UA-52517073-1 Vormsel | RK SUSTEREN

Heilig Vormsel

gesterkt door Gods Geest

Stacks Image 2587

Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofs-versterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.

De kinderen worden op school en/of parochie en in het gezin voorbereid via een speciaal katechese-project.


DATA 2020 TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN HET CLUSTER SUSTEREN
Vrijdag 10 januari 2020 om 19.00 uur kerk Susteren-Mariaveld.

Vrijdag 8 mei 2020 om 19.00 uur kerk van Nieuwstadt.

Vrijdag 15 mei 2020 0m 19.00 uur in de kerk van Susteren-basiliekAANBEVOLEN BOEK

(KLIK OP BOEK)

WM1TDNAG8ZDWRIA1