UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

  

 

VRIJDAG (06/07):   09:00 uur      Voor het welzijn van onze parochie      

 

 

ZONDAG (08/07):      11:00 uur      (GZN)                                   14e Zondag door het jaar

 

ZWD. Jo Smeets

1ste Jrd. Jules Niël

1ste Jrd. Chert van Thoor - L’Espoir

Frans Jorissen, Barbara Stelten en Mia Jorissen

Frans van Binsbergen

Toos Klaassen - Dols

 

  

VRIJDAG (13/07):     09:00 uur      Voor een gezegende vakantie voor alle

                                                              parochianen.

 

 

ZATERDAG(14/07):  11:00 uur      Plechtige Hoogmis t.i.v. ZLF Schuttersfeest.

 

 

ZONDAG (15/07):      11:00 uur      (VOLKSZANG)                          15e Zondag door het jaar

 

Jrd. Hub Coumans

Sjang Ubachs en t.i.v. Annie Ubachs – Savelkoul

Josef Hensgens

 

  

 

VRIJDAG (20/07):                             09:00 uur          Voor de overledenen van onze parochie in

                                                                                         de afgelopen periode

 

 

 

GEDOOPT: In de afgelopen periode is gedoopt: Vince Cleven, Grachtstraat 36, Nieuwstadt. De dopeling is door het Heilig Doopsel opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk. Proficiat.

 

 

OPGEVEN MISINTENTIES: Van 6 juli t/m 17 augustus verschijnt het contactblad van Hoes tot Hoes niet i.v.m. vakantieperiode. Misintenties voor deze periode, voor publicatie in vHtH, kunt U opgeven tot maandag 18 juni. Dit kunt U doen op maandag op het spreekuur in het Parochiecentrum of door te deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Ook is het mogelijk telefonisch of per e mail intenties door te geven bij André Cleven telefoon 046 4854076 of bij Leo Koersvelt telefoon 046 4856955, of per e mail naar [email protected]

 

 

VERVALLEN SPREEKUUR: I.v.m de vakantieperiode vervalt het spreekuur op maandagavond van 09 juli tot en met 30 juli. Op maandag 06 augustus is weer spreekuur van 18:30 tot 19:30 uur. Voor dringende aangelegenheden kunt u contact opnemen met Pastoor Deken Lauvenberg tel 046 4491284 of het Parochiecomité tel: 046 4854140 of 046 4856955.

 

 

 

PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1