UA-52517073-1 Communie | RK SUSTEREN

Eerste Heilige Communie

Samen de toekomst tegemoet


EERSTE
HEILIGE COMMUNIE

Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig.
Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt dit voedsel aangeboden.
Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar.
(Communie betekent letterlijk: één zijn met.)
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende communies.
Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend.
Dat een kind tot het volwassen is misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten.
In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het niet graag doet en die toch goed zijn.
 
Na een systematische voorbereiding op school of buiten de school, waarbij leerkrachten. catechsiste en parochiepriesters nauw samenwerken, worden de hiervoor in aanmerking komende kinderen van groep 4 in een feestelijke viering voor het eerst toegelaten tot de volledige deelname aan de Heilige Eucharistie. 

GEZINSMIDDAG 17 november 2019 !!!

Op zondag 17 november zijn alle communicanten samen met hun ouders/verzorgers broertjes en zusjes van harte welkom op de GEZINSMIDDAG in 't Stift.
Opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen zal uitleg worden gegeven over de H. communie aan ALLE leden van het gezin.
Deze GEZINSMIDDAG begint op 12.00 uur en eindigt met een GEZINSMIS met na afloop gezellig samenzijn.
Stacks Image 5588
COMMUNIEDATA
MARIAVELD SUSTEREN 21 mei 2020 om 10.30 uur

Op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 om 10.30 uur wordt in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk van Mariaveld te Susteren de Eerste Heilige Communie gevierd. De kinderen uit groep 4 worden tijdens de catechese lessen op basisschool In 't Park op deze Eerste Heilige Communie voorbereid.


OVERZICHT DATA
1. Dinsdag ouderavond 29 oktober om 19.30 uur op school im't Park
2. Zondag 17 november GEZINSMIDDAG IN 't Stift vanaf 12.00 uur
3. Donderdag ouderavond 21 november om 19.30 uur op school in ' Park
4. Zondag 22 maart Voorstellingsmis om 9.30 uur in de kerk
 • 5. Zondag 5 april Palmpasenviering in de kerk van Mariaveld om 9.30 uur
6. Zondag 14 juni Sacramentsprocessie H. mis om 9.30 uur

Data boetevierling, bezoek aan klooster en aan de kerk moeten nog bepaald worden. Eveneens moet gekeken worden of de communicanten aanwezig kunnen zijn bij een doopsel.
    

 NIEUWSTADT 31 mei 2020 om10.30 uur

Met Pinksteren 31 mei 2020 ontvangen de kinderen van de groepen 4 in Nieuwstadt de Eerste Heilige Communie.
De aanstaande communicanten worden op basisschool de Eik op het ontvangen van de heilige communie voorbereid.

OVERZICHT DATA

 • 17 november GEZINSMIDDAG VANAF 12.00 uur 't Stift
 • 16 januari Ouderavond in op school
 • 29 maart Voorstellingviering in kerk Nieuwstadt
 • 5 april Gemeenschappelijke Palmpasenviering in Mariaveld om 9.30 uur
  • 31 mei Eerste Heilige Communieviering in kerk Nieuwstadt 10.30 uur
 • 28 juni 9.30 uur H. Mis en aansluiten sacramentsprocessie


Data voor het bezoek aan klooster en aan de kerk moeten nog bepaald worden. Eveneens moet gekeken worden of de communicanten aanwezig kunnen zijn bij een doopsel.SUSTEREN AMELBERGABASILIEK 1 juni 2020 om 10.30 uur

Op tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020 vindt de Eerste Heilige Communieviering plaats in de Heilige Amelbergakerk in Susteren om 10.30 uur.
De kinderen worden op basisschool de Springdonck door de eerwaarde zuster Theresa Anne uit Sittard op het ontvangen van de E. H. Communie voorbereid.OVERZICHT DATA 2020

 • 17 november 12.00 uur  GEZINSMIDDAG IN 'T STIFT
 • 15 januari 20.00 uur  Ouderavond in ’t Stift, Salvatorplein 2
 • 21 maart 18.00 uur  Voorstellingsmis in de basiliek
 • 5 april 9.30 uur  Palmpasenviering in kerk Mariaveld
 • 13 mei 17.00 uur  Boeteviering voor Communicanten in de basiliek
 • 19 mei 14.45 uur  Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
 • 26 mei 14.45 uur  Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
 • 28 mei 14.45 uur  Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
 • 1 juni 10.30 uur  Eerste Heilige Communieviering in de basiliek
 • 14 juni 9.30 uur  H. Mis en Sacramentsprocessie en dankviering in kerk Mariaveld  

Data boetevierling, bezoek aan klooster en aan de kerk moeten nog bepaald worden. Eveneens moet gekeken worden of de communicanten aanwezig kunnen zijn bij een doopsel.   

ROOSTEREN / DIETEREN

Vanwege het niet meer aanwezig zijn van een basisschool in Dieteren en Roosteren, doen de kinderen hun eerste H. Communie in de parochie waar ze op school worden voorbereid.

Stacks Image 5578
RK parochiecluster SusterenWM1TDNAG8ZDWRIA1