UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

  

 

ZONDAG (04/11):      11:00 uur      (GZN)                                   31e Zondag door het jaar

 

ZWD Ed van Helvert

1e JRD Mia Jongen-Gulikers

Jrd. Rosa Goossens-Smeets en t.i.v. overledenen fam. Goossens-Smeets

Jrd. Frans Widdershoven

Jrd. Frans Delissen, Hubertina Delissen-Wielders en Lei Rennenberg

Jrd. Sjaak Schmeits en Maria Hubertina Killen

Jrd. Ouders Gorissen – Goossens en kleinzoon Helmuth

Hans en Ciska Köhnen-Stelten (bgv verjaardag)

Chiel en Corrie Evertz-Derhaag

Ton Hölgens

Sjang en Annie Ubachs-Savelkoul

Arie den Hartog (vanwege buurtvereniging Veur en Achter ’t Spoar)

Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg-Salden en Bertha Salden

Ouders Meershoek – Ubachs, zoon en schoonzoon

Hub Bessems

Jo Smeets

“Gods zegen” over: Inge Defauwes en Hans Creusen die binnenkort in onze kerk een christelijk huwelijk gaan sluiten.

  

 

VRIJDAG (09/11):     09:00 uur     Voor de ernstig zieken in onze parochie

VRIJDAG (09/11):     13:00 uur     Plechtige Huwelijksinzegening van Inge Defauwes

                                                              en Hans Creusen

 

ZONDAG (11/11):      11:00 uur      (Schola)                               32e Zondag door het jaar

 

Jrd. Cornelia Meuwissen

Jrd. Elisabeth Meulenberg

Jrd. Ouders Leonard Meulenberg en Barbara Meulenberg - Meuwissen

Jos Paes

Fam. Soons - Hamers

Leny Willems – Reijnders

Ton Hölgens

 

 

VRIJDAG (16/11):     09:00 uur     Voor zalig verklaring van Deken Tijssen

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 

 

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1