UA-52517073-1 Basilek feesten | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoetParochiefeest op
zondag 4 september a.s.

Buuttefestival
Bie de
Basiliek!

Stacks Image 1764

De Amelbergabasiliek in Susteren is een belangrijke bakermat van het christendom in een deel van de Maas-Rijnland. Vanuit de Susterse abdij vond de kerstening plaats. Het is een belangrijke getuigenis van vroeg Romaanse bouwkunst en wordt gedateerd op eind 11de eeuw. Uniek is de buitencrypte, welk geen andere kerk in Nederland en het Rijn-Maas gebied bezit. De crypte diende om de pelgrims makkelijk langs het te vereren heiligengraf te leiden. In het inwendige van de kerk valt de zuivere vroeg-romaanse stijl op. Tijdens een van de restauraties door o.a. Dr. P.Cuijpers en onder de bezielende leiding van pastoor Hillen werd tussen 1887 en 1893 het in- en exterieur ingrijpend gerestaureerd. Ook recenter vond er in 1993 een restauratie, vooral van het interieur, plaats.

Tijdens de heiligdomsvaart in 2007 werd de kerk verheven tot basiliek.
Al met al een pronkstuk van een kerk met een zeer rijke, maar ook bewogen geschiedenis door de vele eeuwen heen. Dit uniek erfgoed mag niet verloren gaan.
Nu, anno 2016, staan wij aan het begin van een tweede nieuwe restauratie van onze basiliek. Nadat op verschillende plaatsen de leien van de daken gedeeltelijk vernieuwd werden moeten nu de leien van de beide torens vernieuwd worden en het buitenvoegwerk opnieuw worden aangebracht . Dankzij de monumentale status van het gebouw kan het kerkbestuur rekenen op subsidies van het Rijk, de Provincie Limburg en hopelijk de gemeente Echt-Susteren. Aangezien deze subsidies niet toereikend zijn, zal de parochie ook zelf een substantieel bedrag aan eigen bijdrage moeten betalen. Door het organiseren van een aantal acties hopen wij het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.


Genoeg redenen om in de agenda en op de kalender te zetten!
- Zondag 4 september a.s.!!
- Salvatorplein!!
- Aanvang 13.30 uur!!
-  Vrij entree!!                                                       

Stacks Image 1790

Op zondagmiddag 4 september a.s. vindt op het Salvatorplein een spetterend spektakel plaats met medewerking van zes buuttereedners,.
Daarnaast zal het geheel opgeluisterd worden door gezellige, afwisselend muziek, dankzij de medewerking van de ‘
Suëstra Muzikanten’ . Als klap op de vuurpijl is er een optreden van het bekende duo ‘Spik en Span’, winnaar Limburgs Vastelaovends Leedjeskonkoer (LVK) 2015 en 2016!


Stacks Image 15997
HOOFD SPONSOREN RENOVATIE HEILIGE AMELBERGA BASILIEK 2015

WM1TDNAG8ZDWRIA1