UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

  

ZONDAG (20/05):      10:30 uur         PINKSTEREN                  1ste H. Communieviering

 

Ouders Verheijen – Mestrum en zoon Jan

Ouders Louvenberg – Mengelers en overledene van de familie

Jan L” Espoir(b.g.v. verjaardag)

 

 MAANDAG (21/05):   11:00 uuur    (Dameskoor)                       2de Pinksterdag

 

Jrd. Wilhelmus Rademakers, Elisabeth Rademakers – Schmeitz en zoon Tony en Paul

Jrd. Piet Knoben, Gabriël en Rascha en t.i.v. fam Knoben

Ouders Roumen - Hendriks

  

VRIJDAG (25/05):     08:40 uur      Rozenkrans

                                   09:00 uur      Voor de overledenen in het cluster

  

EXTRA COLLECTE: Tijdens de twee Pinkstermissen is er een tweede collecte t.b.v. de Nederlandse Missionarissen. We hopen op een gulle gave. Alvast bedankt namens de missionarissen.

 

ZONDAG (27/05):      11:00 uur      (Schola)            8e Zondag van Pasen

 

Jrd. Jan Roumen

Jrd. Jan Renkens en Mia Renkens-Sentis

Ouders Paulus Widdershoven en Maria Rademakers en overledenen van de familie

Catharina Smeets – Meulenberg en René Smeets

Sjang Ubachs(b.g.v. verjaardag) en t.i.v. Annie Ubachs - Savelkoul

 

  

VRIJDAG (01/06):     9:00 uur        Voor de zaligverklaring van Deken Tijssen   

  

40 jaar Priester: Eerste Pinksterdag herdenken Emeritus-Deken H. Kuijer en Emeritus-Deken W. Geurts beiden het feit dat ze 40 jaar geleden tot Priester gewijd zijn. Emeritus-Deken H. Kuijer wil deze gebeurtenis gedenken met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 in de basiliek van Susteren. Aansluitend vindt de receptie plaats in ’t Stift. Emeritus-Deken W. Geurts wil deze gebeurtenis gedenken met een plechtige Eucharistieviering om 10.00 in de parochiekerk van de H. Martinus, Burgemeester Janssenstraat in Beek. Aansluitend vindt de receptie plaats in restaurant De Bokkeriejer, Prins Mauritslaan 22 te Beek.

 

 

INSPIRATIEDAG BISDOM ROERMOND: zaterdag 19 mei organiseert het bisdom Roermond een inspiratiedag met als thema “tussen Hemelvaart en Pinksteren”. De dag begint om 10:00 uur met een eucharistievier8ing in de Caroluskapel en eindigt om 16:00 uur. Voor meer info: zie www.huwelijkengezin.nl. Aanmelden graag voor 16 mei.

 

AFWIJKING H.MIS: Op zondag 10 juni is de sacramentsprocessie in enkele parochies van ons cluster. Hierdoor vervalt de H. Mis op zondag 18 juni in Nieuwstadt en is de H. Mis in Nieuwstadt op zaterdag 09 juni om 19:15 uur.

 

PRIJSAANPASSING MISSTIPENDIA: Op aanwijzing van het Bisdom Roermond zullen wij de prijzen van misstipendia aanpassen per 1/5/2018. De belangrijkste aanpassingen zijn: kosten van een misintentie voor een zondagmis: €23.-, kosten van een misintentie voor de vrijdagmis: €11.-. De ondergrens van de jaarlijkse kerkbijdrage waarbij men in aanmerking komt voor vrijstelling van de trouwen en/of begrafenisstipendia zal €110,-/jaar gaan worden.

 

  

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK SUSTEREN

WM1TDNAG8ZDWRIA1