CONTACTGEGEVENS
Heilige Amelberga Susteren
Parochiekantoor:


Salvatorplein 2
6114 HE Susteren
t
elefoon: 046 - 449 21 71

E-mailadres:
[email protected]

openingstijd:

Bestellen Heilige Missen en informatie over kerkhof:
woensdag 9.30-12.00 u.

Raborekening nr.: NL05Rabo0150202040

KvK-NUMMER: 74924583

parochie Christus Salvator