UA-52517073-1 Uitvaart

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Wie worstelt niet met de vraag:
‘Wat is een waardig afscheid? ‘

Hoe moet het afscheid eruit zien? Wordt het een afscheidsdienst in de kerk aansluitend met een begrafenis of crematie?
Binnen het cluster Susteren willen de deken, de kapelaan en vrijwilligers parochianen in deze moeilijke momenten en bij het beantwoorden van vragen graag hun hulp aanbieden. Binnen het het cluster Susteren worden drie verschillende vormen van waardig afscheid nemen aangeboden.

    Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Dit is aansluitend aan de eucharistie- of woordviering in de kerk. Alleen bij slecht weer of als de familie hiervoor kiest, vindt deze korte dienst in de kerk plaats.

    In ons cluster kennen we openbare en parochiekerkhoven. Hier worden de overledenen begraven en de urnen bijgezet, opdat alle leden van de geloofsgemeenschap vrij het kerkhof kunnen bezoeken. De band die overledenen hadden met de gemeenschap blijft als het ware over de grens van de dood heen een beetje bestaan. Een kerkhof, zeker als het makkelijk toegankelijk is, kan ook een ongedwongen ontmoetingsplek zijn voor lotgenoten.

    In plaats van een begrafenis kan de familie kiezen voor een crematie. Men kan kiezen uit twee opties.      Men kan ook kiezen voor een extra plechtigheid in het crematorium. De priester kan, wanneer de familie dit wenst, de overledene begeleiden naar het crematorium. De absoute vindt dan plaats in het crematorium.

      Een vraag die vaker gesteld wordt luidt: “Wat kunnen en mogen nabestaanden zelf doen tijdens een uitvaart en of avondwake?” Het antwoord hierop is: “veel”. Afhankelijk, voor welke vorm van kerkelijke uitvaart men kiest, zijn er verschillende mogelijkheden.

      Het is niet vreemd om uw wensen aangaande uw afscheid reeds eerder met de deken of kapelaan te bespreken.
      Wij hebben hiervoor een "pastorale Wilsverklaring" opgesteld. Deze kunt u downloaden en invullen.
      Deken of kapelaan zijn graag bereid tot een gesprek hierover. In de kerken van het cluster treft u brochures aan, die u kunnen helpen bij het nadenken over een waardig afscheid.

      Hieronder treft u de digitale vorm van deze brochure aan die u kunt downloaden. Eveneens kunt u ook de "pastorale Wilsverklaring" inzien en downloaden.

      RK parochiecluster Susteren

      WM1TDNAG8ZDWRIA1