UA-52517073-1 Vormsel | RK SUSTEREN

Heilig Vormsel

gesterkt door Gods Geest

Stacks Image 2587

Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofs-versterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.

De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal katechese-project.


DATA 2019 TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN HET CLUSTER SUSTEREN
Vrijdag 8 februari 2019 om 19.00 uur kerk Susteren-Mariaveld.

Vrijdag 22 maart 2019 om 19.00 uur kerk van Roosteren.

Vrijdag 29 maart 2019 0m 19.00 uur in de kerk van Nieuwstadt.Stacks Image 2589
Heilig Vormsel

WM1TDNAG8ZDWRIA1