Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG (14/05)      08:40 uur     Rozenkransgebed

 VRIJDAG (14/05):    09:00 uur     Voor steun aan de parochianen die in stilte lijden

 ZONDAG (16/05):     11:00 uur     (Cantor)                           7de Zondag van Pasen  

 Jrd. Sir Wielders

Fam. Hodzelmans – Cleven

Ouders Paulus Widdershoven en Maria Rademakers en overledenen van de familie

Moeder Busch, dochters José en Leny

Toos Klaassen - Dols

 VRIJDAG (21/5):     08:40 uur     Rozenkrans

                                  09:00 uur     Voor alle bedienaren in ons Bisdom

                                                        Mathijs Didden en Mia Didden - Jongen

                                                        Eugène Nottelman, zoon Bert en dochter Mariet

 

ZONDAG (23/05):     11:00 uur     (Cantor)                           Hoogfeest Pinksteren  

 Ouders Verheijen – Mestrum en zoon Jan

Ouders Lauvenberg – Mengelers en familie

Echtpaar Wielders – Jorna, Anna en Greta

Wil Schreurs

Jos Paes

MAANDAG (24/5):    11:00 uur     (Cantor)                          2de Pinksterdag

VRIJDAG (28/5):      08:40 uur     Rozenkrans

                                  09:00 uur     Voor de kinderen die vanavond het H. Vormsel ontvangen

 

VRIJDAG (28/5):       19:00 uur    H. Vormsel

VORMSEL: Op vrijdag 28 mei a.s. zullen, in een Plechtige Eucharistieviering, 15 kinderen van Groep 8 het H. Vormsel ontvangen. Deze H. Mis is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

 ROZENKRANS: Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. Daarom zal in de meimaand voor de H. Mis op vrijdagmorgen de rozenkrans gebeden worden om 08:40 uur.

 NOVEENKAARSEN

Paus Fransicus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het H. Jozef jaar. De H. Jozef is de patroonbeschermer van de kerk. Gedurende het gehele jaar staat het H. Jozefbeeld op het priesterkoor. I.v.m het Jozefjaar zijn er Noveenkaarsen in de Kerk aanwezig van de H. Jozef. De kosten van deze kaarsen zijn 4,€

 BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan
  • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

 

 AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking