PC NIEUWSTADT

Het parochiecomité probeert de dagelijkse gang van zaken binnen de parochie te beheersen. In Nieuwstadt bestaat het parochie comité uit:

mevr. M.van Helvert (voorzitter)

mevr. M. Ahn (secretaris)

dhr. A. Cleven (algemene zaken)

dhr. T. Derksen (lid)

dhr. J. v/d Bergh (koster)

Wilt u contact met het parochiecomité, dan kunt u elke maandagavond langs komen ophet spreekuur in het parochiekantoor, Millenerweg 3A of u kunt een email sturen naar [email protected]

 

parochie Christus Salvator