillende landen als bondgenoten een front vormden tegen de Duitse agressor. Immers samen sta je sterk.

 Deze wijsheid geldt ook voor de vijf parochies van Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren die vanaf 1 januari 2020 samen een zogenaamde “federatie van parochies” vormen; Samen, als bondgenoten, willen wij de toekomst tegemoet treden. Wij moeten de realiteit onder ogen durven zien: de Kerk in West-Europa wordt in onze dagen beproefd maar ook gezuiverd. Van volkskerk zijn wij een minderheidskerk aan het worden. Maar wij blijven gericht op alle mensen. Dat is de roeping van de kerk die universeel wil zijn. Een ‘heilige rest-kerk’ is niet katholiek, in de brede zin van het woord.

Om echter dit te kunnen blijven doen, ook financieel, hebben wij de hulp van “bondgenoten” nodig; van mensen die samen het liefdesgebod van Jezus concreet in hun leven willen realiseren samen met anderen.

 

Bisschop Harrie Smeets bracht in de krant ook nog een andere realiteit onder woorden: “Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”

Hard maar waar! Hopelijk mogen wij ook in 2020 blijven rekenen op uw steun.

 

Rest mij nog alle carnavalsvierders een mooie, gekke en ontspannende tijd toe te wensen !

 

Pastoor-deken Geert Lauvenberg

 

 

Heilige Blasius

 

De Heilige Blasius (overleden vermoedelijk circa 316) is een heilige in de Rooms-Katholieke Kerk en ook in de oosters-orthodoxe kerken.

 

Er is niet veel over hem bekend anders dan door latere legenden. Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij zou een marteldood gestorven zijn.

 Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen.

 

Binnen de katholieke Kerk wordt in veel parochies op 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester of de diaken twee - tijdens Maria Lichtmis gewijde -kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt.

 

Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

(‘Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’).

 

Blasiuszegen vindt plaats

zondag 2 februari:

- 9.30 uur kerk Mariaveld

- 11.00 uur Basiliek
CARNAVAL

 

Carnaval: het leven vieren. Dat is een serieus spel.

‘Als humor en ernst met elkaar trouwen, wordt het

leven een feest’. Het is inderdaad een feest om met

humor naar jezelf en naar anderen te kijken. In de

veertig dagen die er op volgen worden we uitgeno-

digd om ons verder te verdiepen in wat het leven

 

ons geeft en wat het van ons vraagt. Maar laten we

eerst carnaval vieren; het leven vieren!

 

VASTENTIJD: NEEM DE TIJD

 

Neem de tijd

ja neem 40 dagen de tijd

 

Neem de tijd

om met mensen samen te zijn en te voelen:

‘We hebben elkaar nodig’.

 

Neem de tijd

om een blik op je parochie te werpen en te voelen:

‘We hebben elkaar nodig’.

 

Neem de tijd

om oog in oog met God samen te zijn

en te voelen:

‘we hebben elkaar nodig’.

 

Ja neem de tijd,

wel 40 dagen lang

om te voelen:

‘Ik leef en Hij leeft in mij’.

 

Geïnspireerd door gedicht van Antoon Vandeputte

 

“DE UITVAART VAN EEN PAROCHIE”

 

Na vele jaren een bloeiend bestaan geleid te hebben, begon de parochie weg te kwijnen en na een lange tijd van geleidelijk wegkwijnen en vergaan van verveling, overleed zij.

De pastoor constateerde de dood en schreef een plechtige rouwbrief, waarin hij het overlijden aankondigde van de parochie en waarin hij iedereen uitnodigde om naar de rouw- en afscheidsdienst te komen aanstaande zaterdag om half elf.

 

Die zaterdag brak aan. En de kerk was overvol, zo vol als hij de laatste twintig jaar niet meer geweest was. Het was niet duidelijk of het geloof ineens zo was toegenomen, zeker was dat niemand er iets van begreep. Zeker was ook dat alle parochianen geweldig nieuwsgierig waren naar wat de pastoor te zeggen zou hebben. Want een vreemd geval was het. Daar was vriend en vijand het over eens.

 

Bij de preek aangekomen deed de pastoor, wat hij altijd bij alle overledenen had gedaan. Hij prees de kwaliteiten van de overledene, de verdiensten die de parochie lange tijd voor de gemeenschap had gehad. Hij prees de moed van de overledene tijdens haar lange ziekbed, toen zij zo vroom en geruisloos, in de Heer was overleden. Echter hij, de pastoor, vond dat de parochie niet geruisloos begraven mocht worden. Vandaar deze rouwdienst. Hij uitte zijn blijdschap en dankbaarheid dat de mensen in zo groten getale waren gekomen. Tot slot van zijn preek nodigde hij alle parochianen uit om nog eenmaal langs de baar te lopen, een blik in de kist te werpen en zo afscheid te nemen van de aanvankelijk toch zo dierbare parochie.

Iedereen toog naar voren en in twee lange rijen defileerden de parochianen langs de baar, terwijl de pastoor de rij sloot. En ieder zag, terwijl hij in de kist keek, op de bodem een grote spiegel liggen en kijkend naar de overledene zag hij zichzelf!

 

Uit: Rene Hornikx, Een huis vol verhalen, blz 118v

 

Parochiebedevaart Lourdes 2020

 

 

Altijd al willen weten waar de “hemel de aarde raakt”, en graag samen in groepsverband willen reizen? Ook in het komende jaar willen wij u die mogelijkheid weer bieden.

Veel mede-parochianen hebben in de afgelopen jaren een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes mogen ervaren. Gezien de positieve reacties van de deelnemers, staat er voor september 2020 voor de vijfde keer een bijzondere parochiebedevaart gepland.

We vertrekken per vliegtuig op zondag 13 september en komen terug op vrijdag 18 september. Tijdens deze reis wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. De organisatie is in handen van de door het bisdom erkende Limburgse bedevaartorganisatie “Huis voor de Pelgrim”. De reis is geschikt voor zowel gezonde als voor zieke of minder mobiele deelnemers.

 

Wist u, indien u bent verzekerd bij CZ, dat u dan onder bepaalde voorwaarden een flinke korting op de reissom kunt aanvragen?!

 

De inschrijvingen zijn al begonnen. Als u interesse heeft, zich wilt inschrijven, of nadere informatie wilt ontvangen dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon voor deze reis naar Lourdes.

 

 

ROSALINDA LEBIODA

0475-485966

 

Nieuws uit de Parochies

 

Opbrengst deurcollecte voor slechtzienden en blinden in Ethiopië.

 

De opbrengst van de deurcollecte met Kerstmis voor het project in Ethiopië van Cees en Maria heeft in de parochies H. Amelberga en Mariaveld het mooie totaal bedrag opgebracht van € 1497,- . Wij willen iedereen die een bijdrage geleverd heeft van harte danken.

 

 

 

 

 

 

 

WM1TDNAG8ZDWRIA1