UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG (17/05):                             08:40 uur          Rozenkrans

                                                            09:00 uur          Voor de zaligverklaring van deken Tijssen.

 

ZONDAG (19/05):      11:00 uur         (Dameskoor)                    5de Zondag van Pasen

 

Jrd. Wilhelmus Rademakers, Elisabeth Rademakers – Schmeitz en zonen Tony en Paul

Jrd. Piet Knobem, Gabriël, Rasha en fam. Knoben

Overledenen van de Familie Hodzelmans-Cleven

Voor alle leden en overleden leden van de Heemkunde Vereniging Nieuwstadt met een bijzondere intentie voor ons ontvallen lid Ed van Helvert

  

VRIJDAG (24/05):     08:40 uur      Rozenkrans

                                    09:00 uur      Voor de zalig verklaring van pater Bohnen

  

OVERLEDEN: In de afgelopen periode zijn overleden: op 5 mei, in de leeftijd van 89 jaar, Piet van Vliet, Elsenewal 13, Nieuwstadt. Op 6 mei, in de leeftijd van 93 jaar, Arthur Willems, voorheen wonende Meijlaertsweg 4, Nieuwstadt. Mogen zij opgenomen zijn in het Rijk der Hemelen en mogen zij rusten in vrede.

 

 

Kinderkerk Parochiecluster Susteren: Zaterdagmiddag 18 mei a.s. wordt in de parochiekerk van Mariaveld-Susteren, een korte viering gehouden, waarbij de kinderen gezegend worden. De viering begint om 16.00 uur. De bedoeling van deze korte viering is om samen te bidden en te zingen en de hulp te vragen van Moeder Maria voor alle kinderen. Alle kinderen van de parochies Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roostenen en Dieteren zijn van harte welkom alsook de kinderen van andere parochies. Aan het einde van de viering komen de ouders, de grootouders of verzorgers met de kinderen, c.q. de kleinkinderen naar voren, waarbij de kinderen individueel gezegend worden. Eventueel meegebrachte bloemen kunnen dan bij het Mariabeeld worden neergezet. Alle kinderen, klein en groot van binnen en buiten het Parochiecluster Susteren zijn van harte welkom. De voorbereidingen voor deze viering is in handen van de Werkgroep Kinderkerk van het Parochiecluster Susteren.

 

ZONDAG (26/05):      11:00 uur      (GZN)                6e Zondag van Pasen

 

ZWD Mariëtte Moonen Cleven

Jrd. Wies Cleven-Ophelders en t.i.v. Leo Cleven

Jrd. Jan Renkens en Mia Renkens-Sentis

Jrd. Tilla Widershoven – Klaassen

Jrd. Pierre Lemans

Truus Stelten (bgv verjaardag)

Ouders Paulus Widdershoven en Maria Rademakers en overledenen van de familie

Catharina Smeets – Meulenberg en René Smeets

Fien Alberts –Meulenberg en Mathieu Alberts

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Huub en Marianne Willems

Uit dankbaarheid voor de 95 ste verjaardag

 

ZONDAG (26/05)       15:00 uur      OREMUS          Gebedsbijeenkomst cluster Susteren

 

 

MAANDAG (27/5)      08:30 uur      H. Mis                Aansluitend kruisprocessie

DINSDAG (28/5)        08:30 uur      H. Mis                Aansluitend kruisprocessie

WOENSDAG(29/5)    08:30 uur      Woorddienst     Aansluitend kruisprocessie

 

 

WOENSDAG(29/05) 19:00 uur      (Dameskoor)   Vooravond Hemelvaart

  

Gebedsbeweging “Oremus” Een spiritueel initiatief voor de innerlijke vernieuwing van de Kerk

-SUSTEREN- De priesters van het dekenaat Susteren komen een keer per maand samen voor een uur van gebed voor de innerlijke vernieuwing van de Kerk. De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag van de maand om 15.00 uur.

Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed met korte over­wegingen, die door de priester ter plaatse wordt voorbereid.

Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen. De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn.

Op zondag 26 mei om 15.00 uur vindt deze bijeenkomst plaats in de kerk van Nieuwstadt.

 

 

KRUISDAGEN (27, 28 en29 mei): De kruisdagen zijn in de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag. Op deze dagen willen wij met een bidprocessie en litanie om zegen vragen over de vruchten van de aarde. Op deze dagen is de H. Mis om 08:30 u met aansluitend processie. Wij hopen dat wij met velen van u deze traditie in ere moge houden.

 

HEMELVAART: Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk verbonden met de hemelse werkelijkheid. Deze viering van zijn Tenhemelopneming wordt gedaan op de vooravond woensdag 29 mei.

 

 

VRIJDAG (31/05):     08:40 uur      Rozenkrans

                                   09:00 uur      Voor de kinderen die op Pinksterzondag

                                                              de 1ste H. Communie ontvangen. 

 

 

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

  

 

Kerk-TV: Doordat LOES is gestopt met haar TV-uitzendingen is enige tijd geleden de makkelijkste manier om op een televisie naar Kerk-TV te kijken, vervallen. Via deze weg willen we er nogmaals op wijzen dat mensen met een KPN-abonnement Kerk-TV nog steeds direct via kanaal 201 (YouTube) op een gewone TV kunnen bekijken. Met een Ziggo-abonnement kan Kerk-TV op een gewone televisie alleen bekeken worden middels de YouTube-app van de Horizon Box of de nieuwe Mediabox XL. Zoek binnen YouTube naar ktvclustersusteren en daar naar de mis van de betreffende datum. Verder kan men Kerk-TV als vanouds via het internet op YouTube bekijken. Daarvoor heeft men dan wel een smart-TV, computer, tablet of smartphone nodig. Door het wegvallen van LOES is hier niets aan veranderd. Voor meer info kan men bellen met 0611163195. 

 

 

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1