Nieuws uit de parochie Heilige Amelberga

Inhoud:

2. Kerk TV

3. Ziekenbezoek

4. Ziekencommunie 

5. Federatievorming

6. Openingstijden kerkhof

 

 

2. KERK TV

Iedere week op vrijdagmorgen om 9.00 uur en op zondagmorgen om 11.00 uur wordt de  Heilige mis vanuit Nieuwtadt uitgezonden via YouTube. Hiervoor moet u naar YouTube-kanaal 'KTV Susteren'.

In de coronatijd hebben we hierover al veel positieve reacties mogen ontvangen. 

3. Ziekenbezoek

Zowel deken Lauvenberg alsook kapelaan Amir zijn graag bereid om zieken thuis,  in de ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen te bezoeken. Dit zal dan wel met de nodige corona-voorzichtigheid gebeuren.  Om dit te kunnen doen kunt u deken Lauvenberg bellen op 4491284 of kapelaan Amir op 4491296.

4. Ziekencommunie

Aan thuiszittenden en zieken wordt op de eerste vrijdag van de maand op verzoek de ziekencommunie gebracht. Kunt u ook niet meer naar de kerk komen maar wilt u wel de ziekencommunie ontvangen dan kunt u deken Lauvenberg bellen op 4491284 of kapelaan Amir op 4491296. 

5. Federatievorming

Om in de toekomst SAMEN te kunnen overleven zijn wij als parochies van Susteren, Nieuwstadt, Mariaveld, Roosteren en Dieteren een jaar geleden overgegaan tot het  vormen van een 'federatie van parochies. Dit gebeurde geheel in overeenstemming met het beleidsplan van het Bisdom Roermond. De federatie wordt bestuurd door één kerkbestuur dat voor alle parochies gezamenlijk en/of voor de afzonderlike parochies beslissingen neemt. 

In de tijd dat het aantal gelovigen toenam werden in ons bisdom vanuit meestal de oorspronkelijke parochie nieuwe parochies gesticht. Als voorbeeld kan de parochie Susteren dienen. Vanuit haar werden de parochies Dieteren en Mariaveld gesticht.

Maar nu het aantal gelovigen krimpt zal noodgedwongen een tegenovergestelde beweging moeten plaatsvinden. Parochies zullen dichter naar elkaar toe moeten groeien om samen als één grote parochie met vijf kerkgebouwen te kunnen overleven. De vanzelfsprekendheid van de geloofsoverdracht via de gezinnen en scholen is er niet meer, en opnieuw moeten wij een missionaire instelling ontwikkelen "waarbij we over grenzen en schaduwen heen durven stappen om mensen te kunnen bereiken die we niet meer langs de vertrouwde wegen ontmoeten. Dit betekent dat wij onze geloofsgemeenschappen naar deze nieuwe werkelijkheid moeten inrichten. Het heeft geen zin om vast te houden aan structuren die in het verleden goed functioneerden maar nu niet meer echt dienstaar zijn aan onze verkondigende opdracht"  (Bisschop Harrie Smeets).

Voor de toekomst is het  onze cenrale opdracht als geloofsgemeenschap niet zozeer het  oude proberen in stand te houden maar om naar buiten te treden en Christus bekend te maken. Wij hebben betrokken parochianan nodig die bereid zijn door persoonlijk gebed, liturgie en Bijbels-catechetische vorming hun geloof te verdiepen. Zonder betrokken parochianen verdwijnt de parochie, hoe mooi het  kerkgebouw ook in het centrum mag prijken. Als parochies dienen wij ons op een zorgzame en liefdevolle wijze om mensen te bekommeren en naar elkaar om te zien. 

Wij willen momenten van geloofsverdieping en ontmoeting gaan aanbieden en als parochiefederaties SAMEN vol hoop de toekomst tegemoet te treden. 

6. Openingstijden kerkhof Basiliek

Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de openingstijden van het kerkhof bij de Basiliek te wijzigen: het gehele jaar wordt het kerkhof geopend om 9.00 uur; bij zomertijd is de sluiting om 19.30 uur en bij wintertijd om 17.00 uur.