UA-52517073-1 RK Susteren

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET HEILIG DOOPSEL


Vul pas in na overleg met deken of kapelaan

Doopdata KIJK HIER

Zijn de ouders van de dopeling kerkleijk getrouwd?

viering van het doopselimgres

IMAGE_03A36D1D-77AC-4B03-B1B7-527510BE5791.JPG


bapteme10


afbeelding-doopimgres

IMAGE_03A36D1D-77AC-4B03-B1B7-527510BE5791.JPG


bapteme10


afbeelding-doop


imgres

IMAGE_03A36D1D-77AC-4B03-B1B7-527510BE5791.JPG


bapteme10


afbeelding-doopimgres
bapteme10

WM1TDNAG8ZDWRIA1