UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

MISINTENTIES HEILIGE AMELBERGA BASILIEK

Vrijdag 24 mei 17.00 Basiliek Boeteviering communicantjes

 

Zaterdag 25 mei H. Mis 18.00 uur Basiliek Sumadi

Kinderwoorddienst

Eerste Jaardienst voor Tilla Creemers-Schrans en jaardienst voor Michel Creemers;

Jaardienst voor Bèr en Maria Damoiseaux-Janssen;

Misintentie voor ouders Filott-Pustjens, Gertrudis Sanders-Filot, Jeanne Filott-Schlangen en Jacob Filott;

Misintentie voor de overleden leden van Schutterij Sint Sebastianus;

Misintentie voor een overledene 

 

Zondag 26 mei 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Donderdag 30 mei 11.00 uur H.Mis Basiliek Gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra

Hemelvaart

 

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs

 

Zondag 2 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zondag 2 juni 11.00 uur H. Mis Basiliek

Zeswekendienst voor Jeanny Pernot-Jacobs;

Zeswekendienst voor Mia Schulpen-Suylen

Eerste Jaardienst voor Vint Widdershoven;

Misintentie voor Anny Bohnen-Ubachs;

Jaardienst voor Sjra Laumen en Tiny Laumen-Provaas;

Jaardienst voor Giel Janssen; 

Misintnite voor Jeanny Lijnen-Thissen;

Misintentie voor Fer Mertens;

Misintentie voor Jeanne Fiddelers;

Misintentie voor een overledene

 

Vrijdag 7   juni 19.00 - 20.00 uur

Aanbidding en biechtgelegenheid

 

Zondag 9 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zondag 9 juni 11.00 uur H. Mis Basiliek Gemengd Koor Nieuwstadt

 

Maandag 10 juni 10.30 uur H. Mis Basiliek 

Misintentie voor Jeanne Pernot-Jacobs

Eerste H. Communie 

 

Zaterdag 15 juni 18.00 uur H. Mis Basiliek Schola

Eerste jaardienst voor Martin Thissen;

Jaardienst voor Sjeng en Jeanne van de Berg-Schrijen tevens jaardienst voor Piet enLies Opgenoort-Aben;

Jaardienst voor Wil Plitscher tevens voor echtgenote To en kleindochter Cynthia;

Misintentie voor Fer Mertens;

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs;

Misintentie voor Sef Kraanen;

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 16 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Processiezondag 23 juni 9.30 uur Basiliek gemengd Kerkelijk Zangkoor Suestra

Jaardienst voor Wim Kreutzer;

Jaardienst voor Reinier en Apollonia Dahlmans-Peters tevens voor Zef en Bertha Dahlmans-Nelissen;

Misintentie voor Jeanny Lijnen-Thissen;

Misintentie voor leden van Schutterij St. Sebastianus

 

Zondag 23 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

Vierde jaardienst voor Sjra Geurts

 

Zaterdag 29 juni 18.00 uur H. Mis Basiliek Jeugdkoor Suestra

H.H. Petrus en Paulus - Kinderwoorddienst

Jaardienst voor Wilhelmus Houben en Elisabeth Houben;

Misintentie voor ouders Johann Geilen en Hubertina Geilen-Küsters en zoon Hans;

Misintentie voor Jeanny Pernot-Jacobs;

Misintentie voor Hub Peters;

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 30 juni 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 


RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1