UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

  

ZONDAG (13/01):      11:00 uur      (Dameskoor)                       Feest: Doop van de Heer

 

1e Jrd. Math Janssen

Jrd, Hary Smeets

Jrd. José Busch

Jrd. Frans Voncken

Jrd. Fons Mentjens

Sjang en Annie Ubachs - Savelkoul

Miep van de Bergh - Reyans

Mia Schmeits – Gilissen

Jelly van Vliet – Gulpers

Meef Ubachs, Martha Widdershoven, kinderen en  

Josef Hensgens

  

VRIJDAG(18/01):      09:00 uur     Uit dankbaarheid ter ere van St. Clara voor verkregen gunst

  

RECTIFICATIE:

In de uitgegeven Parochiefolder, tijdens de kerstdagen, is per vergissing een foutief banknummer vermeld. Het goede banknummer is als vanouds: NL84RABO 0136800262

 

ZONDAG (20/01):      11:00 uur      (Schola)                                2e Zondag door het jaar

Jrd. Miep v/d Bergh – Reijans

Toos Klaassen - Dols

Jan Muijres

 

 

VRIJDAG (25/01):     09:00 uur:     Voor de zieken in onze parochie

  

 

BLASIUSZEGEN: Op donderdag 2 februari wordt de H. Blasius herdacht, bisschop en martelaar. De H. Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Na de H. Mis op zondag 3 februari zal de blasius zegen in onze kerk worden gegeven.

 

 

ACTIE KERKBALANS:

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)

Tijdens de actieperiode Kerkbalans willen wij extra aandacht vragen voor de financiële aspecten van een kerk. Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. Zonder geld draait helaas niets, ook een kerk niet. Het in stand houden van ons mooie kerkgebouw in Nieuwstadt is niet alleen voor ons van belang, maar ook voor onze toekomstige generatie. Zodat ook zij hun belangrijke momenten in het leven als doopsel, 1ste H. Communie, geven van trouwbeloften en het afscheid nemen van hun dierbaren kunnen doen in onze mooie parochiekerk.

Maar nu is onderhoud echt noodzakelijk om ergere schade door vocht te voorkomen. Wij zijn dankbaar dat enkele parochianen ons al een mooi bedrag hebben geschonken om het onderhoud te financieren. Maar wij zijn er nog lang niet. We moeten nog enkele tienduizenden euro’s aan onderhoud spenderen.

Wij hopen dan ook alle mensen in Nieuwstadt mee wil helpen om deze zware verantwoordelijkheid te dragen. U kunt meedoen door uw donatie over te maken naar NL84 RABO 0136 8002 62 tnv parochie St. Johannes de Doper onder vermelding van “groot onderhoud”. Wij danken u voor uw steun.

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1