Stacks Image 11007
HET HEILIG DOOPSEL

Zodra het kind het leven via zijn ouders ontvangt , zegt God: het mag ook Mijn leven hebben; het mag ook Mijn kind zijn.
God biedt het Zijn levenskracht aan.

Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders.
Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan en daarmee geen maanden of jaren wachten.
Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden, zijn zelf niet vol van hun geloof. Of het kind later gelukkig zal zijn met dit ontvangen goddelijk leven is een andere kwestie. Het zal later misschien ook met andere ontvangen dingen van zijn ouders niet gelukkig zijn.


DOOPDATA KIJK HIER
De doopvoorbereidingsavonden in zijn op de volgende donderdagavonden :

donderdag 11 maart 2021

donderdag 8 april 2021
donderdag 13 mei 2021
donderdag 10 juni 2021
donderdag 8 juli 2021
donderdag 12 augustus 2021
donderdag 9 september 2021
donderdag 14 oktober 2021
donderdag 11 november 2021
donderdag 9 december 2021
in ’t Stift aan het Salvatorplein in Susteren
Deze avonden zijn bedoeld voor de ouders die met
de deken of de kapelaan

een afspraak hebben gemaakt om hun kindje te laten dopen.
De avond begint om 20.00 uur.

Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt de ouderavond via "MS TEAMS" gehouden.

Beneden kunt u het doopboekje dat wij gewoonlijk gebruiken, downloaden.Om een afspraak te maken voor het dopen kunt u bellen naar:


Deken Lauvenberg tel. 4491284
Kapelaan Amir tel. 4491296


U kunt ook een email sturen naar

[email protected] wanneer u vragen heeft.Na contact met deken of kapelaan kunt u via onderstaande knop de dopeling aanmelden.