UA-52517073-1 Vormsel | RK SUSTEREN

Heilig Vormsel

gesterkt door Gods Geest

Stacks Image 2587

Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofs-versterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.

De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal katechese-project.


DATA 2018 TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN HET CLUSTER SUSTEREN
Mariaveld op vrijdag 23 februari 2018 om 19.00 uur


Nieuwstadt op zondag 8 april 2018 om 11.00 uur


Susteren Basiliek op vrijdag 13 april 2018 om19.00 uur

Overzicht data H. Amelbergaparochie


  • 30 november 20.00 uur Ouderavond in ’t Stift, Salvatorplein 2

  • 18 januari 14.45-15.45 Eerste les op de Springdonk

  • 22 februari 20.00 uur Ouderavond in ’t Stift, Salvatorplein 2

  • 10 april 14.45 uur Oefenen in de basiliek

  • 13 april 19.00 uur Vormselviering in de basiliek

  • 19 april 14.45-15.45 uur Laatste les op de Springdonk


Er zal voor de ouders van alle vormelingen op

22 februari om 20.00 uur een verdiepingsavond in parochiehuis ’t Stift gehouden worden.Stacks Image 2589
Heilig Vormsel

WM1TDNAG8ZDWRIA1