UA-52517073-1 Contactgegevens Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

CONTACT GEGEVENS
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld
Openingstijden parochiekantoor:
ma t/m do : 9.30 – 12.00 uur

Telefoon:
046-4491777

Marialaan 2, 6114 CR Susteren

E: [email protected]
W: www.rksusteren.nl

Giro: NL06 INGB 0001 0536 23
Rabo: NL71 RABO 0150 2021 13

KvK-nummer: 74924907


Stacks Image 2099
Extra mededeling secretariaat

Kerkbijdrage

Beste Parochianen

Mogen wij u iets vragen?

Door de komst van IBAN (het nieuwe 18-cijferige banknummer) was het voor ons niet meer mogelijk om u vanuit ons oude boekhoudprogramma te voorzien van een acceptgirokaart voor de betaling van de kerkbijdrage.

Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Dit jaar zijn wij daarom overgestapt op een nieuw boekhoudprogramma.

Tevens zijn wij overgestapt op het programma SILA, waarin alle gegevens van onze parochianen verwerkt en opgeslagen worden.

Bij controle hebben wij gezien, dat niet alle deelnemers, die de afgelopen jaren deelnamen aan de kerkbijdrage, door het ontbreken van een accept-giro waarschijnlijk de kerkbijdrage van dit jaar nog niet, of nog niet volledig, hebben overgemaakt.

De kerkbijdrage voor dit jaar bedraagt €100,-.

Met uw bijdrage zijn wij in staat om onze parochiekerk open te houden en goed te onderhouden. Verder dienen wij van deze gelden de priesters te betalen, die de eucharistievieringen opdragen.

Het Parochiecomité.

 

 

PAROCHIEBLAD VAN OKTOBER 2018

 

WEEKENDVIERINGEN IN HET CLUSTER

 

zaterdag   18.00 uur  Amelberga - Susteren

                  19.15 uur  Dieteren of Roosteren

 

zondag         9.30 uur  Mariaveld - Susteren

                   11.00 uur  Nieuwstadt

 

Nieuws Parochie Mariaveld:

 

Lichtprocessie Mariaveld

Zaterdag 20 oktober zal aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur vanuit de kerk van Mariaveld de Lichtprocessie met het Genadebeeld van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Beschermvrouw van het Bisdom Roermond en onze parochie, uittrekken.  Dit jaar, het jubileum jaar, is deze viering voor het hele Cluster.
De route is dit jaar: Rector Meuffelsstraat - Wilhelminalaan – Tunnel -  Heidestraat - Kapel Heide,  (terug:) Heidestraat – Tunnel – Wilhelminalaan - Marialaan en Kerk Mariaveld. Ook dit jaar zullen weer Maria-Gilden en Broederschappen uit Maastricht, Weert, Delft, Dordrecht en Den Bosch deelnemen aan de H. Mis en Lichtprocessie.
Wij zouden het fijn vinden wanneer veel parochianen deze viering zouden bijwonen en deel zouden willen nemen aan deze Lichtprocessie.
Verder willen wij de bewoners van de woningen aan de straten waar de processie doortrekt verzoeken om  achter hun raam een brandende kaars te plaatsen en indien mogelijk op de stoeprand een windlicht, kaarsen of lichtjes te plaatsen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Parochiefeest Mariaveld

Het comité 100 jaar Mariaveld kan terug blikken op een geslaagd parochiefeest. Na een buitengewoon druk bezochte H. mis namen velen deel aan de Brunch op het pleintje van de Wissel/Marialaan. Velen van de aanwezigen waren al jaren vanuit Mariaveld verhuisd naar elders, maar vonden het fijn om weer parochianen te treffen die ze jarenlang niet gezien hadden. Het werd een ware reünie.  Tijdens de brunch werden de deelnemers getrakteerd op spek en ei klaar gemaakt door Alois Huizinga. Voor de muzikale noot zorgden de koren van de parochie, Vocale Groep Sumadi, Kinderkoor Suëstra en GKZ Suestra. Aansluitend aan de brunch begon de Fancy Fair. Hiervoor waren de nodige kraampjes opgesteld met spellen voor de kinderen. Ook was er een “dierentuintje” waar de kinderen dieren konden knuffelen. Verder werd er door de kinderen veel gebruik gemaakt van het rijden op de pony’s. Voor de volwassenen waren er de optredens van Linda Koolen, Feurthstreet Lumber Factury Band, Mieke en Erik  Bastiaans, Trinity en  tussendoor Ton Vranken met accordeon en het Rad van Avontuur. Ook de kraam met de food had het heel druk. Vele van de aanwezigen van de brunch zijn tot laat in de middag blijven zitten. Men vond het geweldig dat er weer iets te beleven viel op Mariaveld. Zij zouden het fijn vinden als dit festijn de komende jaren herhaald zou worden.

Het comité bedankt alle vrijwilligers en verenigingen, die meegeholpen hebben om van dit feest een geweldig evenement te maken.

 

Viering Allerheiligen/Allerzielen

 

Kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Mariaveld

Zondag 4 november om 9.30 uur H. Mis b.g.v. Allerheiligen en om 15.00 uur Allerzielenlof met bezoek aan het kerkhof.

 

Speciale viering in November en December

 

 

Kerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Mariaveld

28 november, H. Catharina Labouré, H. Mis – 19.00 uur

8 december, Hoogfeest O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Pontificale H. Mis – 19.15 uur

16 december, H. Mis – 9.30 uur Harmonie St. Cecilia en GKZ Suestra

Kerstmis:

24 december; 19.00 uur H. Mis; Vocale Groep Sumadi

25 december; 9.30 uur H. Mis; Schutterij St. Petrus en Paulus

26 december; 9.30 uur H. Mis; GKZ Suestra

 

 

 

 

Broederschap O.L Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld.

De Broederschap zet zich in voor de promotie van de Wonderdadige Medaille. Zij heeft contact met andere Broederschappen en Gilden en neemt deel aan processies en ommegangen in Wyck-Maastricht, Weert, Den Bosch, Delft, Dordrecht en de onsomliggende plaatsen De Broederschap wil uitbreiden en is op zoek naar nieuwe leden (dames en heren). Wilt u lid worden, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden op het parochiekantoor Mariaveld of bel: 06-51287416

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1