UA-52517073-1 Communie | RK SUSTEREN

Eerste Heilige Communie

Samen de toekomst tegemoet


EERSTE
HEILIGE COMMUNIE

Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig.
Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt dit voedsel aangeboden.
Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar.
(Communie betekent letterlijk: één zijn met.)
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende communies.
Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend.
Dat een kind tot het volwassen is misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten.
In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het niet graag doet en die toch goed zijn.
 
Na een systematische voorbereiding op school of buiten de school, waarbij leerkrachten. catechsiste en parochiepriesters nauw samenwerken, worden de hiervoor in aanmerking komende kinderen van groep 4 in een feestelijke viering voor het eerst toegelaten tot de volledige deelname aan de Heilige Eucharistie. 
COMMUNIEDATAMARIAVELD SUSTEREN 10 mei 2018

Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 om 10.30 uur wordt in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk van Mariaveld te Susteren de Eerste Heilige Communie gevierd.
De kinderen uit groep 4 worden tijdens de catechese lessen op basisschool In 't Park op deze Eerste Heilige Communie voorbereid.


OVERZICHT DATA

1. Ouderavond dinsdag 23 januari 2018 om 19.30 uur:
2. Voorstellingsmis: zondag 4 maart 2018 om 9.30 uur
3. Bezoek aan kerk: donderdag 15 maart 2018 vanaf 13.30 uur
4. PalmPasen: zondag 25 maart 2018 0m 9.30 uur
5. Sacramentsprocessie: zondag 3 juni 2018 om 9.30 uur
6. Dankviering : zondag 17 juni 2018 om 9.30 uurNIEUWSTADT 20 mei 2018 om 10.30 uur
Met Pinksteren 20 mei 2018 ontvangen de kinderen van de groepen 4 in Nieuwstadt de Eerste Heilige Communie.
De aanstaande communicanten worden op basisschool de Eik op het ontvangen van de heilige communie voorbereid.

1. Ouderavond
2. Voorstellingsmis op
3. bezoek aan de kerk
4 sacramentsprocessie
5 dankvieringSUSTEREN AMELBERGABASILIEK 21 mei 2018


Op tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018 vindt de Eerste Heilige Communieviering plaats in de Heilige Amelbergakerk in Susteren om 10.30 uur.
De kinderen worden op basisschool de Springdonck door een zuster uit Sittard op het ontvangen van de E. H. Communie voorbereid.

OVERZICHT DATA

10 januari 20.00 uur  Ouderavond in ’t Stift, Salvatorplein 2
18 januari 14.45-15.45 Eerste les op de Springdonk
01 maart 20.00 uur  Ouderavond in ’t Stift Salvatorplein 2
17 maart 18.00 uur Voorstellingviering in de basiliek
25 maart  9.30 uur Palmpasenviering in kerk Mariaveld
15 mei 14.45 uur  Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
17 mei 14.45 uur  Oefenen in de basiliek (tot ongeveer 16.00u)
18 mei 17.00 uur  Boeteviering voor Communicanten in de basiliek
19 mei 14.00 uur  Oefenen in de basiliek 21 mei 10.30 uur  Eerste Heilige Communieviering in de basiliek
31 mei 14.45-15.45 uur Laatste les op de Springdonk
03 juni 10.00 uur  H. Mis en Sacramentsprocessie 
16 juni 18.00 uur Dankviering in de basiliekROOSTEREN / DIETEREN 22 april 2018

Op
zondag 22 april 2018 ontvangen de kinderen van Roosteren en Dieteren in de H. Jacobus de meerderekerk in Roosterende E.H. Communie.
De kinderen worden op basisschool Jan Peeters op het ontvangen de de E.H. Communie voorbereid.

1. Voorstellingsmis: zaterdag 17 maart 2018 om 17.45 uur
2. Dankviering: zaterdag 23 juni 2018 om 17.45 uur.
Stacks Image 5578
Eerste Heilige Communie

communie

communie2
WM1TDNAG8ZDWRIA1