UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

ZONDAG (17/11):      11:00 uur      (Dameskoor)                      33e Zondag door het jaar

 

1e Jrd. Mia Schmeits-Gillessen en t.i.v. Roy Cleven

Jrd. Hein Schouten en t.i.v. Lina Schouten-Houben

Jrd. Meta Nottelman - Berensfreise

Jrd. Sjang Cleven en Toos Cleven-Sanders

Gerda Steegmans – Hintzen

José Busch (bgv verjaardag)

Jo Smeets (bijzondere intentie)

  

 

VRIJDAG (22/11):     09:00 uur     Voor de overledenparochieanen in de afgelopen

                                                              periode

 

ZATERDAG (23/11): 19:15 uur      (HARMONIE)  HOOGFEEST CHRISTUS KONING

 

Jrd. Pastoor Andreas Widdershoven (Stichting)

Jrd. Ouders van Boxtel – Hermans

Jrd. Sjang Savelkoul

Jrd. Ouders Leonard Meulenberg en Barbara Meuwissen

Jrd. Cornelia Meuwissen

Jrd. Elisabeth Meulenberg

Fien Alberts – Meulenberg en Mathieu Alberts

René Smeets en Catharina Smeets - Meulenberg

Jos Paes

Josef Hensgens

Toos Klaassen – Dols ( b.g.v. verjaardag)

Voor de levenden en overleden leden van Harmonie “Les Amis Reunis”

 

 VRIJDAG (29/11):     09:00 uur     Voor allen die door oorlogsgeweld, noodgedwongen,

                                                              op de vlucht zijn.

 

 AFWIJKENDE H.MIS.

Door andere activiteiten in ons cluster is op zondag 24 november in Nieuwstadt geen H. Mis. Deze is verplaatst naar zaterdag 23 november 19:15 uur

 

 

 

 

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1