UA-52517073-1 Parochie-comite Susteren | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 1982
Leden parochie-comite Heilige Amelberga Susteren1. mevr. M. v. Straaten
lid kerkbestuur
046-4494950
[email protected]
2. dhr. A. van Hinsberg
voorzitter PC/ beheer financiën
046-4493231
[email protected]
3. mevr. T. Crewe-Jones-v. Mierlo
vrijwilligers
046-4492080
[email protected]
4. dhr. Th. Swiatalski
gebouwen/lid kerkbestuur
046-4494549
[email protected]
5. dhr. J. Mulders
secretaris
06-14637731
[email protected]
6. dhr. E. Thijssen

046-4494486
[email protected]
7. dhr. H. Kreutzer (staat niet op foto)
beheer kerkhof
046 4490326
[email protected]

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1