UA-52517073-1 Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 8023
Nieuws uit de parochie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld

PAROCHIEBLAD VAN AUGUSTUS 2018

 

WEEKENDVIERINGEN IN HET CLUSTER

 

zaterdag   18.00 uur  Amelberga - Susteren

                  19.15 uur  Dieteren of Roosteren

 

zondag         9.30 uur  Mariaveld - Susteren

                   11.00 uur  Nieuwstadt

 

Nieuws Parochie Mariaveld:

 

Boek ter gelegenheid van 100 Jaar Parochie en Kerk Mariaveld.

 

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de parochie en kerk van Mariaveld is door Evert Zits een boek geschreven over het ontstaan van de parochie en kerk van Mariaveld.

Door de komst van de mijnen en het vervoer van de steenkolen, werd het kleine rangeerterrein van Susteren flink uitgebreid en ontstond er een groot rangeerterrein. Hiervoor en ook voor de mijnen waren veel mensen nodig. Deze mensen hadden ook allemaal een woning nodig voor hun gezin. Zo ontstond er ook een heel nieuwe wijk in Susteren. Een wijk met nieuwe mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelden. Er bloeide een rijk verenigingsleven op. De kerk in Susteren werd voor al deze mensen te klein. Zo werd er een nieuwe kerk gebouwd. Er kerk die gewijd werd aan Maria. Vandaar ook de naam Mariaveld.

De hele geschiedenis over de 100 jaar van deze nieuwe parochie heeft Evert Zits geweldig beschreven in het boek. Een boek dat ook de nodige foto’s van de afgelopen 100 jaar laat zien. Echt een boekwerk dat niet mag ontbreken in ieder gezin van Mariaveld.

Het boek wordt op zondag 5 augustus na de mis van 9.30 uur gepresenteerd. Om onze parochianen in de gelegenheid te stellen in het bezit te komen van dit mooie boekwerk is besloten om de prijs voor onze parochianen, zo laag mogelijk te houden. De prijs bedraagt € 8,50 .

Op een later tijdstip zal dit boek voor € 10,00 te koop worden aangeboden. Natuurlijk is het ook te koop op onze fancy fair op 26 augustus.

 

100 JAAR KERK EN PAROCHIE MARIAVELD.

 

Op zondag 26 augustus vieren wij het 100-jarig bestaan van onze parochie.

 

Dit wordt gevierd met een heuse Fancy Fair, zoals deze in vroegere tijden werd gehouden op de speelplaats van de jongensschool. Nu de Kompenie.

Wij beginnen deze feestelijke dag met een mis in de kerk. Deze mis wordt verzorgd door Sumadi.

 

Daarna wordt er in de Marialaan, waar ook de festiviteiten worden gehouden een brunch verzorgd. Aan deze brunch kunnen alle parochianen en iedereen die de parochie een warm hart toedraagt, deelnemen. De kosten voor deze brunch bedragen  € 13,50 per persoon. Tijdens deze brunch zullen diverse optredens verzorgd worden.

Kaarten voor deze brunch zijn te verkrijgen bij slijterij Mary Lemmens, Reinoud van Gelderstraat  en kapsalon Guido in de Vincentiuslaan te Susteren. Alsmede op het parochiekantoor  van Mariaveld, maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft. 

Opgave voor de brunch graag vóór 15 augustus.

 

Na de brunch hoeft u natuurlijk niet naar huis. Ook de mensen die niet naar de brunch komen zijn deze dag van harte welkom, want de feestelijkheden gaan door tot de avond invalt. Er treden de hele dag diverse artiesten op. Er zijn vele kraampjes waar van alles te doen is voor groot en klein. Natuurlijk mag, net zoals dat vroeger was,  het Rad van Avontuur niet ontbreken. Er is koffie en vlaai, een drankje en ook de inwendige mens wordt niet vergeten.

 

Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen zich de hele dag vermaken. Er zijn diverse spellen, er wordt geschminkt, er is een springkussen en natuurlijk ontbreekt ook een kleine dierentuin niet waar de kinderen naar hartenlust de dieren kunnen aaien.

 

Wij zouden het fijn vinden om jullie allemaal op deze dag te mogen begroeten en samen met ons deze fancy fair tot een bijzondere gebeurtenis te maken.

 

 

 

Comité 100-jaar Mariaveld.

 

KROEDWÉSJ-ZEGENING
Kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Woensdag 15 augustus a.s., op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, zal zoals gebruikelijk in de Mariakerk, in de plechtige viering van 19.00 uur, de kroedwésj gezegend worden.
Vóór aanvang van de H. Mis kunt u achter in de kerk een kroedwésj kopen voor € 2,00. De opbrengst is bestemd voor bloemen aam het Maria-altaar.

Wij hopen velen van U te mogen begroeten in deze viering.

 

Broederschap O.L Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld.

De Broederschap zet zich in voor de promotie van de Wonderdadige Medaille. Zij heeft contact met andere Broederschappen en Gilden en neemt deel aan processies en ommegangen in Wyck-Maastricht, Weert, Den Bosch, Delft, Dordrecht en de onsomliggende plaatsen De Broederschap wil uitbreiden en is op zoek naar nieuwe leden (dames en heren). Wilt u lid worden, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden op het parochiekantoor Mariaveld of bel: 06-51287416

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1