UA-52517073-1 Vormsel | RK SUSTEREN

Heilig Vormsel

gesterkt door Gods Geest

Stacks Image 2587

Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofs-versterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.

De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal katechese-project.


DATA 2020 TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN DE FEDERATIE SUSTEREN
Vrijdag 10 januari 2020 om 19.00 uur kerk Susteren-Mariaveld.

Woensdag 1 juli om 19.00 uur in Nieuwstadt

DOWNLOAD AVG VERKLARING NIEUWSTADT

Donderdag 2 juli om 19.00 uur in Susteren


DATA 2021 TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN DE FEDERATIE SUSTERENVrijdag 26 februari 2021 om 19.00 uur Nieuwstadt

Vrijdag 5 maart 2021 om 19.00 uur Mariaveld

Via de onderstaande blauwe knop kunt u het Vormselboekje downloaden.
Print het zelf uit en breng het mee naar de kerk en neem het na afloop weer mee naar huis.
Vanwege de bestrijding van het coronavirus mogen wij in de kerk geen boekje ter beschikking stellen.
Stacks Image 2589

AANBEVOLEN BOEK

(KLIK OP BOEK)

WM1TDNAG8ZDWRIA1