Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofs-versterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.

De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal katechese-project.


DATA 2021

TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN de FEDERATIE SUSTEREN
Vrijdag 28 mei 2021 om 19.00 uur kerk Nieuwstadt

Vrijdag 11 juni 2021 om 19.00 uur kerk van Mariaveld

AANBEVOLEN BOEK

(KLIK OP BOEK)