UA-52517073-1 Contactgegevens Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

CONTACT GEGEVENS
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld
Openingstijden parochiekantoor:
ma t/m do : 9.30 – 12.00 uur

Telefoon:
046-4491777

Marialaan 2, 6114 CR Susteren

E: [email protected]
W: www.rksusteren.nl

Giro: NL06 INGB 0001 0536 23
Rabo: NL71 RABO 0150 2021 13


Stacks Image 2099
Extra mededeling secretariaat

Kerkbijdrage

Beste Parochianen

Mogen wij u iets vragen?

Door de komst van IBAN (het nieuwe 18-cijferige banknummer) was het voor ons niet meer mogelijk om u vanuit ons oude boekhoudprogramma te voorzien van een acceptgirokaart voor de betaling van de kerkbijdrage.

Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Dit jaar zijn wij daarom overgestapt op een nieuw boekhoudprogramma.

Tevens zijn wij overgestapt op het programma SILA, waarin alle gegevens van onze parochianen verwerkt en opgeslagen worden.

Bij controle hebben wij gezien, dat niet alle deelnemers, die de afgelopen jaren deelnamen aan de kerkbijdrage, door het ontbreken van een accept-giro waarschijnlijk de kerkbijdrage van dit jaar nog niet, of nog niet volledig, hebben overgemaakt.

De kerkbijdrage voor dit jaar bedraagt €100,-.

Met uw bijdrage zijn wij in staat om onze parochiekerk open te houden en goed te onderhouden. Verder dienen wij van deze gelden de priesters te betalen, die de eucharistievieringen opdragen.

Het Parochiecomité.

 

 

PAROCHIEBLAD VAN JUNI 2018

 

WEEKENDVIERINGEN IN HET CLUSTER

 

zaterdag   18.00 uur  Amelberga - Susteren

                  19.15 uur  Dieteren of Roosteren

 

zondag         9.30 uur  Mariaveld - Susteren

                   11.00 uur  Nieuwstadt

 

Nieuws Parochie Mariaveld:

 

 Sacramentsprocessie 2018.

Wegens de feiten dat op zondag 3 juni op het Salvatorplein de kunstmarkt gehouden wordt, de basiliek in de steigers staat, de tent op het Raadhuisplein er niet komt en dat Mariaveld 100 jaar bestaat, is besloten om dit jaar de Sacramentsprocessie te houden op Mariaveld.
In eerste instantie was het de bedoeling geweest  om de Sacramentsprocessie naar de Kapel Heide te houden, maar gezien de Voorjaarsmarkt in Kavinksbosch, is dit niet mogelijk.

Het parochiecomité heeft voor de volgende oplossing gekozen:

  • De Sacramentsprocessie zal op 3 juni plaatsvinden in Mariaveld.
  • De geplande Maria-processie op zondag 13 mei naar de Kapel Heide komt te vervallen.
  • De Lichtprocessie, in het kader van het 100 jarig bestaan van de kerk van Mariaveld met deelname van vele Broederschappen, op zaterdag 20 oktober zal dit jaar niet naar de Basiliek maar naar de Kapel Heide trekken.
  • In 2020, wanneer de volgende Sacramentsprocessie op Mariaveld zal plaatsvinden, zal gekeken worden samen met de Buurtschap Heide of op de Heide een ruimte beschikbaar is voor het houden van een H. Mis. Aansluitend zal de sacramentsprocessie over de Heide naar de kerk van Mariaveld trekken.

Het Parochiecomité Mariaveld

 

100 JAAR KERK EN PAROCHIE MARIAVELD.

Op zondag 26 augustus vieren wij het 100-jarig bestaan van onze parochie.

Dit wordt gevierd met een heuse Fancy Fair, zoals deze in vroegere tijden werd gehouden op de speelplaats van de jongensschool. Nu de Kompenie.

Wij beginnen deze feestelijke dag met een mis in de kerk. Deze mis wordt verzorgd door Sumadi.

Daarna wordt er in de Marialaan, waar ook de festiviteiten worden gehouden een brunch verzorgd. Aan deze brunch kunnen alle parochianen en iedereen die de parochie een warm hart toedraagt, deelnemen. De kosten voor deze brunch bedragen  € 13,50 per persoon. Tijdens deze brunch zullen diverse optredens verzorgd worden. Opgave voor deze brunch kan op het parochiekantoor  maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft. 

Na de brunch hoeft u natuurlijk niet naar huis. Ook de mensen die niet naar de brunch komen zijn deze dag van harte welkom, want de feestelijkheden gaan door tot de avond invalt. Er treden de hele dag diverse artiesten op. Er zijn vele kraampjes waar van alles te doen is voor groot en klein. Natuurlijk mag, net zoals dat vroeger was,  het Rad van Avontuur niet ontbreken. Er is koffie en vlaai, een drankje en ook de inwendige mens wordt niet vergeten.

Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen zich de hele dag vermaken. Er zijn diverse spellen, er wordt geschminkt, er is een springkussen en natuurlijk ontbreekt ook een kleine dierentuin niet waar de kinderen naar hartenlust de dieren kunnen aaien.

Wij zouden het fijn vinden om jullie allemaal op deze dag te mogen begroeten en samen met ons deze fancy fair tot een bijzondere gebeurtenis te maken.

De werkgroep 100-jaar Mariaveld.

 

Herdenkingskaars

Het Parochiecomité Mariaveld heeft in samenspraak met de werkgroep “100 jaar parochie en kerk Mariaveld”, die de feestelijkheden in 2018 gaat organiseren, een herdenkings-kaars laten maken. Deze Herdenkingskaars is voor alle parochianen en overige belangstellenden te koop. De kosten van deze kaars bedragen € 19,95. De kaars kan besteld worden tijdens de openingstijden van het parochiekantoor in Mariaveld.

Gezien de grote navraag bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor een tweede uitgave van de kaars. Hiervoor kunt u zich melden op het parochiekantoor van Maria-veld, geopend maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur, tel: 046-4491777 of Email: [email protected]

Door het kopen van deze kaars haalt u een bijzonder aandenken aan “100 jaar Parochie en Kerk Mariaveld” in huis en steunt u de 100-jarige parochie.

Ophalen oud-papier kern Susteren

Geachte bewoners van de voormalige gemeente Susteren Zoals al jaren gebruikelijk haalt schutterij St. Petrus en Paulus Susteren-Heide ieder 3e maandag van de maand bij u het oud papier op, echter in de maand juli zal het oud papier niet worden opgehaald op maandag 16 juli maar op:                                                        

                                                  DINSDAG 17 JULI

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Schutterij St. Petrus en Paulus Susteren-Heide.

 

OPBRENGST COLLECTE ZONNEBLOEM Groot-Susteren  2018

De collecte van en voor de Zonnebloem afdeling Groot-Susteren, waaronder Susteren, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren horen, heeft dit jaar in totaal € 2.953,76 opgebracht. Wij danken alle collectanten voor hun inzet en alle gulle gevers voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat. Dit geld komt in zijn geheel ten goede aan onze gasten. We hopen dat we in 2019 weer op u allen mogen rekenen. Hartelijk dank! Bestuur en vrijwilligers  Zonnebloem afd. Groot-Susteren

Donateursactie Harmonie St. Cecilia Susteren

Van 11 tot en met 16 juni zal Harmonie St. Cecilia de jaarlijkse donateursactie houden in de kern Susteren. Ondanks de vele acties, de eigen bijdrage van de leden en de gemeentelijke subsidie is het noodzakelijk om de inwoners van Susteren een keer per jaar te vragen de vereniging ļ¬nancieel te steunen.  De opbrengst zal worden gebruikt voor aanschaf en onderhoud van het instrumentarium en de uniformen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Rommelmarkt Susteren

Zondag 3 juni 2018 organiseert Buurtvereniging De Spoarhuuskes weer haar jaarlijkse Rommelmarkt. Deze vindt plaats rondom Kavinksbosch Er zullen meer dan100 kramen staan. Aanvang: 10.00 uur.  Entree:  € 1,- vanaf 12 jaar Er kunnen kramen gehuurd worden voor de prijs van € 20,00. Verkoop van Etenswaar gaarne vooraf met de organisatie bespreken, hiervoor gelden andere regels. Opgave bij Dirk Janboers, Tel: 06-53788738 E: [email protected]

Broederschap O.L Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld.

De Broederschap zet zich in voor de promotie van de Wonderdadige Medaille. Zij heeft contact met andere Broederschappen en Gilden en neemt deel aan processies en ommegangen in Wyck-Maastricht, Weert, Den Bosch, Delft, Dordrecht en de onsomliggende plaatsen De Broederschap wil uitbreiden en is op zoek naar nieuwe leden (dames en heren). Wilt u lid worden, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden op het parochiekantoor Mariaveld of bel: 06-51287416

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1