UA-52517073-1 Contactgegevens Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

CONTACT GEGEVENS
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld
Openingstijden parochiekantoor:
ma t/m do : 9.30 – 12.00 uur

Telefoon:
046-4491777

Marialaan 2, 6114 CR Susteren

E: [email protected]
W: www.rksusteren.nl

Giro: NL06 INGB 0001 0536 23
Rabo: NL71 RABO 0150 2021 13


Stacks Image 2099
Extra mededeling secretariaat

Kerkbijdrage

Beste Parochianen

Mogen wij u iets vragen?

Door de komst van IBAN (het nieuwe 18-cijferige banknummer) was het voor ons niet meer mogelijk om u vanuit ons oude boekhoudprogramma te voorzien van een acceptgirokaart voor de betaling van de kerkbijdrage.

Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Dit jaar zijn wij daarom overgestapt op een nieuw boekhoudprogramma.

Tevens zijn wij overgestapt op het programma SILA, waarin alle gegevens van onze parochianen verwerkt en opgeslagen worden.

Bij controle hebben wij gezien, dat niet alle deelnemers, die de afgelopen jaren deelnamen aan de kerkbijdrage, door het ontbreken van een accept-giro waarschijnlijk de kerkbijdrage van dit jaar nog niet, of nog niet volledig, hebben overgemaakt.

De kerkbijdrage voor dit jaar bedraagt €100,-.

Met uw bijdrage zijn wij in staat om onze parochiekerk open te houden en goed te onderhouden. Verder dienen wij van deze gelden de priesters te betalen, die de eucharistievieringen opdragen.

Het Parochiecomité.

 

 

PAROCHIEBLAD VAN APRIL 2018

 

WEEKENDVIERINGEN IN HET CLUSTER

 

zaterdag   18.00 uur  Amelberga - Susteren

                  19.15 uur  Dieteren of Roosteren

 

zondag         9.30 uur  Mariaveld - Susteren

                   11.00 uur  Nieuwstadt

 

Nieuws Parochie Mariaveld:

 

 Sacramentsprocessie 2018.

Wegens de feiten dat op zondag 3 juni op het Salvatorplein de kunstmarkt gehouden wordt, de basiliek in de steigers staat, de tent op het Raadhuisplein er niet komt en dat Mariaveld 100 jaar bestaat, is besloten om dit jaar de Sacramentsprocessie te houden op Mariaveld.
In eerste instantie was het de bedoeling geweest  om de Sacramentsprocessie naar de Kapel Heide te houden, maar gezien de Voorjaarsmarkt in Kavinksbosch, is dit niet mogelijk.

Het parochiecomité heeft voor de volgende oplossing gekozen:

  • De Sacramentsprocessie zal op 3 juni plaatsvinden in Mariaveld. De route moet nog bepaald worden.
  • De geplande Maria-processie op zondag 13 mei naar de Kapel Heide komt te vervallen.
  • De Lichtprocessie, in het kader van het 100 jarig bestaan van de kerk van Mariaveld met deelname van vele Broederschappen, op zaterdag 20 oktober zal dit jaar niet naar de Basiliek maar naar de Kapel Heide trekken.
  • In 2020, wanneer de volgende Sacramentsprocessie op Mariaveld zal plaatsvinden, zal gekeken worden samen met de Buurtschap Heide of op de Heide een ruimte beschikbaar is voor het houden van een H. Mis. Aansluitend zal de sacramentsprocessie over de Heide naar de kerk van Mariaveld zal trekken.

Het Parochiecomité Mariaveld

 

Viering 60 jaar Kroning Genadebeeld, zondag 29 april 2018

In 1949 werd in onze parochie gestart met het houden van de Maria Noveen. De volgende jaren kwamen vele pelgrims naar Mariaveld om deze Noveen ter ere van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen bij te wonen. Tevens werden in de begin jaren vele genezingen van ernstig zieke mensen toegeschreven aan de pelgrimage naar Mariaveld. Zeer velen vonden troost door te bidden voor het Mariabeeld. Mgr. Lemmens, de toenmalige bisschop van Roermond, was een groot Mariavereerder en had gezien dat de Noveen in Mariaveld goed bezocht werd en navolging kreeg in andere Limburgse kerken en later ook in kerken buiten Limburg. Ook was hem ter ore gekomen dat vele gebeden verhoord werden. Hij stelde voor om het Mariabeeld te kronen. De parochianen van Mariaveld brachten in 1957 en 1958 gelden bij elkaar voor het aankleden van het Mariabeeld met kroon en stralen.
Op 29 april aanstaande willen wij het feit herdenken dat het 60 jaar geleden is dat mgr. Lemmens het Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen gekroond heeft. Het Genadebeeld werd hiermee verheven tot Beschermvrouw van het Bisdom Roermond. Tevens werd de Mariakapel overgedragen aan het Bisdom Roermond. Tot op de dag van vandaag is de Mariakapel in onze kerk eigendom van het Bisdom. De parochie dient zorg te dragen voor deze kapel en de versiering.
Zondag 29 April zal om 9.30 uur een Pontificale H. Mis opgedragen worden door mgr. H. Schnackers. Tevens willen wij in deze viering aandacht schenken aan het begin van de Meimaand. In deze viering zullen ook door mgr. Schnackers de jubileumkaarsen gezegend worden.
Wij hopen dat vele parochianen deze viering zullen bijwonen.
Wij rekenen op U.

 

 

NOVEEN  H. CLARA

 

Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een
brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast
onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte ligt.
Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U

krijgt wat u vroeg. Dank aan de H. Clara uit naam van J.K., F.D., J.K.

 

 Verder nieuws 

Herdenkingskaars

 

Het Parochiecomité Mariaveld heeft in samenspraak met de werkgroep “100 jaar parochie en kerk Mariaveld”, die de feestelijkheden in 2018 gaat organiseren, een herdenkingskaars laten maken. Deze Herdenkingskaars is voor alle parochianen en overige belangstellenden te koop. De kosten van deze kaars bedragen € 19,95. De kaars kan besteld worden tijdens de openingstijden van het parochiekantoor in Mariaveld.

De kaarsen zullen tijdens de Pontificale H. Mis op zondag 29 april 2018 gezegend worden.

Door het kopen van deze kaars haalt u een bijzonder aandenken aan “100 jaar Parochie en Kerk Mariaveld” in huis en steunt u de 100-jarige parochie.

 

 

NIEUWS VAN DE STICHTING ZIEKENDAG GROOT-SUSTEREN

 

Beste mensen van Susteren

Op dinsdag 29 mei 2018 organiseren wij weer onze ZIEKENDAG. Deze dag is bedoeld voor langdurig zieken en ongeacht hun leeftijd, die thuis door familie of anderen verzorgd worden. Ook is deze dag bedoeld voor mensen die 75 jaar of ouder zijn en nog thuis verblijven.

Dit jaar houden we onze ziekendag:

In de Koppel, Vleutstraat 22, 6114 KN Dieteren. Tel: 046-4492726

Het programma ziet er als volgt uit:

10.45 uur         H. Mis, wordt gedaan door Deken Lauvenberg en Kapelaan Amir

                        Na de H. Mis een borreltje of fris

12.15 uur         Koffietafel

14.00 uur         Middagprogramma: Verrassing en Loterij

16.15 uur         Plechtig Lof; aansluitend koffie met Limburgse vlaai

17.15 uur         Sluiting

 

De zaal is ’s morgens vanaf 9.30 uur geopend.

Indien U interesse heeft in deze ziekendag kunt u zich opgeven tot 10 mei a.s.. Voor deze dag vragen wij een eigen bijdrage van 15 euro.

Dus bent U langdurig ziek of 75 jaar en ouder, en U wordt thuis verzorgd dan kunt U zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij Uw contactpersoon.

Voor onze parochie is dat:

Dhr. G. Meuwissen, Rijdtstraat 9, Susteren. Tel: 046-4493369

Dhr. H. Smeets, Bernardlaan 3, Susteren. Tel: 046-4495421

 

U wordt opgehaald met de taxibus tussen 9.15 – 10.15 uur.

Elke vrijwillige bijdrage is welkom op bankrekeningnummer:

NL28RABO 0150 2088 04 t.n.v. Stichting Ziekendag Groot-Susteren.

U kunt ons ook steunen via RABOBANK “SPEK ONZE CLUBKAS”.

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1