Stacks Image 19

Hier is aanvullende informatie te vinden

bij de vormselkatechese

schooljaar 2020/2021

OVERZICHT KATECHESE LESSEN

Stacks Image 31
Stacks Image 35
THUISOPDRACHT

Via school hebben jullie het vormselproject "SAMEN VERDER" ontvangen.
Maak voor de eerste catecheseles de opdrachten die je vindt op de bladzijden 3,4,5.