Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 WOENSDAG (17/02)                                           19:15 uur       ASWOENSDAG

  

VRIJDAG (19/02):    09:00 uur     Voor de eenzamen in onze parochie

                                19:00 uur     Kruisweg

 

ZONDAG (21/02):     11:00 uur     (Cantor)                           1ste Zondag van de Vasten

Jrd. Truus Stelten - Wauben

Maria Cleven

Frits Reinen (b.g.v. verjaardag)

 

VRIJDAG (26/02):    09:00 uur     Voor de overledenen in de afgelopen periode.

                                19:00 uur     Kruisweg

 

ZONDAG (28/02):     11:00 uur     (Cantor)                          2e Zondag van de Vasten

 Jrd. Mathieu Ubachs en Maria Getrudis Ubachs-Kusters

Jrd. Lieske Tops – Klassen en t.i.v. Mathieu Tops en Bea Tops

Lou Derks

  

VRIJDAG (05/03):    09:00 uur:    Voor de geestelijken in ons bisdom.

VRIJDAG (05/03):    19:00 uur     Kruisweg

 

 ASWOENSDAG: Veertig dagen lang krijg je de tijd om je te warmen aan het vuur van mijn hart -zegt God- en om een barmhartig mens te worden, in wie Ik kan verrijzen en leven. Veertig dagen lang wil Ik je uitnodigen te groeien in je liefde voor Mij en voor je medemensen. Probeer af en toe even stil te vallen en met Mij alleen te zijn. Ontdek wat Ik je toefluister in het diepste van jezelf en weet dat Ik je gelukkig wil maken. Wanneer je probeert te bidden, laat Mij dan in jou bidden. En je zult een mens van vrede zijn!

GEBEDSKAARTEN:

Voor Aswoensdag heeft het bisdom  een gebedskaart ontwikkeld met een afbeelding van een kruis, een korte overweging en een gebed.  Natuurlijk vervangt zo’n kaart de liturgie rond het askruisje niet, maar het is in ieder geval een betere mogelijkheid  dan Aswoensdag maar helemaal overslaan.
Voor kerkgangers die niet naar de kerk kunnen komen op Aswoensdag is dit mogelijk een alternatief  . De kaarten zijn in de kerk verkrijgbaar.

 

VASTENTIJD: Gedurende de 40 dagentijd is er elke vrijdagavond om 19.00 uur  Kruisweg, ter voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de kruisweg te bidden.

 

NOVEENKAARSEN

Paus Fransicus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het H. Jozef jaar. De H. Jozef is de patroonbeschermer van de kerk. Gedurende het gehele jaar staat het H. Jozefbeeld op het priesterkoor. I.v.m het Jozefjaar zijn er Noveenkaarsen in de Kerk aanwezig van de H. Jozef. De kosten van deze kaarsen zijn 4,€

  

BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan
  • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

 

 AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking