UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

  

ZONDAG (09/09):      11:00 uur      (Volkszang)              23e Zondag door het jaar

 

Jrd. Mathieu Tops en t.i.v. Lieske Tops-Klassen en Bea

Jrd. Gerard Hennen en Leonie Hennen - Bosch

Jrd. Leny Busch

Voor een overleden moeder

Odilia Soons – Jorissen

Ouders Willem Savelkoul en Helena Smeets en overledenen van de familie

Isodoor Krivec en ouders Nelissen-Meulenberg

Ton Hölsgens

 

VRIJDAG (14/09):     09:00 uur      Voor de eenzamen in onze parochie

 

ZONDAG (16/09):      11:00 uur      (Dameskoor)   24e Zondag door het jaar

 

Jrd. Ouders Sjeng Bex en Bertha Stelten

Jrd. Joep Paulzen

Jrd. Wil Rennenberg

Josef Hensgens

Nellie Wirtz-Lausberg

Ton Hölgens

 

VRIJDAG (21/09):     09:00            Voor de overledenen van de parochie

 

OVERLEDEN: In de afgelopen periode is overleden: op 25 augustus, in de leeftijd van 93 jaar, Jaatje Herzig – Peters Grachtstraat Nieuwstadt. Moge zij opgenomen zijn in het Rijk der Hemelen en mogen zij rusten in Gods vrede.

 

GERARDUSKALENDER 2019: Dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en grapjes, bezinning en inspiratie. Verkrijgbaar op de Parochiecentrum tijdens spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De kosten bedragen € 7,25 per stuk.

 

BEDEVAART  KEVELAER.

Traditiegetrouw gaan wij zoals elk jaar weer op bedevaart naar Kevelaer en wel op dinsdag 25 september a.s. Behalve de parochies van ons dekenaat gaan ook enkele parochies van buiten ons dekenaat mee. 

De kosten voor deze bedevaart bedragen € 20 p.p.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 september a.s.  en u kunt dat doen bij:

Parochie H. Johannes de Doper, Nieuwstadt: mevr. Marjo van Helvert, tel. 4854140

Tegelijkertijd kunt u – als u dit wilt – een misintentie voor de pelgrimsmis opgeven.

Deze kost € 8,00. Bij opgave krijgt u van ons een programma van die dag.

In september zullen wij u uitgebreider over deze dag informeren.

Wij hopen dat er weer velen met ons meegaan.

 

FAKKELTOCHT ONZE LIEVE VROUW IN ’T ZAND: Traditioneel zal de 1e zaterdag van oktober de bidtocht van de Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand trekken. Dus ook dit jaar zal 6 oktober om 18:30 uur worden begonnen met een eucharistieviering in de kathedraal waarna om 19:30 uur de bidtocht met fakkels en lampionnen (verkrijgbaar voor €2,-/stuk) al zingend en biddend zal vertrekken. Van circa 21:00 – 23:00 uur rijdt een pendelbusje van de kapel terug naar het NS station. Wij willen deze bidtocht van harte bij u aanbevelen.

 

 

KERKPROEVERIJ: Er zijn best veel mensen die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In het weekend van 16 september 2018 doen daarom kerken door heel het land mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een toegankelijke kerkdienst speciaal voor gasten. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Van ons! Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen. Alle parochianen worden dan ook van harte aangespoord om hun schroom te overwinnen en binnen hun familie of kenniskring toch de moeilijke vraag te stellen: “ga je eens met mij mee naar de kerk?”.

 

BEDEVAART NAAR BANNEUX: Op woensdag 10 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Maria bedevaart naar Banneux plaats. De kosten bedragen 44 € per persoon, inclusief koffie, warme lunch en koffie met vlaai. De kosten zonder koffie, lunch en vlaai zijn 20 € Met vragen of voor aanmelden kunt u voor 15 september terecht bij Mevrouw J. van Prooijen, In de Bongerd 2. Tel. 06 20170225.

 

 PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1