UA-52517073-1 Communie | RK SUSTEREN

Eerste Heilige Communie

Samen de toekomst tegemoet


EERSTE
HEILIGE COMMUNIE

Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig.
Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt dit voedsel aangeboden.
Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar.
(Communie betekent letterlijk: één zijn met.)
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende communies.
Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend.
Dat een kind tot het volwassen is misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten.
In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het niet graag doet en die toch goed zijn.
 
Na een systematische voorbereiding op school of buiten de school, waarbij leerkrachten. catechsiste en parochiepriesters nauw samenwerken, worden de hiervoor in aanmerking komende kinderen van groep 4 in een feestelijke viering voor het eerst toegelaten tot de volledige deelname aan de Heilige Eucharistie. 
COMMUNIEDATA
MARIAVELD SUSTEREN 30 mei 2019 om 10.30 uur

Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 om 10.30 uur wordt in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk van Mariaveld te Susteren de Eerste Heilige Communie gevierd.
De kinderen uit groep 4 worden tijdens de catechese lessen op basisschool In 't Park op deze Eerste Heilige Communie voorbereid.


OVERZICHT DATA

1. Donderdag 14 november Ouderavond om 19.30 uur
2. Voorstellingsmis: 24 maart om 9.30 uur
3. Bezoek aan kerk: ?vanaf 13.30 uur
4. PalmPasen: 13 april 2019 om 18.00 uur basiliek H. Amelberga
6. Dankviering en Sacramentsprocessie: 23 juni 9.30 uur dankviering en Sacramentsprocessie

- 12 DECEMBER: WOENSDAGMORGEN 1STE LES OP SCHOOL

  NIEUWSTADT 9 juni 2019 om10.30 uur

Met Pinksteren 20 mei 2018 ontvangen de kinderen van de groepen 4 in Nieuwstadt de Eerste Heilige Communie.
De aanstaande communicanten worden op basisschool de Eik op het ontvangen van de heilige communie voorbereid.

OVERZICHT DATA 2019
 • 15 januari 19.30 uur Ouderavond in op school
 • 31 januari 12.45 uur bezoek aan kerk Nieuwstadt
 • 17 maart 11.00 uur Voorstellingviering in kerk Nieuwstadt
 • 13 april 18.00 uur Gemeenschappelijke Palmpasenviering in basiliek Susteren
 • 24 mei 17.00 uur Gemeenschappelijke Boeteviering voor Communicanten in de basiliek
 • 4 juni 12.45 uur Oefenen in kerk Nieuwstadt
 • 7 juni 12.45 uur Oefenen in kerk Nieuwstadt
 • 9 juni 10.30 uur Eerste Heilige Communieviering in kerk Nieuwstadt
 • 30 juni 9.30 uur H. Mis en aansluitend sacramentsprocessieSUSTEREN AMELBERGABASILIEK 10 juni 2019 om 10.30 uur


Op tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019 vindt de Eerste Heilige Communieviering plaats in de Heilige Amelbergakerk in Susteren om 10.30 uur.
De kinderen worden op basisschool de Springdonck door de eerwaarde zuster Theresa Anne uit Sittard op het ontvangen van de E. H. Communie voorbereid.OVERZICHT DATA 2019

 • 16 januari 20.00 uur Ouderavond in ’t Stift, Salvatorplein 2
 • 17 januari 14.45-15.30 Eerste les op de Springdonk
 • 14 maart 20.00 uur Ouderavond in ’t Stift Salvatorplein 2
 • 30 maart 18.00 uur Voorstellingviering in de basiliek
 • 13 april 18.00 uur Palmpasenviering in basiliek H. Amelberga Susteren
 • 24 mei 17.00 uur Boeteviering voor Communicanten in de basiliek
 • 28 mei 14.45 uur Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
 • 4 juni 14.45 uur Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
 • 6 juni 14.45 uur Oefenen in de basiliek (in plaats van de les, tot ongeveer 16.00u)
 • 10 juni 10.30 uur Eerste Heilige Communieviering in de basiliek
 • 13 juni 14.45-15.30 uur Laatste afrondende les op de Springdonk
 • 23 juni 9.30 uur H. Mis en Sacramentsprocessie en dankviering

ROOSTEREN / DIETEREN

De kinderen van de Jan Petersschool uit Roosteren ontvangen om de twee jaar hun Eerste Heilige Communie.
In 2019 vindt er geen communieviering plaats.

Stacks Image 5578
RK parochiecluster SusterenWM1TDNAG8ZDWRIA1