UA-52517073-1 Nieuwstadt | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 2075
Nieuws uit de parochie Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

BLASIUSZEGEN: Op Zondag 2 februari wordt de H. Blasius herdacht, bisschop en martelaar. De H. Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'.

Na de H. Mis op zondag 3 februari zal de blasiuszegen in onze kerk worden gegeven.

 

 

ACTIE KERKBALANS:

“Ik geloof in een plek waar ik mijn geloof in God kan delen, daarom geef ik voor mijn kerk”

Tijdens de actieperiode Kerkbalans willen wij extra aandacht vragen voor de financiële aspecten van een kerk. Voor de campagne van 2020 is het thema “Geef voor je kerk”. Zonder geld draait helaas niets, ook een kerk niet. Wij hopen dat alle mensen in Nieuwstadt mee wil helpen om onze mooie kerk in stand te houden. U kunt meedoen door uw donatie over te maken naar NL84 RABO 0136 8002 62 tnv parochie St. Johannes de Doper onder vermelding van “groot onderhoud”. Wij danken u voor uw steun.

 

 

 

MISINTENTIES: Het opgeven van misintenties kan op het spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Ook kunt u de misintenties opgeven door het deponeren in de brievenbus van de pastorie in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Voor een zondagdienst zijn de kosten € 21,- en voor de vrijdagmis € 10,-

  

GEDACHTENIS KRUISJES OVERLEDENEN

Het is een gebruik in de parochies van het cluster Susteren  om voor een overledene een gedachteniskruisje te maken met daarop de naar en de dag van de geboorte en het overlijden.

In het verleden kwamen een aantal nabestaanden deze gedachteniskruis in het Allerzielen lof ophalen. Vanaf Allerzielen 2015 treed er een verandering op. De nabestaanden ontvangen een uitnodiging om het gedachtenis kruisje rond de jaardienst van hun dierbare overledene op te komen halen. Zodoende blijft het gedachteniskruis ook echt één jaar lang in de kerk hangen. 

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1