UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 

ZONDAG (14/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                          15e Zondag door het jaar

 

1ste Jrd. Ton Hölsgens

Jrd. Hub Coumans

Josef Hensgens

Fien Alberts – Meulenberg en Mathieu Alberts

René Smeets en Catharina Smeets - Meulenberg

Math Janssen

  

 

VRIJDAG (19/07):                             09:00 uur          Voor alle schoolkinderen dat ze mogen

                                                                                         genieten van een welverdiende vakantie

 

ZONDAG (21/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                   16e Zondag door het jaar

 

Jrd. Sjaak Verkuijlen

Toos Klaassen - Dols

 

VRIJDAG (26/07):                             09:00 uur          Voor alle bedienaren in ons Bisdom      

 

 

ZONDAG (28/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                          17e Zondag door het jaar

 

ZWD. Paula Savelkoul - Widdershoven

Jrd. Ouders Jacobus Beusmans en Henriëtte Harmsen

Sir Wielders

  

 

VRIJDAG (02/08):     9:00 uur       Voor het welzijn van onze parochie

  

ZONDAG (04/08):      11:00 uur      (Schola)           18e Zondag door het jaar

 

Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg-Salden en Bertha Salden

Mathieu Tops en t.i.v. Lieske Tops-Klassen en Bea Tops

Ouders Johan Collé en Maria Collé – van Mierlo

Pastoor Andreas Widdershoven(St)

 

 

VRIJDAG (09/08):                             09:00 uur          Voor de overledenen van onze parochie in

                                                                                         de afgelopen periode.

  

 

ZONDAG (11/08):      11:00 uur      ( SCHOLA)      19e Zondag door het jaar

 

Jrd. Martien Sebrechts en t.i.v. Christien Sebrechts-Tummers

Herman Reinen

Sjaak Verkuylen

Voor een overleden moeder

Ouders Denie-Smeets en ouders Jorissen- Cervenka

 

  

VRIJDAG (16/08):     09:00 uur      Voor de zieken in ons cluster

 

 

HOOGFEEST MARIA TEN HEMEL OPNEMING

Op zondag 18 augustus zal de viering plaatsvinden van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Hierbij gedenken wij (al sinds 582) de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel". In deze viering zal ook de zegening van de “Kroetwusj” plaatsvinden.

Het Parochiecomité zal zorgen voor een aantal boeketjes “Kroetwusj”, deze kunt u na de dienst meenemen tegen een vrijwillige gave van 1€. De opbrengst is bestemd voor bloemversiering in de kerk.

Hiervoor onze hartelijke dank.

 

ZONDAG (18/08):      11:00 uur      (VOLKSZANG) Viering Maria Ten Hemelopneming

                                                                                         Kroetwusj zegening

 

Ouders Roumen – Svanovska en zonen Piet en Jan

 

 

VRIJDAG (24/08):     9:00 uur       Voor een goed begin bij de start van het nieuwe

                                                              schooljaar.

  

 

OPGEVEN MISINTENTIES: Van 14 juli t/m 18 augustus verschijnt het contactblad van Hoes tot Hoes niet i.v.m. vakantieperiode. Misintenties voor deze periode, voor publicatie in vHtH, kunt U opgeven tot maandag 24 juni. Dit kunt U doen op maandag op het spreekuur in het Parochiecentrum of door te deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Ook is het mogelijk telefonisch of per e mail intenties door te geven bij André Cleven telefoon 046 4854076 of bij Leo Koersvelt telefoon 046 4856955, of per e mail naar [email protected]

   

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1