UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

ZONDAG (26/01):     11:00 uur     (Volkszang)                     3e Zondag door het jaar

 

ZWD. Jacques van Elswijck

1e Jrd. Mia Hodzelmans

Jrd. Bea Tops en t.i.v. Mathieu Tops en Lieske Tops – Klassen

Patrice van Bergen

Jos Paes

 

 

VRIJDAG (31/01):    09:00 uur     Voor de overleden priesters in het Bisdom

 

ZONDAG (02/02):     11:00 uur     ( Schola) Blasiuszegen    4e Zondag door het jaar

Feest: opdracht van de Heer in de tempel

 

Jrd. Hub Soons

Jrd. Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg – Salden en Bertha Salden

Jrd. Guillaume Reijnders en Agnes Reijnders-Vermeulen

Frans Goossens en Miep Goossens - Metz

Mat Janssen

Voor de levende en overleden leden van de oudprinsenvereniging De Merkuf

 

 

 

VRIJDAG (7/02):      09:00 uur     Voor de ernstig zieken in onze parochie

 

 

 

 

 

 

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1