UA-52517073-1 Contactgegevens Susteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

CONTACTGEGEVENS
Heilige Amelberga Susteren
Parochiekantoor:

Bestellen Heilige Missen:

Salvatorplein 2
6114 HE Susteren
t
elefoon: 046 - 449 21 71

E-mailadres:
[email protected]

openingstijd:

woensdag 9.00-12.00 u.

Raborekening nr.: NL05Rabo0150202040
Stacks Image 2026
Bijzondere mededeling parochiekantoor:

Op woensdagochtend is het parochiekantoor in ’t Stift (Salvatorplein 2, Susteren) geopend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Telefoon 046-4492171.

U kunt te allen tijde ook schriftelijk H. Missen bestellen.

Deponeer een enveloppe met daarin de intentie en het benodigde geld in de brievenbus van de pastorie, Relindisstraat 1.

Een misintentie kost € 23.

U kunt ook per internet H. Missen bestellen. Zie www.rksusteren.nl

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1