EERSTE
HEILIGE COMMUNIE
Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig.
Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt dit voedsel aangeboden.
Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar.
(Communie betekent letterlijk: één zijn met.)
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende communies.
Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend.
Dat een kind tot het volwassen is misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten.
In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het niet graag doet en die toch goed zijn.
 
Na een systematische voorbereiding op school of buiten de school, waarbij catechisten en parochiepriesters nauw samenwerken, worden de hiervoor in aanmerking komende kinderen van groep 4 in een feestelijke viering voor het eerst toegelaten tot de volledige deelname aan de Heilige Eucharistie. 


COMMUNIEDATA
Jammer genoeg hebben wij ook dit jaar de communiedata moeten verplaatsen vanwege de coronamaatregelen.
MARIAVELD SUSTEREN 19 september om 10.30 uur

NIEUWSTADT 26 september om 10.30 uur

SUSTEREN AMELBERGABASILIEK 3 oktober 2021 om 10.30 uur

Activiteit

Mariaveld

Nieuwstadt
Amelberga

Kloosterbezoek

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Celebratie in de kerk (voor de kinderen)
13 april 15.15-16.00u
6 april 14.45-15.30u
8 april 14.45-15.30u
Celebratie in de kerk
(voor de kinderen)
11 mei 15.15-16.00u
18 mei 14.45-15.30u
20 mei 14.45-15.30u
Viering van licht en vergeving
(in de kerk voor kinderen en ouders)
14 sept 17.00u
24 sept 17.00u
30 sept 17.00
Oefenen in de kerk
7 sept 15.15-16.15u
20 sept 14.45-16.00u
24 sept 14.45-16.00u
Oefenen in de kerk
16 sept 15.15-16.15u
23 sept 14.45-16.00u
27 sept 14.45-16.00u

oefenen liederen

Mariaveld: 8 september kerk van 14.00 u tot 14.45 uur

Nieuwstadt 15 september kerk van 14.00 u tot 14.45 uur

Amelberga 22 september basiliek van 14.00 u tot 14.45 uur